Energetische update april 2021 en het 4-4 portaal

 

De energie van april

De energie van april is gericht op een directere verschuiving naar de uitlijning met het hart en de gronding daar van. Zodat het hart steeds meer draagkracht en bedding vindt en weer het centrale midden wordt van waaruit we leven, beleven en ervaren.
Van daaruit kunnen steeds meer (multidimensionale) hartkwaliteiten die van nature eigen zijn en bij ons wezen horen, weer gaan doen ontwaken en bewust(er) worden.
Kwaliteiten als compassie, overgave, leven in lijn met Bron, Liefde, verbondenheid in Eenheid i.p.v. afgescheidenheid en vele andere horen daar bij.
De energie van april is een doorlopende initiatie om het menselijk hart in 3D en 4D frequenties dieper te openen en te activeren, zodat ons hoger hart, en 5D, 6D, 7D hart en hoger weer in directe uitlijning en wisselwerking met elkaar komen te staan. Zodat wij innerlijk steeds meer de heelheid en grootsheid van ons Goddelijk wezen weer gaan her-inneren.
Hiervoor dienen het 3D (fysieke) en 4D (energetische) hart dieper gegrond te worden (is ook in de 4- energie van april aanwezig). Want op hogere wezenslagen zijn deze hartfrequenties nog altijd aan elkaar gelinkt en samen werkend. Knelpunten zijn het 3D en 4D hart die door een overmatige verstoring in de onderste chakra’s (of een niet of te weinig daarin aanwezig zijn) niet optimaal kunnen functioneren en gronden.

Dat is waar de energie van april nu dieper op in gaat werken. Dieper verschuiven naar de 3D en 4D hartenergie, deze dieper uitlijnen met de onderste chakra’s (die al dieper geopend, geschoond en geactiveerd zijn in de afgelopen 3 maanden) en gronden. Zodat er draagvlak ontstaat in de menselijke lagen van hartsbewustzijn, zodat de hogere hart-  en ziel verbindingen weer binnen kunnen stromen en contact kunnen maken met wie wij als mens zijn.
Van daaruit wordt de rechte lijn met Bron via alle multidimensionale wezenslagen heen, weer verder hersteld.
Voor ieder in die mate dat het past bij de individuele zielsevolutie op het pad van groei. Dat wil dus niet zeggen dat mensen die op een veel ‘lagere’ frequentie en diep onbewust functioneerden meteen volledig wakker of verlicht worden. Elke ziel heeft een eigen evolutieplan en -pad te doorlopen.
Echter elke ziel zal in deze trillingsverhogingen mee genomen worden en naar een nieuwe octaaf van harttrillingen worden opgetild. Van daar uit zal de eigen zielsevolutie daar van binnenuit verder mee aan de slag gaan voor vervolg groei.
Het is een illusie te denken dat iedereen direct volledig vanuit het hart zal gaan leven en functioneren, omdat niet elke ziel daar al is in groei en bewustzijn. We dienen wel allemaal ons eigen unieke pad van groei te gaan en kunnen geen stap overslaan.

 

Uitlijnen met het Goddelijke

Wanneer hoger dimensionale velden van ons hartbewustzijn weer kunnen uitlijnen en verbinden met ons menselijk hart, krijgen we steeds meer toegang tot onze uitlijning met Bron. Ver voorbij ‘slechts’ 5D wat vaak als streven wordt gezien. Het betekend dat kwaliteiten van hogere zelven op hogere dimensielagen, kennis, ervaringen, wijsheid opgedaan in sferen, steeds dieper terug kunnen (gaan) keren in de menselijke herinnering en beleving.
Dat betekend van binnen uit een stimulans om steeds dieper vanuit je totale hart te leven. In liefde, eenheid, Bronverbinding en de eigen oorspronkelijke lijn. Leven in verbinding met het Goddelijke en daar bewust een uitdrukking van zijn op aarde. Herinneren wie je Bent en waarom je hier Bent. Wat je Blauwdruk en kwaliteiten zijn en wat jouw plek in het geheel is.
Ook dit zal heus niet direct in iedereen volledig actief ontwaakt zijn en al direct gegrond en belichaamd kunnen worden. Maar de 4-4 poort is daartoe wel de aanzet en ingang. De frequentie van 04-04-2021 laat dit op een andere golflengte zien.
De 04 energie gaat over de oorspronkelijke (Bron) hartkracht die met de tweede 04 stevigheid, gronding en verankering kan vinden. De 2021 code gaat enerzijds over de dualiteit versus Bron en Oorspronkelijkheid. En anderzijds over de uitlijning met de Blauwdrukken van Bron die daarin weer geactiveerd worden.
D.w.z. dat enerzijds alles wat duaal, verstikkend, beperkend is of oude ballast en schaduw is in je hart, verder belicht en aangeraakt zal worden. Een detox dus van alles wat je afhoudt van je oorspronkelijke hart(verbinding) en of wat je belemmerd in het uitlijnen met je hogere (multidimensionale) hart (lagen). En anderzijds worden nieuwe lagen van harttrillingen toegankelijk voor je mens-zijn, gaan innerlijke hartpoorten open, waardoor het steeds verder loslaten van innerlijke lijdenswegen (afscheiding van Bron of oorspronkelijk bewustzijn) omgedraaid worden naar Wederopstanding in eigen hart, licht en authentiek multidimensionaal bewustzijn.

 

2021

We zitten in deze periode (nog steeds) in een zeer unieke gebeurtenis op aarde, waarbij nog steeds van alles is stil gelegd, wat dwingt om dieper naar binnen te gaan. Niet alleen in huis, ook in jezelf.  Terwijl de downloads en instroom van hogere bewustzijnstrillingen ongehinderd door gaan. Waarbij steeds meer misstanden, verdraaiingen en onzuiverheden, zowel innerlijk als in de uiterlijke wereld aan het licht komen. Het grote ontwaken, of de grote innerlijke reset draait op hoge toeren door. En daarbij wordt van ons gevraagd onze kracht (van het hart) te helen, laten herrijzen, her-inneren, het hart te laten spreken en weer actief medeschepper van de nieuwe aarde te worden, vanuit ons zuivere hart en oorspronkelijk bewustzijn. Opstaan, herrijzen uit slachtofferrollen, overleefpatronen of welke uitdrukkingen van lijden dan ook  die wij zijn gaan aannemen.

 

Paasdagen

Rondom de paascyclus bevinden we ons in een aantal bijzonder krachtige dagen die elkaar opvolgen en die innerlijk veel verschuiving, groei, stroming en bewustwordingsprocessen gaan brengen.
Verschillende energiestromingen die trilling verhogen en bewustzijn dieper openen zullen in deze dagen gaan samenvallen. Wat het tot een enorme power boost maakt aan innerlijke wijzigingen, groeiprocessen en zuivering van oude energie en patronen. Gericht op het hart.
De energie van de paasdagen en aanloop daartoe (goede vrijdag en stille zaterdag) is gericht op de innerlijke lijdensweg en het proces van de Wederopstanding.
Je hoeft helemaal niet met religie bezig te zijn om te kunnen voelen dat er zich gedurende deze dagen van alles door het collectief veld gaat bewegen.
Juist vanwege de grote hoeveelheid christenen die zich deze dagen focussen op de lijdensweg en wederopstanding, biedt dat een enorme opening in het collectief bewustzijn om diep door je eigen oude wonden heen te kunnen gaan bewegen naar vernieuwing in je Zelf als je daarop gericht bent. Dit vergemakkelijkt het proces van loslaten van oude patronen en programma’s en het herrijzen in een oorspronkelijker trilling binnen je Zelf. Je innerlijke herrijzenis, dat is waar het om gaat.

 

Het 4-4 portaal, samenvallend met Pasen

Het zeer krachtige 4-4 portaal van 4 april is een krachtige katalysator voor de verschuivingen van zonnevlecht- naar hart functioneren. Deze Portaaldag die verschillende frequenties en codes in zich draagt ( 04-04-2021 en 4-4-5) is echt een frequentie die de hele maand door zal resoneren.
Dit portaal valt dit jaar samen met de eerste Paasdag. De dag van de wederopstanding. Een prachtige combi van gebundelde energieen, die het innerlijk proces van het (multidimensionale) hart openen krachtiger zal maken. Het hart wordt krachtiger afgestemd op de potentie van Herrijzenis, die in ieders Zijn aanwezig is.
Het gaat om de kracht van de Phoenix, de Benu. De vuurvogel die opnieuw geboren wordt en herrijst uit de kracht van het oude.
M.a.w. oude hartkwetsuren, oude hartpatronen en verdraaiingen kunnen innerlijk hersteld worden en leiden tot een innerlijke wedergeboorte. Waarbij de innerlijke lijdensweg afgerond wordt, nieuwe dimensies van het hart kunnen open gaan en ervaren worden in mens-zijn.

De frequentie van de 4-4-code gaat niet alleen over het (multidimensionale) hart verder gronden, van waaruit het kan activeren en openen op dieper/hogere lagen dan voorheen.
4-4-2021 is tevens een 4-4-5 poort, waarmee de energie van een gegrond, gecentreerd, geactiveerd en geopend hart weer dieper in uitlijning komt met de eigen bouwstenen van creatie (de 5 elementen), uitgelijnd wordt met je Oorspronkelijke Mens Code en met je keelchakra, waarbij (de ontwikkeling van) spreken, creëren en handelen vanuit je oorspronkelijke authentieke hartenergie enorm versterkt zal worden.

Ik wens ieder een fijne, bijzondere en magische Pasen toe  dat jij nog verder mag oprijzen in jouw Oorspronkelijke (hart) kracht!

 

© Willemien Timmer, 2-4-2021

(Gecombineerde tekst van nieuwe energetische inspiratie met eerder geschreven  tekst in 2020).

 

Mede omdat velen stoeien binnen de eigen groeiprocessen en zo nu en dan wankelen om al die energie wijzigingen en aardse opgelegde maatregelen te kunnen behappen, bied ik op eerste Paasdag, dat samenvalt met het 4-4 portaal, weer een afstand activatie en transmissie aan!
Gebaseerd op de instromende trillingsverhogingen en de ondersteuning daarin om alles vanuit meer balans, gedragen bewustzijn en hartkracht te kunnen behappen. Maar ook om je eigen oprijzende kracht van Wederopstanding binnen je Zelf dieper aan te raken en te her-inneren.

Wie mee wil doen kan hier meer info vinden of me mailen via info@praktijk-apofyliet.nl