magdalena-feminine

Diepere omkering en opening van het Goddelijk Vrouwelijk Blauwdrukveld

Momenteel zit ik in een diepere uit- en doorwerking van het afgelopen weekend en alle thematieken, energieën, openingen, Blauwdrukken en frequentiestroming die daarbij vrij zijn gekomen een plekje geven, binnen het geheel die Ik Ben.
Binnen het Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk veld wat weer nieuwe Sleutels tot verdieping en omkering van verdraaiingen en ondermijning heeft laten zien en voelen. Met daarnaast gewoon super praktische handvatten om dieper te voelen, voelen, voelen.

Het ‘concept’ van ‘vragen en ontvangen ‘ krijgt zo een veel diepere en directere werking en is direct gekoppeld nu aan het menselijk fysieke veld en DNA bewustzijn, zodat het ook echt dieper in de ‘stof’ en het dagelijks leven kan indalen. En ook echt in jouw hier en nu gevoeld kan worden!

De Isis-frequentie heeft hier in heldere taal meer uitleg aan gegeven, zodat ook daar waar er weerstand was, toch door de wonden van het vrouwelijk veld heen deze nieuwe potentie geopend kon worden. Met mededogen, compassie en Liefde voor alle gewonde delen van het Zelf!

Prachtige nieuwe openingen, in resonantie op wat er is deze tijd mogelijk is, en deze kansen uitermate benut en liefdevol ‘aangegrepen’.
Met ook de ‘mededeling’ dat met deze diepere activatie en indaling van het Goddelijk Vrouwelijk Potentie veld een heel nieuwe manier van ervaring en groei geïnitieerd wordt. En dat was voelbaar zeg!

Gaandeweg (dat deze wijziging in de Vrouwelijke Blauwdrukvelden steeds dieper gegrond en belichaamd en verder ontdekt en ontwikkelt gaat worden) gaat ook het Mannelijk Blauwdrukveld in ons zich hier steeds meer mee verhouden, en zal vanuit een heel andere resonantie dan nu mee gaan deinen en samen vallen. Waardoor oprechte, zuivere gelijkwaardigheid tussen mannelijk en vrouwelijke energiestromen in ieder van ons kan ontstaan. En van daar uit verder natuurlijk. Ook dat ontvouwt zich laagsgewijs, omdat ons fysieke mens-zijn het anders niet kan behappen.

Het gaat daarbij absoluut niet om de omkering van de man-vrouw verbinding, daar waar het patriarchale stuk nu uitgeleefd is in eeuwen, om het om te keren naar (opnieuw) een matriarchale samenleving. Of verheerlijking van een van de beide ’tegenpolen’ in ons Zelf. Alles is gericht op het dieper laten samen vallen van man-vrouw frequenties, waarbij een nieuw veld: ‘het kind’ geboren kan worden. Het Heilig Huwelijk dus, die ons terug leidt naar ons volkomen Bron en Schepper Zijn. Op alle lagen incl. ons mens-zijn!

Het wakker kussen van het Vrouwelijk Potentieel

We werken al vele jaren (allemaal) aan het helpen wakker kussen en oprijzen van het Vrouwelijk Potentieel, en dat kan alleen maar stapsgewijs gaan. Om alle oude wonden van onderdrukking, ont/verkrachting en ondermijning van het vrouwelijke potentieel weer te helen en bevrijden.
Maar die frequenties die nu ‘vrijgegeven’ worden zijn zeker van een nieuwe orde, een nieuwe frequentie en een nieuwe laag van het Goddelijk vrouwelijk Potentieel, sinds de volle maan van 9 juni (en wat dit weekend veel dieper manifest en aangekoppeld is aan het menselijk bewustzijn).

Wij hadden het ‘geluk’ mee te deinen op deze frequentiewijziging en zijn hier afgelopen weekendworkshop dieper in gedoken, om dieper te doorgronden wat er gaande is en wat dit betekend voor ons persoonlijk als mens, en wat het inhoud voor het collectief. <3
We mochten meteen heel veel meer informatie, oefening en initiaties hier binnen ontvangen. om het op deze wijze ook dieper zelf te leren doorleven, toepassen en uit te stralen.
Simpel maar effectief, en van een enorm scheppend Potentieel!
Maar dit komt uiteraard niet zomaar ineens ‘uit de lucht vallen’. Al weken dient het zich aan, en komt in allerlei vormen op mijn pad en naar voren. ook in eerdere workshops, afstemmingen en channelings van afgelopen weken al.
De Krachtkant en oneindig Onvoorwaardelijke Liefdevolle kant kwam vorig weekend al naar voren, in de Sisterhood of Sekhmet frequenties, met alle lijnen van de Feline Zusterschappen.
Dit weekend waren het de Isis, Hathor, Nephthys, Sekhmet en Quan Yin frequenties. En zo zijn er
vele Vrouwelijke Meestervelden die facetten van het gehele Vrouwelijk Blauwdrukveld, steeds om de hoek komen en stukken hiervan delen. Dit is zogezegd al weken in voorbereiding, deze diepere omkering of opening van de Vrouwelijke Blauwdruk.

Het komt er kortgezegd op neer dat er diepere lagen dan ooit weer gekoppeld zijn aan het menselijk fysiek celbewustzijn en DNA, waardoor je in het mens-zijn steeds dieper echt zuiver weer zult kunnen voelen.

Nieuwe Sleutels tot zuivere groei

Daarnaast kwamen enkele eerste Sleutels vrij die ‘technieken’ of mogelijkheden openbaarden die niet onbekend zijn, maar die nu op een veel zuiverder en krachtiger level écht werkzaam kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld ‘zuivere verbinding aangaan’ en ‘vraag en ontvang’). En die veel directer nu kunnen werken, niet alleen energetisch maar ook concreet in het dagelijks leven en mens-zijn!
Het werkt direct, hoewel het ook weer de nodige confrontaties met je ‘oude zelf’ aan kan raken.
Uiteraard, want we zitten nog op zovele lagen vol van het ‘kleine ik’ en de beperkte menselijke geest waarmee we ons steeds weer (vaak onbewust) identificeren.
De vele wonden ook van ongelijkwaardigheid, niet-waardig zijn, gebrek aan vertrouwen, niet ons Licht en onze grootsheid kunnen of durven zien, voelen en aanvaarden, de wonden van onderdrukking en noem maar, staan het werkelijk vrij zijn en Grootsheid belichamen en van daaruit Scheppen in de weg. Maar ook daarvoor is er in deze frequentie zo’n oneindig liefdevolle kracht aanwezig (ja, in jou en mij dus!) die ook deze met mededogen en zachtheid kan laten Zijn en daar dwars doorheen gaan.

Stukje uit de gechannelde afstemming over Isis

Een klein stukje uit een afstemming van afgelopen dagen tijdens een workshop, waarin Isis hier meer over verteld aan mijn Bewustzijn en de groep:

Isis is the Keeper of Magic, Keeper of Creation, Keeper of Divine Love. Waarin alles wie jij bent via giving and receiving, asking and receiving, sharing and receiving, in equality, her-innert word. And this is so powerful!
Dit is exact waar de diepste wonden binnen ieders Vrouwelijke Blauwdruk en ook binnen ieders Mannelijke Blauwdruk gebaseerd zijn. Die enorme potentie en oneindige kracht van het Goddelijk Vrouwelijke, is waar de hele Creatie op scheef is gegaan. De angst zowel vanuit de eigen vrouwelijke velden, als vanuit de mannelijke velden. De angst voor deze kracht! Die pure Goddelijke scheppingskracht IS.
De kracht dat alles ontvangen kan worden zonder iets te Doen! De kracht om alles te herinneren. Alles door je wezen, door je Zijn heen te laten stromen. Alles wie jij Bent als Bron. In elke dimensie en in elke vorm. En in elke non-vorm. Just by asking, remembering, receiving and acknowledging.
This is the True Feminine Power! Waar alle krachtvelden gepresenteerd en weerspiegeld worden door alle ‘Godinnen frequenties’ die er in aanwezig zijn. Waarin dat allemaal facetten zijn van het Geheel: de Goddelijk Vrouwelijke Scheppende Kracht.
Alles kan via jouw bewustzijn in die grootsheid geboren worden. Elke verbinding, elke manifestatievorm. Of het nu schepping is van nieuwe rassen, nieuwe diersoorten, nieuwe planeten, sterrenstelsels of universa. Ales kan vanuit deze kracht geboren worden.
Daar over is alle strijd, creatie van dualiteit en onderdrukking altijd gegaan. Over de Vrouwelijke, oorspronkelijke zuivere kracht.
This is what you are receiving back. These are the first keys! To start to remember, de start om te herinneren hoe deze oorspronkelijke frequenties in je Vrouwelijk Blauwdrukveld werken. De kracht van vragen, de kracht van (werkelijk) ontvangen. Het erkennen en het weer de ruimte geven op werkelijk alle dimensielagen die jij Bent.
En dat klinkt simpeler dan dat het is! Want op vele lagen zitten daar ‘ja maren’, oude pakketjes, oude ondermijning en oude overtuigingen. Niet alleen in je mannelijke velden, je kind velden, maar ook in het eigen vrouwelijk veld zitten zovele wonden. Die even zo goed ondermijnend werken, die bang zijn voor deze oorspronkelijke kracht. Dus dit zijn de eerste stappen om steeds dieper om het hele proces, de hele blauwdruk van wonden en onderdrukking, te kantelen. Door steeds dieper in die werkelijke kracht van ontvangen en werkelijke openheid terug te keren. Inclusief de terugkoppeling daarnaar op het menselijke aardse vlak.

Voor nu laat ik het hier even bij, er ligt weer veel nieuws te ontdekken en vooral te voelen. Ik vermoed dat er vast binnenkort meer over naar buiten komt. Misschien in directe vorm, misschien verweven met dat wat op dat moment Is. Wellicht ook in de vorm van een workshop, waarin er veel meer over verteld en vooral ook: zelf van ervaren mag worden!

Hoe dan ook, afgelopen dagen zijn we door weer een belangrijke shift gegaan waarbij heel veel nieuw of eigenlijk Oorspronkelijk Potentieel van in dit geval het Vrouwelijk Blauwdrukveld weer toegankelijk is geworden!
To be continued….

©Willemien Timmer, 13-6-2017
Spirituele Praktijk Apofyliet
Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording en Zelf Realisatie
www.apofyliet.nl