In een wereld waar narcistische trekken de boventoon voeren, wordt Licht geboren

We bevinden ons collectief in een overgangstijd. Waar alles wat we kenden veranderd naar een nieuwe versie. Op aards vlak zien we dat terug in allerlei wijzigingen, strakkere regels, AI ontwikkelingen, ontmenselijking van systemen en harteloosheid binnen matrixsystemen. Onverschilligheid, ego’s en manipulatieve, controlerende mechanismen. Overleefstanden, projectie, narcisme, ongelijkheid en wond-reacties vieren hoogtij.

Als we alleen naar deze gegevens kijken zou je zeggen dat het een herhaling van de beginfase van Atlantis aan het manifesteren is op aarde. Een wereld waar de ziel in rap tempo verdwenen is. Voor God spelen, dat ook, maar dan zonder hart.
Een niet zo’n prettig beeld met een uitkomst die enkel meer afgescheidenheid en eenzaamheid creëert. Een mensheid die gebukt gaat onder controle en onderdrukking.

Wanneer je vanuit een hoger (bewustzijns) perspectief kijkt, zie je gelukkig wat anders. Inderdaad een wereld die volop in verandering is, chaos aan de orde van de dag is, maar die afstevent op een wijziging van afgescheidenheid naar steeds meer heelwording en terugkeer naar de eigen oorspronkelijke bron. Een schril contrast met wat 3D manifesteert en laat zien.

Je zou het niet zeggen als je enkel naar de dagelijkse (3D) realiteit kijkt, die eerder ontmoedigend dan hoopgevend is.

Van afgescheidenheid terug naar heelheid

Om naar meer verbondenheid te kunnen komen dienen de polarisatie, oude wondpatronen en scheefstanden opgelost te worden. En dat gebeurd door alle misstanden naar de oppervlakte te laten komen. Pas dan kunnen ze doorleeft en bewuster ervaren worden, bewust worden en van daaruit kunnen andere keuzes en heling voortkomen.
Dat betekend ook dat de doorlopende instroom van hogere lichttrillingen (via portaaldagen, zonnevlammen, volle manen, planeetstanden, etc.) Telkens opnieuw opschuddend werken om steeds meer van die oude afgescheidenheid naar boven te halen. Zowrl op persoonlijk vlak als collectief.
Dat maakt de aardse wereld niet altijd een leuke plek om je levenspad te gaan, vanuit de beleving als mens. Zeker in deze tijd waarin alles in steeds hoger tempo plaatsvind.
Rechtvaardigheid, zuiverheid, eerlijkheid, hart en ziel, het lijkt op vele vlakken volledig weggevaagd te zijn/worden of simpelweg niet aanwezig.

Negatieve energie, trillingsverlaging, ondermijning en tegenwerking, ziekte, angst en andere ontmoedigende energieën lijken voor op het podium te staan en de hoofdtol te spelen.
Juist daar waar het donker zo overweldigend aanwezig is, lijkt het licht, verbondenheid, liefde, etc. heel ver weg en onbereikbaar.
Niets is minder waar!

Licht is nog altijd aanwezig, krachtiger dan ooit

De magie van schepping, van leven, hart, ziel, liefde en licht is nog altijd aanwezig in elke vezel van schepping.
Ook als jij het (nu even) niet ervaart.
Het is echter maar net waarop je afgestemd bent. En deze tijd vraagt meer dan ooit om bewustwording omtrent: Waarop ben ik afgestemd?
Op welke golflengte ben ik afgestemd?
Dat bepaald namelijk wat je ervaart en in hoeverre je ook door de dagelijkse beleving van 3D chaos heen kunt kijken naar ook andere realiteiten die gelijktijdig aanwezig zijn.

Laat je je ontmoedigen, in energie, naar beneden trekken, meesleuren in angst, dan scheid je je verder af van Licht. Dan ervaar je juist dieper de afgescheiden energie omdat het je er in zuigt. Dan lijkt Licht gedoofd of afwezig.

Hou je ondanks allerlei uitdagingen op je pad, je hart en ogen open voor de magie/de lichtkant/de hogere trilling die er ook is, dan helpt dat om naast alle afgescheidenheid die je ervaart, ook de schoonheid te zien. Het licht te zien. Zelfs al zijn het momentopnames. Maar dat brengt in zekere zin een beweging richting balans (van licht en donker/dualiteit) teweeg.

Het vraagt soms echt hard werken om positief te blijven, om hoop en vertrouwen te behouden, om open te blijven, om je trilling te verhogen, om ook dat hogere perspectief te zien en niet te verzuipen in de 3D ellende die er ook is.
Beide zijn realiteiten die er daadwerkelijk zijn. Dat dient echt erkent te worden, want dan sta je in het midden.
Waar één van beide realiteiten ontkent wordt, ontstaat meer scheefstand in ervaren. Dat geldt voor het ten onder gaan in de 3D zwaarte, als ook voor het dissociëren van de 3D zwaarte en het enkel gericht zijn op licht en liefde.

Door de focus te houden op het afgestemd blijven op dat grootsere plaatje en hoger perspectief helpt je dat om niet te verzuipen in afgescheidenheid, maar ook de deur naar Eenheid open te houden.
Door te blijven geloven en vertrouwen op Licht, goedheid, zuiverheid, eenheid  etc. Helpt dat jezelf om ook de kleine en grotere wonderen toe te laten in je leven, om de deur ten minste daarvoor op een kier te laten staan. Zelfs al zie je het nog niet in de manifestaties in je leven, zelfs al lijkt eenheid of liefde zo onbereikbaar ver weg.

Erkenning van beide kanten is essentieel. Ontkenning van één van beide zorgt voor meer disbalans (ervaren).

In een wereld waar narcistische trekken de boventoon voeren is het makkelijk om ten onder te gaan, slachtoffer te worden van omstandigheden of eigen trauma’s die je daar binnen ervaart.
In een wereld waar narcistische trekken de boventoon voeren, is het uiterst moeilijk om de positiviteit, het licht, vertrouwen, hoop en hoger perspectief vast te houden en te blijven ervaren.
Maar dat is exact de initiatie en uitdaging waar de mensheid voor staat.
Ieder speelt daarin de eigen rol en heeft een eigen eeuwenoud pad daar binnen te bewandelen.

Ultieme uitdrukking van dualiteit

Wat zich manifesteert is de ultieme uitdrukking van dualiteit. Licht en donker, tegenpolen en de intense beleving daarvan.
Welke kant jij ervaart hangt af van je afstemming.
Natuurlijk fluctueert deze, afhankelijk van momentopnames en situaties die je tegenkomt in je leven.
Hoe je daar in zit hangt af van in hoeverre je ‘slachtoffer’ bent van je situatie of in hoeverre je leiding neemt over hoe jij in je situatie staat.
Je kunt omstandigheden niet altijd (direct) veranderen, wel hoe jij ermee om gaat.
Dat heeft te maken met bewustzijn, bewuste keuze hoe je iets wil zien of benaderen en of hoe je ermee om wilt gaan.

Het gaat dus om bewuste keuze, waarop wil ik afgestemd zijn?
Wanneer je enkel donker ervaart, kan het knap lastig zijn toch te geloven in, laat staan te vertrouwen op, het feit dat er ook licht is.
Dat is juist een ultieme uitdaging.
De kunst is om te blijven vertrouwen op je eerdere ervaringen met Licht, magie, hoger bewustzijn en dat wat je aan heling, kennis en kunde al eigen hebt gemaakt. Ook al ervaar je dat nu misschien niet, zijn eerdere doorleefde ervaringen wel een anker om naar terug te keren. Om vertrouwen “vast te houden’.

Ego is gauw geneigd al je eerdere ervaringen met Licht te vergeten. Of te verdraaien, waarbij je juist meer in dualiteit verstrikt raakt (die magie of heling was toen, dit is wat er nu is. M.a.w. dat benadrukt weer de duale beleving: toen en nu).
Ook twijfel aan jezelf en eerdere beleving van flow, magie, groei kan de kop opsteken, waardoor je vertrouwen in je licht verliest. Dan spreekt de ondermijning van eigen ego en verlaagt je trilling zodat vertrouwen behouden lastig wordt. Dit zijn interne wondreacties die daarmee beleefd worden.

Keuzemogelijkheden en geduld

De kunst is je telkens af te vragen: waarop ben ik afgestemd nu?
En ook: waarop wil ik afgestemd zijn?
Het feit dat je een keuze hebt beseffen is essentieel.

Als je kiest voor licht, balans en hogere perspectieven blijven zien in een 3D wereld in chaos, betekend echter niet dat dit ook meteen per direct lukt.
Maar je focus en aandacht daarop gericht houden zet wel een deur open die aangeeft naar je eigen bewustzijn toe: daar wil ik meer van ervaren.
Energie volgt immers je focus, intentie en aandacht. En trekt meer van dat aan waarop jij je bewust richt.
Het duurt soms echter even voordat het zich ook daadwerkelijk voelbaar en zichtbaar manifesteert, omdat de materiewereld veel trager en logger is in trilling. Dat kost dus meer tijd voordat je het daadwerkelijk terug ziet in je leven en be-leving daarvan.

En juist daar ligt een uitdaging in je mens-zijn en egolagen, die graag het liefst direct resultaat zien. En als het resultaat nog even uitblijft, zakt het vertrouwen weg in ongeloof of ontmoediging.
Feitelijk haal je je focus er dan dus weer vanaf en doorbreek je de stroom van manifestatie ervan.
Ditzelfde gebeurd wanneer je je laat ontmoedigen door anderen of door wat je meemaakt in die ‘gekke 3D wereld’  die in chaos verkeerd.

Het vraagt juist daar heel veel liefde en zorg voor je zelf. Juist daar waar daaraan in de 3D wereld een enorm gebrek aanwezig is van liefde en hart.
Passie, geloof in jezelf en jouw eerdere ervaringen of herinneringen aan de liefde die leven en schepping is, vertrouwen in die grootsere kracht (in jou) die in staat is dualiteit te overstijgen.
Het vraagt ook kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen om toch de focus te behouden, ook als resultaat niet direct manifest wordt.

Vanuit het serieus nemen van jezelf en waar jij je in bevind en met passie zorg dragen voor jezelf, door o.a. de focus op vertrouwen te leggen, op jouw licht en hoger bewustzijn die het grotere plaatje kan zien en be-leven, dat er meer is dan het donker dat je ervaart, creeer je de voorwaarden voor een verandering van ervaring. Zelfs als dat er nog niet direct (zichtbaar) is.
Afstemming vanuit bewuste keuze (wat wil ik be-leven) is daarin essentieel en komt voort uit je eigen reeds verworven Meesterschap!

Deze tijd van omwenteling van dualiteit naar her-innering aan eenheid is een grootse initiatie voor de mensheid. En ieder van ons speelt daarin de eigen unieke rol.
Besef je echter ook dat jij daarin ook een ‘voorbeeldfunctie’ hebt. Want daar waar jij vertrouwen in je licht behoud, hoe donker het ook is wat je ervaart, daar ben je ook een inspiratiebron voor de ander. Waar je soms zelfs zonder woorden het hart van de ander kan aanraken en openen voor een potentie van hoop, geloof en vertrouwen in de kracht van Licht!

© Willemien Timmer, 28-9-2023