Elke dag een nieuwe tijd en vernieuwde trilling

 

Hoewel er vanuit hoger bewustzijnsperspectief niet zoiets is als ’tijd’ zoals wij dat op aarde als mens beleven, leven we als mens op aarde wel in lineaire tijd en de matrix van 3D bewustzijn. Daarin is het concept ’tijd’ wel geïmplementeerd en geïntegreerd.
Als mens hebben we dus te dealen met tijd en data die een lineaire tijdslijn creëren, waardoor dagen, maanden, jaren, seizoenen en ook uren een feitelijke ervaring zijn. Waarin de 3D beleving is dat we van gisteren naar vandaag naar morgen door het leven wandelen.
Ik noem dat maar even de horizontale lijn.

Terwijl er veel minder bewustzijn ligt bij het gros van de mensen, dat we ook een verticale lijn in ons bewustzijn dragen. Dat is je (verbinding met je natuurlijke) multidimensionaliteit. En deze is tijdloos en omvat álle dimensies (die je Bent) tegelijkertijd. Bij diepere bewustwording en groei is die gelaagdheid en aanwezig zijn in meerdere dimensies én tijdslijnen ook te ervaren. Gelijktijdig. Dan be-leven we weer de oneindigheid van schepping in het hier en nu moment.
(Dit is volop in ontwikkeling en dringt gestaag door in de 3D matrix en het onbewuste).

Nu kunnen we ons (spiritueel bezien) continue richten op het weten dat tijd niet bestaat, en het richten op het ‘hogere’, maar ergens houdt dat weg uit het hier en nu, op aarde. Subtiel houdt dat dus ook af van gronding en acceptatie dat er in 3D wél het concept tijd (gecreëerd) is.
Op aarde hebben we nu eenmaal ‘de afspraak’ om ons door tijd heen te bewegen en ons daaraan te confirmeren. Door je daar telkens aan te onttrekken til je jezelf steeds op en weg uit de matrix.
Nu is dat uiteindelijk wel de bedoeling maar niet vanuit onbewust vluchtmechanisme, wel vanuit volledig doorleeft bewustzijn waarbij omarming van de 3D inclusief is.

Maar, even terug naar het concept ’tijd’.

 

Schepping is oneindig creatief

Dus naast kosmische instroom van universele energieën die tijdloos zijn en behoren bij het planetaire, collectieve en zelfs universele ascensieproces, zijn er ook wegen gecreëerd waarop die tijdloze trillingsverhogingen binnen kunnen sijpelen in de 3D matrix beleving.
Niet alleen in de vorm van Portalen, planeetstanden, zonnevlammen, Schumann resonantie, etc. Maar ook via de coderingen van de dag-energie. De aardse lineaire tijd dus.

Besef dat ergens de beleving van tijd ook een creatie is, die in de kern vanuit Goddelijke Bron is ontstaan. Zelfs al zitten daar verborgen agenda’s, schaduwkrachten of verdraaiingen van realiteiten achter.
Alle schepping komt in essentie voort uit de oneindige mogelijkheden van scheppende Bronkracht. Ook als het voor schaduw ingezet wordt.
Alhoewel deze laatste veelal alleen kan ‘kopiëren, verdraaien en plakken’  en het dus niet werkelijke nieuwe creaties betreft!

In elk geval betekend dit dat ook door je bewust te zijn van de coderingen in de matrix, in dit geval het concept datum en tijd, je daarmee ook je bewustzijn kunt openen om juist op 3D vlak je trilling te verhogen. Om ook in 3D je te laten aanraken door de universele stimulerende krachten die ons ondersteunen op de weg naar thuiskomen in je oorspronkelijke oneindige Zelf.

Wanneer je dieper gaat afstemmen op de universele coderingen van de getallen in de lineaire datum, open je je bewustzijn voor de achterliggende universele lichtinstroom en mogelijkheden (tot groei) in het moment.
Bijvoorbeeld:

 

De energie van vandaag

De energie van vandaag omvat de datum 14-9-2032.
De energiecodering van 14-9-2022 verteld dat in uitlijning op je hart en vanuit connectie basischakra-hart er voldoende stevigheid is om je initiatiepad door deze wereld te lopen om verder en verder op te rijzen in je eigen oorspronkelijke blauwdrukken en bewustzijn

 

Getallen communiceren frequenties van het Goddelijke

Zoals de titel al zegt. Elk getal is een frequentie, een energiestroom en golflengte. Op het moment dat je de betekenis van getallen binnen je eigen bewustzijn weer gaat her-inneren, ga je universele taal weer verstaan.
Ik heb het dan niet over de standaard numerologie of kennis van anderen die veelal op internet te vinden is. Het gaat er om je ‘eigen zielstaal’ weer te leren verstaan.

Dat wat anderen hebben doorgegeven kan waardevol zijn als ondersteuning of voor herkenning. Maar hoeft niet per definitie een standaard uitleg te zijn en of op jouw bewustzijn en groei van toepassing te zijn. We vibreren ieder op een unieke blauwdruk. En sommige van die blauwdrukken liggen dicht bij elkaar, en in die mensen of teksten vind je aansluiting en herkenning. Bij andere niet.

Dit kan behulpzaam zijn, die herkenning, doordat je je Zelf daarmee beter leert zien en begrijpen. Maar uiteindelijk zal je mogen uitkomen bij een punt waarin je niet langer buiten je (in de horizontale lijn) bevestiging of antwoorden zoekt, maar enkel nog innerlijk (in je verticale lijn dus).

Het leren verstaan wat de resonanties binnen jouw bewustzijn inhouden is dan uiterst waardevol om het ‘verhaal’ wat deze coderingen je vertellen, te kunnen begrijpen en inzetten voor je verdere bewustwording pad.

En dan gaat het niet alleen om Meestergetallen (de dubbele getalen in datum of op de klok), maar ook over de frequenties achter elk losstaand getal.
Bewustzijn vanuit het innerlijk hierop, kan je per moment (als mens op aarde) binnen de dag-energie of zelfs binnen lineaire tijd van bijzondere boodschappen, bemoediging en trillingsverhogingen voorzien. Wat kan leiden tot nieuwe inzichten, bemoediging, bevestiging, groei, healing en bewustwording.
Je eigen innerlijk kompas op jouw ontdekkingsreis op aarde.

 

Je eigen innerlijk getallen kompas ontdekken?

Op 23 september verzorg ik een workshop over deze ‘materie’. Als je nieuwsgierigheid voelt, of op welke andere manier dan ook resoneert, voel je welkom om deel te nemen.
Workshop dag van 10.00 tot 16.30 uur. De investering in je eigen bewustzijnsgroei bedraagt €125,- incl. btw, koffie, thee en versnaperingen.
Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl

 

© Willemien Timmer, 14-9-2022