Veel gestelde vragen

In de dagelijkse praktijk en workshops ontmoet ik natuurlijk heel erg veel mensen van allerlei aard, achtergrond en met eigen unieke kwaliteiten en groeistukken.
Wat de laatste tijd een opvallend veel gestelde vraag is van veel mensen is waardoor het toch komt dat hen praktijk niet van de grond wil komen, waarom er geen mensen aangetrokken worden of waarom er gewoonweg niemand komt.

Natuurlijk is er voor ieder een eigen persoonlijk stuk verbonden aan deze vraagstelling, en kleven er eigen thematieken of leerlessen aan deze vraag of situatie. Maar tegelijkertijd merk ik door de loop van consulten (gerelateerd aan deze vraagstelling) ook een duidelijke rode lijn op, die ik natuurlijk ooit zelf ook ben tegengekomen en heb onderzocht tot in de uithoeken van mijn Ziel, toen ik zelf een praktijk startte, inmiddels 5 jaar geleden.
Nu heb ik om daartoe te komen reeds vele leerlessen en processen doorlopen, die veelal ook weer van een heel andere aard waren dan de nu veel voorkomende vraagstelling: waarom loopt mijn praktijk niet.

Mijn persoonlijke ervaring

Mijn persoonlijke ervaring was dat ik al jaren wist dat ik ooit een praktijk zou ‘moeten’ starten om mijn Ziele missie op aarde tot uitvoer te brengen. De drempel voor mij persoonlijk lag echter in andere thema’s en leerlessen, en wel in hoe je je Zelf naar de buitenwereld toe zichtbaar maakt als er een grote lading op ligt vanuit Ziels- en karmische herinneringen aan al die levens waarin je daar op afgerekend werd, op welke wijze dan ook.

De vraagstelling waarom de praktijk niet liep heeft bij mij dus persoonlijk nooit gespeeld, omdat mijn Missie van een andere orde was en mijn drempels om de praktijk te starten een heel andere grondslag hadden.
Want toen alle drempels eenmaal schoorvoetend overwonnen waren, of tenminste diegenen die het proces van starten met een praktijk weerhielden, liep mijn praktijk vanaf bijna de eerste dag ineens vol.

Nu ben ik er heel eerlijk in dat dit echt niet van de ene op de andere dag was. Deze processen hebben werkelijk jaren gekost, en heel veel bloed, zweet en tranen, en vooral heel veel moed en doorzettingsvermogen om keer op keer in die spiegel van het Zelf te moeten kijken naar waar de knelpunten, angsten of belemmeringen zaten en hoe deze te transformeren.

In die zin hebben deze processen en leermomenten mij enorm veel geleerd. Niet alleen over mijzelf, mijn kwaliteiten, sterke en zwakke punten, maar ook met hoe het energetisch werkt om een praktijk werkelijk te realiseren, neer te zetten naar de Bedoeling van je Spirit en Zielemissie.
Het heeft me onder andere geleerd dat een praktijk een verlengstuk is van je eigen groei, het is regelrecht verbonden aan je eigen groei, Missie en Zielsbestemming. Het is regelrecht verbonden aan je eigen processen en leerlessen.

In eerlijkheid je Zelf onder de loep nemen

Het vroeg dus ook telkens van mijn Zelf om mezelf in alle eerlijkheid onder de loep te nemen, mezelf te bespiegelen in het Licht van mijn Ziel: wat zie ik nog over het hoofd? Wat leeft er nog in het onbewuste wat mijn groei en dus ook het verlengstuk van mijn Zijn, mijn Missie ondermijnt?
Welke onbewuste stromingen zijn er nog? En wat is werkelijk de Bedoeling? Wat is de intentie van mijn Spirit? Wat sluit aan bij mijn Missie en wat niet? Wat zijn invullingen of wensgedachten van mijn Persoonlijkheid?

Maar ook meer dan essentieel is en blijft de vraagstelling: is dit werkelijk de Weg die hoort bij mijn Zijn? Bij mijn Zielemissie? Vragen die ik in mezelf telkens opnieuw evalueer, zo eerlijk mogelijk, om zo zuiver als maar mogelijk is te kunnen voelen wat mijn Bedoeling is en of ik nog steeds mijn Missie daadwerkelijk volg of niet per ongeluk in een van de vele valkuilen onderweg op dat Pad gestapt ben.

Belangrijke items denk ik dus ook zijn dit voor ieder die bezig is een praktijk te starten of een praktijk aan het realiseren is, maar tegen deze zelfde vraagstelling aanloopt: waarom loopt mijn praktijk niet?
Ik bedoel, de vraagstelling of processen zijn dan wellicht anders dan bij mij toenertijd. De grondslag blijft hetzelfde.

Alle processen die ik doorlopen heb hierin, hebben overduidelijk laten voelen hoe onze praktijk/werkelijkheid gerelateerd is aan onze eigen energie, vermogens, visies, bewuste en onbewuste stromen, onze eerlijkheid naar ons Zelf, onze inzet, motivatie en de durf en het doorzettingsvermogen die we daarvoor over hebben. Want het vergt soms ook offers. Offers van onze persoonlijkheid, maar ook op andere vlakken.

Ik heb hierdoor geleerd dat je werkelijk voor de volle 1000% voor je eigen Bewustwording en groei dient te aan, mits dat uiteraard je Missie is, omdat het anders gewoonweg niet werkt. En je achter blijft met een onvervuld gevoel, een praktijk die niet draait of je je Doelen niet werkelijk leeft op ieder moment op het hoogst mogelijk haalbare Perspectief.

Ik ben er daardoor ook van overtuigd dat een praktijk werkelijk bij je Zielenmissie dient te passen, omdat het anders nooit volledig realiseerbaar is. Dan blijft het een wensgedachte vanuit welke bewuste of onbewuste stroom dan ook, met de nodige verwachtingen, hoop, wensen of persoonlijke invulling die we daaraan geven. Dan blijft het aanmodderen en blijf je tegen de vraag aanlopen waarom je praktijk niet werkt of loopt.

Om je missie te vervullen is geen praktijk nodig

Ik denk en voel altijd: om je Missie te vervullen hoef je niet perse een praktijk te hebben, tenzij dat natuurlijk past bij jouw Missie en Taken en Hogere Bedoeling. Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden.  En de weg van de een is de weg van de ander niet!

Een praktijk draaien betekend niet automatisch een weg naar Verlichting. Het is een van de vele mogelijkheden op onze Reis van de Ziel in onze Evolutiespiraal, maar niet noodzakelijkerwijs dě Weg!

Ik heb ook steeds meer het gevoel dat praktijken die omwille van een ‘verkeerd verstane’ bedoeling of die vanuit oude energie zijn opgezet (dus vanuit onbewuste Ego Zelf belangen) steeds minder een voet aan de grond zullen krijgen, juist omwille van de bewuste of onbewuste intenties die er onder verborgen liggen, die niet onderzocht of niet gezien worden. Deze zullen steeds meer mogelijkerwijs uit het beeld gaan verdwijnen in de komende jaren omdat het niet meer past bij de nieuwetijds frequenties die op aarde steeds sterker naar voren komen.

Echter tegenwoordig is het juist in deze tijd de uitdaging hierin je eigen intenties en zuiverheid te leren gaan zien, je eigen onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en je eigen verantwoordelijkheden hierin te gaan nemen. Dus op dit moment zijn er nog volop niet volledig bewuste bedoelingen achter sommige praktijkwerkzaamheden. Dit is volledig oordeelloos bedoeld, echter wel als bewust makend bedoeld. Want ook dergelijke praktijken trekken nog steeds mensen aan, die soms volledig ontregeld worden. (Belangrijkste leerlessen daarin is het eigen onderscheidingsvermogen ook te leren ontwikkelen (ook als cliënt zijnde) omtrent wat wel of niet bij je groei en Zijn passend is.)

Bewuste en onbewuste drijfveren

Belangrijk dus, als jij zelf tegen de vraag aan blijft lopen van waarom je praktijk niet draait of van de grond komt, is om je Zelf in alle eerlijkheid onder de loep te nemen, je Zelf, je bewuste en onbewuste intenties, wensen, gedachten, ervaringen en groei zo goed als mogelijk is onder de loep te nemen. In alle eerlijkheid, oprechtheid. Met moed en met durf.

Want wat je tegen kan komen is niet altijd even mooi, prachtig of zuiver, maar juist daarin schuilen wel de Sleutels naar verandering, heling en transformatie en om veel en veel dichter bij je ware Missie te komen.

Wat zijn de innerlijke drijfveren, beweegredenen waarom je een praktijk wilt starten? Van waaruit komt die wens?
Komt dit werkelijk van binnenuit, vanuit je Hoogste Bedoeling? Of wenst de Persoonlijkheid graag aanzien? Zijn er nog onbewuste stromen in je aanwezig die maken dat je de gekleurde bril op zet en een praktijk daardoor het beste handvat lijkt om een ander te helpen? Maar vanuit welke Bedoeling?

Ligt daar een eigen diep onvervulde wens of behoefte achter om gezien, gewaardeerd te worden? Of liggen er pijnlijke innerlijk kind stukjes achter, die je weerhouden om van je Zelf te houden zoals je Bent? Om je Zelf te accepteren met of zonder praktijk of hulpverlenersfunctie? Is er een innerlijke (onbewuste) drijfveer om op die manier aanzien te verwerven? Of aardig gevonden te worden? Gewaardeerd te worden? Aanbeden te worden wellicht? En welke karmische thema’s kleven daar nog aan vast? Welke Zielenherinneringen? Wat laat zich zien, wat wil geopenbaard worden en tot inzicht en heling komen?

Via zelfbewustzijn, zelfreflectie en het aangaan van je persoonlijke processen en groei kun je hierop de innerlijke antwoorden vinden, mits je er in alle eerlijkheid naar durft te kijken.
Als je jouw processen daarin doorloopt, zal er zich in je gaandeweg ook steeds meer een beeld gaan vormen van hoe de praktijk een concreet iets kan worden, welke elementen daarbij van belang zijn. Wat jouw kwaliteiten, mogelijkheden, sterke en zwakke kanten zijn en hoe dat concreet handen en voeten te geven naar de buitenwereld toe.

Misschien in de vorm van een praktijk, misschien zullen zich ook wel heel andere wegen openbaren. Sta overal voor open en blijf niet te stug vast houden aan het beeld dat ‘een praktijk’ de enige mogelijkheid is om je Missie vorm te geven op aarde. Het is slechts een van de vele mogelijkheden.

Veelal zijn we veel te veel geneigd te kijken naar hoe anderen dat doen, realiseren, uitdragen en gaan daarbij volledig voorbij aan onze eigen manier. Een praktijk is misschien, als je heel erg eerlijk durft te zijn, wel helemaal niet passend bij wie jij Bent en bij jouw unieke talenten en kwaliteiten.

De binnen- en buitenkant van het plaatje

Vergeet immers niet dat een praktijk dragen van de buitenkant vaak heel mooi of interessant kan lijken, maar dat dat slechts de buitenkant van het plaatje is en je veelal niet verder dan dat kan kijken. Wat zich achter de schermen afspeelt, bijvoorbeeld in de vele mensen of cliënten die voorbij komen, wordt meestal helemaal niet gezien of beseft.

Dat is helaas niet altijd alleen maar leuk en prachtig, daarin komt ook veel verdriet, pijnlijke, moeilijke en zelfs heftige zaken voorbij. Dat moet je wel allemaal kunnen dragen, je moet ook leren daarmee om te gaan. Je hoort soms de meest extreme, ernstige en pijnlijke verhalen de revue passeren. Hoe kun je dat handlen in je Zelf? Dat is iets wat veel mensen blijkbaar vergeten en alleen kijken naar de ‘mooie buitenkant”  in iets wat eerder lijkt op een “onrealistische roze wolk”.

Want dat vergt een hoop daadkracht, aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, creativiteit, Liefde, compassie, en al die vele mooie spirituele termen die o zo waar zijn zoals bijvoorbeeld vertrouwen, maar ook verantwoordelijkheids gevoel. Sommige mensen komen in een praktijk bij je zonder nog enige vorm van hoop op hulp of verlossing, zonder dat ze nog enige vorm van vertrouwen hebben dat er nog iets te redden is.

Sommige mensen proberen je op een voetstuk te plaatsen, heerlijk voor je Ego Zelf als je daarin mee zou gaan, maar vergeet niet dat ieder voetstuk er een is om vanaf te vallen.

En dat levert dan weer valkuilen op waar je ook doorlopend alert op dient te zijn als je diepste innerlijke wens tenminste is om in alle Zuiverheid en hoogste Integriteit die maar mogelijk en haalbaar is, je Missie te kunnen dragen.

En daarbij komt meer en meer het belang ook om de hoek kijken van het feit dat hoe prachtig je misschien ook healing- of energie werk kunt verrichten, dat je ook al je menselijke eigenschappen, je aardse kwaliteiten dient aan te spreken in het werk in de praktijk. Want alleen met energiewerk red je het niet. Je hebt naast met een aura of dimensieveld van iemand ook te maken met diens persoonlijkheid, karakter, aardse eigenschappen, een fysiek lichaam, emotioneel lichaam, gedachtepatronen en nog zoveel meer wat op andere lagen van ons Zelf verweven is en ons totaalplaatje vormt.

Ook dat blijkt veelal vergeten te worden, merk ik vaak in gesprekken in de praktijk. Want je kunt wellicht prachtige healingen verrichten, maar kun je het ook werkelijk overdragen op de persoon. Kun je het o.a. ook vertalen naar wat je uitdraagt of met de persoon doet of wat je hem/haar aanreikt.
Want hoe vaak nog worden de meest prachtige healingen gegeven maar begrijpt degene die het ondergaat niet wat er gebeurd of hoe hij/zij daar zelf verder mee kan of in zichzelf het eigen helend vermogen kan aanspreken.

Dan kan afhankelijkheid ontstaan, afhankelijkheid naar jouw energie. Gegarandeerd dat je dan met regelmaat terugkerende klanten hebt. Maar wees eerlijk: hoe voelt dat voor je? Je zet de ander niet op eigen benen, niet in de eigen verantwoordelijkheid, je helpt de ander niet daadwerkelijk met zijn/haar issues, groeiprocessen en leerlessen, want je houdt de ander blind voor wat er aan kwaliteiten, mogelijkheden, inzichten en essenties in hem/haar schuilt. Je houdt de ander afhankelijk van jouw energie, en de ander kan niet putten uit de eigen Kracht, die werkelijk in ieder aanwezig zijn.

Uiteindelijk dienen we ook vanuit een praktijk, ongeacht wat je Zielemissie ook is, de ander in de eigen verantwoordelijkheid, kracht, integriteit, kwaliteiten en potenties terug te plaatsen. Vanuit gelijkwaardigheid, niet vanuit het oude denkbeeld van ‘meester en leerling’, ‘healer en cliënt’, maar vanuit gelijkwaardigheid, op alle vlakken!

Elke cliënt is een spiegel

Want, en dat is nog het leukste, elke cliënt die bij je in de praktijk komt is een spiegel voor jou, en andersom. Iedere cliënt draagt ook voor jou leerlessen, zaden van Licht om verder bewust te worden en te groeien, draagt ook sleutels aan tot blinde vlekken in je eigen groei en als je dat leert zien, wordt het praktijk werk pas echt waardevol. Maar ook uitdagend.

Want het betekend ook dat als je je bewust bent dat je zelf door bepaalde processen heen aan het ‘worstelen’ bent, dat je mensen met soortgelijke thema’s op je Pad zal ontmoeten, ook als je een praktijk hebt, misschien wel juist dan in veel meer uitvergrote mate. Reken er dus op dat dat ook best confronterend kan zijn.

Hoewel alles gerelateerd is ook aan je eigen processen, potenties en kwaliteiten dat dit jouw ook weer verder gaat brengen op je Pad en in je Missie, dat dat soms ook slikken kan zijn. En telkens opnieuw ook zullen dergelijke ervaringen en ontmoetingen je aan mogen moedigen om opnieuw dieper dan ooit je eigen Zelf te bespiegelen, te onderzoeken en in alle eerlijkheid en integriteit  je Zelf onder de loep te nemen. Daartoe zijn deze ervaringen bedoeld. Niet meer en niet minder: steeds op diepere Wezenslagen bewust(er) worden van je Zelf.

Kortom, het moge duidelijk zijn dat niet alleen het realiseren van een verlengstuk van jouw Zijn via een praktijk hard en eerlijk werken vergt. Maar ook om het geheel draaiende en zichtbaar en vooral zuiver te houden.

Belangrijk is te realiseren dat we hoe dan ook natuurlijk allemaal mens zijn, en in groei, bewustwording. Dat betekend dus niet dat we eerst al een volledig gerealiseerde Meester hoeven zijn om een praktijk te starten of draaien. Maar het komt je daarentegen ook niet zomaar aanwaaien, en het zal je ook niet lukken na een weekendje cursus volgen. Want wil je werkelijk je Missie en Doelen van je Spirit naleven en behalen, vraagt dat meer dan dat.

Er is nog heel veel meer over te zeggen, uit te leggen en te vertellen, zeker als het gaat om jouw eigen persoonlijke processen omtrent wel/geen praktijk, maar hier laat ik het bij voor dit moment.

Tips en adviezen

Hieronder wil ik dan nog in het kort een aantal tips, adviezen en eventuele aanraders voor je eigen groei belichten die wellicht jouw persoonlijke vraagstellingen omtrent een praktijk kunnen verhelderen.

Tips, adviezen, ethiek en mogelijke vraagstellingen die je in je Zelf onder de loep kunt nemen:

Het Realiseren van een praktijk is hard werken, ook en vooral aan jezelf.

Het realiseren van een praktijk is meer dan een ruimte inrichten, visitekaartjes en folders maken, eventueel een website maken, en dan maar afwachten waar de cliënten blijven.

Zelfs al gebruik je bovenstaande hulpmiddelen om je praktijk bekendheid te geven, dan nog zal alles een verlengstuk van jouw energie en Bewustzijn mogen zijn. Want dat is wat mensen voelen en aan zal trekken, omdat ze jouw Wezen, jouw uitstraling, jouw energie en kwaliteiten bewust of onbewust voelen in jouw promotiematerialen.

We kunnen ter Realisatie telkens onze intenties en energie over onze te realiseren praktijk uitzenden, zo helder als mogelijk maken en uitstralen, visualiseren, bewust in de wereld handen en voeten geven, vanuit de wens of misschien zelfs het weten dat dat de realiteit creëert .
Deze waarheid kennen velen, maar kunnen weinigen ook echt leven.
Dat heeft ook te maken met de knelpunten, leerlessen, bewustzijnsgroei en blinde vlekken in onze eigen groei.

Hiervoor dienen we telkens opnieuw naar binnen te keren voor zelfbespiegelingen en zelf onderzoek:

Wat wil en/of kan ik?

Is het werkelijk mijn Missie om via een praktijk mijn eigen Zelfrealisatie Pad te bewandelen? (Je praktijk is immers een verlengstuk van jouw energie en Bewustzijn en kan zodoende ook dienen om jouw groei van precies die processen te voorzien waardoor je juist in jouw Ware Bedoeling groeit en bewust wordt en je Meesterschap kunt Realiseren. Dan gaat het zowel om het Pad wat je loopt via het helpen van anderen, als ook om je eigen Meesterschaps staat van Zijn te leren binnenhalen en belichamen.)

Wat staat die realisatie van een praktijk in de weg? Wat is m’n innerlijke drijfveer voor een praktijk? Zitten daar nog onbewuste verborgen agenda’s in gekoppeld aan onbewuste processen? Bijvoorbeeld: waardering zoeken, erkenning zoeken, hulpverleners syndroom, etc?

Durf/kan/wil ik werkelijk de verantwoording ervoor dragen?

Want een praktijk is niet altijd alleen maar leuk, het kan ook confronterend zijn. Ben ik me er van bewust dat cliënten ook mijn processen weerspiegelen? Het vraagt een enorme oordeelloosheid, inzet, motivatie, eerlijkheid. Sommige cliënten komen met ernstige processen, klachten, ziektes, aandoeningen of zeer heftige energetische stukken, etc, kun je dat handelen en dragen? Kun je dat werkelijk begeleiden?

Weet ik welke groei ik heel bewust al heb doorlopen? Weet ik mijn sterke en mijn zwakke punten? Kan en durf ik daar ook eerlijk voor te gaan staan?

Weet ik wat mijn menselijke-, energetische, Kosmische kwaliteiten zijn en kan ik deze overbrengen op een ander? Hoe kan ik deze inzetten?

Heb ik naast kennis van de energetische mogelijkheden, systemen en kwaliteiten ook kennis van ziektebeelden, het menselijk lichaam, psychiatrische aandoeningen (de scheidslijn tussen spiritualiteit en psychoses is vaak heel erg dun), emotionele aandoeningen, etc.? Heb ik kennis van en weet ik hoe om te gaan met dogma’s, gedachtecirkels, menselijke karakter structuren, etc.?

Heb ik inzicht in energetische en karmische structuren en kan ik deze verwoorden of verhelderen naar mijn cliënten?

In hoeverre acht mij Zelf iets waard? En kan ik die waarde omzetten in financiën? Geld is ook een belangrijk (zakelijk) facet wat komt kijken bij het draaien van een praktijk. Geld is een energie van uitwisseling en hoe jij hiermee om gaat is ook een weerspiegeling van hoe je met je Zelf om gaat, met wat jij aan te bieden hebt en hoe jouw eigen-waarde in elkaar zit. Wanneer je nog erg in tekorten leeft en het armoede bewustzijn  vast houdt (meestal onbewust) komt er op deze wijze ook geen stroming in je praktijk en in je eigen energie en groei.

Draag ik compassie, Liefde, oordeelloosheid, kan ik de ander zien in de eigen waarde en kwaliteiten, kan ik gelijkwaardigheid en inlevingsvermogen uitstralen en werkelijk dragen?

Durf ik eerlijk aan te geven als ik iets niet weet? Of iemand niet kan helpen?

Durf ik me ook daarin kwetsbaar en eerlijk op te stellen?

Heb ik goede, betrouwbare doorverwijs adressen?

In hoeverre kun je je grenzen en intenties afbakenen? Mensen vragen of verwachten vaak meer van je dan je soms kan aanreiken, aanbieden. Kun je daarin eerlijk en open zijn en je Zelf uitspreken en neerzetten, zonder valse verwachtingen of hoop te creëren.

In hoeverre reikt jouw zelfinzicht, groei, openheid, bewustzijn? Ook dat is afhankelijk in hoeverre je de ander kan helpen.

Hoe bewust ben je van je groei, processen, van wat er in je leeft? Elke dag opnieuw, elk proces opnieuw?

In hoeverre ken je je kwaliteiten, sterke en zwakke punten?

In hoeverre ken je je knelpunten, blinde vlekken, onbewuste processen, karmische aspecten, etc.?

En in hoeverre ben je bereid deze te onderzoeken, uit te diepen en de bijbehorende processen aan te gaan?

Telkens opnieuw… Want een praktijk als verlengstuk, als Realisatie van je Bewustzijn, staat net als het leven, net als jouw groei, nooit stil. Het is een vloeiend, stromend geheel, nooit statisch, nooit gelijk. Kun of durf je dat aan? Want dat betekend ook doorlopende beweging in je leven en groei.

Ga je dat bewust of onbewust uit de weg, dan stagneert je groei en zo ook je praktijkwerk.

En wat dient zich nog meer aan in jouw leven, groei, Bewustzijn en praktijk….alles is van belang! Ben ik bereid in alle naaktheid mij Zelf en mijn processen en Bewustwordings leerlessen te aanschouwen?

© Willemien 3 juli 2009

Wil je meer inzicht in jouw eigen processen, omtrent je Bewustzijnsgroei en/of je praktijk?
Via diverse consult mogelijkheden kan hier in gelijkwaardigheid en samenwerking naar gekeken en aan gewerkt worden!