Energetische update 14 december 2020: zonsverduistering, nieuwe maan en de matrix

 

Op dagelijkse basis stijgen de trillingen, nu meer dan ooit. Wie dacht dat of behoefte heeft aan rust (even geen poorten en bewustzijnsshifts) mag nog even geduld opbrengen. Want juist de komende tijd wordt alles steviger dan ooit. We zijn in een achtbaan beland, op weg naar 21 december. En waarschijnlijk gaat dat zich in ieders leven ook manifesteren op dagelijks leven basis in de vorm van meer of nieuwe uitdagingen.

Ik noemde het laatst in een artikel al ‘alsof we in een snelkookpan’ terecht zijn gekomen en op dagelijkse basis wordt de druk opgevoerd nu.

Voor de mens die het voelt, beleefd, ervaart niet altijd makkelijk. Elke geboorte gaat gepaard met weeën. Het gaat ons ook veel moois brengen, want  toch staat er nog steeds een Goddelijke Leiding aan het stuur van al deze processen naar verandering. Daar kan geen mens, menselijke wil of ego iets aan veranderen, zelfs al wordt die illusie voorgehouden.

 

Uit de matrix van het oude beperkende stappen

Het is tijd om uit de matrix te stappen, die matrix die beperkt, inperkt en ons afgescheiden houdt van ons grootse Zelf. Tijd om de ogen te openen in een ‘nieuwe’ wereld die er eigenlijk altijd al was. We waren er alleen in perceptie en gevoel afgescheiden van. We zaten niet meer op die golflengte. Maar zijn nu bezig (met alle trillingsverhogingen) weer naar die golflengte terug te keren.

Dat de oude jasjes, denkbeelden, patronen en wonden van afgescheidenheid en illusies daarbij afgelegd worden is voor velen inmiddels een bekend gegeven. Wat niet wegneemt dat ondanks dat weten, de beproevingen op menselijk vlak soms echt nog steeds uitdagend kunnen zijn.

Echter, zoals ik al zo vaak heb belicht: des te dieper jij echt met je bewustzijn in je basis (en dus bewustzijnsgronding) kunt zijn, in jouw rechte lijn, je plek inneemt binnen jezelf en op aarde, des te makkelijker kun je mee bewegen in de storm. Des te meer BEN jij het oog van de storm en hoef je weinig tot geen hinder te ervaren van de wijzigingen en verhoging van trillingen.

 

Loskomen van het groepsbewustzijn

We zijn steeds meer aan het loskomen van het groepsbewustzijn. Of in elk geval, daar nodigen alle trillingen toe uit. Eerst op eigen benen leren staan, in de eigen frequentie, in eigen verantwoordelijkheid en Meesterschap komen. Om van daaruit op een nieuw niveau en trilling, de verbinding met de ander weer te kunnen maken. In een zuiverder, minder bevlekte en verdraaide golflengte.

Het fake ‘we doen het samen’ is allang doorprikt, dat er ego en eigen belang aan het stuur staat van de matrix-programmering die daar aan kleeft.

‘We doen het samen’ doet een schijnberoep op je eigen verantwoordelijkheid. Het doet beroep op jouw zorg voor de ander, ook als dat ten koste is van jezelf. Dit is een oude programmering van groepsbewustzijn, zoals ontstaan is door verdraaide energievelden vanuit Lemurië (zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn). Dat zorgt voor een niet en nooit in je eigen kracht en blauwdruk komen. Het zorgt wel voor verdeeldheid, angst, macht en meer scheefstand.

‘We doen het samen’ behoort te wijzigen in: eerst eigen verantwoordelijkheid oppakken. In eigen Meesterschapskracht komen. En van daaruit verbinden met de wereld om je heen. Dan is verbinding gebaseerd op gelijkwaardigheid, eigenwaarde, zelfkennis, liefde voor het geheel en co-creatie. Oprecht samen is wat anders dan inspelen op een emotionele programmering als loyaal moeten zijn, energie, tijd, offers brengen ten bate van de groep. Oprecht samen vanuit verbinding van het hart betekend dat ieder vanuit eigen kracht en kunnen een unieke bijdrage aan het geheel levert. Vanuit vrije wil en dwang is daarbij niet aan de orde. Oordeel ook niet.

Immers ieder is hier op aarde als een unieke vingerafdruk van het Goddelijke en heeft daarmee een belangrijke bijdrage voor het geheel als schepping, maatschappij, gezin. Deze unieke bijdrage aan de schepping kunnen we pas ontdekken wanneer we vrij zijn/vrijer worden van de matrix en echt op eigen (Meesterschaps) benen gaan staan.

 

Down the rabbit hole

Om te gaan beseffen hoe diep die collectieve programmering in ons doorwerken, van invloed zijn en ook ingeprent zijn in ons systeem, dienen we naar een andere trilling te verplaatsen. Pas vanaf een hogere trilling krijg je zicht op de wonden, oude jasjes, perspectieven en programma’s waar je onbewust op functioneert.

Niet alleen matrix programma’s, gebaseerd op vele vallen in bewustzijn (die afscheiden van Bron) maar ook voorouderlijnen, familielijnen, karmische lijnen van vele levenservaringen houden subtiel tot krachtig vast aan de matrixprogrammering.

Dat is waartoe velen al vele jaren (en vaak levens) aangezet worden om zich vrij te maken en bewuster te worden van alle oude ballast. Dat is waartoe alle trillingsverhogingen, op welke manier dan ook (portaaldagen, zonnevlammen, Schumann resonantiestijging, planeetstanden, etc) dan ook toe aanzetten. Bevrijding uit de matrix op alle fronten. Stap voor stap, want we zijn er echt mega diep in vervlochten.

We mogen daarom ons eigen konijnenhol in duiken en alle onzuiverheden, oude programma’s, wonden, verdraaiingen onder ogen komen en herstellen. Dat kan pas als je eerlijk met je Zelf durft te gaan verbinden en eerlijk naar je Zelf gaat kijken, jouw aandeel, jouw verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw creaties weer durft op te pakken, enzovoorts. Groeien dus, op alle fronten, in bewustzijn.

 

2012 – 2021

We staan aan de vooravond van niet alleen de mega bewustzijnsshift van 21 december 2020, die een enorme energetische wijziging en nieuwe koers gaat brengen. Ook stappen we daarmee een stap verder het Watermantijdperk binnen.

Je zou kunnen zeggen: in 2012 bereikten we die drempel. Afgelopen jaren hebben we ons door die ‘drempel’ heen bewogen en vanaf 21-12-2020 stappen we echt die drempel over.

De periode tussen 2012 en 2021 is de frequentie op aarde en in de mens en in het collectief enorm toegenomen. Er zijn al oneindige diepten van onbewustzijn aan het licht gekomen. En ja, dat gaat ook in 2021 gewoon verder.

Tussen 2012 en 2021 zitten 9 jaren. De frequentie van de 9 heeft alles te maken met initiaties, wijzigingen om van de ene staat van bewust Zijn naar de volgende te kunnen gaan. Een nieuwe staat van Zijn te bemeesteren. Het is een heel inwijdingspad op zich.

Door sommigen wordt 21-12-2020 vergeleken met 21-12-2012. Ik heb echter sterk het gevoel dat 21-12-2021 meer vergelijkbaar zal zijn, want dan is die cyclus van 9 jaren echt voltooid. Desalniettemin vind er komende 21-12-2020 zeker een zeer sterke ommezwaai plaats. En ik zou zeggen: we zijn er aan toe. Kijk maar naar de wereld waar we in beland zijn. We zitten midden in de barensweeën van een nieuwe wereld.

Dat zal heus niet meteen na 21 december plotsklaps anders zijn. Deze grote conjunctie is echter wel een soort weeën opwekker waardoor de nieuwe geboorte van de wereld versnelt gaat worden en die de juiste gereedschappen aanreikt (Waterman frequenties en kwaliteiten) om het in goede banen te gaan leiden. De richting op waartoe het vanuit Goddelijk Plan bedoeld is.

Vandaag en komende week zijn daarin weer een opbouw in trillingen, verhoging en wijzigingen, op weg naar 21 december.

 

De trillingsgwijzigingen van vandaag: Zonsverduistering

De zonsverduistering zal alleen vanuit Zuid Amerika waargenomen kunnen worden, en hier in Nederland dus niet. Daarentegen zal de energie er van wel voelbaar zijn via het collectieve veld.
Een zonsverduistering brengt versluieringen van ons licht en onze kracht naar de oppervlakte. Het belicht in feite die onbewuste programma’s die wij nog leven die ons uit ons ware licht, kracht en bewustzijn houden. Zodat deze dieper bewust kunnen worden en kunnen helen of oplossen. Het maakt zichtbaar en dus bewuster waar we onze kracht nog niet leven, waar we ons licht nog niet volledig leven of onze schaduw nog geleefd wordt.
Dit is dus bedoeld om ons opnieuw dienstbaar te zijn aan de processen van afronding de we doorlopen in de maand december. Het zal andere facetten van onze kracht of juist krachteloosheid belichten, die nog om meer zelfonderzoek, bewustwording of heling vragen.

 

 Nieuwe maan

Nieuwe maan brengt een energie van vernieuwing. Een nieuwe maan(d)cyclus die start. Die uitnodigt om de nieuwe inzichten, nieuwe ontdekte frequenties binnen je Zelf te gaan bemeesteren in de komende cyclus.

Het is in feite een geregelde kans op nieuwe geboorte, steeds in andere gevoelsvelden en onbewuste lagen die daarmee bewuster kunnen worden en geïmplementeerd worden in je leven. Zodat je stap voor stap steeds meer jouw potentieel gaat her-inneren en leven.

 

Voor nu wens ik ieder een prachtige, magische, krachtige transitieperiode toe! Fasten your seatbelts for the ride of a lifetime!

 

© Willemien Timmer, 14-12-2020

 

Tijdens deze bijzondere zonnewende op 21 december, verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie. Meer info daarover vind je hier.