SPIEGELS VAN WAT IS

Het Egyptische veld als reflectie van de energie van deze tijdTerug kijken na mijn 50-ste reis naar Thuis op aarde (Egypte). Wat voel ik mij gezegend dat ik zo vaak op en neer mag reizen om mijn persoonlijke missie en hartgedragen Zijn op deze wijze mag her-inneren.
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen jaren binnen het Egyptische veld. En daarmee binnen mij.
Krachtig, prachtig, magisch, maar ook heftig, confronterend, verdrietig, intens. Opbouwend en ook weer afbrekend. En dan weer verder opbouwend op een nieuwe voet, met een nieuw perspectief, voortkomend uit ervaring en groei.

Het vergelijk: het Egyptische veld en de bewustzijnsgroei van deze tijd ( algemeen)

Al evaluerende en schrijvend voor mezelf zie ik helderder dan ooit de overlap op dat wat het Egyptisch veld reflecteert en hoe dat verweven is met alles wat er in deze tijd aan bewustzijnsgroei gaande is.
Natuurlijk is dat nooit los gekoppeld geweest. Het wordt alleen steeds krachtiger zichtbaar.

In voorgaande eeuwen was het soms noodzakelijk voor ‘ingewijden’, pioniers en andere zielen, om naar Egypte af te reizen om bepaalde energieën en groei te kunnen ‘ophalen’. Het was een groot verschil met de rest van de leefwereld, de energie die er te voelen en ervaren is.

Het Egyptische veld bevat onnoemelijk veel krachtplaatsen, energieën en sterrenportalen die je diep in bewustzijn kunnen aanraken en een krachtige groei kunnen aanzetten. Het Egyptisch veld is een grotendeels actief bewustzijnsveld waarin vele lagen van golflengtes aanwezig zijn. En biedt daardoor een aanraking op onze multidimensionale gelaagdheid. Het Egyptisch veld kent nog altijd vele initiaties en actieve inwijdingen binnen zichzelf. (Zonder dat daar mensenhanden aan te pas hoeven te komen).

De afgelopen 20 jaar heb ik al heel veel gedeeld over het Egyptische veld, wat het inhoud, wat het is, wat het doet, wat het omvat. In vele workshops, opleidingen,  artikelen, website en mijn boek en kaartenset heb ik mijn ervaringen, kennis en herinneringen in groeiend bewustzijn gedeeld
Toch zijn dat steeds facetten van het omvattende geheel. Het veld is zo groots en gelaagd en omvat zoveel. Ook ik groei daar nog steeds in mee en ontdek nog altijd steeds meer. Her-inner steeds meer en in de energieën van deze tijd geeft het veld zelf ook steeds meer bloot. Ook letterlijk zichtbaar aan de vele nieuwe vondsten van de afgelopen decennia.

Maar dat ter zijde. In het kort gezegd bevat het Egyptische veld o.a. de coderingen om ALLE lagen van (ons) bewustzijn aan te raken, te activeren en te verbinden.
Wij hebben dat ‘nodig’ vanuit aards vlak bezien, om weer te gaan her-inneren wie wij in heel ons wezen werkelijk Zijn. Niet alleen ooit, nee, ook nu!

Het Egyptische veld biedt een wereld aan overleveringen en bijbehorende energievelden en inzichten in hoe Schepping werkt. De weg die we hebben afgelegd om tot dit punt in bewustzijn te komen. Maar biedt ook vele handvatten, mogelijkheden en energieën voor de weg ‘terug’ naar belichaming van ons totale Zijn.
Geen wonder dus ook dat zovele mensen al jaren naar Egypte getrokken worden. Spiritueel wakker of niet.

Vele afgelopen eeuwen was Egypte een van de weinige plekken op aarde waar een vrij compleet pakket van energieën actief weer ‘op te halen’ was. Hoewel er natuurlijk vele heilige krachtplaatsen op aarde zijn, die ieder weer andere kennis, energieën en facetten van ons Zijn weten aan te raken. Omvat het Egyptisch veld een zeer uitgebreid pakket van vele krachtplaatsen en omvat dus vele energieën ineen.

Echter de afgelopen jaren is in alle trillingsverhogingen het collectief menselijk veld zo krachtig aan getrild, zo verhoogd in bewustzijn, dat er een enorme overlap is ontstaan. Enerzijds brengen al die trillingsverhogingen ook enorme activaties in het Egyptische en aardse veld teweeg, waarmee steeds nieuwe energie en kennis vrij komen.
Anderzijds wordt ons bewustzijn nu zo in trilling verhoogd, dat we heel veel informatie, energie, ervaringen en bewustzijn,  wat eerder enkel op te halen was in het Egyptische veld, nu zo naar ons toe kan komen.

Ik, als witte wereld overbrugger, werkend via de Apofyliet energie (verbinder van hemel en aarde via het hart), als oud Egyptenaar in hart en ziel vanuit vele vele levens, met de Seshat- Thoth Essentiecode, dien steeds opnieuw de oude kennis met het nieuwe/oorspronkelijke te verbinden. Zodat een nieuw veld van bewustzijn geboren kan worden.
Dat zijn kort samengevat allereerst mijn persoonlijke processen, ontdekkingsreis en groei. Maar vanuit mijn Zijn deel ik dat met wie daarop resoneert, om elkaar te helpen en samen naar Huis in je Zelf te wandelen.

Dus in dit artikel leg ik heel bewust de linken tussen ervaringen, energie en kennis van de oude en de nieuwe wereld en verbind deze samen.

(Er is enorm veel meer interessants en inhoudelijk te vertellen over dit veld, maar ook mijn ervaringen daar binnen. Veel meer dan wat ik hier belicht, maar zie daarvoor mijn website en workshops waarin ik telkens facetten belicht om een steeds groter plaatje bewust te worden in het hier en nu!)

apofyliet.nl - 11-11-11 Portaal 2018

Het Egyptische veld vergroot alles uit

Het Egyptische veld be-licht alles wat in ons en in de wereld is en showt dat naakt en zonder terughoudendheid. Oordeelloos. Gewoon dat wat het is.
Het is aan ons te leren oordeelloos te schouwen, ervaren en voelen naar al wat in ons is. En daarmee te kunnen Zijn. Dus ook dat wat IN ons is. Dat is een van de grootste spiegels wat dit veld (algemeen gezien) brengt.

Waar zit je?

Welke ervaringen het je brengt, hangt af van “waar je zit”. In je groeiprocessen, in je denken, emoties, in wat je geloofd in je mens-zijn of hogere bewustzijnslagen. Of alles door elkaar heen.  Je eigen perspectief bepaald wat je ervaart!

Na zoveel reizen en sommige heilige krachtplaatsen zelfs honderden keren te hebben bezocht, kan ik met stelligheid van ervaring zeggen: geen enkel bezoek is gelijk of vergelijkbaar. Elke keer was en is anders.
Elke keer een verdieping op de voorgaande ervaringen, een uitbreiding, een aanvulling.
Soms direct helder, luid en duidelijk. Soms vreemd, ontraceerbaar, niet direct in diepte herkenbaar.

En toch…ergens, soms jaren later, bleken ook die puzzelstukjes ergens samen te vallen. En werd een groter plaatje van het geheel doorgrond. Op de juiste timing, wanneer ik op de juiste golflengte van ‘verstaan’ kon Zijn.

Zo is het ook met Leven, niets meer of minder. Elke dag, ontmoeting of ervaring is nieuw. Hoe vaak je het ook ervaart, hoe vaak je de ander ook ontmoet, hoe vaak je ook soortgelijke ervaringen op doet.

Met open vizier

De kunst is om dat ook daadwerkelijk zo te ervaren. Met open vizier, niet “hangend” aan voorgaande ervaringen en situaties, inzichten of gevoelens en gedachten van voorheen.
Geen invullingen dus. Maar open, oordeelloos, vrij van aanhakingen van eerder en misschien ook een beetje nieuwsgierig naar wat zich nu wenst te ontvouwen, wat diep van binnenuit be-licht wenst te worden.

Nu is dat als mens lang niet altijd makkelijk. Mentale-, emotionele-, angst aanhakingen en invullingen vanuit het onbewuste zijn altijd aanwezig en worden juist met kracht uitgelicht. In het Egyptische veld, maar ook op dagelijkse basis nu, hier en nu, in alle verhoogde trillingen van deze tijd.

De onderste steen wil en mag naar boven komen. Diepe overtuigingen en zelfs kennis van karmische aard, bloedlijnen, eerdere levens waar dan ook in het universum of op aarde, en heel veel meer, spelen daarin mee. Deze kleuren ons perspectief.

Net als onze overlevingspatronen, ego mechanismen en aanverwante gedragingen, gebaseerd op de ervaring van afgescheidenheid. Maar zelfs spirituele overtuigingen, van dit of vele levens, spelen daarin een rol. En kunnen wezenlijk in het hier en nu je perspectief kleuren.
Onwetendheid, ook die. Geen gegronde kennis hebben kunnen je beeld en ervaring bijzonder verkleuren. Zoals ook het wel hebben van kennis en ervaring, je door een heel ander perspectief laat zien en ervaren.

apofyliet.nl - Egyptisch veld

Gronding in je mens-zijn

Velen worden diep aangeraakt in het Egyptische veld. Je grootste “hoogten” worden krachtig voelbaar en zichtbaar. Je potentieel, je joy, je Licht,  je bewustzijn lijkt te worden vergroot. Maar dat alles is en was al IN je aanwezig. Het wordt alleen belicht en uitvergroot en jij kan er daarom dieper ‘in stappen’ en het ervaren.
De andere kant van de medaille is er echter ook, en even groot. Je schaduwkanten en afgescheiden lagen, je angsten, je ego. Ook die zijde kan uiterst secuur omhoog komen en belicht worden. Des te dieper je gegrond bent, bewust bij je Zelf bent, ook in mens-zijn, des te makkelijker dat te dragen is.

Hoe minder gegrond je bent, hoe meer je kunt opgaan in de “hogere sferen” die uitgelicht worden. Maar ook hoe harder je uit die andere kant van de medaille blijft. Het wordt dan weer een onbewuste vlucht uit het aardse, reële, praktische facet van je Zelf. Die juist in deze tijd steeds krachtiger mee mag doen. Niet langer ontkent, weggedrukt of weg gezet mag en kan  worden.
Alle lagen van ons Zijn, alle lagen van manifestatie van ons Bron Bewustzijn mogen nu mee doen! Dus ook ons menselijk, aardse deel.

Je kan absoluut heerlijk in hogere sferen vertoeven, in het Egyptische veld, als ook in de energieën van nu en deze tijd. Maar het laat een belangrijke laag liggen in je groei, bewustwordingsprocessen en zelfrealisatie: je menselijke aardse wezen.
Blauwdrukken van pijn, dualiteit, verwondingen, aangeleerde afgescheiden overtuigingen, patronen en mechanismen blijven dan gewoon bestaan. In feite blijft het gewonde ego dan gewoon bestaan, en wijzigt er in wezenlijke zin relatief weinig.

Geen realistisch perspectief

Enkel afstemmen op de hogere energie, kennis, bewustzijnslagen is geen optie meer. Het houdt je wezenlijk weg van de groei die in het nu mogelijk is. Waar we ons volledige Zijn, ook als mens op aarde, weer werkelijk kunnen gaan openstellen, verbinden en versmelten met alle hogere Wezenslagen. Om weer de Heelheid en Eenheid die wij in Essentie Zijn te ervaren.

Weg blijven uit je gronding, uit je menselijke lagen behoud de lagere trillingen van dualiteit in ons wezen. Dat waar we als mens vaak het liefst voor wegdraaien. Verdriet, onzekerheid, angst, eenzaamheid, controle los laten en noem maar op.
Er blijft dus een gekleurd perspectief, een gekleurd ego bestaan. En dus blijft oordeel bestaan.
Oordeelloos kijken naar ons Zelf, de ander, de wereld, de schepping zit er dan niet in! Laat staan oordeelloos ervaren van wat is.

Alle lagen willen mee doen

Als ik even kijk naar mijn ervaringen in het Egyptische veld kan ik duidelijke overlap zien ( wellicht ook uitvergroot belicht) naar het dagelijkse hier en nu, naar deze tijd, waar dan ook op deze planeet, in de collectieve groeimogelijkheden.
Juist omdat de trillingen zo intens zijn toegenomen de afgelopen jaren, is een daadwerkelijk “moeten afreizen”  naar vele heilige plekken lang niet altijd meer nodig. Dat is wat ik zelf ervaar, maar ook van velen hoor.

Enerzijds is dat absoluut waar, op bepaalde lagen. Anderzijds niet, op andere lagen.
Want ja, we kunnen energetisch inmiddels met gemak met allerlei energieën verbinden, waar dan ook op aarde of elders in het universum. Maar soms blijft het dan alleen een energetisch, galactisch, kosmische energie uitwisseling. Het is zuiver en eerlijk voelen waard om te ervaren of dat echt altijd afdoende is. Of dat er een verkapte vorm van gemakzucht of ego in binnen is geslopen die je verteld dat je ergens niet echt aards ook in aanwezig dient te zijn.

Wanneer je namelijk met al je bewustzijnsvelden, inclusief je mens-zijn, in een bepaald veld aanwezig bent, is er geen ontkomen meer aan. Alle lagen van je Zelf worden dan aangetrilt door dat veld en dat doet heel wat anders dan wanneer je alleen energetisch verbind.

Je lichaam, je menselijke delen kunnen dan ineens ook mee gaan doen. Zullen aangeraakt en getriggerd gaan worden. Zullen in beweging worden gebracht om be-licht en dus aangekeken te worden.
Dan is er in die zin geen weg meer terug, behalve wanneer je er ergens (vaak onbewust) voor kiest om uit verbinding met gronding en mens-zijn te stappen. En dus weg te zweven in de hogere trillingen. Terwijl je voor dat moment de kans laat liggen op wezenlijke wijziging, heling en uitlijning van je mens-zijn met je hogere bewustzijnslagen (voor belichaming en zelfrealisatie).

In feite reageer je dan opnieuw vanuit een ‘oud programma’ die niet geüpdatet is voor de nieuwe tijd.
De andere kant echter heb ik ook zien gebeuren. Mensen die zo graag willen, maar niet zuiver gevoeld hebben of het klopt, of ze er op fysiek ook klaar voor zijn om in die hogere trillingen te vertoeven, de downloads van energie te ontvangen, de her-inneringen weer terug te halen en of dat te behappen is.
Waardoor de energie (van het Egyptische veld en of vergelijkbaar met de energie van het nu of van bepaalde workshops) keihard en een soort van onvoorbereid binnen komt in de fysieke, menselijke lagen en ze letterlijk uit hun gronding geslagen worden.

Waardoor de processen, triggers en spiegelingen die daaruit voort komen amper of niet te dragen zijn voor het menselijk deel. Waardoor heftige reacties en ongebalanceerde processen ontstaan.
En ook deze kleuren een perspectief en ervaring. En houden je in feite opnieuw uit het oordeelloos ervaren.

Want zowel de euforische ervaringen in het Egyptische veld, als de heftig confronterende en zelfs brekende ervaringen, zijn allen vormen van ongebalanceerde groei.
Soms is dat even nodig en een natuurlijke reactie, wanneer heel diepe lagen die misschien wel eeuwen vast hebben gezeten, vrij gemaakt worden. Maar ergens dient er altijd weer een balans en integratie te ontstaan. Van daaruit kan het een neutrale ervaring worden, waarop geen onbewust ‘oordeel’ kleeft. Geen ingevulde perspectieven blijven bestaan.

apofyliet.nl - Egyptische energie

Kennis

Kennis van de inhoud van het Egyptische veld, maar ook van de wereld waarin we leven nu, is essentieel om je ermee te kunnen verhouden. Daar waar je niet echt weet waar iets echt over gaat, kun je je ook niet zuiver mee afstemmen.

Het belang van kennis hebben waarmee jij je verbind is echt essentieel. Want er is veel ‘vals licht’ wat anders met gemak aanhaakt en je op dwaalsporen kan brengen.  Ook dat wordt uitvergroot in deze tijd, en niet meer alleen in het Egyptische veld.

Daar waar je de kennis in huis hebt, kan de ervaring ook volgen. En andersom.
Zelf onderzoeken en kennis tot je nemen is dus  belangrijk. Niet het klakkeloos aannemen van wat een ander je verteld. Want ook dan heb je te maken met gekleurde perspectieven.
Wanneer we onze eigen kennis vergroten, als mens, kan ook ons groter kennis veld vanuit hoger bewustzijn dieper open gaan en weer aansluiten. Met andere woorden: ervaarbaar worden.

Denken en voelen mogen samen gaan. Moeten zelfs samen gaan wille we niet in een zijde van de medaille blijven hangen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid kennis de tot ons komt dieper te onderzoeken. Met zowel realistisch verstand als met ons gevoel. Natuurlijk zal bij dat proces van onderzoek ook een kleuring in perspectief kunnen bestaan, gebaseerd op onze eerdere ervaringen. Maar het moment dat je je Zelf en jouw kennis dieper onder de loep legt zullen onwaarheden, keuringen of aannames vanzelf aan het licht kunnen komen. Zowel het Egyptische veld als ook de trillingen in het nu ondersteunen dit.

Open staan voor nieuwe kennis en ervaringen is daarbij even zo belangrijk!
Wat een heel oud patroon is inmiddels, maar nog veelvuldig en soms zeer subtiel voor komt, is het klakkeloos aannemen van kennis van een ander. Daar waar wij ons Zelf nog als kleiner dan een ander weg zetten, ontstaat de valkuil om de ander op een voetstuk te plaatsen. Of ontstaan de oude leraar-leerling patronen. Vaak geheel onbewust. De een die alles weet en overdraagt en de ander die klakkeloos aanneemt, zonder zelf na te denken en te voelen. Zonder zelf in de gedeelde materie te duiken en zelf onderzoek te doen.

Er wordt zoveel gezegd en geschreven en in de media is via het world wide web is zo enorm veel informatie voor handen. Enerzijds super makkelijk en handig. Anderzijds vraagt het een enorm onderscheidingsvermogen en zuiver voelen welke informatie ongekleurd, oordeelloos/ neutraal is en welke informatie gekleurd is door menselijke denkbeelden.
We hebben als mens immers allemaal onze perspectieven en lens van waaruit we waarnemen en kennis delen. Die lens is gekleurd door onze ervaringen en denkbeelden.

Al sinds ik heel jong was verdiep ik mij in o.a. de Egyptologie, vanuit mijn heimwee naar het oude Egyptische veld en vanuit mijn eigen Zielsherinneringen die van jongs af aan geregeld terug keerden.
Ik leer, nog steeds, gretig en bewust. Vaak komen bepaalde onderwerpen of thema’s eerst van binnenuit, in ervaring, in herinnering, in gevoel. Maar dat zet mij altijd aan om daarnaast kennis te verzamelen. Om informatie bijeen te scharrelen, die aanvullend of verhelderend kan werken op mijn eigen innerlijke kennis die ontwaakt.
Soms is het andersom. Dan verdiep ik mij vanuit interesse in een thema of onderwerp en doe van daaruit persoonlijke ervaringen op. Ik verbind me dan va kennis met het veld wat daar achter ligt.

Ik maak daarbij ook onderscheid in de leerstof die ik tot me neem. Ik pak er uit wat voor mij resoneert, aansluit in mijn gevoel en probeer oordeelloos naar de kleuringen te kijken die er uiteraard altijd in verweven zijn. Kleuringen door degene die het schreef of overdraagt, maar ook binnen mijzelf uiteraard. Maar zelfs dat onderzoek ik binnen mijn zelf, is iets weerstand of klopt iets voor mij inderdaad niet. (Om welke reden dan ook.)
Want ook iets wat niet resoneert of weerstand oplevert, kan een bijzondere ingang zijn om je eigen kleuringen te gaan doorzien of voorbij de comfort zone van het ego te stappen.
Als iets innerlijk echt niet resoneert (en dat voelt anders dan weerstand!!!) dan weet en voel je het direct.

Kennis geeft ingang!

Kennis geeft ingang. Door kennis tot je te nemen, op welke wijze dan ook, geeft ingang naar de energievelden die daar achter liggen. Kennis vanuit je Bron Wezen, je hogere Galactische of Kosmische wezensdelen. Kennis trekt ook kennis aan.

Kennis vanuit het mens-zijn trekt aan en helpt om de hogere kennis die door ervaringen naar je toe stroomt, ook te kunnen gronden in het hier en nu. Om het daarmee ook ‘in de vorm’ te kunnen trekken. Kennis die gegrond is, is praktisch toepasbaar, is concreet. Veranderd wezenlijk en betrekt ook de intelligentie van ons fysieke wezen bij ons groeiproces.

Vanuit het oud Egyptische veld heet dat de Ren. Dat gaat over de werkelijke frequentie kennen. Als je de werkelijke frequentie kent (door ervaring en kennis!) kun je je er mee verbinden. Maar kun je de frequentie ook Zijn, wijzigen of herscheppen. Dan kun je er  Een mee te worden, het mag samen vallen met jouw bewustzijn. Dan integreert het en komt jouw eigen frequentie terug, in alle lagen van je wezen. Dat heeft ook alles met je Scheppend Vermogen te maken.

Als kennis ontbreekt, kun je bepaalde frequenties gewoonweg niet ervaren. Of kom je op zijsporen terecht van verdraaide energieën die in de schepping van dualiteit zijn gecreëerd.
Er zijn vele ‘vals licht’ wegen die vanuit gebrek aan kennis bewandeld worden. Met alle goeie bedoelingen en vanuit het hart misschien. Maar in feite zijn het ‘dwaalsporen’ die niet werkelijk terug naar Huis (in je Bron Zelf) leiden.

apofyliet.nl - egyptische tempel

Alle polariteiten op lijn brengen met elkaar

Een van de grootse kwaliteiten van het Egyptische bewustzijnsveld is dat het alle ervaringen kan bundelen en samen voegen. Met andere woorden: het kan alle lagen van jouw Zijn en alle manifestatievormen bewust maken en samen brengen. Waardoor ‘hogere en lagere’ kennis, ervaringen en wezensdelen weer samen kunnen vloeien.
Dat betekend ook dat alle lagen van wie jij Bent daarmee gegrond kunnen worden en ook belichaamd kunnen worden in je mens-zijn.

In de energie van deze tijd wordt dat proces ook enorm gestimuleerd en de trillingsverhogingen trekken alle registers open om ons tot dat punt te brengen: integratie van alles wie wij Zijn. bewust in ervaring, bewust in ons diepste punt van afscheiding van Bron: in ons menselijk wezen.
De energie van polariteiten/ tegenstellingen wordt dan ook voortdurend getriggerd. Zie het als je licht-schaduw, mannelijk-vrouwelijk, boven – beneden, etc.

Als je in een van de polariteiten gaat zitten en daar in blijft zitten, mis je de andere kant. Bijvoorbeeld als je in je hogere afstemming blijft zitten, en niet grond. Als je in je euforie blijft zitten en dus hoog in trilling, kun je het niet werkelijk doortrekken naar je mens-zijn en hier en nu dagelijks leven. Het krijgt letterlijk geen stevigheid en fundament. Geen bedding in je mens-zijn.
Dan is het een fijn moment, maar niet eer dan dat. Je kunt het niet belichamen en op dagelijkse basis leven, ervaren en vorm geven in je aardse bestaan.

Zit je alleen in je denken, dan kun je niet voelen. Zit je alleen in je voelen dan hoeft er niet per definitie nog realisme te zijn.
Het gaat er om dat alle kanten van de medaille in ons Zelf doorvoeld en bewust worden en van daaruit in balans komen. En waar dat gebeurd, ontstaat helderheid, overzicht, inzicht, en stappen we in een hoger bewustzijn. Daar is ervaring, neutraal en onbevlekt door eerdere ervaringen.
Laag voor laag balanceren we zo alle delen en facetten van ons Wezen. En herverbinden we verloren aspecten en kwaliteiten, helen we gewonde aspecten en afgescheidenheid binnen ons totaal wezen.
Daardoor ontstaat ruimte om weer volledig, ongekleurd, oordeelloos te herinneren wie wij Zijn.

Onze groei weerspiegeld in het veld

Het Egyptische veld resoneert uiteraard ook op alle trilling wijzigingen van deze tijd, en gaat daarmee meer en meer lagen van ‘oude’/ oorspronkelijke kennis , energie, informatie en ervaringen vrij geven. Nog meer dan het altijd al heeft gedaan. Die verschillen zijn ook de afgelopen jaren al heel duidelijk te voelen.

Sommige tempels (die op de krachtplaatse staan) zijn werkelijk drastisch gewijzigd in energie. Van heel vervuild, gesloten, gewond en vergeten naar open, zacht, stralend en prachtig. Sommige andere plaatsen zijn nog aan het open gaan. En ik weet zeker dat er heel veel meer nog aan het licht gaat komen, boven de aarde gehaald zal worden en of geactiveerd wordt in de komende jaren.

Ik zie hierin een duidelijke weerspiegeling in hetgeen wij groeien, persoonlijk en collectief.
Ik heb het ook altijd zo ervaren in het Egyptische veld. Niet ik kom iets brengen of halen aan healing. Het gaat om verbinden, van kennis, energie, ervaring vanuit hart en ziel zogezegd. In de verbinding ontstaan de openingen, ontstaat uitwisseling. Waardoor ik kan groeien, bewust(er) kan worden, en met mij oent daarmee ook het bewustzijn van een plek weer. De ene keer is mijn bewustzijn lerende en de andere keer breng ik de plek energie waardoor het dieper kan openen. Maar alles verloopt via mijn bewustzijn, IN mij. En dat is ten slotte waar het om gaat.

Wij als mens denken vaak van alles te kunnen doen (bijv healing brengen) aan plaatsen. Maar wie zijn wij om te denken dat we dat kunnen? Vanuit mens-zijn is dat slechts verkapt ego, wat vind dat een plek heling nodig heeft. Maar dat mens-zijn-deel kan niet altijd het gehele grote plaatje en hoger perspectief, wat oordeelloos en neutraal is, overzien. Niets is er voor niets, alles heeft bestaansrecht hier op aarde. Als wij ergens iets van vinden is dat vaak weer gerelateerd aan een gekleurd en of beperkt perspectief.

Door te Zijn met dat wat er IS, oordeelloos, neutraal en puur en alleen IN de ervaring, binnen ons Zelf, kunnen de mooiste openingen ontstaan. Ervaren we een opening in ons Zelf, dan zien we dat weerspiegeld in bijvoorbeeld de energie van een plek, een tempel. Omdat wij simpelweg vanuit een hogere trilling en met bijbehorend perspectief anders gaan kijken en ervaren.

Wie zegt niet dat het er altijd al is geweest? Maar dat wij het alleen nog even niet konden zien, omdat we vanuit een gekleurd perspectief en andere frequentie bril er naar keken?
Alles is er al! Wij zijn alleen weer aan het leren om te zien wat er Is, in ons! En zien dat weerspiegeld in de wereld m ons heen!

© Willemien Timmer 7-12-2018

Vast een vooraankondiging op wat er in 2019 aan komt:

Seminar Activatie Workshops Egyptian Healing Light

 

Hou de activiteitenagenda in de gaten!!!

Binnenkort volgen er  prachtige nieuwe workshops, die aansluiten op de verbinding tussen oude Egyptische kennis en de bewustzijnsgroei in het hier en nu.

Die Kennis en het zelf ervaren samenbrengen, zodat deze een ondersteuning in bewustzijnsgroei  in het Nu aanreiken, zoals benoemd in dit artikel!