ehl-2009

Inleiding Egyptian Healing Light Opleiding

Deze workshops zijn gebaseerd op de Universele Oorspronkelijke Energieën en inwijdings energieën zoals ik deze her-inner vanuit vele Egyptische incarnaties en Lichtcoderingen vanuit mijn Ziel. Daarom ook voelde ik dat ik deze technieken en frequenties die in verschillende workshops uitgedragen mogen worden, ook Egyptian Healing Light genoemd mogen worden.
Echter deze technieken werden in deze veelal Egyptische incarnaties herinnert vanuit mijn Oorsprong en ingezet, maar hun Werkelijke Oorsprong is Universeel en Kosmisch.
Je hoeft dan ook niet perse een heel directe verbinding met de Egyptische energie, Goden of Godinnen te ervaren om deze workshops te kunnen volgen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen die zich hiertoe vanuit het hart of de Ziel aangetrokken voelt.

Vanuit mijn her-innering aan vele Egyptische incarnaties op diverse dimensie niveaus van ontwikkeling, Taak en Levensdoelstellingen zijn deze Lichtcoderingen, technieken en Poorten in mijn Bewustzijn gaandeweg weer meer geopend in deze incarnatie. Opdat ze wijsheid, Kennis, ervaring en bovenal Lichtcoderingen bevatten die essentieel zijn voor deze Nieuwe Tijd.
De afgelopen jaren zijn we vele malen in mijn ‘Thuis’- land Egypte geweest om deze coderingen in mijn systemen te activeren, her-inneringen ‘op te halen’ , transformaties tot stand te brengen en Lichtfrequenties ook te brengen aan die specifieke plekken, waarmee ook het Bewustzijn van die Tempelfrequenties of Heilige Kracht Plaatsen weer geactiveerd en hersteld mochten worden.
Dit Lichtwerk reikt dus alle kanten op: het is voor de bewuste plaatsen zelf, voor Moeder aarde, Sterren connecties, je Zielengroei, etc. van belang.
Al vele jaren (sinds mijn kindertijd) zijn deze her-inneringen en daarmee gepaard gaande processen, activaties, transformaties en inwijdingen gaande en is nu de tijd er nu rijp om naar buiten gebracht te worden voor hen die hun hart voelen resoneren op deze frequenties!

 

Samenwerking in Verbondenheid

Onder de energieën van Egyptian Healing Light werken we in deze workshops samen met vele grote Meesters van het Oude Land van de Zon, zij die de Poorten tot onze Werkelijke Kern hebben weten vast te houden en zullen ons begeleiden op onze weg terug naar Huis.
Dit kunnen zij op velerlei wijzen doen. Bijv Isis via zachte genezende, liefdevolle energieën, die je door processen van pijn en eenzaamheid dragen. De Hathors via krachtige helende klanken die alles in je laten resoneren op de frequenties van Licht. De Gouden Krachten van Ra voor Gouden Wijsheid, Inzicht, Vreugde, Zonnigheid. Horus, Nephthys, Amon, Sechmet, Nechbet en vele anderen.
Ook mijn eigen Goddelijk Bron Bewustzijn zal een zeer belangrijk kanaal vormen in deze workshops opdat mijn Goddelijke Vonk, die de Seshat/Thot energie in essentie en versmelting van Tweelingstralen is, welke ik inmiddels volledig heb mogen integreren en her-activeren, deze coderingen en Kronieken van de Oorsprong door de eonen heen heeft vast weten te houden en die de drijfveer is dat de juiste tijd hiervoor is aangebroken om naar buiten te treden en in alle Volheid her-innert te worden.
Ook de enorm transformerende krachten van andere grote Bewustzijnsvelden zullen hierbij mogelijk via transmissies bij mogen dragen in diepe transformatie en bewustwording. Bijvoorbeeld samenwerking met Moeder Aarde, Starnations, kristallen, Lichtdraken, Ascended Masters, Engelen en het kristallen schedel Bewustzijn.

De Egyptian Healing Light (EHL) workshops helpen je om je eigen Multi-dimensionaal Bewustzijn steeds verder te leren opschonen, activeren, bewust worden, verkennen en (her)-ontdekken waardoor al je Lichtpotentieel uiteindelijk weer (h)erkend, aangesproken en ingezet mag worden voor je Zelf, de ander en Moeder Aarde. Tijdens deze workshops zullen we niet alleen in ons eigen Bewustzijn deze verbindingen weer mogen ontdekken en activeren, maar werkt dit ook door naar het Collectief Bewustzijn, energie rasters met verbindingen naar Moeder aarde of plaatsen op en in de aarde, andere dimensies van Zijn en Stellaire verbindingen. Multi-dimensionaal Lichtwerk dus!

De Egyptian Healing Light workshops op een rij:

 

1.Sounds of Light Healing
2.Key of Life Healing
3.Masters of the Sun Light Healing/ Call of Light Healing
4.Keys of Light Healing I
5.Flower of Light Healing I
6.Keys of Light Healing II Intensive
7.Flower of Light Healing II Intensive
8.Temples of Light Healing
9.Starfamily of Light Healing

Alle workshops op een rij met globale inhoud:

Opmerking:
De inhoud van deze workshops wordt afgestemd op het Nu-moment. Dat betekend dat de inhoud iets kan fluctueren of afwijken, afhankelijk van wat noodzakelijk is in de persoonlijke processen van deelnemers, de energieën die op dat moment op aarde of in het Universum werkzaam en actueel zijn.
Dat betekend echter dat deze workshops altijd afgestemd zijn op de vernieuwing, veranderingen en frequenties van de Nieuwe Tijd, en te allen tijde zullen inspelen op jouw eigen processen, de groepsprocessen, groei, Bewustwording en actuele energieën.
De workshops zullen alen gericht zijn op jouw eigen Multidimensionaliteit, je Ascensie proces, Bewustwording, Samenwerking in Eenheid en Verbondenheid voor ultieme groei.
Daarom ook zullen deze workshops vele diepgaande initiaties en activaties mogen brengen in je eigen Multidimensionale Bewust Zijn.
1. Sounds of Light Healing
In samenwerking met de Hathor Community starten we onze reis door ons Multidimensionaal Bewustzijn om zoveel als mogelijk de Poorten in je Zelf te openen om de resonanties, Bedoelingen en het ‘verstaan’ van je Ziel toegankelijk(er) te maken.
Middels de hoge frequentie tonen van de Hathors kunnen oude ballast en karmische beperkingen uitgezuiverd worden en biedt dat meer ruimte voor een dieper verstaan van Wie je Werkelijk Bent. Een dieper ontvangen, weten en voelen. Vanuit deze healingen wordt het steeds makkelijker je eigen Lichtcoderingen te ontcijferen en hierdoor jouw Zielsgeschiedenis, jouw unieke incarnatieplan en Doelen te her-inneren en activeren.
Door zelf samen met de Hathors te tonen, kun je je Zelf op vele niveaus healen en ondersteunen en eeuwenoude belemmeringen doorzien, doorbreken en loslaten.
Stromen Regenboog Licht en Heilige Hathor klanken stromen door al je lagen van Zijn heen en vervullen je met Eenheid en balans in herkenning van je eigen Ziel in al z’n grootsheid!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:

*Soundhealing (middels tonen en of klankschalen)
*Opening, healing en transformatie van je hoger Bewustzijn
*Activatie van je innerlijke zintuigen (Weten, zien, voelen, horen, ruiken) op hoger Bewustzijns niveau
*Activatie van je hart op hogere dimensie niveaus, eventueel m.b.v. Kristalwezens en andere Lichthulp
*Uitlijning en verkenning van je Multidimensionale velden
*Verkenning van je Zielenmatrix, Kosmische en Aarde Structuren.

Opmerking: Vrijblijvend / los te volgen workshop
2. Key of Life Healing
De eeuwenoude krachten van de Oorspronkelijke Ankh mogen weer ontsluierd en her-innert worden. Welke kwaliteiten, kracht en mogelijkheden biedt de Ankh-Kracht voor deze tijd. En waarom werd deze al eeuwen verbasterd doorgegeven en daardoor ook niet werkelijk meer verstaan?
Eeuwenoude healing mogelijkheden mogen zich weer ontvouwen voor je Bewustzijn en mogen ingezet worden voor je eigen transformatie en her-innering van je Ziel en Sterren Pad.
Dit houdt in dat je ook je eigen Multi-dimensionaal Zelf steeds verder leert verkennen, (her-)ontdekken, transformeren en inzetten. Multi-dimensionaal Lichtwerk!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:

*Werken met Ankh kracht, Djed kracht en activering Aardse & Kosmische Blauwdruk.
*Werken met de Ka-kanalen en Levenskracht.
*Werken met de Gevleugelde Gouden Scarabee Krachten voor geluk en welzijn en ultieme transformatie.
*Krachten van de Witte, blauwe, roze en Kristallijne Lotus

Opmerking: Vrijblijvend / los te volgen workshop
3.Masters of the Sun Light Healing / Call of Light Healing
Door alle tijdsperiodes heen op aarde waren er vele hoog ontwikkelde culturen die er zogenaamde zonnecultussen op na hielden. Deze verering van de Zon was niet voor niets. Deze culturen waren zich in grote mate Bewust van de rol die zowel de Zon als de Grote Centrale Zon speelt in de hele Schepping en Zielsgeschiedenissen.
In deze workshop gaan we onder leiding van o.a. Ra deze Zonnen Poorten en Krachten verder verkennen, ook in ons eigen Bewustzijn en Zielsgeschiedenissen. Welke rol heeft de Zonnekracht in onze Zielsgeschiedenis gespeeld? En welke kwaliteiten kun je daarvan nog steeds aanboren?
In feite zijn deze herinneringen niets meer dan de Verbinding naar onze eigen Bron, een diepgewortelde herinnering aan Thuis.
In feite zijn we allen via een van de Zonnepoorten in de eerste incarnatie op aarde geboren, en zijn dus allen op welke manier dan ook Meesters van de Zon, maar ligt die herinnering ver in ons onderbewustzijn verscholen.
In deze workshop zal Ra ons m.b.v. onder andere zijn 12 Gouden Stralen hier meer toegang en inzicht toe verlenen in ons eigen Goddelijk Bewustzijn.
The call of Light Healing zal ons helpen opnieuw ons Oorspronkelijk Licht aan te roepen om ons te helpen her-inneren wie wij zijn, op steeds diepere niveaus, vanuit het Oorsprongs Licht bezien, vanuit die Herinnering aan Heelheid kunnen we in het dagelijks leven steeds meer deze heelheid en Multidimensionaal Bewustzijn integreren.
Multi-dimensionaal Lichtwerk!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:

*Solaire krachten in je Zelf erkennen en herkennen, her-inneren.
*Gouden Sleutels tot Bewustzijn van je eigen Solair Bewustzijn.
*De Kracht van de Zon integreren door Dimensies van Zijn heen.
*De Gouden Krachten van solar plexus verbinden aan het hart voor diepgaande healing en herstel van karmische contracten, macht/onmachtstukken en herstel van je Kracht in Eenheid en Verbondenheid van het Hoger Hart.
*Verdere verkenning van de 12 Gouden Stralen van Ra
*Zon-Maan verbindingen in je eigen systemen

Opmerking: Vrijblijvend / los te volgen workshop
4. Keys of Light Healing I
Lichtcoderingen in je eigen systemen ophalen en of activeren onder leiding van de Hathors en vele andere Meesters. Via resonantie, klank, tonen, muziek en beweging de stromen Goddelijk Licht weer activeren in al je Lichtlichamen. Opdat grote schoonmaak en bewustwording naar je toe komen waardoor je eigen sleutels tot groei, genezing en heelheid weer steeds meer zichtbaar worden.
Dit houdt in dat je ook je eigen Multi-dimensionaal Zelf steeds verder leert verkennen en (her-)ontdekken. Multi-dimensionaal Lichtwerk!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:

*Activatie van je Zielenmatrix, Kosmische en Aarde Structuren.
*Reis door je eigen Ziel om je eigen Gouden Sleutels tot Verlichting te activeren.
*Uitlijning van Goddelijke mannelijke Goddelijke Vrouwelijke Kracht, opdat van hieruit je Gouden Bewustzijn op aarde geboren en geïntegreerd kan worden.
*Her-innering van je Oorspronkelijk Plan en Taken op aarde.
*Verbindingen door alle tijden heen.

Let op:Alleen toegankelijk na minimaal EHL-workshop 3 Masters of the Sun Healing!!!
5.Flower of Light Healing I
Healingen met de Flower of Life Symboliek die de geometrie van de Schepping in zich draagt.
De Flower of Life is een eeuwenoud symbool welke slechts op een paar plaatsen ter wereld gevonden is. Een van deze plekken is het Osirion, een van de tempels van Abydos in Egypte, die ondergronds gebouwd werd. Deze symboliek van de ondergrondse tempel is terug te voeren op de Egyptische Scheppingsverhalen van de Oerheuvel waaruit alle schepping ontstaan is.
De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.

Werken met de Flower of Life
Wanneer we nu gaan werken met de symboliek van de Flower of Life werken we eigenlijk met een Flower of Light, een instrument van edelstaal welke volkomen opgeladen is in de Oorspronkelijke Egyptische Energieën. Alle oude coderingen, programmeringen en karmische belastingen zijn hiermee verwijderd uit deze symbolen, die zowel vanuit Galactische- als Aardse herkomst waren. Deze Flowers of Light zijn dan ook in hun puurheid hersteld en bieden daarmee een krachtig healing gereedschap om terug te kunnen keren in je eigen Oorsprongs Licht. En middels deze healingen ook je eigen karmische patronen, conditioneringen, eventuele beïnvloeding van implantaten, niet-eigen energie of verstoringen te herstellen en terug te brengen in Eenheid en balans.
Deze healingen kunnen keer op keer als inwijding of initiatie ervaren worden omdat steeds diepere of hogere frequenties en dimensies van je Zelf hiermee opgeschoond en weer geactiveerd worden. Wat ook Zielsherinneringen naar het bewuste kan gaan aantrekken, waardoor meer helderheid, groei, healing en Bewustzijn geïntegreerd kan worden. Dit houdt in dat je ook je eigen Multi-dimensionaal Zelf steeds verder leert verkennen en (her-)ontdekken. Multi-dimensionaal Lichtwerk!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die de Flower of Light kan aanreiken tijdens deze workshop:
*Herstructurering van de Lichtstructuren van de chakra’s en aura, maar ook de diverse dimensies die jij ook Bent. Het werkt het hier door oude energielagen heen om alle Lichtstructuren opnieuw te verbinden, de Heilige Geometrie te herstellen en je energie terug te brengen naar de Oorsprongs energie.
Dit werkt niet alleen energetisch maar ook tot celniveau en DNA door.
Wanneer dit symbool werkelijk opgenomen/geïnitieerd kan worden in je hart kan heel de Eenheid hersteld worden, en ervaar je meer toegang tot Hogere Zielsfrequenties en Hoger Bewustzijn.
*Herverbinden, herschikken van Lichtlichamen. Uitlijning met je Goddelijk Zelf.
Herstel van karmische beschadigingen, transformeren van oude (karmische) energiepatronen.
*Activatie van de Zielenmatrix en Multidimensionaal Bewustzijn, ook via de Moeder Aarde Matrixen. Mogelijkerwijs ook activatie van je Merkaba- Lichtlichaam.
*Diepe Inwijding en healing in je Zielsaspecten. Her-inneren en ophalen oude Goddelijke Kennis en wijsheid en Oorspronkelijke Bedoeling van je Ziel.
Initiatie in je Goddelijk Zelf vanuit de Hoogste Ik Ben Lichtkracht en Scheppingsenergie.
*Diepe resonantie met een Universeel Weten vanuit je Ziel.

Let op:Alleen toegankelijk na minimaal EHL-workshop 3: Masters of the Sun Healing en EHL-workshop 4: Keys of Light I!!!
6. Keys of Light Healing II Intensive
Verdiepende Lichtcoderingen in je eigen systemen ophalen en of activeren onder leiding van de Hathors en vele andere Meesters. Via resonantie, klank, tonen, muziek en beweging de stromen Goddelijk Licht weer activeren in al je Lichtlichamen. Opdat grote schoonmaak en bewustwording naar je toe komen waardoor je eigen sleutels tot groei, genezing en heelheid weer steeds meer zichtbaar worden.
Dit houdt in dat je ook je eigen Multi-dimensionaal Zelf steeds verder leert verkennen en (her-)ontdekken. Multi-dimensionaal Lichtwerk!

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:
M.b.v. de Flower of Light door meer Bewustzijnsvelden van je Zelf heen reizen voor:

*Verdiepende activatie van je Zielenmatrix, Kosmische en Aarde structuren.
*Reis door je eigen Ziel om nieuwe Gouden Sleutels tot Verlichting te activeren.
*Uitlijning van Goddelijke mannelijke Goddelijke Vrouwelijke Kracht, opdat van hieruit je Gouden Bewustzijn op aarde geboren en geïntegreerd kan worden, op steeds diepere levels.
*Her-innering van je Oorspronkelijk Plan en Taken op aarde.
*Verbindingen door alle tijden heen helen, herstellen, herstructureren, transformeren, balanceren.

Let op: Alleen toegankelijk na minimaal EHL-workshop 3: Masters of the Sun Healing, EHL-workshop 4: Keys of Light I, EHL-workshop 5: Flower of Light I.
7. Flower of Light Healing II Intensive
Verdieping en uitbreiding op EHL-workshop Flower of Light healing I
Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die de Flower of Light kan aanreiken tijdens deze workshop:
*Herstructurering van de Lichtstructuren van de chakra’s en aura, maar ook de diverse dimensies die jij ook Bent. Het werkt het hier door oude energielagen heen om alle Lichtstructuren opnieuw te verbinden, de Heilige Geometrie te herstellen en je energie terug te brengen naar de Oorsprongs energie.
Dit werkt niet alleen energetisch maar ook tot celniveau en DNA door.
Wanneer dit symbool werkelijk opgenomen/geïnitieerd kan worden in je hart kan heel de Eenheid hersteld worden, en ervaar je meer toegang tot Hogere Zielsfrequenties en Hoger Bewustzijn.
*Herverbinden, herschikken van Lichtlichamen. Uitlijning met je Goddelijk Zelf.
Herstel van karmische beschadigingen, transformeren van oude (karmische) energiepatronen.
*Activatie van de Zielenmatrix en Multidimensionaal Bewustzijn, ook via de Moeder Aarde Matrixen. Mogelijkerwijs ook activatie van je Merkaba- Lichtlichaam.
*Diepe Inwijding en healing in je Zielsaspecten. Her-inneren en ophalen oude Goddelijke Kennis en wijsheid en Oorspronkelijke Bedoeling van je Ziel.
Initiatie in je Goddelijk Zelf vanuit de Hoogste Ik Ben Lichtkracht en Scheppingsenergie.
*Diepe resonantie met een Universeel Weten vanuit je Ziel.

Let op: Alleen toegankelijk na minimaal EHL-workshop 3: Masters of the Sun Healing, EHL-workshop 4: Keys of Light I, EHL-workshop 5: Flower of Light I, EHL-workshop 6:Keys of Light II.
8.Temples of Light Healing
Meer informatie volgt in de loop der tijd in de voorgaande workshops.

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:
*De ware betekenissen van de tempels in het Land van de Zon.
*Healingen via Egyptisch Tempel Bewustzijn en de energieën van diverse bijzondere plaatsen en tempels.
*Grote Meesters en farao’s van al-oude tijden, hun Boodschap, krachten en Hogere Bedoelingen, de energie die zij in hun Bewustzijn uitdroegen voor mensheid en Moeder Aarde.
*Vortex werk voor healing in oude vervuilde plaatsen en activatie van vortexen en Lichtcoderingen.
*Ascensie kamers voor healing in oud Egyptische tempels en de Hallen van Amenti.

Let op: Alleen toegankelijk na alle voorgaande workshops!
9. Starfamily of Light Healing

Meer informatie volgt in de loop der tijd in de voorgaande workshops.

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden tijdens deze workshop:
*Zielen familie verbindingen her-inneren, herstellen en healen.
*Verkenning Sterrenpoorten, Sterren Bewustzijn en incarnaties van Galactische oorsprong (in andere sterrenstelsels) healen en transformeren.

Let op: Alleen toegankelijk na alle voorgaande workshops!

Praktische aandachtspunten:

*Een aantal van deze workshops is als los staande workshop te volgen. Andere workshops, waarbij het aangegeven staat, zijn niet los zonder voortraject of voorbereidende workshops te volgen. Dit i.v.m. de diepgang en transformaties die al doorlopen zijn in het voortraject.

*Het volgen van alle workshops geeft recht op een certificaat van deelname.

*Voor deelname aan het gehele traject hebben we eerst graag eerst een persoonlijk gesprek met je, indien je nog niet bekend met Praktijk Apofyliet bent. Hierbij kunnen we even kennis maken, persoonlijke belangstelling en doelstellingen helder maken, dit ter bevordering of afstemming van je eigen groei en processen tijdens het workshoptraject.

*Deze technieken zijn bedoeld voor je eigen groei, bewustwording en Ascensie processen.
Deze workshops en technieken zijn niet bedoeld om door te geven aan anderen, zoals Reiki, Magnified Healing of gelijksoortige cursussen.
Deze workshops zijn ontstaan vanuit Zielsher-inneringen en Bewustzijnsgroei door eonen heen, en daarmee behorend bij mijn unieke Zielenpad, ik draag deze informatie en healing met alle Liefde die in mij is uit, om eenieder die zich hiertoe geroepen voelt, te mogen ondersteunen en een stukje te begeleiden op ieders unieke Zielenpad.
Alleen op deze wijze kan ik de zuiverheid en juiste intentie die hierin ligt waarborgen.
Hierdoor ook mogen deze workshops of de inhoud ervan derhalve ook niet gekopieerd of door anderen onderwezen worden na het volgen van dit traject.
Deze workshops zijn simpelweg niet bedoeld om zelf ook door te geven!

*Deze workshops zijn bedoeld opdat ieder zijn eigen unieke Pad, Zielstrilling en Taken mag ervaren en daar zijn/haar verantwoordelijkheid in mag gaan dragen en de eigen unieke Creativiteit, Kennis en Wijsheid van de Ziel mag leren ontdekken.
Echter de healing en bewustwording die dit traject aanreikt zijn uitermate krachtig voor jouw Lichtpotentieel, activatie van je Ziel en her-innering, wat mogelijk nieuwe deuren opent binnen je eigen kunnen, technieken bloot legt die bij jou horen/passen of informatie vrij geeft wat wel inzetbaar en toepasbaar is voor jouw healing- en Lichtwerk voor anderen en Moeder aarde, en die energie mag vanuit het hart ingezet worden voor de Ascensie van allen.

*De investering in jezelf bedraagt:
Voor de dagworkshops € 111,- incl. eventuele lesmaterialen (stencils), koffie, thee, soep
Voor de weekend workshop € 222,- incl. eventuele lesmaterialen (stencils), koffie, thee, soep

Bij het volgen van het gehele traject, is dat inclusief een klein Flower of Life healing-symbool van edelstaal, welke volkomen opgeladen is in de Oorspronkelijke Egyptische Energieën. Dit healing symbool ontvang je in de EHL-workshop Flower of Light Healing I.

*Deelnemers de zich aanmelden voor het gehele traject gaan voor op deelnemers die slechts een of enkele workshops willen volgen.

*Minimaal aantal deelnemers: 4
Maximaal aantal deelnemers: 9

*Verder zijn, zoals voor elke andere workshop, de Apofyliet Spelregels van toepassing.

Introductie workshop EHL

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking met de bijzondere krachten van Egyptian Healing Light. In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden, energieën en technieken. Verschillende Meesters van het Oude Land zullen de revue passeren en passende healing, transformatie en bewustwording mogen aanreiken via transmissies. In samenwerking met deze Meesters zullen we ook onze eigen Gouden Voetsporen in de Tijd meer mogen gaan verkennen als introductie in ons eigen Gouden Pad der Werkelijkheid in deze nieuwe tijd!
Een krachtige start en tevens introductie in de mogelijkheden en Krachten van Egyptian Healing Light.

Workshop datum: zondag 7 december 2008, 10.00- 16.30 uur
Investering in jezelf: € 88,- incl. koffie, thee, soep.
Aanmelding kan per email: info@praktijk-apofyliet.nl
Dit traject en losse workshops hiervan zijn in 2008 en 2009 door Praktijk Apofyliet verzorgd.