Een nieuwe trilling vraagt om een nieuw ervarenWist je dat we door de Leeuwenpoort heen naar een totaal nieuwe frequentie octaaf zijn bewogen?
Een nieuwe trilling van waaruit we verder gaan groeien en bewust worden. Een nieuwe trilling die is als een nieuwe klas. Alles wat je in voorgaande klassen geleerd hebt is de basiskennis die je al beheerst, waardoor je naar de volgende klas door mocht gaan.
Echter op deze nieuwe frequentie wordt niet voortgeborduurd op de voorgaande leerlessen en groei, maar opent zich een totaal nieuwe lesstof die eigen gemaakt mag gaan worden.

Sommige oude perspectieven, ervaringswijzen en eerder eigen gemaakte groei ‘handleidingen’ die je innerlijk ontdekt had, werken nu niet meer. En dus is innerlijk afstemmen op wat wel klopt meer dan essentieel.
Zo ontdek je je nieuwe formule voor verdere groei, daar waar oneindige diepten en hoogten van bewustzijn nu blootgelegd en ontdekt kunnen worden, in de trillingsoctaaf waar we ons nu doorheen bewegen.

Eén van die vernieuwingen is een zuiverder beeld krijgen van wat ego is, wat de functie er van is en hoe het deel is van ons totaal wezen. Bewustwording waar nog verdraaiingen, wegloopgedrag, ontkenning voor het ego aanwezig is. En de ontdekkingen van hoe ego ons in feite dient in het ascensie proces, wat de oorspronkelijke blauwdruk daarvan eigenlijk is en hoe dat zich verhoudt met onze groei in de nieuwe trilling.
Want waar (ook onbewust) het verwonde ego aan het stuur van je leven en bewustzijnsgroei staat, is volledig multidimensionaal ontwaken niet mogelijk!

Vele oude (beperkte) zienswijze en (zelfs relatief nieuw aangenomen) spirituele overtuigingen mogen herzien worden, in een breder en grootser perspectief. Vanuit deze hogere trillingsoctaaf geeft dat opnieuw een ander beeld en laat een groter plaatje zien.

Dat kan confronterend zijn of vragen om acceptatie, openheid voor vernieuwing en of een hervorming van bewustzijn. Dat kan vragen om een dieper vertrouwen binnen je Zelf aan te mogen spreken dan ooit tevoren, op een ‘blind’ een varen met de flow zonder dat je ik nog kan invullen of controle behouden. Dat vraagt om een steeds dieper zakken in de onderste chakra’s, echt aanwezig zin ook in jouw diepste materie, dwars door schaduw en ongemakken heen. Om van daaruit jouw nieuwe trilling en ‘handleiding’ voor verdere groei gaandeweg het pad te gaan ontdekken.

Een diepe gronding van je hele bewustzijn of dat wat reeds eigen gemaakt en geïntegreerd is, is essentieel. zonder gronding en afdaling in e onderste chakra’s, zijn oer oude patronen en programma’s niet om te zetten. Kunnen nieuwe kennis en ervaringen niet werkelijk belichaamd worden. Gronding gaat veel verder dan enkel wat boomwortels visualiseren onder je stuit of voeten. Gronding is een werkelijk aanwezig Zijn van bewustzijn in je lichaam, onderste chakra’s, aardeverbinding en op en in de aarde.

Zweven heeft geen enkel nut meer, in zoverre dat het ooit al nut heeft gehad (maar meer een onderdeel was van fasen van groei waarin we onszelf nog wilden ontlopen). Vanuit het ‘zweef-principe’ krijg je niets van je hoger bewustzijn gegrond en werkelijk op aarde, in belichaming, in de diepste materie van ons Bronwezen, wat we kennen als ons mens-zijn. En blijft Godsrealisatie uit. In de nieuwe trillingsoctaaf kan het nog uitdagender zijn om te (blijven) gronden wanneer je hier in voorgaande trillingsniveaus al moeite mee had. Echter, het is meer dan ooit noodzakelijk wil je werkelijk in Meesterschap, zelfrealisatie en Godsbewustzijn op aarde zijn. En wil je mee kunnen stromen in alle nieuwe energie upgrades. Er is geen andere weg meer!

Dit zijn zo even enkele van vele wijzigingen die geiniteerd zijn dankzij de Leeuwenpoort van 2019 en bewegen ons nu in een razend tempo voorwaarts vanuit deze octaaf wijziging, richting de energie van 2020. En alhoewel dat nog even duurt zullen de komende maanden bijzonder intens kunnen zijn qua veranderingen en groei in bewustzijn. En daarmee van wijziging van onze trilling. In de komende maanden zal ik daar ongetwijfeld meer van gaan belichten in zowel artikelen als workshops.

In alle workshops die ik mag verzorgen wordt die nieuwe kijk mee genomen, afgestemd op de trillingsoctaaf en energie van het nu. Afgestemd op de groeiprocessen die we persoonlijk en collectief doorlopen. Mijn eigen ervaringsweg, inzichten en kennis van binnenuit zijn hierin de leidraad.

Maar vanuit de gelijkwaardigheid staat co-creatie en het delen van eigen-gemaakte kennis met elkaar ook centraal. We dragen allemaal belangrijke Sleutels, ervaring en kennis in ons. Wanneer deze vanuit eenheid en gelijkwaardigheid (zonder concurrentie of ego) gedeeld en gebundeld worden ontstaat een immens krachtig veld van nieuw bewustzijn, waar binnen ieder nieuwe inzichten en inspiratie kan ontvangen.

Want waar ieder werkelijk op eigen benen, in het eigen veld zijn/haar plek inneemt, ontstaat de natuurlijke Flower of Life, een gebundelde kracht, gedeeld bewustzijn en toch individualiteit en unieke eigen kwaliteiten die neergezet kunnen worden. een Eenheidsveld waarin elk individu gelijkwaardig verbonden is maar in eigen Meesterschap staat!

Dat is waar we naartoe op weg zijn. Niet langer vast zitten in de hang naar groepsbewustzijn, zonder eigen verantwoordelijkheid te nemen of te gaan staan voor wie jij Bent. Maar gegrond en geïndividualiseerd Meesterschap binnen en in de harmonie met het Geheel.

© Willemien Timmer augustus 2019