De energie en uitdagingen van oktober 2022 en het 10-10 portaal

Terwijl we ons al 9 dagen door de oktober energie bewegen worden de frequentiestromen steeds steviger en dieper aan gezet in de 10-energie en naderen we het 10-10 portaal.

Deze tijd is er één van grote veranderingen die ook steeds meer manifest en zichtbaar worden. Die ook steeds uitdagender aan kan voelen omdat de basis flink aangetrilt wordt. Zowel collectief als persoonlijk.
Voelbaar in ieders leven op een eigen manier, waarin alle zaken die betrekking op de basis hebben, flink door elkaar geschud worden.
Van fysieke onrust, ongemakken en spanningen tot de nadruk die (maatschappelijk) gelegd wordt op armoede- of tekorten bewustzijn.
Op vele (basischakra) vlakken rommelt het en kan je uitgedaagd worden niet mee te gaan stromen met of in de onbalans, maar om dicht bij jezelf en jouw ervaringen te blijven.

Uitreiken naar binnen voor inzichten, antwoorden, healing en hulp i.p.v. grijpen naar de wereld om je heen. Uitgenodigd worden om in het nu te blijven en te (leren) zijn met wat is (acceptatie en overgave) i.p.v. te vechten tegen dat wat er lijkt te zijn.
De niet langer werkende systemen, zowel in de innerlijke als uiterlijke wereld, worden steeds scherper uitgelicht en zichtbaar. Wat angst, onzekerheid en wiebelingen kan triggeren. Want wat als het oude vertrouwde niet meer werkt….wat dan en hoe dan wel?

Vanuit een (leren) ontspannen met en in je Zelf, in lijn en verbinding blijvend met wie jij Bent en alles waarin je al gegroeid bent, in het nu, in afstemming op vertrouwen en weet hebbend van jouw capaciteiten, wordt je uitgenodigd om van binnenuit jouw nieuwe wereld te creëren.

De invloeden en energieën van deze tijd zijn pittig en stormachtig, kunnen bijzonder uitdagend zijn (volle maan vandaag en diverse planeetstanden) maar nodigen uit om in steeds meer ontspannen staat van afstemming te aanvaarden, mee te stromen en daar binnen in jouw meesterschap (bemeesterde groei) te blijven staan en van daaruit te beleven, ervaren en handelen.
Dat is alweer een vernieuwing op zich waar je getransformeerde Zelf uitgenodigd wordt om zich in mens-zijn steeds dieper te manifesteren.
De vernieuwing zit in jou en wordt via jou geboren!

De energie van het 10-10 portaal

De energie van 10-10 zal als een bekrachtiging werken om je rechte lijn, gronding en verbinding tussen mens-zijn en hoger bewustzijn dieper met elkaar te herstellen. Zoveel als past natuurlijk binnen jouw individuele zielsevolutie en groei van nu.

Het 10-10 portaal is net als alle krachtige meesterportalen een enorme trillingsverhoging en bewustzijnsshift die een input aan wijzigingen en potenties voor verdere groei vrijgeeft.

De energie en trillingsverhogingen die het ‘uitstrooit’ in het collectief en individueel bewustzijn werkt versterkend en stimulerend om je eigen kern te gaan (her)ontdekken. Zowel je hart als je basis zijn daarin belangrijk, als ook de verbinding tussen deze twee.

Het hart is ons middelpunt van waaruit we in verbinding staan met al wie we Zijn. Des te meer de energie naar binnen is gericht, des te dieper zul je de verbinding met je Zelf (aards en kosmisch gezien) ervaren. Bij veel mensen is deze energie echter naar buiten gericht, niet alleen vanuit dienstbaarheid t.o.v. anderen, maar veelal ook als vluchtmechanisme om niet werkelijk in verbinding met je Zelf ( en o.a. gevoel, verantwoordelijkheid, eerlijkheid) te treden. Daarnaast leven veel mensen niet vanuit hun hart maar vanuit de zonnevlecht, waarbij ego-gerichtheid centraal staat.

De basis wordt keer op keer belicht en onder kosmisch vuur gelegd de afgelopen jaren. Het belang van werkelijk in je basis kunnen Zijn is essentieel. Vanuit de basis is er toegang tot vertrouwen, stevigheid, bedding, veiligheid en het werkelijk bewust worden, neerzetten en belichamen van jouw unieke kracht. Aanwezig zijn in de basis (vanuit naar binnen gericht zijn in en verbonden aan het hart) geeft verantwoordelijkheidsgevoel en helpt je om stevig in welke vorm van stormen dan ook, te kunnen blijven staan.

Werkelijk (met bewustzijn) aanwezig zijn in je basis is totaal wat anders dan grondingsworteltjes visualiseren en is niet met elkaar te vergelijken. Zo ook niet de effecten daarvan.

‘De weg naar beneden’ vanuit hart naar basis ligt al geruime tijd ‘onder vuur’ om te versterken en verruimen. We dienen daarvoor echter in ons Zelf echt door de onderste chakra’s en daaraan gekoppelde thema’s heen bewegen. Anders is er geen ruimte om ons bewustzijn echt tot in de basis te kunnen laten zakken.

We mogen dus dieper en dieper de oude verwonden gevoelens, kleinheden, ego lagen, kindstukken, armoedebewustzijn, overlevingsmechanismen, en al het andere wat daar nog ‘aan het woord’ is eerlijk leren aankijken en omarmen. Dat geeft verwerking, verruiming, heling, bevrijding en opening. Om hoger/oorspronkelijk bewustzijn in te brengen op plaatsen waar voorheen verwondingsprogramma’s op volle toeren draaiden.

De 10-10 energie gaat krachtig ondersteunen (als er bereidheid is) om dieper te zakken in je hart, Zelf en basis. Om dieper door je eigen onbewuste lagen, hardnekkige patronen, pijn, verdriet en eenzaamheid trauma’s heen te zakken. Zodat je dieper in je stevigheid, vertrouwen, veilige bedding kunt landen. Zodat je eigen bewustzijn en hartbewustzijn echt gevoeld kunnen gaan worden in je mens-zijn. En je de vernieuwing van binnen je Zelf ook naar buiten toe kunt laten stromen (manifesteren).

De 10-10 Meesterfrequentie versterkt dit proces wat al langere tijd gaande is en stimuleert om dit innerlijk op te pakken. Want het gros leeft nog steeds vanuit de oude programmatuur. Ja, ook spiritueel gezien. Ontkenning, projectie, afschuiven, vingertje wijzen, ego, spirituele bypassing, vluchtgedrag naar hogere sferen, en heel veel meer gedragingen komen daaruit voort.

Op eigen benen staan in jouw unieke Bronkracht wordt gestimuleerd, wakker getrild en in herinnering gebracht in de 10-10 energie. Laten we ons voordeel ermee doen zou ik zeggen! Het zijn prachtige groeikansen en een liefdevol zetje in de rug vanuit schepping om weer krachtige stappen voorwaarts en naar binnen in ons Ware Zelf te maken.

Een verrijkende 10-10 poort gewenst!

En wie deze 10-10 frequenties en portaalenergie bewust, vanuit een gedragen veld wil ervaren, daarvoor verzorg ik morgenavond weer een afstand activatie en transmissie op afstand. De activatie vindt plaats van 20.30-21.12 uur (Vaak met uitloop). En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag. Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

© Willemien Timmer