Het innerlijk vuur wordt ontstoken

In de warmte van de afgelopen periode wordt er ook innerlijk een vuur aangewakkerd die aanzet tot diepte transformatie processen. Het kan haast niet anders dan dat je dat ook zelf ervaart. Voor ieder betreft het processen die passen in jouw leven, groei en bewustzijn. Maar ten alle tijden zullen deze processen en het Goddelijk Vuur dat deze aansteekt kunnen leiden tot grote vernieuwing en wijzigingen.
De potentie om immens te groeien in bewustzijn ligt op elke straathoek besloten momenteel, het is aan ons of we het kunnen en durven te zien en aan durven te pakken.

Met een veelheid aan zonne-invloeden en reacties daarop vanuit het aardmagnetisch veld, maar ook stevige planeetstanden en krachtige portalen, worden de frequenties aardig opgestuwd. Steeds verder wordt de trilling omhoog gebracht om ook datgene wat nog onder de oppervlakte (in het onbewuste) lag omhoog te werken. Zelfs Moeder Aarde werkt hier aan mee en laat geregeld voelen hoe ook ‘zij’ een stuwing van oude, niet langer dienende energie omhoog drukt, om gezien en bewust te worden zodat deze kunnen transformeren.
Dit werkt ook door in de oude (matrix) systemen die steeds meer zichtbaar vast gaan lopen, omdat zij niet meer in resonantie zijn met de nieuwe aarde (in wording) trilling.
In het menselijke collectieve veld (en daarmee voor ieder persoonlijk) betekend het dat ook onbewuste disbalansen en niet- congruente energieën naar de oppervlakte geduwd worden om doorzien en getransformeerd te worden. Dat kan pas wanneer ze bewust zijn geworden.  Daartoe wordt dus doorlopend dat wat onbewust was belicht om gezien te worden.

De intense zonne-kracht brengt niet alleen een grote dosis levenskracht met zich mee, die je ‘batterij oplaad’ en je trilling verhoogd, het ontsteekt daarmee ook je innerlijk vuur. Misschien ervaar je dat als mens nog niet zo sterk, omdat je je loom of moe van het warme weer voelt. Maar energetisch brengt deze input heel erg veel teweeg, en dat is mede een reden waardoor je je loom en moe kunt voelen, omdat er nogal wat verschuivingen en wijzigingen in je energieveld en lichaam daardoor plaats vinden.
Het opwekken en of doen oplaaien van je innerlijk vuur zet je eigen transformatie kracht op alle levels aan zodat je ook beschikking krijgt om datgene wat je op je levenspad aantreft of aantrekt, dat wat er uit het diep onbewust omhoog komt, te kunnen belichten , bewust te worden en te transformeren.
In de zomerworkshops zal ik hier (ondanks de specifieke verschillende thema’s of ingangen per workshop) direct of indirect ook dieper op in gaan, want we bevinden ons weer in een bijzonder krachtige periode van bewustzijnswijzigingen. De workshops zijn hier als altijd ook op afgestemd.

 

De energie van juni- juli- augustus in een notendop

De energie van juni (resonerend op de 6) diende voornamelijk om tot in de diepste lagen door te trillen. De materiele en fysieke lagen van schepping hier op aarde zijn stevig opgeschud met al die lichtkracht.  Tot diep in het fysieke worden onbewuste oude imprints gewekt en omhooggewerkt zodat deze bewust kunnen worden en helen.

De energie van juli (resoneert op de 7) zet de vrouwelijke scheppingskracht weer dieper aan, zodat we ook innerlijk de tools weer zullen kunnen her-inneren om die transformaties ook bedding te bieden vanuit het hart, mededogen, acceptatie, liefde, etc.
De vrouwelijke (geheelde) kracht die weer haar plek inneemt is de bedding voor het helen van de gewonde mannelijke kant. Zijns-kracht en doe-kracht kunnen weer steeds meer met elkaar uitlijnen. Het scheppende vrouwelijke potentieveld wordt dieper geactiveerd omdat deze de sleutels draagt om wonden van de beide kanten van de medaille te kunnen helen en transformeren.
De energie van juni heeft tot in de diepste materie daarin een weg geopend, zodat alle wijzigingen en groei ook daadwerkelijk dieper kunnen landen en gronden. Dit is noodzakelijk om het ook echt in de belichaming te brengen, waarbij het toepasbaar en inzetbaar wordt in de dagelijkse menselijke realiteit.

De energie van augustus, met daar binnen de Leeuwenpoort frequenties, zet onze leeuwen/ leeuwinnenkrachten (in mannelijke en vrouwelijke energiestromingen in ons) weer dieper aan, zodat we ook daadwerkelijke omkeringen kunnen maken in bewustzijn. Steeds meer kunnen gaan gronden in de nieuwe verhoogde trillingen en steeds meer in onze werkelijke kracht en licht dieper her-inneren en op beide benen onze plek kunnen innemen op aarde.

We wandelen dus steeds meer toe naar  twee powerfull krachtige transformatie maanden, alhoewel we nu nog in een krachtig voorbereidende maand vertoeven, die je ook zeker een ‘powerhouse’ mag noemen.

Binnenkort meer over de krachtige maanden die voor ns liggen. Voor nu nog een mooie reis door de energie en potenties van juni toe gewenst!

© Willemien Timmer, 26-6-2023