De energie van het derde 5-5 Portaal in het kort (23-5-2020)

 
In deze behoorlijk onstuimige mei-maand bevinden we ons vandaag in lineaire tijd in het derde 5-5 Portaal.
 
De energie van de 23 gaat over de resonantie van de blauwdrukken van de innerlijke Drie Eenheid. Waar er onbalans of scheefstand is tussen de mannelijke, vrouwelijke en kind energie wordt dat in deze trilling dieper aan het licht gebracht. Wat, in combinatie met alle collectieve beweging en angstgolven, meerdere planeten retrograde en doorlopende trillingsverhogingen, tot ongenuanceerde en ongebalanceerde (emotionele) reacties kan leiden.
 
Ongeleide projectiel energie of diepe angst waar het innerlijk kind in onbalans is. Slachtofferschap of verzuipen in emotiestromen vanuit een onbalans van het vrouwelijke. Strijden en vurige discussies, oordelen en meningen spuien vanuit een ongebalanceerde mannelijke energie, zijn voorbeelden van hoe die onbalans tot uitdrukking kan komen.
 
Waar deze energie steeds meer in balans aan het komen is of naartoe aan het bewegen is zie je meer bewustzijn, verruiming, opschoning ontstaan, waardoor de individuele kwaliteiten van de innerlijke man-vrouw-kind energie en de gebundelde kracht van deze Drie Eenheid dieper tot uitdrukking kan komen.
Een gebalanceerd samen gaan van mee stromen gaan op de flow van mogelijkheden, ontvankelijk durven zijn en je ook zichtbaar te maken in de wereld. Daar wordt de energie bij zichzelf gehouden, is gericht vanuit het hart, zie je potentie van deze tijd en ook de uitdagingen, blijft deze liefdevol en veelal oordeelloos en in respect.
De drievoudige kwaliteitenvelden ondersteunen elkaar en versterken elkaar.
 
De energie van de 55 is de frequentie van het Christus Bewustzijn, van de eerste lagen van Eenheidsbewustzijn, de 5D energie en de groei waar we naartoe bewegen. Om die frequentie volledig te kunnen belichamen dienen dus de (onbewuste) onbalansen uitgezuiverd en bewust geworden te zijn. Pas van daaruit kan het gronden en belichaamd worden in wie je bent als mens.
 
De energie van de 5 omvat op vele lagen verschillende facetten die aangetrilt worden, zie daarvoor ook mijn artikelenreeks van begin mei 2020: “Ben jij meester over je emoties of zijn emoties meester over jou?”
Daarin wordt o.a. belicht hoe de energie van de 5 gaat over de emotievelden en hoe je deze tot expressie brengt (keel- en 5-de chakra). Vanuit balans en bewustzijn of komt juist de scheefstand, het uit verbinding zijn met je Zelf naar voren? Dat geeft en totaal andere uitwerking die we momenteel ook veelal uitgelicht zien in de buitenwereld.
De 5 resoneert ook op de Kosmische Mens in ons, onze Oorspronkelijke Mens Blauwdruk, die onbevlekt is en niet vanuit overleef standen en egowonden door de wereld heen beweegt. Daar waar balans, gronding en belichaamd bewustzijn aanwezig is, kan dit via ons mens-zijn tot expressie komen. En dat activeert veel dieper de innerlijke scheppingskracht.
 
De energie van vandaag is weer een poort naar verdere groei en diepere bewustwording binnen het Zelf en te midden van de collectieve beweging. Om steeds dieper jouw plek binnen je Zelf, binnen het geheel en in de wereld in te nemen. Je Zelf zichtbaar en verstaanbaar te maken. Jouw zelf tot uitdrukking te brengen in je meest originele en oorspronkelijke pure vorm.
Voorbij aan wonden, angsten, overleefstanden en afgescheiden bewustzijn.
Elke stap is er één, elke stap is een stap dichter naar ons individueel Meesterschap te.
De poortenergie van vandaag ondersteunt, stimuleert en bekrachtigd je daarin.
Door eerlijk naar binnen te gaan, te verbinden met jouw Zelf in dit moment, je gronding te versterken en je uitlijning krachtig neer te zetten, ondersteun je je Zelf in het openen van jouw kanalen om je hoger bewustzijn in te laten dalen in je mens-zijn, zodat de Kosmische of Oorspronkelijke Mens in jou, steeds meer in het eigen Meesterschap op kan gaan staan!
 
© Willemien Timmer, 3-5-2020