De energie van het nu en de komende maanden: Geboorte van de Nieuwe Mens

Aardse uitwerking, Vrouwelijke en mannelijke velden, DNA coderingen, Sterrenwezens, kristallen, waterenergie, hormonaal systeem, verduisteringen, Meesterschapsbewustzijn en belichaming

(Zie onderaan de link voor de andere artikelen in deze reeks)

Deel 3:  Tegenwerking en de mooiste uitlijningen zijn er tegelijkertijd

Enorme tegenwerkende krachten zijn aan het werk (persoonlijk en collectief)

Naast de innerlijke, vaak onbewuste, stuiters en tegenpruttelen van ons eigen Ego Zelf op al die trillingsverhogingen en wijzigingen zijn er wel degelijk buiten ons eigen bewustzijn ook grootse krachten aan het werk die al die wijzigingen maar wat graag tegen willen houden. In essentie blijf ik nog altijd geloven en vertrouwen dat dat niet gaat lukken, maar de tegenkrachten kunnen wel een aardig duit in het zakje doen als het gaat om tegenwerking en dus vertraging van groeiprocessen.
Ook deze krachten velden,, noem ze schaduwvelden of Archontische of dualistische energieën, hebben bestaansrecht hier in de schepping. Simpelweg omdat het ergens ooit ook creaties zijn die voortkomen uit dezelfde Bron.
Dat we er aardig hinder van kunnen ondervinden is wel een duidelijk gegeven. En dat deze energieën in deze tijd grootser en krachtiger dan ooit aanwezig zijn is een tweede.
Maar de kunst is ook weer telkens opnieuw te leren zien dat het juist de tegenwerkende krachten zijn die de pijnpunten, te niet ingenomen ruimte en leerlessen helder maken. Daar waar we nog niet volledig in onze energie, lichaam, bewustzijn aanwezig zijn, daar bieden we onbewust een ingang voor de tegenwerkende krachten, die feilloos op onze eigen vergeten schaduwstukjes kunnen inhaken.

Juist daar waar je blijft zitten in onverwerkte emoties, oude gedachtenpatronen, vicieuze cirkels, overlevingsmechanismen en waar de uitlijning met je hart en bewustzijn dus niet zozeer aan de orde is, daar vinden deze krachten hun ingang.
Ze haken aan op de oude patronen die toch al ‘draaien’ in je systeem en maken ze groter. Waardoor jij nog moeilijker uit je gedachtencirkels kunt stappen, nog moeilijker voorbij emoties echt in je neutrale gevoel kunt komen, of nog minder geloofd in je eigen waarde en eigen Lichtkracht. Het vergroot enerzijds heel krachtig uit wat er al in je leeft. En daarmee maakt het meer bewust van wat er eigenlijk in jou nog aan ongeloof, stagnatie, angst of schaduw aanwezig is.

Collectieve schaduwvelden en Archontische krachten

Anderzijds ervaar ik ook al langere tijd dat er collectieve schaduwvelden zijn, noem het de Archontische krachten, maar het maakt niet uit hoe je het zou noemen, die wel degelijk er belang bij hebben om ons in bewustzijn binnen de oude matrix vast te houden. Deze tegenwerkende kracht is groots en immens, en vooral voelbaar daar war jij ‘uit de matrix van het oude’ aan het stappen bent. Op alle mogelijke manieren kun je daarmee stagnatie, tegenwerking en tegengas ontvangen.
Ook hierin ligt de uitdaging en uitnodiging om steeds dieper je eigen kracht aan te spreken, echt te gaan geloven maar ook echt te integreren. Want alleen geloven in, is niet genoeg. Integreren, toepassen en manifesteren. Daar draait het om. Het is een immens gegeven en bijzonder lastig mee te dealen, maar tegelijk een ingang naar werkelijk integreren van jouw hogere kwaliteiten in het menselijke fysieke. Het werkelijk neerzetten van kracht die in jou is, het werkelijk neerzetten van jouw unieke Blauwdruk.
Maar het kan een waar gevecht zijn.

In feite zijn er dus op allerlei lagen in en in verschillende gradaties tegenwerkende krachten die ook bijzonder actief zijn in deze tijdsperiode. En ook die veelheid aan energieën bovenop de persoonlijke en collectieve processen kan best wel zoveel zijn dat je soms even niet meer weet waar te beginnen of hoe verder te gaan. Dat geldt zelfs voor bewuste mensen die al een enorm groeipad achter zich hebben liggen. Mocht je dit ervaren in deze tijd, weet dat je niet alleen bent.
Het ‘ontmoedigingsbeleid’ van de tegenkrachten is vooral gericht op mensen en zielen de juist al een heel pad aan bewustwording hebben doorlopen. Waarom?  Omdat die bij momenten in staat zullen zijn zich buiten de ‘bubbel’, de oude matrix,  te bewegen, en dat is wat  ‘zij’ willen tegen houden.
Mensen die nog diep onbewust zijn, zijn in feite ‘makkelijke slachtoffers’ die met gemak gemanipuleerd en gestuurd kunnen worden. Daar zit voor ‘hen’ geen werkelijke bedreiging of uitdaging in.
Het kan innerlijk maar ook in energetische soms een waar ‘slagveld’ zijn om de schaduwkrachten te overwinnen, van binnenuit, met je eigen Lichtkracht. Even simpel vertaald.
Je hebt te dealen met je eigen onbewuste angsten en patronen, overleving en wonden die nogal eens uitvergroot worden door de schaduwkant, zowel intern als extern. Waardoor patronen moeilijker dan ooit lijken te zijn te doorgronden, traceren of te verbreken.
Maar ook de collectieve schaduw die je er onder probeert te houden, ontmoedigt, ontkracht, je steeds weer buiten sluit. Het kan in vele vormen en manieren tot je komen. Maar ergens dealen we hier allemaal mee, of je het nu bewust bent of niet.

Het zit em in de onschuldig ogende dingen

En beweging waarin meer aards gezien deze schaduw energieën steeds meer grond onder de voeten krijgen en zichtbaar worden, waar zich dit momenteel krachtig weet te manifesteren in de ‘spirituele kringen’ is via de ‘spirituele marketing’.
Het is niet nieuw, maar lijkt momenteel steeds grootsere vormen aan te nemen en steeds meer terrein te winnen. Het lijkt onschuldig in eerste instantie, maar dat is juist het lokkertje.
De marketingsector lijkt haar weg naar spiriwiri land gevonden te hebben en draait vast op aards vlak mega scores met alle Webinars en de vele subtiele manipulatietechnieken die daarin aangeleerd worden, die vele ‘Lichtwerkers’ gretig aan het toepassen zijn.
Ik zie mijn mailbox en facebook er door overspoelt worden in elk geval.
Vooral jezelf promoten en presenteren, zoveel mogelijk van jezelf laten zien en weggeven en met je gezicht voor de camera. Technieken die je van alles aanreiken, behalve die laatste sleutel waardoor je er echt mee aan de slag kan, want daar moet je duur voor betalen door de gepromote cursus of wat dan ook te kopen. Speciale schrijftechnieken om jezelf te verkopen, en wat voor gekkigheid al niet meer. Allemaal nieuwe aangeleerde truckjes om jezelf letterlijk te verkopen. Maar waar Ben jij echt? Waar is jouw authentieke schrijfstijl? Waar is jouw authentieke ‘product’? En jouw authentieke energie die daar achter zit?

Er zitten heel veel vreemde mechanismen in deze structuren, van afhankelijkheid en afhankelijk maken, tot je Zelf weggeven, tot de ander subtiel tot openlijk manipuleren.  Het ie het meegaan in de hype, en ergens een ‘ja zeggen tegen de controle van het grotere aangestuurde systeem dat bepaald wat wel en wat niet in de wereld neergezet wordt (denk aan internet, de media, etc.)
Dat zijn allemaal nog steeds controle systemen die de wereld grotendeels bepalen, en de aangestuurd worden door de schaduwkrachten die graag  verdeel en heers’ toepassen en rondzaaien.
Nogmaals, in eerste oogopslag ziet het er onschuldig uit en zal het ook ongetwijfeld leuk werken voor een business. (Al is dat voor mijn idee en gevoel maar tijdelijk zo). Maar in hoeverre kun je daarin werkelijk echt je eigen Plan nog volgen? In hoeverre wordt jij niet ook gemanipuleerd wanneer je mee stroomt met dergelijke systemen? In hoeverre is daar werkelijk Vertrouwen in jouw Plan en Bedoeling en dat de juiste mensen je op de juiste timing weten te vinden? (Op een zuivere, niet gestuurde manier).

Deze schaduwkrachten kunnen uiterst subtiel te werk gaan en vaak zijn ze lastig echt te traceren of te herkennen. Juist omdat er veel verwarring omheen gezaaid wordt waardoor jij gaat twijfelen aan je Zelf, eerst weer binnen je Zelf gaat zoeken waar iets vandaan komt, er van uit gaat dat het iets van jou is.

Het werkt niet alleen via jouw onbewustzijn

Soms ook kunnen deze velden juist via andere, minder bewuste mensen, om je heen gezet worden om op deze wijze systematisch je trilling te verlagen of je uit verbinding met je elf te trekken, of werken ze via collectieve velden om ergens toch nog een aanhaking met je systeem te kunnen krijgen.
Maar niet alleen zijn ze persoonlijk gericht, uiteraard opereren deze krachten ook in het collectieve veld. Om die wezens die al bewuster zijn en het ‘plafond’ van de matrix’ bereiken ook collectief ‘er onder te houden’.  Ook dat maakt het soms erg lastig traceerbaar wat er nu gaande hand is en waarom je soms situaties op je pad krijgt die in feite totaal niet resoneren met waar jij in je groei staat, of waar jij je focus op hebt om te manifesteren.

Ik ervaar al geruime tijd dat de ‘schaduwkant’ in feite met grof geschut alles inzet wat ‘ze’ hebben,  en elke minuscule ingang proberen te benutten die er mar te vinden is om binnen te komen en verstorend en trilling verlagend te werken. In die zin verteld dat ook dat ‘zij’ in een soort van ‘angst’ om zich heen klauwen en grip aan het verliezen zijn, al kan deze energie nog wel degelijk veel aanhaking bij velen vinden.

Ook hier is het de kunst van bewustwording die je steeds meer gaat helpen doorzien wat er gaande is, waar jouw tegenwerking vandaan komt wanneer je deze ervaart en hoe dat op te lossen. Bewust zijn is alles! Is het  beste wapen’ tegen de tegenwerkende krachten. En leuk genoeg leren juist deze tegenwerkende krachten jou je eigen kracht en mogelijkheden om je ‘te wapenen’ daarin kennen!

Tegelijkertijd is er ook zoveel moois multidimensionaal aan het ontvouwen

Naast het feit dat in de trillingen van deze tijd de schaduw grootser uitlicht en steeds meer zichtbaar wordt, geldt dat ook voor ‘de andere kant’.  Meer dan ooit openen de ‘Multidimensionale sluiers’ zich en laten steeds meer verbindingen met andere realiteiten, werelden, dimensies, Lichtwezens en meer zien en ervaren.
Dat is de andere kant van de medaille.

Ons bewustzijn groeit en stijgt in trilling en daarmee komen ook ervaringen met zowel schaduw als Licht bewustzijn steeds dichter bij onze menselijke ervaring.
Ervaringen met zowel schaduw als licht zijn in deze tijd intenser dan ooit en dichterbij dan ooit. Dat heeft nogmaals te maken met de fase van groei waarin we beland zijn. we zijn bezig de brug te bouwen op vele lagen van bewustzijn om hogere en ‘lagere’(aardse) realiteit dichter bij elkaar te brengen.
Dus zowel de tegenwerkende krachten van interne en externe schaduw zijn dieper in mens-zijn te ervaren dan ooit. Maar datzelfde geldt ook voor de Lichtbegeleiding, Hoger Zelf delen, Wezensaspecten, andere dimensiesferen. Alles komt steeds dichterbij de menselijke beleving en herinnering. En dat is exact wat de bedoeling is van deze tijd.
Daar waar het Vrouwelijk Bewustzijn steeds dieper gelijkwaardig naast het mannelijke kan komen te staan in ons, wordt onze ontvankelijkheid groter (we gaan steeds meer oppikken van andere realiteiten), maar is daar ook de kracht en potentie om het handlen (de mannelijke kant), om het te dragen.

Parallelle realiteiten en Star Beings komen steeds dichterbij de aardse realiteit

Ja, echt, gewoon in ons menselijk bewustzijn. Niets alleen meer hoog energetische ervaringen op andere niveaus of vanuit een meditatieve afstemming. Steeds meer kunnen ‘doorkijkjes’,  verbindingen en ervaringen echt in je mens0-zijn zonder veel truckjes of afstemming gewoon plotsklaps ervaren worden.
De  ‘andere werelden’ komen steeds dichter bij. En dat heeft te maken met het feit dat ons menselijk bewustzijn en de fysieke lagen ook steeds verder in trilling aan het verhogen zijn. daarom ook is het zo’n  ‘gedoe’ met al die oude lagen onbewustzijn opruimen, al die fysiek gemanifesteerde stagnaties, etc. Want van daaruit kan fysiek de trilling zo dusdanig verhogen dat alle multidimensionale realiteiten in je menselijk systeem steeds dieper ervaren worden. Gewoon hier en nu, als mens op aarde, terwijl je tegelijkertijd steeds meer gaan ervaren en herinneren wie jij Bent op al die andere dimensielagen, in die parallelle werelden en met wie je lijntjes en verbindingen uit hebt staan, waar dan ook in het universum.

In ervaar enorme verdieping momenteel in deze tijd in de verbindingen met andere realiteiten, zowel op aarde als elders, met Starbeings die ik al vele jaren kenen herinner. Maar ook in die verbindingen komen heel nieuwe energieën vrij, omdat we de kloof (in ons Zelf) aan het overbruggen zijn! ook naar ons eigen menselijk bewustzijn toe. En dat maakt dat er in verbindingen die er al waren heel nieuwe dingen kunnen gaan ontstaan, dat er nieuwe informatie en bewustzijn vrij komt maar ook steeds praktischer vertaald kan worden voor het innerlijk mens-zijn.
Daarnaast zijn er heel veel nieuwe verbindingen met Star Beings en realiteiten aan het ontstaan, zowel op aarde als ver daar buiten. Allemaal tekenen dat we nog steeds met wezenlijke groei bezig zijn, zelfs al ervaart het dagelijks ikje als mens dat lang niet altijd even bewust.

Kristallen upgrade

Een ander facet van grote schoonheid is een recente upgrade van de kristal bewustzijnsvelden die ik steeds opnieuw ervaar en door krijg. Enkele jaren eerder ontving ik hier ook al informatie over dat er wereldwijd een upgrade van het kristalbewustzijn heeft plaats gevonden. Dat wil zeggen dat er nieuwe lagen van bewustzijn van de kristallen energetisch voelbaar toegankelijk aan het worden zijn. dat heeft niet zozeer met de kristallen zelf te maken, want al deze bewustzijnslagen waren altijd al aanwezig in hun bewustzijn. Maar heeft meer te maken met het menselijk bewustzijn die op een hogere trilling terecht is gekomen door alle trillingsshifts van afgelopen jaren, waardoor wij weer bij die frequenties kunnen komen, waardoor wij die hogere lagen van het kristalbewustzijn weer kunnen gaan ontdekken, ervaren en verkennen.

Naast het feit dat dit interessant is en nieuwsgierigheid kan prikkelen, verteld het uiteraard ook dat de Kristalwezens op die bewustzijnslagen weer andere vormen van energetische ondersteuning kunnen bieden, bewustzijnsondersteuning, maar mogelijkerwijs ook fysieke ondersteuning op een heel nieuwe manier, passend bij de fysieke trilling upgrades van het menselijk bewustzijn.

Enkele jaren geleden ‘rapporteerde’ ik ook al een trilling upgrade van bepaalde kristalsoorten maar op dit moment lijkt de upgrade te gelden voor alle kristalsoorten.
En zal uiteraard voelbaar zijn voor de meer bewuste mens die gewaar is van het eigen voelend en bewuste vermogen!

© Willemien Timmer, 5-6-2018

 

Deel 1: Aardse effecten van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 2: Energie en hogere perspectieven van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 3: Tegenwerking en de mooiste uitlijningen zijn er tegelijkertijd

Deel 4: De energie van de komende maanden