De Dag buiten de Tijd: 25 juli

 
Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar is. (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.
Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, di e zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.
 
Op 25 juli leent zich qua energie uitermate goed om de focus naar en binnen je Zelf te plaatsen. Wat wil er nog gezien worden? Wat van het “oude” wil nog los gelaten worden, gewijzigd, omgedraait?
 
Welke focus en intentie wil jij neerzetten voor het “nieuwe jaar”? Waar wil jij je energie naartoe laten gaan? Wat wil jij manifesteren?
 
De Dag buiten de Tijd is een dag waarbij je letterlijk even losser komt te staan van alle processen waar je je doorheen beweegt. Waardoor je met meer overzicht of helicopterview alles wat nu is, kunt aanschouwen. Dit kan bewuster maken van wat de essentie is van je proces nu, waar je doorheen bent gegaan, waar je naartoe beweegt en wat jouw liefdevolle focus wil hebben. Waar je aandacht en focus naartoe gaat, dat voed je om te laten groeien!
 
Op 26 juli start het nieuwe Maya jaar van de Tzolkin, maar is het ook oud Egyptisch nieuwjaar en staat de rijzende kracht vsn Sirius centraal. Daarover later meer!
 
© Willemien Timmer, 20-7-2018
Spirituele Praktijk Apofyliet
Www.apofyliet.nl
 
Uit mijn artikel: Leeuwenpoort, Dag buiten de Tijd, verduisteringen, Maria Magdalena, Sirius en 8-8 portaal. Zie:
 
https://apofyliet.nl/de-leeuwenpoort-dag-buiten-de-tijd-verduisteringen-sirius-en-8-8-portaal/