Golven van angst of golven van Liefde – Waar kies jij voor?

Vanuit verschillende hoeken beginnen er vragen te stromen over de zogenaamde doemscenario’s die op internet de ronde doen omtrent 23 september 2017. Mijns inziens maken verhalen met doemscenario’s met name gebruik van collectieve angstvelden en als er nog angsten in jou aanwezig zijn, wordt je een makkelijke prooi. Het is aan ons om bewust te gaan opstaan uit de collectieve verklevingen. We moeten nu in onze kracht en authenticiteit gaan staan en ons Scheppend Meesterschap weer aanspreken.
Dus, surf je mee op de golven van angst en onbewustzijn waarbij jij krachteloos slachtoffer bent en de uiterlijke wereld of machten de controle hebben? Of kies je voor de golven van Liefde en bewustzijn die ons ondersteunen op onze innerlijke weg terug naar Thuis komen in onze ware Bron Zelf?

Vanuit verschillende hoeken beginnen er vragen te stromen over de zogenaamde doemscenario’s die op internet (weer) de ronde doen omtrent 23 september 2017.

Hoewel ik eigenlijk niet van plan was mijn energie hieraan te wijden, nu toch een schrijven vanuit mijn perspectief, in de hoop hiermee de mensen die met vragen komen ook direct te kunnen beantwoorden.

Doemscenario’s

Een keer in de zoveel tijd duiken de verhalen weer op, doemscenario’s over het vergaan van de wereld, wereldoorlogen of anders. Verhalen en zogenaamde voorspellingen die volledig gebaseerd zijn op het verspreiden van angst. Vaak gebaseerd op gebrekkige informatie of zonder onderbouwing, of eenzijdig belicht vanuit een geloofsovertuiging; in feite vrijwel altijd gebaseerd op onwetendheid.

Soms worden er slechts enkele ‘bronnen’ aangehaald, die niet nader gedefinieerd zijn, als basis voor een doemscenario. Vaak wordt helemaal niets als ‘bron van informatie’ benoemd. Er wordt wat rondgestrooid met Bijbelteksten, oude voorspellingen van bijvoorbeeld Nostradamus of planetaire standen, zonder daar inhoudelijk de diepere symbolieken van te verstaan of uit te kunnen leggen. Kortom, als je zuiver, eerlijk en kritisch kijkt, zonder angst, klopt er vaak geen snars van de verhalen.

Al zovele van deze golven zijn gepasseerd in de afgelopen jaren. Minimaal één keer per jaar is het raak en wordt een dergelijke angstgolf viraal verspreid en dat zorgt voor veel verwarring, meningen en vooral het zaaien van angst. Dat is ook precies waarvoor zo’n bericht in het leven is geroepen. Je zou kunnen zeggen, in die zin heeft verspreiding van dergelijke berichten al effect en bereikt het zijn doel.

Als je er door aan het twijfelen wordt gebracht, bang van wordt of er vanuit de persoonlijkheid je mening op los laat als voor- of tegenstander van de boodschap, bereikt een bericht al direct dat waartoe het bedoeld is: jou weer vast houden of vastzetten in duaal bewustzijn.

Wanneer je aan het wankelen wordt gebracht in jouw gevoel en bewustzijn, betekent het dat je trilling omlaag gaat en dat de kracht van angst en dualiteit (weer) meer grip krijgt. Daar word je aangeraakt in je kleinheid, in de gedachte dat je zelf geen Meester en Creator bent. De slachtofferrollen waardoor dingen je ‘overkomen’ (je hebt ook een eigen Scheppend Vermogen!), komen krachtiger naar voren. Angst ontkracht, en dat doen doemscenarioberichten óók!

Verschillende realiteiten

Al vaker heb ik er over geschreven en verteld in workshops. De uniekheid van het op aarde zijn ligt in het feit dat dit de enige sfeer, planeet en dimensie is waarin vele realiteiten en scheppingsronden door elkaar heen bewegen. Dat is van een enorme schoonheid, maar ook van een enorme lastigheid voor ons, omdat we als mens met beperkt perspectief waarnemen en ervaren.

Wij denken met onze ogen de enige realiteit te zien die er is, maar zien nog amper de verfijnde subtiele verschillen van verschillende scheppingsronden of golflengtes die hier op aarde door elkaar heen bewegen. We zien en voelen inmiddels vaak wel of iemand met jou op deze golflengte zit of niet. Maar het bewuste besef van de verschillende realiteiten en scheppingsronden gaat veel verder en dieper dan dat. Er bewegen zich werkelijk werelden in werelden binnen de ervaring op aarde. Verschillende golflengtes zeg maar, die verschillende evoluties doorlopen, die soms dichtbij elkaar liggen, maar soms ook heel ver uit elkaar liggen in ervaring. Het zijn verschillende evolutiecycli die door elkaar heen bewegen, en daardoor zie je een enorme diversiteit aan ervaringen, geloof, bewustzijn en waarheden op aarde.

Wat voor sommigen een heilige waarheid is, is voor anderen al lang doorprikt enachterhaald. Het hangt er maar net vanaf waar jij in je Zelf aanwezig bent en in jouw evolutie. Dat heeft in die zin niets met beter of verder te maken (want dat is weer dualistisch en oordelend denken), het heeft ermee te maken op welke evolutie of scheppingsgolf jij resoneert waarbinnen je je ervaringen als Goddelijk wezen in menselijke ervaring opdoet.

In de verschillende realiteiten bestaan dus ook verschillende ervaringen, waarnemingen en verschillende waarheden. In realiteiten of evolutiecycli waar nog dieper gehecht wordt aan materie of dualistisch bewustzijn, leven de verhalen die angst oproepen nog veel meer dan wanneer je in de evolutiecycli zit waarin je juist al meer Liefde kunt toelaten en ervaren. Waarin je dieper met hogere Goddelijke waarheden uitgelijnd bent en waar je Zelf herinnert dat je Schepper bent in plaats van slachtoffer van schepping door een God buiten je.

In een zogezegd ‘lagere golflengte’ zit je nog veel dichter bij het vuur van de angst en dualiteit, omdat er meer identificatie is met de afgescheidenheid, dan wanneer je je bewustzijn al steeds verder verruimd en geopend hebt. Nogmaals, daar zit geen goed, beter of slechter in. Dit is wat er is. Zonder oordeel. De schoonheid van op aarde zijn is juist de uitdaging om je daar dwars doorheen te kunnen bewegen en bewust te worden van wat jouw golflengte of scheppingsronde is en dan op je eigen golflengte te blijven.

We kennen allemaal angsten

We kennen allemaal nog ergens in ons bewustzijn angsten, hoeveel je daarvan ook al geheeld of bewust omarmd hebt. Met alle trillingsverhogingen van deze tijd worden steeds meer diepe onbewuste lagen wakker geschud en ook daarin kunnen nog oerangstpatronen mee naar boven komen. Angst is de tegenpool van Liefde en waar wij eeuwen en eeuwen ervaringen hebben opgedaan als mens in de dualiteit hebben we allerlei vormen van angst ervaren, en vaak een gebrek aan Onvoorwaardelijke Bronliefde.

Door de ontwakingsprocessen en bewustzijnsgroei heen stellen we ons Zelf in de gelegenheid om steeds dieper onze angsten te doorzien en helen om weer de kracht van onze Essentie, Liefde, te ervaren.

Angst is in feite ook een signaal. Het verwijst naar die aspecten in ons Zelf (waar we de angsten voelen) waar we nog geïdentificeerd en verkleefd zijn met dualiteit, en we nog niet in ons ware bewustzijn en Liefde kunnen zijn. Vanuit dat perspectief biedt het een perfecte richtingaanwijzer in je groei aan, als je voelt dat angst getriggerd wordt.

De kunst is echter om niet in de angst mee te gaan, maar wanneer angst getriggerdwordt, verdrinken we er bijna in, nog voordat we er erg in hebben. Hoe meer bewustzijn we gewekt hebben en hoe bewuster we doorlopend zelf reflecteren, hoe sneller je het in de gaten krijgt als je meegezogen wordt in een angststroming (of emotie stroming, of mentale stroming, of oud patroon, of wat dan ook. Want het werkt allemaal op een zelfde manier).

Als je je er bewust van wordt, kun je je er los van maken en meer uit de resonantie van de angst stappen, terug in je kracht en eigen trilling, zodat je met meer afstand en neutraler in gevoel kunt aanschouwen wat er is. Dan kun je vanuit bewustzijn gaan richten op heling, doorvoelen, zonder identificatie vanuit het hart, met mededogen, waardoor bevrijding en transformatie mogelijk wordt. Daarom is de kracht van bewustzijn en bewustwording zo belangrijk.

Golven van angst en golven van Liefde

Er zijn vele collectieve processen gaande die via portalen, planeetstanden, zon- en maanverduistering en meer, steeds verder in trilling verhoogd worden en steeds meer aan het licht komen.

Elke scheppingsronde of golflengte doet hiermee z’n voordeel, want alles en iedereen wordt in trilling verhoogd. Dit betekent dat de potentie om tot diepere bewustwording te komen voor iedereen open staat. Maar wel voor ieder op zijn eigen golflengte. Zielen die pas aan een evolutieproces op aarde zijn begonnen en nog vooral vanuit de onbewuste lagen functioneren, krijgen deze updates ook mee, maar zullen daar iets anders mee ’doen’ dan zielen die al eeuwen lang hun pad van evolutie op aarde doorlopen. En tussen deze twee uitersten zitten nog heel veel andere golflengtes de elk op een eigen manier profijt hebben van alle trillingsverhogingen.

Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat elke scheppingsronde verhoogd wordt in trilling, maar binnen het bereik van die golflengte en bijbehorende evolutie. Iedereen raakt in versnelde groei maar hoe dat er uitziet, is voor elke scheppingsronde anders. Diep onbewuste mensen zullen niet ineens volledig verlicht raken (tenzij misschien een enkeling die in het Zielsplan deze keuze heeft genomen om juist die ervaring op te doen).

Evolutie werkt nu eenmaal zo en dat is juist de uitdaging van de ervaring die Bron met zichzelf (in ieder van ons) is aangegaan. Eerst een gestage groei van Heelheid en Eenheid, Bronbewustzijn naar het uiterste puntje van ervaring in uiterste dualiteit en van daaruit de weg terug bewandelend. Vanuit de lage trillingen van duaal, afgescheiden bewustzijn kun je niet in één keer weer al je Goddelijk Licht volledig integreren en belichamen. Dat zou niet Liefdevol zijn, want dat trekken sommige systemen (vooral van het menselijk lichaam) gewoonweg niet. We zijn gestaag afgedaald in de dualiteit en zullen gestaag terug wandelen. De trillingsverhogingen van deze tijd echter versnellen die processen van terug naar je innerlijk huis wandelen enorm en zijn een stimulans en versterker om dit in een snellere pas te kunnen doorlopen.

Je ervaring is afhankelijk van op welke trilling of golflengte jij je pad van groei doorloopt en van waar je op dat pad bent. Er zullen golven van Licht maar ook golven van angst ervaren kunnen worden. Het hangt af van wat de trillingsverhogingen van deze tijd in jou persoonlijk aanraken. Stuit die trillingsverhoging op diepe onbewuste lagen waarin jij nog angsten hebt opgeslagen, dan is het goed mogelijk dat je eerst door angstlagen of – golven heen mag werken om weer terug te kunnen keren in die laag in de Liefde die er achter zit.

Stuit de trilling verhogende energie op een onbewuste laag die niet zo zwaar belast is, dan is er relatief makkelijk mee te stromen op de energie en dan ervaar je meer lichtheid, stroming, inspiratie, inzichten en balans. Dit kan per trillingsverhoging en per bewustzijnslaag die aangeraakt wordt, verschillen. Daarom glijden we door de ene maanstand met gemak heen en levert de volgende weer meer weerstand en oprakelen van oude patronen op.

Het is dus geheel afhankelijk van ons gevoelsperspectief van ervaring of we golven van angst of dualiteit (oude patronen) of golven van Liefde ervaren. Elke trillingsverhoging opnieuw kan dat anders zijn.

Waar kies jij voor?

Hoe bewuster we worden, hoe bewuster we ook de Keuze krijgen waar we in willen zitten of ons mee verbinden, ongeacht wat een trillingsverhoging in ons wakker maakt. Hoe meer je bewustzijn geopend is, hoe meer je je bewust wordt van het feit dat alles energie is, een veld van trilling of golflengte. Je leert meer onderscheid (let op: is geen oordeel!) te maken in wat bij jouw trilling en jouw pad past en wat niet (meer). Dit maakt je bewuster van het feit dat je een keuze hebt waar je je mee wil verbinden.

Zelfs als je al hebt gemerkt dat door trillingsverhogingen of je eigen groei onbewuste lagen opengaan vol oude angsten of patronen (die zie je dan weerspiegeld op je pad), dan nog heb je de keuze hoe je daarmee om gaat.

Duik je er in zonder er erg in te hebben, versmelt of identificeer je ermee, voelt het of je er in verzuipt, dan wil dat zeggen dat er nog een stuk groei in ligt om het bewuster te maken en te leren om daar weer uit te stappen. Los te komen van de identificatie en je weer te gaan herinneren dat je groter bent dan alleen dat gevoel of die situatie. Het is slechts ervaring, bezien vanuit Bron. Alleen onze gekwetste menselijke persoonslagen hangen er een emotie, gedachtegang, perspectief of waardeoordeel aan.

Het bewustwordingsproces verloopt vaak op deze wijze, waardoor we ons Zelf de kans geven wakker te worden en ons bewust te worden van waar we nog makkelijk de oude energieën van verwonding in duiken.

Neem je waar wat er aangeraakt of getriggerd wordt zonder dat je er in meegesleurd wordt, dan kun je ‘er uit blijven’ als je dat verkiest. Dan kun je kiezen of je er wel of niet instapt en er iets mee ‘moet’. Dan is je houding neutraler.

Deze keuze verloopt echter via het innerlijk en je hoger bewustzijn, daar waar deze bewustzijnslagen al meer bewust en bevrijd zijn. Vanuit de weerstand van de persoonlijkheid (het ego-ik) willen we vaak absoluut ergens anders zijn en niet dealen met bepaalde groeistukken. Maar vanuit die laag van bewustzijn (de persoonlijkheid) werkt dit niet.

Hoewel je je mentaal kunt trainen in bijvoorbeeld positief denken. Maar dat is maar tot op zekere hoogte werkzaam en dienstbaar. Het dient echt bewust te worden en geïntegreerd te raken, dan pas heeft het werkelijk effect.

Waarom is dit alles belangrijk om te weten?

Simpelweg omdat het je bewustzijn verhoogt en verruimt. Hoe wij in ons leven staan en wat wij waarnemen is gebaseerd op onze innerlijke groei en evolutie. Daar waar ons bewustzijn steeds verder opgerekt wordt en meer actief wordt, daar doorzien we sneller verschillende trillingsoctaven en dat wat bij ons pad en onze innerlijke waarheid past.

Daar krijgen we meer zicht op hoe trillingsverhogingen op ons inwerken, waar onze uitdagingen in groei liggen en waar we de keuze krijgen ons ergens mee te verbinden, in mee te gaan resoneren of juist niet. Bewustzijn en verbinding met je Zelf vertellen je heel wat anders dan je aardse zintuigen en leggen achterliggende bedoelingen en resonanties bloot. Daar waar je niet in verbinding bent met je Hart, Zelf en hoger bewustzijn, en dus meer geïdentificeerd bent met de kleine (menselijke) ik die resoneert op afgescheiden bewustzijn, daar kun je van alles aannemen en worden er sneller angsten in je getriggerd.

Echter, hoe zelfbewuster je bent, hoe meer je een trigger van angst zult herkennen. Dan kun je ervoor kiezen om deze niet buiten je laten liggen maar zul je gaan zien dat het iets innerlijks aanreikt. Daar waar je getriggerd wordt door angst, mag je gaan (leren) zien hoe er iets in jou vraagt om gezien te worden, om geheeld, getroost of omarmt te worden. Iets wil bewust worden. Daar waar je getriggerd wordt door angst, leef en ervaar je vanuit je kleine gekwetste ik (afgescheiden duaal bewustzijn) en ben je je grootsheid vergeten of uit verbinding met je hoger bewustzijn en Bron. Hier vragen je innerlijke gevoelens om weer uitgelijnd en verbonden te worden met je ‘grotere ik’ waarin vertrouwen, Liefde en heelheid aanwezig zijn.

En die kracht heb jij!

Op het moment dat dingen van buitenaf je ontkrachten, zoals de doemscenario’s die nu in het rond gaan, mag je je afvragen waar jouw angsten daarbinnen liggen. Waar jij nog niet daadwerkelijk kunt geloven, ervaren of omarmen dat je geen slachtoffer van het leven bent, maar een schepper. Hoe ver dat ook van je af lijkt te staan. Je kunt in die zin de waarde van de doemdenkerij omkeren naar een waarde voor jouw groei en bewustwording.

Collectieve angsten

Collectief worden angsten ook getriggerd, en jij ervaart deze in je persoonlijke bewustzijn en persoonlijke leven en gevoelswereld. Het is ook belangrijk je bewust te worden of je geraakt wordt in een collectieve angst of in een persoonlijke angst. Vanuit onbewuste persoonlijke lagen zijn we vaak geneigd om direct ook in het grotere collectieve angststuk meegesleurd te worden. Dan wordt de angst nog zoveel groter dan dat het eigenlijk in jouzelf is.

Ook hier is bewustwording, via zelfreflectie, essentieel om tot een onderscheid te komen wat werkelijk van jou is en waar jij mee resoneert (via eigen wonden of angsten) op een collectieve trilling. Daar waar je je dit bewuster wordt (door eerlijk jezelf onder de loep te leggen) ontstaat ook al meer afstand en kun je dichter naar jouw energie en trilling terugkeren. Dan hoef je ‘slechts’ te dealen met je eigen angstpatronen en niet die van een collectief veld, wat totaal niet meer te overzien is.

Mijns inziens maken verhalen met doemscenario’s met name gebruik van collectieve angstvelden. Hoe, waarom of door wie ze ook verspreid worden. Om bewust verstorende redenen of niet. Als er collectieve angsten aanwezig zijn en er nog geen volledig zicht op het eigen bewustzijn is, word je een makkelijke ‘prooi’ om ook collectief een bewustzijn naar een lagere trilling te trekken.

Als je je daar bewust van bent en er met meer afstand naar kan kijken en er dus niet in meegesleurd wordt, hoeft het je helemaal niet eens meer te raken. Daar kun je in je eigen trilling en bij je Zelf blijven en liggen er mogelijk niet eens haakjes die je beïnvloeden. Zijn die er wel, dan nog kun je ze vanuit je eigen trilling bekijken en daarmee aan de slag gaan.

We scheppen onze eigen wereld(en) en ervaringen, maar vanuit bewustzijn!

Niet vanuit klakkeloos meedobberen op het collectieve onbewuste veld.

We scheppen vanuit de frequenties waar wij ons bewust en onbewust mee verbinden. Verbind je je met angst en lagere trillingen dan zul je dit ook weerspiegeld zien in je eigen gecreëerde werkelijkheid. Verbind je je met Onvoorwaardelijke Liefde en hogere bewustzijnstrillingen, dan geldt hetzelfde, maar is de uitkomst geheel anders!

Het is aan ons om bewust te gaan opstaan uit de collectieve verklevingen. We moeten nu in onze kracht en authenticiteit gaan staan en ons Scheppend Meesterschap weer aanspreken.

23 september 2017

Een bijzondere samenstand van vier planeten, negen sterren, de maan en de zon in de sterrenbeelden Maagd en Leeuw zou aanleiding zijn, voor zover ik kan traceren op internet, vanuit een christelijk religieuze verspreiding van doemscenario’s rondom deze datum.

Op het internet wordt deze datum gekoppeld aan het bijbelboek Openbaringen. Het bijbelboek dat nog het minst van alle op werkelijke essentie en waarde geschat en geïnterpreteerd kan worden. En het boek dat voor de meeste religieuze mensen in een zweem van mist en angst gehuld is. Juist omdat het ‘onverklaarbare’ verhalen bevat die nog niet in bewustzijn maar juist vaak vanuit angst bezien worden.

Het is simpel dit te ontkrachten of tegengas op te werpen. Maar dat is niet mijn bedoeling. Nogmaals, we scheppen onze eigen werkelijkheid vanuit het perspectief van waaruit wij ervaren. Dus respect voor ieders zienswijze, ervaring, geloof en perspectief. Mijn intentie is alleen om een licht te werpen op de doemscenario’s en hoe je hier als bewust (wordend) mens mee om kunt gaan.

Bijzonder interessant is dat ik in ‘spiri wiri’ land en vanuit de astrologische hoek hier nog geen enkel artikel over kan vinden, deze samenstand. Persoonlijk ben ik niet astrologisch onderlegd maar heb veel feeling met verschillende planetaire uitlijning, zodat ik daar vanuit mijn bewustzijn geregeld wel informatie over ‘voel’. Maar ik kan dus niet astrologisch weerleggen of nagaan of daadwerkelijk deze planeetstanden en uitlijning ook staat te gebeuren of niet.

Wat ik wel weet en voel is dat we midden in een tijd van enorme shifts in bewustzijn aanwezig zijn, die elkaar steeds sneller opvolgen. En 21 september, de herfst equinox, is daarin ook een essentiële datum waarop we weer een shift in trilling gaan maken.

Een shift in bewustzijn

Via Portaaldagen, zon- en maanstanden en planeetuitlijningen wordt dit proces al vele jaren in lineaire tijd steeds meer zichtbaar en voelbaar in het menselijk bewustzijn. Maar dergelijke uitlijningen en zichtbare sterrenstanden zijn slechts een weerspiegeling van wat in een veel groter plaatje gaande is. Evolutie in versnelling.

In ons mens-zijn zijn wij aanwezig in een bewustzijnsveld wat de lineaire tijd in het leven heeft geroepen. Een illusionair veld waarin we allemaal tot op zekere hoogte meewandelen en meedealen. Gebeurtenissen als dit soort planeetuitlijningen zijn dus allemaal gerelateerd aan een datum, en dus aan lineaire tijd. Terwijl er in de hogere bewustzijnslagen helemaal geen tijd bestaat. Voor het mens-zijn echter zijn het markeringspunten die aangeven dat we weer door een trillingswijziging heen gaan. De planeten zijn alleen maar reflecties die zichtbaar maken door wat voor soort shift we gaan.

Elke shift kan angsten met zich mee brengen, omdat het oude zekerheden of geloofspatronen, overtuigingen en conditioneringen doet wankelen. Omdat het oude angsten en afgescheiden bewustzijn lostrilt. Omdat vanuit bewustwording een steeds grotere waarheid wakker wordt. Een waarheid die losser komt te staan van de duale matrix met al de daarbij horende duale overtuigingen en geloofsstructuren. Met alles waarvan we dachten dat het een zekerheid was.

Of er daadwerkelijk zo’n prachtige planeetuitlijning op komst is, kan ik dus op dit moment niet met zekerheid zeggen. Daarvan ben ik ook afhankelijk van wat mensen met (astrologische) kennis daarover kunnen aangeven. Wat op dit moment dus nog niet is gebeurd.

Maar als dat daadwerkelijk zo is, kan ik daar persoonlijk alleen maar blij van worden, want dat belooft nogal een opening en bewustzijnsshift.

Om de zuiverheid van Maagd en de kracht en koningschap van Leeuw te verenigen in zovele energieën van verschillende planeten kan alleen maar een ‘big bang’ aan trillingsverhoging opleveren.

En ja, persoonlijkheidslagen die nog veel angsten in zich dragen en die vasthouden aan het oude, aan macht of controle, zullen daar zeker alleen maar bang van worden.

Nogmaals, het is maar net wat jouw perspectief is… en wat jouw bewuste keuze is:

Surf je mee op de golven van angst en onbewustzijn? 

(Waarbij jij krachteloos slachtoffer bent en de uiterlijke wereld of machten de controle hebben?)

Of kies je voor de golven van Liefde en bewustzijn/ wording?

(Die ons enorm ondersteunen op onze (innerlijke) weg terug naar Thuis komen in je werkelijke Bron Zelf?)

© Willemien Timmer 11-9-2017