Hemelvaart 2022 

Externe en interne invloeden van trillingsverhoging op het collectief bewustzijn

Met alle bijzondere Portaaldagen, verduisteringen, sterrenstanden, zonnevlammen en verhoogde Schumann resonantie die allen van invloed zijn op ons collectieve- en individuele bewustzijn en trillingsgetal, zijn er ook nog specifieke collectief trilling verhogende dagen die voortkomen uit de matrix zelf.
Hemelvaartsdag is daar een van. Hoewel deze ‘herdenkingsdag’ met name door een religieuze stroming wordt gevierd, zijn er velen op aarde aangesloten op het Christelijke religieuze bewustzijnsveld. Dat betekend dat een heel groot deel van de wereldbevolking op deze dag gericht is op de thematiek ‘Hemelvaart’. Ook dit geeft een beweging in het collectieve veld, ongeacht of deze energie juist geïnterpreteerd wordt of vanuit onbewustzijn of zelfs angst, is de aandacht (en dus de energie) gericht op ‘het hogere’ en de potentie van ‘Hemelvaart’. Ascension zoals dat zo mooi in het Engels heet.

Wie zich bezig houdt met ‘wakker worden’ in bewustzijn, zelfrealisatie en bewustwordingsprocessen, weet dat ook het proces van collectief ontwaken in bewustzijn, het stijgen van de trilling en het weer her-inneren wie je Oorspronkelijk bent, ascensie genoemd wordt het gaat over het opnieuw geboren worden in je eigen Lichtkracht en Oorspronkelijk Bewustzijn, die veel en veel grootser is dan het beperkte menselijke (on)bewustzijn dat vol zit met oude wonden, angsten overleving en beperkt zicht. Deze geven een zeer vertekend beeld van wie wij werkelijk Zijn.

De energie van Hemelvaartsdag is jaarlijks een bijzondere, omdat het poorten in bewustzijn opent vanuit het onbewuste collectieve menselijk bewustzijn en binnen de matrix zelf. Dat s wezenlijk een andere energiestroming dan wanneer er externe invloeden (zoals zonnevlammen of planeetstanden)  meespelen. Hoewel deze naadloos op elkaar aansluiten, brengt Hemelvaart 2022 weer een enorme verdieping in bewustwording en verhoging van trilling teweeg.

Daar waar het verhaal van ‘Wederopstanding en Hemelvaart’ van origine afkomstig is vanuit het oude Egyptische veld (Egyptische mythologie die universeel van aard is) gaat deze symbolische verhalen vorm (ook de gekopieerde verse van het Christendom) wel over het doorleven van het onbewuste (de dood en de Onderwereld doorkruisen) om vervolgens in het Koningschap (Meesterschap) te kunnen stappen. De Hemelvaart is daarbij de transformatie en de terugkeer naar het Oorspronkelijk Bewustzijn, de omkering dus van onbewustzijn naar bewustzijn. Van aards gebonden en vast zitten aan de matrix naar weer in vrijheid de eigen Bronverbinding herinneren en belichamen.

Leven in een tijd van diepte inwijding

Het kan momenteel aanvoelen alsof je je in de ‘grote piramide inwijding’ beweegt. De diepere uitdagingen van je leven dienen zich aan of zijn gaande en vragen van je om je diepste angsten onder ogen te komen en los te laten. Confrontaties met eeuwenoude processen van overtuigingen, aannames, conditioneringen en pijnstukken komen uit de diepte van het onbewuste. Dat is de weg van Christus en Osiris: de weg door de Onderwereld heen, die uiteindelijk leidt naar de Hemelvaart, het Meesterschap en de bevrijding val alle illusionaire patronen die in de matrix hebben vastgezet en geleid hebben tot ene functioneren op het minimale van onze Oorspronkelijke capaciteit als Bronwezen en scheppend bewustzijn.

Op vele lagen zijn we ons aan het bevrijden van deze oude ketenen en beïnvloedende macht die ons klein houden, in de afgescheidenheid en illusies en die vastketenen in een onbewuste staat van zijn. Waarbij we stuurbaar, beïnvloedbaar, manipuleerbaar en kneedbaar zijn en niet werkelijk onze oorspronkelijke kracht oppakken en neerzetten.

Juist de kracht van een collectieve stroming die gericht wordt op het weer terugkeren in Oorspronkelijk Bewustzijn (Hemelvaart) kan een krachtige input geven in trillingsverhoging naar een volgende stap in innerlijke evolutie.

Hemelvaart 2022

Hemelvaartsdag brengt dus een collectieve beweging van energie op gang vanuit de Christelijke religieuze velden. Omdat vele mensen vanuit deze religie gefocust zijn op deze symboliek van ’het opstijgen naar de Hemelse sferen van Jezus’, brengt dit ook een energetische beweging teweeg die collectief voelbaar is. Omdat we allen deel zijn van het menselijk collectief veld, kan dat dus ook persoonlijk voelbaar zijn.

Deze energie van hemelvaart brengt tevens een trillingsverhoging teweeg in ons bewustzijn en laat (bewust of onbewust) dieper de verbindingen met de eigen Bron frequenties dieper toe.
Hierin voelbaar zijn ook de Onsterfelijkheid Coderingen, die de innerlijke Onderwereldvelden kunnen aanraken. Waarin het geloof en de ervaring van eeuwen rust dat we dienen te sterven om ‘verlicht’ te raken of om uit de materie ‘te stappen’ en onze Geest weer te ervaren. (Deze programmering is gekoppeld aan de matrix).
Hemel en diepste aarde of Onderwereld raken elkaar dus daarbij. De matrix van sterfelijkheid waarin we aanwezig zijn hier in de beleving van 3D dualiteit op aarde krijgt daarmee ook een imprint en trilling aanraking van de herinnering aan Oneindigheid van Bron, mee.

De energie van Hemelvaartsdag brengt tevens in ons een aanraking en activatie van het stimuleren van de eigen oprijzende kracht. Een trillingsverhoging die je eigen kracht dieper voelbaar kan maken, je eigen vermogen om uit de dualiteitsbeleving en (vaak) – strijd te komen. Die innerlijke kracht die je uit kan tillen boven de beperkingen van oude wonden, conditioneringen, overleving en afgescheiden bewustzijn die we ervaren in de 3D en 4D beleving. Daar waar de kloof steeds groter en bijna onoverbrugbaar lijkt te worden, ook tussen het Hoger Weten/ het grotere plaatje zien en de aardse alledaagse ervaring.

Deze kloof lijkt afgelopen jaren steeds verder uit te lichten en dat kan de ervaring geven dat de kloof groter lijkt te worden. In feite was deze kloof er altijd al, vanuit de duale ervaring, alleen wordt deze bewuster in het licht van deze tijd.
Deze ‘kloof’ tussen het grotere plaatje of overzicht hebben en hoe het werkt in de 3D dagelijkse aardse praktijk is niets anders dan de kloof die afgescheiden bewustzijn creëert. Een gebrek aan verbinding met Bron en het niet meer kunnen ervaren daarvan. Zeg maar een stukje onbewust vast zitten in en geïdentificeerd zijn (van delen van ons bewustzijn) met de afgescheidenheid.
Ook dit is al langere tijd gaande en voor velen voelbaar. Maar kan in de aanloop naar Hemelvaart misschien intenser ervaren worden.

Evenals meer innerlijke strijd tussen gevoel en verstand, Innerlijk Weten/Voelen/Zien en aards weten/voelen/zien.
Alle polariteiten in (onbewuste) gevoelslagen en (onbewuste) mentale patronen kunnen momenteel even botsen en het gevoel van innerlijke strijd opleveren, in de aanzwengelende energieën.

Het mooie daarvan is dat diepere onbewuste wonden of gekwetste lagen naar boven komen, met de uitnodiging en bedoeling om deze bewust te worden, te doorvoelen, te helen, te transformeren, los te laten of wat er maar nodig is in jouw situatie en bewustzijn. Dat kan per thematiek en per persoon verschillen.
Juist die lagen die aan het licht komen kunnen meer mee gaan stromen in de energieën van Hemelvaart, en kunnen diep gezuiverd, belicht, geheeld of bevrijd worden. Nogmaals, daar waar polariteiten samen kunnen gaan, zich met elkaar kunnen verbinden en balanceren, daar ontstaat een nieuwe golflengte, een nieuw veld. Een innerlijke nieuwe geboorte.
Dit is het principe van het Innerlijk Heilig Huwelijk.

De energieën van deze tijd brengen een diepere bewustwording van de innerlijke stagnaties in gevoel en verstand en waar deze met elkaar steeds weer de strijd aan gaan, vervallen in oude overtuigingen of patronen en een kloof in stand houden. Dat geldt ook voor andere polariteiten in ons, zoals bijvoorbeeld vertrouwen versus angst.
Deze energieën bieden tevens de mogelijkheid om die stukken te doorzien, in jezelf te verhelderen en te verbinden aan elkaar, waardoor de kloof overbrugd wordt. In elk geval in die thema’s die in jou aan de orde zijn en belicht worden.
Van hieruit ontstaat nieuwe opening en een nieuwe innerlijke geboorte.

Wanneer dan ook nog eens de Hemelvaartstilling daarbij komt, wordt in jouw bewustzijn nog sterker het eigen ‘oprijzend’ vermogen bevestigd en bekrachtigd. Je eigen potentie om ‘op te staan uit de dood’ (dualisme en afgescheidenheid) en letterlijk naar de ‘Hemelen op te stijgen’ (je eigen Bron verbinding herstellen) wordt dieper geactiveerd.
Dat betekend opnieuw een shift in bewustwording en Bewust Zijn!
Opnieuw een shift naar hogere trillingsvelden en – lagen in je Zelf die dieper in de manifestatie (de 5-maand) kan komen, die dieper belichaamd kan gaan worden.

De energetische shifts volgen elkaar in steeds sneller tempo op de afgelopen maanden. Er is amper nog adempauze tussen door. We zitten immens in de lift en zijn volop aan het wakker worden.
Belangrijk is om steeds opnieuw bij je Zelf naar binnen te gaan, te voelen, te observeren of innerlijk te communiceren waar jij zit of staat, wat voor jou van belang is, wat jouw waarheid is.

We worden steeds meer uitgenodigd om in ons unieke Meesterschap te gaan staan en niet langer klakkeloos de ander te volgen in zijn of haar waarheid. Het is tijd dat we onze eigen innerlijke Waarheid weer ten diepste gaan herinneren, vertrouwen en erkennen! En deze ook uit te spreken!
Daar dragen al deze shifts aan bij.
We worden wakker in wie we werkelijk Zijn, Uniek, stralend en in (steeds meer) heelheid!

© Willemien Timmer, 25-5-2022
(Tekst bevat stukjes informatie van een eerder artikel over Hemelvaart uit 2017)

Op Hemelvaartsdag, 26 mei 2022, verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie in de energie van het moment: Hemelvaart 2022. Meer info hierover vind je hier.  Je kan nog meedoen en aanmelden t/m 26 mei 2022 rond 19.00 uur!