Energetische update Portaaldagen december 2021

 

Energetische update: De verschuivingen van december 

Met o.a. zonsverduistering en nieuwe maan 4 december 2021

 

Inmiddels zijn we de december energie in gestapt, de laatste maand van dit jaar. December is altijd een maand van afronding en de puntjes op de i zetten, evenals een voorbereidingsfase op het nieuwe jaar en daarbij behorende energie.
Verschillende belangrijke krachtige momenten in deze maand versterken de energie instroom en wijzigingen binnen collectief en persoonlijk bewustzijn.

A.s. zaterdag is er een bijzondere samenstand van fenomenen: het is nieuwe maan en er vind een zonsverduistering plaats. Een krachtige samenstand van energieboosts die je hele bewustzijn en energie weer even flink kunnen opschudden.

 

Nieuwe maan

De nieuwe maan is altijd het moment om diep(er) naar binnen te gaan, te reflecteren over waar je nu staat, om te verhelderen wat je focus wil hebben voor de komende maan(d) en om nieuwe intenties voor je groei uit te zetten. Een soort afstemmingsmoment om verschillende lagen van je wezen te synchroniseren met elkaar, zodat er vanuit bewuste verbinding een nieuw pad door de komende maan heen uitgezet kan worden.
Nieuwe maan is een moment waarop vernieuwing kan plaats vinden. Een nieuwe cyclus begint. Vernieuwing in bewustzijn, besef, nieuwe focus en intenties waarin je wenst te groeien, die aan gezet kunnen worden.

 

Zonsverduistering

Om 8.44 uur start een, in Nederland niet zichtbare zonsverduistering.. De effecten hiervan zullen echt collectief gevoeld gaan worden.
Een zonsverduistering is een bijzondere poort van trillingswijzigingen. Het ontstaat doordat de zon, de maan en aarde op exacte lijn met elkaar staan. D.w.z. dat er een heruitlijning plaats vindt ook in je eigen bewustzijn, in je hemel-aarde uitlijning, in je man-vrouw velden, in je schaduw-licht velden, etc. Je mens-zijn wordt dieper herverbonden, gelijkwaardig, met de zon en maan krachten. (in je Zelf). En zowel je licht als je schaduw kan daarmee dieper vrij komen en bewuster worden.
Een verduistering biedt altijd nieuwe openingen in bewustzijn in, die tot nieuwe bewustwording en ontwikkeling gaan leiden. Wanneer je licht even gedimd wordt, wordt schaduw zichtbaar (bewust) die het stralen in je eigen licht ten alle tijden, nog ondermijnt of tegenwerkt.
Onbewuste schaduw die jouw lichtkracht niet volledig en ongehinderd laat stralen en Zijn. Daarin liggen groeikansen om steeds bewuster al je lichtkracht weer te her-inneren en belichamen.
De nieuwe maan daarbij bekrachtigt nog extra de diepere openingen in de onbewuste-, gevoels- en emotievelden. Wat betekent dat diep afgescheiden delen van ons bewustzijn dieper in beweging kunnen komen, aangetrilt worden om bewust te worden en te kunnen helen.

 

De energie van december, de 12 en de 3

Drievoudig pad van 9

Van 3 t/m 12 december, 12 t/m 21 december en 21 t/m 30 december bewandelen we jaarlijks in december een drievoudig initiatiepad in de 3-3 energieën.
Dat betekend dat de drievoudigheid van ons bewustzijn dubbel wordt aangetrilt: enerzijds de aardse energie stromen die we kunnen rekenen tot het mannelijke, vrouwelijke en kind. Waarbij het voornamelijk gaat om de kwaliteiten die deze aspecten op aards niveau in ons weerspiegelen.
Het vrouwelijke: gevoelskracht, intuïtie, zorgzaamheid, helend vermogen, zachtheid, compassie, etc.
Het mannelijke: de doe-kracht, stevigheid, staan, actie, etc.
Het kind: flexibiliteit, speelsheid, stroming, verwondering, vrije stroom, etc.

De tweede 3 staat voor de drievoudigheid van onze Goddelijke Man, Vrouw en Kind kwaliteiten, die puur en onbevlekt zijn. Het zijn de oorspronkelijke energieën die niet verwond, verdraait of met elkaar in strijd (onbalans) geraakt zijn.

Wanneer we drie keer een initiatiepad in deze 3-3 energieën doorlopen, geldt dat ook als een drievoudigheid van initiatie. Het biedt binnen de verschillende periodes van 9 dagen steeds andere groeimogelijkheden aan om de man-vrouw-kind energieën met elkaar uit te lijnen en in balans te brengen. De gewonde aardse energie stromen, met de onbevlekte Goddelijke stromen in ons hoger bewustzijn.  Waardoor we steeds meer ruimte in ons mens-zijn creëren om de oorspronkelijke potentie van ons Wezen binnen te laten in ons dagelijks leven.

De energie van de 9 gaat over tot voltooiing brengen. Het gaat over het bewandelen van de 9-dimensies waarin wij gewond zijn geraakt gedurende vele zielservaringen in verschillende sferen.
Het 3-voudige pad van 9 dagen door de maand december heen zorgt dus voor een inwijdingsweg door alle patronen die in ons zijn aangeraakt gedurende dit jaar, en alles wat geheeld is.
Daar waar die elementen bewuster kunnen worden, met elkaar kunnen verbinden, daar ontstaat een voltooiing van doorleefde processen.

Daar waar de laatste maand van het jaar toch al gaat over het bewust terug trekken, naar binnen gaan voor reflectie van het afgelopen jaar, om je voor te bereiden op het nieuwe jaar, helpt dit drievoudige pad van 9 om heel gericht en gedoseerd de puntjes op de i te zetten.

 

Het 12-12 Portaal

Op 12 december betreden we het 12-12 Portaal. Niet alleen start dan de tweede cyclus van 9 dagen in de 3-3 energie. Ook is dit een krachtig  Portaal waarbij de resonantie van de 12 bekrachtigd wordt. De energie van de 12 resoneert door op je multidimensionaal bewustzijn, wat uit 12 dimensielagen bestaat (en een 13-de overkoepelend of alomvattend veld).
De trillingsverhogingen van dit portaal trillen al jouw 12 dimensielagen aan en brengen deze in beweging. Daar waar je al in je midden en in je gronding kunt zijn, zullen dus heel veel hogere bewustzijnslagen en lichtcoderingen binnen kunnen  komen in je menselijke ervaringsvoertuig. Wat betekend dat hogere verbindingen met Hoger Zelven, kennis, informatie, kwaliteiten en Zielservaringen bewuster kunnen worden in je mens-zijn.
Daar waar ruimte is (gemaakt) in je basis kan dit echt gaan landen, gronden en verankeren  en je trilling (op aarde) blijvend wijzigen.  Je trilling wordt dus (ook fysiek) immens verhoogd en dat betekend ook dat je vanuit hogere (en andere) perspectieven naar je Zelf en de wereld zult kunnen kijken.
Dat kan ook behulpzaam zijn bij de processen die je deze maand nog doorloopt om jouw 2021 tot een voltooiing te brengen, waarmee je je bewustzijn voorbereid op de 2022 energie en bijbehorende Meester groei.

 

Het 21-12-’21 Portaal

De derde cyclus van 9 dagen start op deze bijzonder krachtige portaaldag. De winter zonnewende valt hiermee samen.
De winterzonnewende is het keerpunt waarop het licht langzaamaan begint terug te keren. Het is het punt waarop  de zon boven de Kreeftskeerkring staat, waarbij de dagen weer langzaam langer worden (op het noordelijk halfrond).  Het is letterlijk een omslag punt. De (weder)geboorte van Ra: de terugkeer van het Licht.
Er zullen dus heel vernieuwende lichtcoderingen en verhogende trillingen binnen stromen in ons bewustzijn op deze dag.

Op 30 december rond de laatste dag van de derde cyclus van 3-3 inwijding af, we zijn dan inmiddels 9 dagen aan het bewegen door de effecten van de bewustzijnsshifts van voorgaande data heen. Het is een dag voordat wij het oude jaar gaan verruilen met het nieuwe. Deze Portaaldag brengt een laatste voorbereiding op het overstappen naar het nieuwe jaar.
Over de latere data in deze maand zal ik zeker nog meer gaan schrijven, wanneer het het juiste moment is. Maar voor nu heb je zo vast een overzichtje van de meest belangrijke data.

Ik wens ieder een prachtige, magische nieuwe maand toe!

 

© Willemien Timmer 2-12-2021