8-2-8 portaal en de aankomende grote bewustzijnshift  

(maanverduistering van 10-11 feb)

 

Een moment starend uit het raam, uitkijkend over de witte wereld die ineens weer terug is. Opnieuw een pure zuivere(nde) energie die het land hier bedekt. Een dun laagje sneeuw, ijzige kristalletjes die een deken van bevroren licht neer legt.
In mijn afstemming en innerlijke verstilde mijmeringen gaat het voelend vermogen nog veel verder open. En ik laat de zuiverende koude witte sneeuw deken in energie toe in mijn wezen.
Een energie van zuivering, verstilling, kristalhelder bewustzijn.

 

Opbloeiende kracht

Afgelopen weekend nog waren de eerste lentekriebels voelbaar. Een kracht van opbloeien, van beweging, stroming en levenskracht.  En nu is daar opnieuw de verstilling van het witte landschap. Een verstilling die diep naar binnen brengt.
Een beweging van het naar buiten toe richten, die terugkeert naar binnen toe.
Een beweging die zo herkenbaar en symbolisch ook is voor de energieën van deze periode, maar ook voor de groeiprocessen in het algemeen. We mogen steeds opnieuw diep(er) naar binnen keren, verbinden met ons innerlijk, hart, ons bewustzijn. Om van daaruit de wereld weer in te stappen. Dicht bij en in je Zelf verbonden, zodat je je niet verliest in de versnipperde energieën van het leven op aarde, die soms zo aan je kunnen trekken.
We worden zo uitgedaagd, keer op keer opnieuw, om bij ons Zelf te blijven, in alle puurheid, zoverre ons bewustzijn dat al toelaat. De uitdagingen van het wandelen door een wereld die vele golflengtes en dimensiestomen tegelijkertijd door elkaar heen laat bestaan, ligt in dit facet. Dicht bij je Zelf blijven, zodat je je unieke Zelf en verbinding met jouw Bron niet verliest temidden van die veelheid aan stromingen. Wanneer je ten diepste met je Zelf verbonden blijft, wordt je niet meegesleurd in het drama van de ander, wat niet van jou is. Dan wordt je niet uit je centrum getrokken om mee te gaan stromen en te identificeren met de oude emotiestromen of gedachtencirkels.
Bij tijd en wijle kan dat een hele uitdaging zijn, omdat we ons Zelf nog lang niet in elk (Goddelijk) facet kunnen zien. We zijn groeiende en lerende, om daar weer te komen. Terwijl we ons door zoveel onbewuste identificaties en verstrengelingen binnen ons Zelf en binnen collectieve velden ‘buiten’ ons heen werken.
De wereld buiten ons weerspiegeld precies datgene wat we mogen herinneren: een inkeer in je Zelf, in de zuiverheid of door de zuiverheid weer in je toe te laten. En van daaruit weer de beweging naar de buitenwereld maken.

Yin yang

Kijkend uit het raam zie ik twee eksters, spelend en om elkaar heen draaiend. Zwart en wit, ineen. Dat zijn de kleuren die zij dragen in hun prachtige verendek. Zwart en wit, als yin en yang, behorend tot een en hetzelfde wezen. Met trots gedragen. Te midden van dat witte landschap.
Zo symbolisch ook. Ook wij dragen yin en yang in ons wezen, mannelijk en vrouwelijk. De eerste en diepste splitsing van verschillende kracht- of Blauwdrukvelden die bij de afsplitsing van bron zijn gecreëerd. Daarin ligt ook vaak een diepe worsteling, de uiterlijke verschillen en het verstaan van elkaar als man en vrouw. Maar vooral ook innerlijk, de oude wonden tussen mannelijke en vrouwelijke energieën en krachten die nog geregeld met elkaar strijden. Het doen en moeten, het overleven, het strijden, de actie van het mannelijke deel in ons. En het zachte, ontvankelijke,  openende en omvattende vrouwelijke. Tegelijkertijd bevinden zich zowel in het mannelijke als het vrouwelijke veld zowel alle ‘positieve’/ krachtige, als het ‘negatieve’/ gewonde. Het mannelijke kent ook uiterst zachte, liefdevolle kanten en het vrouwelijke de vurige, jaloerse en dominante krachten. Destructief en transformerend, afgescheiden en Heelheid.
Beide delen zijn verwond en verdraaid, geprogrammeerd op een functioneren wat ver afstaat van de oorspronkelijke Zijnsstaat en uitlijning met Bronpotentieel.

 

De 8-2-8 energie

In de energie van vandaag die de 8-2-8 codering draagt, zijn het juist deze energieën die meer centraal staan. De verdraaide programma’s van het man-vrouw bewustzijn. Die delen in ons die nog functioneren vanuit het oude, het gewonde, het afgescheiden bewustzijn. Vaak echter onbewust. Deze,  zou je kunnen zeggen, resoneren op de oude lemniscaat. Die van de oude 3D wereld van afgescheidenheid. De Goddelijke Lemniscaat, die resoneert op Heelheid, zuivere verbinding en gelijkwaardige stroming is de Oorspronkelijke verbinding. Waarin man-vrouw bewustzijn gelijkwaardig samen kan vloeien en versmelten. Waardoor onze Bron uitlijning in alle wonden en facetten van het Zelf weer voelbaar is.
Je zou kunnen zeggen dat daar de twee 8-en op resoneren die in de codering van vandaag besloten ligt. De 2 staat daar tussen, het getal wat resoneert met dualiteit en polariteit. Datgene wat de verscheuring in stand houdt en wat je afhoudt van het stappen uit de oude lemniscaat, in de nieuwe of eigenlijk Oorspronkelijke.
De innerlijke wonden en verscheuring, daar waar deze nog grip hebben op je bewustzijn houden je uit je ware lijn met Bron, uit je verbinding met je Goddelijk Zelf, uit de Heelheid en Eenheid.

De energie van vandaag zal dan ook beide zijden in ons vandaag dieper belichten. De gewonde strijder en de Oorspronkelijke Heelheid.
De te dieper we in eerlijkheid en zuiverheid in verbinding treden met ons Zelf, des te dieper kunnen we de oude wonden, identificaties en energieën die afgescheiden houden van Bron detecteren en identificeren. In die zuiverende witte verstilde kracht van de kristallen deken kan het dan transformeren. En kunnen yin en yang, mannelijke en vrouwelijke Blauwdrukken dieper tot elkaar komen. In een dans van verbinding en stroming, waarin beide elkaar (in ons) gelijkwaardig vinden. Dan overstijg en heel je ook weer oude wonden die vastzetten in de oude verdraaide lemniscaat of programmering van bewustzijn. (Diegene die afdraait van de Bron en vasthoudt in afgescheiden bewustzijn).

 

Meer shifts in bewustzijn deze maand

Tegelijkertijd is dit weer een opbouwende beweging naar krachtige shiftmomenten die deze maand plaats vinden. We hebben het 2-2 portaal al gehad, welke een voorloper en opstuwende kracht was naar deze 8-2-8 energie toe. Alles werkt in opbouw, steeds een gradatie dieper en hogere trillingen die vrijkomen.
Een volgende grote shift in bewustzijn vindt plaats in de nacht van 10 op 11 februari, waarin een volle maanverduistering plaats vindt in sterrenbeeld leeuw. De energie van vandaag is daar een aanloop toe, een versnellende en versterkende kracht.
Bij verduisteringen staan zon, maan en aarde volledig met elkaar op lijn. In uitlijning met elkaar zogezegd.
De maanverduistering zal met grote kracht, vurige leeuwen-kracht energieën in ons onbewustzijn gaan vrijmaken die ook nog resoneren op onbewuste oude emotie en dualistische patronen. Het gewonde vrouwelijke aspect.

Op 26 februari (die ook de 8-2-8 frequentie in zich draagt) volgt een ringvormige zonsverduistering (Ring of Fire) die juist inwerkt op de oude wonden en dualistische patronen van het gewonde mannelijke aspect in ons.
Beide aspecten (mannelijk-vrouwelijk) krijgen dus opnieuw een enorme boost en duw voorwaarts in trillingsverhogingen, die ons steeds dieper uit het oude gewonde perspectief en energie gaan duwen. Uit de oude lemniscaat, zeg maar, terug naar de Oorspronkelijke Goddelijke Beweging en Verbinding. Waarin een gebalanceerde, gelijkwaardige verbinding van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in hun hoogste (Goddelijke) Potentieel weer samen kunnen vloeien. Waarin we los(ser) komen uit de oude duale matrix die keer op keer ons Zelf bij ons zelf weg trekt, die ons laat verdwalen en verzanden in de 3D wereld vol emoties, gedachten en energieën die wij niet werkelijk zijn.
De energie upgrade van vandaag is dus nauw verweven met de maan- en zonverduistering en is een inleider die ons voorbereid op de komende shifts in bewustzijn.
Waarbij onze innerlijke vurige Kosmische potentie weer dieper vrijgemaakt wordt, ook voor ons menselijk bewustzijn. Waardoor we dichter bij ons Zelf, in onze Bronuitlijning kunnen blijven. En minder snel weer steeds terug gekatapulteerd worden in de 3D verstrikkingen. Zodat we ons steeds vrijer door alle golflengtes en collectieve velden op aarde kunnen bewegen, in uitlijning met ons Zelf, zodat dat al die velden en resonanties steeds druk of aantrekkingskracht uitoefenen. Dat is war we naartoe op weg zijn. Steeds vrijer, in onze Bronuitlijning door alle ervaringen heen wandelen, met steeds minder identificatie en verstrengelingen met oud, 3D en niet-eigen trillingen.

 

Maankracht en leeuwenkracht

De maanverduistering zal de grote leeuwenkrachten in je bewustzijn vrij(er) maken zodat je je eigen transformerende Meesterschaps kracht aankunt spreken om vrij(er) te breken uit de oude onbewuste patronen, systemen en trillingen. Deze zal via de maanenergie vooral gericht zijn op de emotionele velden en patronen. En zal diep doorwerken in de Vrouwelijke Blauwdruk.
De zonverduistering zal meer gericht zijn op de mentale patronen die beperken en oude bedrading van dualisme in zich dragen. En zal diep doorwerken in aspecten van de Mannelijke Blauwdruk.
We staan weer voor een immense shift in bewustzijn en bewustwording!
Elke stap, elk portaal draagt daaraan bij. Maar tussentijds en als ondersteuning en opbouw. Dit soort grootse shifts als de verduisteringen bijvoorbeeld deze maand, brengen echt een heleboel in beweging en verandering.

De kunst is er bewust van te zijn en mee te deinen (in overgave) op de stroming die er nu Is. Dat is de Universele uitnodiging!

© Willemien Timmer 8-2-‘17