In verbinding – uit verbinding

Wat hoor je het veel om je heen momenteel, en wat ervaar ook ik dat even zo goed. Het ene moment zit je heerlijk in je flow, het volgende moment lijkt alles te stagneren en ‘lig je er zomaar ineens weer  uit’.
Met andere woorden: het ene moment zit je in (je innerlijke) verbinding, het volgende moment ben je er uit.
Diegenen onder ons die inmiddels al heel wat groei doorlopen hebben pakken steeds sneller de verbinding ergens in zichzelf weer op. Maar hoe getraind je daarin misschien ook bent, soms valt het ronduit niet mee om weer terug ‘te
stappen’ in je verbinding. Dan lijkt alles in de uiterlijke en innerlijke wereld bereid om je tegen te werken en om je ver weg te houden van het ‘in je verbinding zijn’.

Interne en externe schaduw wordt be-licht

Uiteindelijk de meeste van al die verstoringen die we in de buitenwereld en dagelijkse situaties ontmoeten, echt in ons zelf. De buitenwereld en situaties waarin we belanden spiegelen ‘slechts’ datgene wat binnen ons gezien wil worden.
Tot op zekere hoogte. Want er is ook wel degelijk een externe schaduw beweging heel direct steeds zichtbaarder aan het worden. Ook die was er altijd al. Maar in de trillingsverhogingen die steeds verder voortduren, komt niet alleen steeds meer licht en hart maar ook de tegenpool directer aan het licht.

Er zijn vele valkuilen op de weg van groei, en zeker in de verbinding met ons Zelf en de buitenwereld. Vele misleidingen, subtiele verdraaiingen, manipulaties en meer leiden ons soms heel slinks weer weg uit de verbinding met ons Zelf. Vaak zo sneaky dat we er amper erg in hebben waar het nu precies in zat of waar dat moment was dat je precies ‘uit verbinding’ met je Zelf ging.

Toch bieden al die uitdagingen, zo ook het soms ploeteren om weer terug te keren in de verbinding met je Zelf (en van daaruit soms ook met de ander) opnieuw een uitgelezen kans om je eigen oude haakjes, verwachtingspatronen, oordelen, onzekerheden,  pijnstukjes of wat er ook maar ligt dieper onder de loep te leggen.

Om weer in verbinding te komen met je Zelf dien je opnieuw naar binnen te gaan, je te verbinden met je hart, Zielsbewustzijn, Bron. Dan komt het weer neer op ‘alles uit de innerlijke kast trekken’ om te onderzoeken waar je uit verbinding ging, wat oorzaak en onderliggende aanraking was die er voor zorgde dat je de verbinding met jezelf ineens weer los liet.
Niet altijd makkelijk, en zeker niet altijd makkelijk te traceren ook.

Verstorende elementen

Juist in het spel met de buitenwereld zijn er zovele verstorende, uitdagende en ondermijnende situaties. Binnen je eigen leven, maar zeker ook als je naar het grotere geheel kijkt. Er komen zoveel dingen aan het licht die zo’n immense verwarring maar ook angst kunnen veroorzaken. Collectief is die angstbeweging ook wezenlijk voelbaar (denk aan alle aanslagen, vermissingen, moorden, oorlogen en noem maar op. Je hoeft maar op facebook te kijken of de postst staan er vol mee, wat dit met mensen doet). Het is niet makkelijk alleen al daar uit te blijven, dichtbij jezelf. Want dit raakt uiteraard iedereen.
Als er daarbinnen ook nog verstorende elementen in je eigen leefwereld aanwezig zijn die verstorend of uit balans trekkend kunnen werken (denk aan relaties, werk, etc). dan krijg je dubbelop voor de kiezen. Zie al die input en prikkels maar te verwerken.

Er is ook zoveel gaande op aarde en daarmee in ieders levens dat het lang niet altijd mee valt om dicht bij je Zelf, je hart, in je energie en eigen ruimte te krijgen. Er worden van alle kanten impulsen, prikkels en verstoringen op ons afgevuurd.
We zijn beland in een zeer intense maand en periode, waarbij het 6-6 portaal (vandaag) en de volle maan (van aankomende 9 juni) het geheel nu al extra versterken en uitvergroten.
Daarnaast is het een actieve maand van verschillende planeet bewegingen die her en der prachtig samen gaan maar waarin ook elementen zitten die flink kunnen botsen, en dus meer verstoringen en uitdagingen teweeg kunnen brengen. Ook in jouw leven.

Dat betekend dat het misschien wel meer dan ooit de ervaring kan brengen van ‘in verbinding – uit verbinding’. En het vraagt een vorm van (ontspannen) alertheid om te letten op je innerlijke signalen, om een dieper onderzoek te starten waar jouw aanhakingen nog zitten die je uit verbinding met je Zelf trekken. Zowel interne als externe verstoringen.
Het vraagt van je om diep in je Zelf  en jouw kunnen te blijven vertrouwen, of geloven zo je wilt als vertrouwen niet voelbaar is. Je Zelf dat ook geregeld te vertellen.
We betreden een hobbelige maand waarin het gaat om echt ‘in de materie’/ in de wereld steeds dieper in verbinding met je Zelf te blijven. Zodat je Hoger Zelf of Hoger Bewustzijn echt steeds meer haar plek in jou kan innemen, in de dagelijkse 3D realiteit.

Zuivere verbindingen

Op alle fronten gaat het om verbindingen, zowel in en met je Zelf als met de ander, de buitenwereld, de werelden waar je je doorheen beweegt. Hoe zitten deze in elkaar, waar zijn deze al stevig verankert, in balans en kun je ze behouden. En waar wankel je nog, ondermijn je je Zelf of laat je je manipuleren (door de ander of door delen in je Zelf die vanuit ego of angst reacties reflecteren en van zich laten horen).

Het belang van de Zuivere Verbinding staat deze maand voorop, en daarmee ook van jouw Waarheid. Waar jij in de verbinding met je Zelf kan blijven, blijf je staan in je kracht, kan je je hart open houden en jouw Waarheid (die niet gebaseerd is op angst of overleving, maar op hoop, Liefde, Licht, etc.) dieper leren belichamen. En uitstralen naar de wereld om je heen.
En de wereld om je heen heeft dat nodig, die wereld die op de grondvesten staat te schudden in collectieve angst resonanties en onzekerheden. Natuurlijk voelen ook wij deze even zo goed. Maar waar (al) bewustzijn is om juist de verbinding met je Zelf te blijven eren en vast houden en leven, daar kun jij ook een Baken van Licht, vertrouwen, hoop, Kracht en Voorbeeld zijn voor de ander die dat nog niet kan. Wie weet inspireer je of bekrachtig je de ander om ook de verbinding met zichzelf weer op te pakken!

En wees ook liefdevol naar je zelf toe als je even niet in verbinding kan blijven. Nogmaals, het is reëel uitdagend in deze tijd, en er komen nog meer stormen aan (kijk ook maar naar het onstuimige weer vandaag) allemaal met de Bedoeling ons dieper Thuis te brengen in ons Zelf. Met vallen en opstaan! Maar er zullen ook juist vanuit de verbinding in en met ons Zelf daarin prachtige mooie dingen van ons Zelf onthult en ontdekt mogen worden.

© Willemien Timmer, 6-6-17

Meer aansluitende artikelen die ook meer informatie over ‘De Verbinding met je Zelf en/of de ander’ belichten  zijn:

Inleiding: De Kracht van Verbinding met je Zelf

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 2: De Kracht van verbinding met je Zelf in relaties

Deel 3:  Oude patronen,  blinde vlekken, blokkades  & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

En zie ook de komende afstand activatie van 9 juni (volle maan) 2017, die hierop aansluit!