shift

28-9-2015:  De grootse Bewustzijnsshift van de vierde super volle bloedmaan

We zijn er bijna, 28- september 2015. Een moment in lineaire tijd waarop opnieuw een ongekende poort geopend wordt ten behoeve van het menselijk en Goddelijk bewustzijn en de steeds diepere versmelting daarvan, op weg naar Gods Realisatie of Ascensie.

De afgelopen maand was een enorme versnelling van energieën voelbaar, waren er verschillende portalen (energie instroom momenten die trilling en bewustzijn verhogend werken) en was de resonantie van de 9 het centrale uitgangspunt binnen al die processen. De 9 resoneert enerzijds op voltooiing (van het oude) en afronding. En anderzijds op de uitlijning met het Galactische Hart, het 9-dimensionaal Bewustzijn welke toegang geeft tot de daar boven gelegen dimensies van de Heilige Drie Eenheid, die de doorgang naar onze Bron zijn.

Alle voorgaande jaren zijn we stap voor stap verder geopend, ontwakend e groeiend al naar dit punt toe op weg geweest. Ongeacht of je dat in menselijk bewustzijn nu wel of niet wist. Je Spirit wist en weet het.

Deze shift, die vergelijkbaar is met de poort van 21-12-’12,  biedt de mogelijkheid opnieuw naar een hogere octaaf of traptrede van trilling en bewustzijn te gaan. Anders dan elk ander portaal, die allemaal tussen stappen in trillingsverhoging zijn, op weg naar dergelijke grootse shifts in bewustzijn.

Je zou kunnen zeggen dat deze energie shift het betreden van een nieuwe basis is: een basis als tussen-platform op de trap van Ascensie en Zelf Realisatie. 21-12-’12 was ook een dergelijk tussen-platform, een nieuwe basis van waaruit we op een andere trillingsoctaaf en met vele nieuwe mogelijkheden een nieuwe trap van bewustwording gaan beklimmen.

De energie van de super volle maan, bloedmaan (volledige verduistering) en oogstmaan (zoals deze volle maan genoemd wordt) biedt de kans om opnieuw een dergelijk bewustzijnsverhoging aan te bieden. We betreden daarmee in bewustzijn een nieuw platform als nieuwe basis, van waaruit onze groei verder zal gaan.

Het is het oogsten van alle groei die al doorlopen is. en tegelijkertijd het zaaien van een nieuwe weg die daarmee geopend wordt.

Deze nieuwe basis biedt andere mogelijkheden in bewustzijnsgroei dan voorheen mogelijk was. Zo geldt dat voor elke stap in een nieuwe trilling. Oude fundamenten vallen nog verder weg en zijn zelfs niet meer bereikbaar, want het nieuwe fundament heeft een punt bereikt waarop het stevigheid vindt en van daar uit verder uit kan kristalliseren.

Terug stappen in de oude matrix is dan op een bepaald niveau niet meer mogelijk, want je bent dat station werkelijk gepasseerd doordat je nieuwe basis het nieuwe tussen-platform is, en niet meer de trap die je op klom vanuit het platform van 21-12-’12.

Geheel nieuwe mogelijkheden van groei, en daarmee ook uitdagingen dienen zich van daar uit aan. Nog dieper gaan leven vanuit hart, zuiverheid, gelijkwaardigheid zullen meer benadrukt worden. Verkapte ego lagen, onbewuste lagen die zich voordoen aan jezelf als zijnde vanuit het hart worden bloter gelegd. Onzuiverheden komen aan het licht. Innerlijke ogen worden dieper geopend voor oude overtuigingen, overlevingen, identificaties met afgescheidenheid, daar waar we niet in het nu maar in lineaire tijd verstrikt zitten, in egolagen, in angst lagen en van daar uit handelen, spreken, reageren, etc. Goddelijke wil in plaats van ego wil zal meer centraal gaan staan en meer en meer haar rechtmatige plek gaan innemen (door je groei heen)!

De Goddelijke Wet van Een zal meer en meer een prominente plek gaan innemen binnen alle leven en ervaringen. Deze zal ook meer en meer ervaringen van Multidimensionale aard gaan laten ervaren. Waardoor iedere Ziel steeds meer vrij kan komen van de beperkte illusie dat we alleen in de 3-de dimensie leven. Hogere dimensielagen en andere (parallelle) realiteiten zullen meer en meer ervaarbaar en herinnert worden.

Je eigen basis en tweede chakra gebied liggen al geruime tijd onder een (Goddelijke) vuurlinie om steeds diepere onbewuste lagen vol oude patronen en overleving los te trillen, zodat het uitgewerkt, bewust en geheeld kan worden. Daarmee opent met name je basis zich op diepere lagen voorbij elk oud fundament en wordt je geacht te dealen met alle oude ‘shit’ en pijnstukken van je onbewuste en wat daar nog opgeslagen ligt. Enorme bevrijding van oude aannames, conditioneringen en andere oude fundamenten is stap voor stap het gevolg geweest. Thema’s als onveiligheid, overleving, structuur, houvast, financiën, angst, afgescheidenheid, oordeel, saboteurs, eenzaamheid en vele andere passeerden en passeren misschien nog steeds de revue. Alles waar wij veiligheid, houvast, stevigheid en fundament in dachten te vinden valt om, omdat het gebaseerd is op oude overleving, beperkt/slapend bewustzijn en angst. En daarin ligt en lag de uitnodiging om voorbij de beperking, de oude ingesleten paden, een nieuw pad te vinden, op eigen kracht, in diepere herinnering dat we veel grootser zijn dan wat we denken/dachten te zijn. Dat we nog altijd in verbinding met Eenheid en het Goddelijke zijn, en dat afgescheidenheid een illusie is.

Ieder heeft daar op een eigen manier en in eigen tempo stappen in gezet. De ene persoon kleine schuifelende stapjes, de ander durfde alle uitdagingen aan te gaan en heeft reuzen stappen gezet.

Essentieel is te weten dat ieder dat op geheel eigen unieke Ziels-wijze heeft gedaan en doet, bewust of onbewust afgestemd op zijn of haar eigen Zielsevolutie. Niemands pad is gelijk en of je het nu weet of niet, je volgt altijd je pad volgens jouw Zielsbedoeling, en daarmee alle groei die jij uit het huidige nu-moment kan halen. Je volgt daarmee exact jouw unieke Zielscoderingen. En vanuit een overkoepelend perspectief bezien zet ieder die stappen die noodzakelijk zijn, is alles met elkaar verbonden en is elke stap die jij zet een belangrijke, want daardoor kan een andere ziel wellicht ook een vervolg stap zetten. We zijn allen verbonden met het Grote Geheel en hebben allen onze eigen unieke plek en rol daar binnen. Iedere Ziel en iedere stap is dus even belangrijk, en is verweven met het Grote Plaatje. Dat de een ‘verdere of grootsere stappen ‘zet dan de ander is dus vanuit Goddelijk Gezichtspunt niet eens belangrijk (dat is alleen zo vanuit ego perspectief), ieder volgt exact dat pad, die code en die rol waarop hij/zij is afgestemd binnen het Geheel en voldoet daarmee aan zijn/haar taak of afspraken binnen het Geheel. Elke Ziel vervult daarin simpelweg een andere ‘taak’. Niet omdat ze beter of verder zijn, simpelweg omdat hun codering, Blauwdruk, herkomst en of frequentie anders is.

Sommige Zielen lopen dus ‘meer voorop’ vanuit aards perspectief bezien, maar dat wil niet zeggen dat hun rol grootser, beter of meer is. wel anders.  Ik zie momenteel enorm veel ego strijd en jaloezie over dergelijke zaken, maar dat is enkel het ego perspectief wat spreekt

Maar terug naar de energie van 28-9-2015: Natuurlijk worden alle velden en chakra’s van je Multidimensionaal Bewustzijn mee genomen in al deze transformaties. De onderste chakra’s echter dragen de Sleutel om al deze wijzigingen ook daadwerkelijk te kunnen gronden en ankeren. En daarom liggen deze chakra’s met nadruk, vooral dit jaar, onder het vuur van transformatie. We hebben de energie, doorstroom en coderingen nodig die daarin aanwezig zijn, om daadwerkelijk openingen te scheppen in de oude ballast en wonden of littekens (en deze bewust worden, uitwerken,  los te laten en helen), anders kunnen we ons hoger bewustzijn niet dieper in de menselijke energie en bewustzijn gronden en in belichamingbrengen.

Zelf Realisatie of ascensie gaat namelijk om het ten diepte herinneren van wie jij Bent, op alle lagen, ook in je mens-zijn dus, op aarde, in het leven van alle dag.

De oude tijden van bewustzijnsgroei binnen de relatieve veiligheid van tempels, of eenzaam op een bergtop is voorbij (al lang) en de uitdaging van huidige groei ligt juist in het groeien temidden van een maatschappij waarin machtsstructuren, ego en slapend bewustzijn overheerst.

Wanneer je daar binnen je Zielspad bewandeld en werkelijk steeds dieper gaat Herinneren, kan je Bron steeds dieper werkelijk ook de 3D maatschappij instromen.

Dat proces is natuurlijk al jaren bezig, in alle doorlopende ontwakingsprocessen. En belangrijke shift momenten, transities in bewustzijn, zoals 21-12-2012 en 28-9-2015 zijn daar cruciale omkeringsmomenten in. Want daarin betreden we zogezegd een nieuwe octaaf van trilling van waaruit het Ontwakingsproces persoonlijk en collectief vanuit een nieuwe trilling voortzet.

Elk stapje groei dat iedere individuele Ziel zet, heeft invloed op het collectief. Het prikt als een ware een speldenprik in de velden van illusie. Des te meer Zielen speldenprikken van bewustwording plaatsen en het Bron licht door deze gaatjes de illusie gaat verlichten waarin de slapende massa nog steeds resoneert, brengt dat meer licht en bewustzijn en wijzigingen binnen in het collectief veld. Dat is allang zichtbaar, want niet alleen de fundamenten van iedere Ziel die bewust aan het ontwaken is staan op instorten of storten in, dat zie je wereldwijd op alle fronten ook gebeuren. Daar waar oude machtsstructuren, overlevingsstructuren, angst of systemen van ego en ongelijkwaardigheid resoneren, daar staan de fundamenten op knappen.

Ook slapende Zielen worden langzaam aan wakker. Je ziet mensen steeds meer ontwaken, die groep wordt steeds groter.

Met de shift van 28-9-2015 zullen die Zielen die daar aan toe zijn en voor kiezen daadwerkelijk binnen gaan treden in een nieuw fundament of tussen-platform op de trap van Ontwaken. Net zoals dat een keuze-mogelijkheid was op 21-12-2012. Dit platform is echter weer ‘boven de trap’ die we vanuit het 21-12-2012- platform hebben afgelegd. Het is een volgende stap.

Dit nieuwe fundament resoneert weer op hogere trillingen en dichter bij de Bron. Daarmee kunnen oude aangenomen/aangeleerde structuren nog meer ontmanteld worden. Allereerst in je Zelf, en daar waar dat steeds dieper in je basis kan gronden en het in de belichaming komt, gaat ook dat weer doorstromen naar het collectief en nieuwe ‘gaatjes prikken’ in de illusie van de 3D realiteit, gaan meer fundamenten wankelen of vallen uiteindelijk om.

Alles wat niet op de Bron (hart, Universele Liefde, gelijkwaardigheid, de Wet van Een) resoneert maar resoneert op Illusie (afgescheidenheid, angst, ego, slapend bewustzijn, macht, etc.)  komt daarmee in een hogere octaaf onder Goddelijk Vuur te liggen. Alles wat niet van Bron is zal nog meer aangetrilt gaan worden om de illusie te doorzien. Dat geldt voor oude overleving , angsten, slavernij, innerlijke saboteurs, etc.  maar ook voor grootsere aspecten zoals aannames m.b.t. de illusie van tijd versus Oneindigheid , sterfelijkheid versus onsterfelijkheid, afgescheidenheid van het Goddelijke versus nog altijd deel zijn van het Goddelijke en de eigen Godsbron en daarmee het Scheppersaspect.

Het zal voor ieder op die thema’s en groeiprocessen betrekking hebben die voor jouw Ziel van belang en aan de orde zijn in persoonlijke groeiprocessen, en niet zozeer naar wens van het ego. De innerlijke verbinding met het Goddelijke neemt meer dan ooit de ‘sturing’ over. Dat kan op persoonlijk vlak ook meer innerlijke strijd losmaken, daar waar het ego misschien al eeuwen aan het stuur staat dient het deze meer te gaan overdragen aan Spirit. Afhankelijk van hoeveel weerstand je innerlijk daarin nog hebt liggen, kan die strijd binnen je Zelf pittig of matig zijn, of zul je je met meer vertrouwen aan het Goddelijke/Bron in jou kunnen overgeven.

Met de shift van 28-9-2015 zullen nieuwe mogelijkheden en kwaliteiten in jou zich dieper gaan laten voelen en openbaren. Ook daarin ligt dan weer de weg van groei om ze te leren kennen, hanteren, verhouden met je mens-zijn en ze naar belichaming en gronding te brengen. Dat is de groei die hieruit voort vloeit. De volgende trap van ontwaken die je betreed vanuit dit nieuwe tussen-platform. Deze zal naar nog diepere bewustwording en herinnering gaan leiden. dieper je Multidimensionale Zelf betreden om je Zelf te ontdekken, herinneren en erkennen  in alles wie jij Bent.

Met de shift van 28-9-2015 zullen vooral gevoelskwaliteiten en hogere vermogens (maan energie) en het Vrouwelijk aspect/ Blauwdrukveld die daarvan de drager is, meer in hun oorspronkelijke staat geïnitieerd worden. Daarmee krijgt het Vrouwelijk steeds meer haar rechtmatige, gelijkwaardige plek naast het mannelijk aspect terug. Onderdrukking, verkrachting, ontkrachting van het vrouwelijke/gevoels aspect zal steeds minder mogelijk zijn, of zal de beweging van groei zijn om je Zelf daar uit te bevrijden. Enkel daar waar deze Blauwdrukvelden in ons Zelf weer in gelijkwaardige balans en op eigen kracht naast elkaar staan, kunnen zij verenigen en verbinden vanuit gelijkwaardigheid, en versmelten (Heilig Huwelijk) waardoor de Goddelijk Kind frequentie, het derde principe van de Heilige Drie Eenheid en Heilige Ruimte of doorgang naar Bron geboren en geopend kan worden.

Het tussenplatform of de nieuwe basis die vanaf de shift op 28-9-15 betreden gaat worden heeft die drijfveer in zich, de stuwing naar een steeds meer volledig in gelijkwaardigheid brengen van het Goddelijk Vrouwelijke aspect (en alle kwaliteiten en vermogens de daarbij horen) en het Goddelijk mannelijk aspect (en alle kwaliteiten en vermogens de daarbij horen) vanuit een Hoger Perspectief, voorbij de illusie en afgescheidenheid.

De ‘Wond van Isis’ (alle beschadigingen op het vlak van vrouwelijke energie en kwaliteiten) dient geheeld te worden in ieder, zodat de ‘Godin’ zich naast haar Goddelijke Wederhelft kan scharen, gelijkwaardig en in volle potentie.

Meer nieuwe Heilige Ruimte voor jouw Zelf, jouw kwaliteiten, jouw ontplooiing en het bewust stil staan, tijd daarvoor maken voelt ook belangrijk. Pas vanuit die stilte en bewuste verbinding met je Zelf kan je steeds dieper bewust worden wie jij bent in heel je Multidimensionaal Bewustzijn, wat er gaande is in je mens-zijn ten gevolge van alle shifts in bewustzijn. Hoe zich dit met elkaar verhoud, hoe alles verbonden is (ook in jou), ook in verbinding met je 3D aardse ervaringen en uitdagingen, en hoe je steeds dieper je eigen Goddelijke Matrix of hologram bewust kan betreden, vanuit Goddelijk Oogpunt i.p.v. vanuit beperkt menselijk oogpunt.

Met de shift van 28-9-2015 zullen we dieper dan ooit in Goddelijke Scheppingsvelden kunnen binnen treden (mits je daar in je groei aan toe bent!)  en zullen ongeopenbaarde poorten zich openen om dieper dan ooit te gaan herinneren wie wij Zijn, waarin onze unieke Potentie ligt, onze Scheppingskracht weer voorbij illusie en ego kunnen aanspreken. Een dieper begrip en herinnering aan Scheppingsmatrixen, scheppingsmogelijkheden, hoe Schepping in elkaar steekt en wat onze rol en bijdrage daar in is, zal stap voor stap herinnert gaan worden.

Met de shift van 28-9-2015 zullen op het aardse, menselijke (3D) vlak ook vele wijzigingen zichtbaar worden. Niet alleen vinden al deze verschuivingen op bewustzijns en energetisch terrein plaats. Doordat dit steeds dieper in de basis door kan dringen heeft dat een directer effect op de 3D realiteit en met name de oude aarde matrix, die gefundeerd is op afgescheidenheid, macht, slavernij en angst. Zoals genoemd zullen ook op 3D vlak steeds meer oude fundamenten van ongelijkwaardigheid en macht aan het licht komen. Verzwegen waarheden uit de doofpot komen. Oude systemen omvallen omdat ze simpelweg niet meer werken. Dat is uiteraard ook al jaren gaande, maar zal ook nu vanuit een nieuw licht/frequentie/platform nog verder voortzetten. Er zal meer aan het licht komen die de illusie doorprikt, waarin wij onze kracht weg gaven zelfs al wisten we het zelf niet, machtsstructuren worden blootgelegd, meer oude geschiedenissen komen aan het licht in hun ware aard (verdraaiing van geschiedenislijnen door de machthebbende ordes en religies), meer geheim gehouden informatie van overheden, etc.

Daar waar het niet langer resoneert op Zuiverheid maar op oude structuren van onderdrukking, daar komt meer Licht op, wordt bewustzijn wakker (gemaakt).  Op persoonlijk maar ook collectief (wereldwijd) vlak.

Met de shift van 28-9-2015 zullen mensen die tot nu toe slapend in bewustzijn waren ook meer aangetrilt en gewekt gaan worden. Weer nieuwe stromingen van pas ontwakende Zielen zullen daarmee vrij gaan komen gedurende de periode en vervolg groei die volgt op de shift van 28-9-2015.

Ook na 21-12-2012 zag je dat gebeuren, heel veel meer mensen begonnen te ontwaken. Vaak vanuit de persoonlijke ervaringen, daar waar je tegen de muren van het oude (niet langer functionerende) maatschappelijke systeem opliep, door heftige persoonlijke crisissen of vanuit welke innerlijke calling dan ook. Opnieuw zal een golf van ontwaken plaats vinden voor mijn gevoel, bij mensen die voorheen nog prima op het oude systeem resoneerden.

Werkelijk op alle dimensieslagen vinden verschuivingen plaats. Op elke dimensielaag of frequentie zal het andere gevolgen en openingen opleveren. Het is maar net van waaruit jij in het nu resoneert en bewust op afgestemd bent, waarin jij groeiende bent. Dat bepaald hoe en wat je van de shift ervaart en hoe en waar je wijzigingen ervaart.

Het is werkelijk teveel om allemaal nu te kunnen benoemen wat er om gaat switchen en in transitie is, juist omdat we zo Multidimensionaal en daarmee groots van aard zijn.

Maar in dit artikel in elk geval hopelijk een klein beetje meer inzicht wat hopelijk persoonlijk ook weer kan bevestigen, ondersteunen of leidraad kan zijn om je eigen processen en ervaringen dieper te begrijpen.

Ik hoop weer een puntje van de ijsberg zichtbaar te hebben mogen maken hiermee.

 

©Willemien Timmer 24-9-2015