De Leeuwenpoort, 8-8-8 Portaal en volle maansverduistering

Wanneer het diep onbewuste belicht wordt en helpt oprijzen in oorspronkelijke kracht

 

We bewandelen al enige tijd nu ons pad dwars door de Leeuwenpoort frequenties heen. En deze frequenties zijn van grote invloed op ons persoonlijke bewustwording- en groei pad.
De persoonlijke ervaring van deze energieën en de processen die het in je groei aanwakkert kan uiterst persoonlijk zijn in beleving. Maar zal hoe dan ook gerelateerd zijn aan het dieper doen ontwaken van jouw innerlijke kracht en de scheppende vermogens van je Vrouwelijke Blauwdruk.
Het zal hoe dan ook oud zeer, ballast of (overlevings)patronen triggeren en kan een bijzonder uitdagende maar ook bijzonder bekrachtigende periode zijn.

 

De Vrouwelijke Blauwdruk

Deze tijdsperiode heb ik er al vaker over geschreven**, benadrukt in alle processen de bekrachtiging, erkenning en het oprijzende vermogen van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk in ieder van ons. Niet omdat deze beter, verder, mooier of belangrijker zou zijn dan de mannelijke energie, maar simpelweg omdat dit Blauwdruk veld weer steeds dieper in ere hersteld mag worden.
Het is gedurende onze Evolutie en groeiprocessen doorlopend afwisselend welke kant van onze innerlijke medaille even voorop staat. Het ene moment is dat de Mannelijke Blauwdruk, het volgende de Vrouwelijke Blauwdruk. Op deze wijze kunnen we alle wonden van beide zijden van de innerlijke medaille helen.
In feite zijn beide delen in ons even erg verwond geraakt gedurende onze ontdekkingsreis door de incarnaties op aarde heen. Beide hebben echter een andere uitdrukkings- en ervaringsvorm van wonden en het beleven daarvan.
Wat ik al vele jaren ervaar en voel is dat daar waar het onderdrukte en verwonde vrouwelijke geheeld kan worden, haar oorspronkelijke kracht (stap voor stap) weer naar voren kan komen. deze kracht biedt direct ondersteuning, heling, draagkracht en veiligheid ook voor de tegenpool, de verwonde mannelijke delen.
Naast het feit dat in dit stuk van Evolutie het verdrongen, vertrapte en versluierde Vrouwelijke Kracht veld weer op mag gaan staan, haar kracht en waarde mag gaan her-inneren, biedt zij dus tegelijkertijd de Sleutels tot heelwording van het Mannelijk aspect in ieder van ons.
Beide Blauwdrukvelden bieden andere kwaliteiten en krachten, en deze Sleutel van het Vrouwelijk Veld is noodzakelijk om beide kanten in ons zo krachtig mogelijk te helen. Dat is de reden waarom het Vrouwelijk veld ook deze afgelopen maanden weer extra in de ‘spotlight’ is komen te staan en de nadruk van processen daarop gericht was.
Daar waar we in het nu steeds meer van onze Vrouwelijke (Scheppende en Dragende) Kracht gaan her-inneren daar kan ook de Mannelijke energie in een diepte transformatie komen.
En daar waar balans ontstaat tussen wonden van beide velden, ontstaat verbinding en versmelting (het innerlijk Heilig Huwelijk) en de geboorte van het Goddelijk Kind (doorgang naar ons Bron bewustzijn).
Deze periode licht steeds opnieuw weer een verdiepend vervolg proces op van het Goddelijk Vrouwelijke principe in ieder van ons. En dat kenmerkt zich ook door steeds dieper processen van heling van het onbewuste, oude emotievelden, gevoelslagen en intuïtieve stromingen. Het opent ons steeds dieper om de veiligheid weer te voelen (tot diep in de basis) in ons Zelf, onze Kracht, onze Bron en ons menselijk zijn.
Het is dan ook juist vanuit onze gevoelslagen dat we ook deze periode van groei be-leven en ervaren. Dat betekend dat alles veel dieper in gevoel binnen kan komen, of dat er veel oude emotielagen die voorheen nog niet bewust waren, aangeraakt kunnen worden.

Leeuwenpoort

De Leeuwenpoort frequenties

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend heeft op 26 juli 2017 tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.
De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.

Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.
Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.
Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.

De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

 

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht

De resonantie van Sirius en de Leeuwen- en Leeuwinnen kracht werkt hier gedurende deze periode doorlopend in mee. Niet voor niets start deze periode tijdens het moment dat Sirius weer boven de horizon uitrijst. In het oude Egypte markeerde dit het nieuwe jaar, een nieuwe geboorte (periode) waarop nieuw leven mogelijk werd. Het markeerde de tijdsperiode waarop de Nijl overstroomde en van waaruit vruchtbare aarde mee gevoerd werd. Dat bood de kans op overvloed en vernieuwing.
Ook energetisch wordt dit alles nog altijd jaarlijks gebracht, binnen ons bewustzijn, in deze periode.

Sirius is hier een belangrijke frequentie bij die niet kan en mag ontbreken, het is zelfs de aanzet hiertoe.
*Sirius die nauw verweven is met de energieën van Isis, die je zou kunnen zien als de vertegenwoordiger of symboliek van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk. Het is het Overkoepelende Goddelijk Vrouwelijke, de alles omarmende kracht en het Scheppend Vermogen wat daarin aanwezig is wat leven kan geven aan alles wie wij Zijn, op alle lagen.

*Sirius, die ook op Multidimensionaal niveau die Oorspronkelijke Blauwdrukken bewaart en bewaakt. Ik ervaar Sirius vaak simpel gezegd als een ‘tussenstation’ waarin de Blauwdrukken van hogere dimensiesferen bewaard liggen, die ons terug leiden naar Bron. Wanneer wij weer kunnen uitreiken naar de Sirius frequentie, verkrijgen we weer toegang tot de hogere dimensielagen van ons Wezen.
Deze Blauwdrukvelden van ons Wezen zijn via de Sirius frequentie weer toegankelijk, mits je op die frequentie af kunt stemmen. Waarbij Sirius als tussenstation of brug fungeert om onze Goddelijke Herinneringen en uitlijning weer naar ons mens-zijn hier in 3D te geleiden.

*Sirius die in verschillende dimensielagen ook ruimte biedt aan verschillende Sterrenvolkeren en Blauwdrukvelden die als Broeders-en Zusters de evolutie op aarde ook begeleiden en daar ook aan deelnemen. Denk aan de Blauwdrukken van de Walvissen, dolfijnen, vogels, wolven en honden, katten en leeuwen bewustzijn. Deze diersoorten die wij op aarde kennen zijn de uitdrukkingsvormen van onze Broeders en Zusters (en delen van ons eigen Wezen) die ook via Sirius toegang hebben tot de aardse sferen. Zij incarneren als het ware via de Sirius frequenties in de aardse matrix en hebben hun eigen incarnatie cycli en vormgeving.
Zij zijn de uitdrukkingsvormen van ‘hoogstaande’ of beter gezegd hoog bewuste Lichtwezens die leven in de sferen van Sirius of via de Poorten van Sirius (als brugfunctie) naar hier op aarde komen.

In de oud Egyptische tijden was deze kennis tot op zekere hoogte nog bekender en werd er krachtig samen gewerkt met deze Bewustzijnsvelden, zoals bijvoorbeeld Isis, Ra, Horus en Sekhmet. (En nog vele anderen, maar die in het kader van dit artikel niet nader benoemd worden).
De leeuwen en Leeuwinnen krachten speelden daar een belangrijke rol in. Net zoals ook nu nog, in deze periode van de leeuwenpoort.
Leeuwinnenkrachten van Meestervelden als bijvoorbeeld Mut en Sekhmet vertolken daarin frequenties en krachtkwaliteiten die in ieder van ons aanwezig zijn, in de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk.
Mut bijvoorbeeld weerspiegelt de Leeuwinnenkracht van het Oer Moeder Bewustzijn. Waarin de Oerkracht van Liefde, bescherming, omarming, acceptatie een rol spelen.
Sekhmet daar en tegen vertegenwoordigt zowel de destructieve als de constructieve krachten. Het destructieve wanneer deze kracht aangewend wordt vanuit pijn of wonden (afgescheiden bewustzijn). Denk daarbij aan jaloezie, haat, verwoestende krachten die afscheiding en meer wonden veroorzaken.
Constructieve krachten wanneer aangewend vanuit Heelheid, hart en bewustzijn. Dan ervaar je de magie en helende potenties, de enorme kracht van het Goddelijk Vrouwelijke wat in staat is liefdevol bergen te verzetten, grenzen te stellen en haar scheppend vermogen met vuur en passie te leven.

Deze enkele voorbeelden van de Leeuwinnenkrachten en Bewustzijn/Meestervelden die via Sirius werken (en van de Sterrenvolkeren van de Feline ‘Bloedlijnen’ afkomstig zijn) waren slechts enkele van de vele grootse uitdrukkingsvormen van de Vrouwelijke Kracht velden. Krachtvelden die ook nog altijd in ons Vrouwelijk Blauwdrukveld aanwezig zijn. Maar veelal eeuwenlang onderdrukt, ontkracht of zelfs verkracht zijn.

Sirius

Wat kan dit voor jou betekenen?

Deze periode van de Leeuwenpoort in combinatie met de Vrouwelijke Blauwdruk activeert ten alle tijden in de Vrouwelijk Blauwdrukvelden dus je eigen Vrouwelijke Leeuwinnen en Koninginnen Kracht. De power om weer op te rijzen in je Oorspronkelijke Scheppende, helende, zuivere Vrouwelijke kracht. Die hart, passie, vuur, Ongekende Liefde en schoonheid kent. Maar ook daadkracht, doelgerichtheid en stevigheid.
Het betekend ook dat juist in het nu daarmee ook de tegenpool in jou aangetrilt kan worden: alles waarin je je krachteloos, passieloos, harteloos voelt. Daar waar je het gevoel hebt dat je geen daad- en draagkracht kunt bieden aan je Zelf. Waar je het vertrouwen in intuïtie, hart en gevoel bent kwijtgeraakt. Oude wonden van ontkrachting en versluiering die open getrokken worden. Maar juist met de Bedoeling om daar doorheen te gaan en je eigen Oorspronkelijke Kracht weer te kunnen gaan herinneren.
De Vrouwelijke kracht is er ook een van Oervertrouwen, Overgave en Acceptatie en kunnen zijn met dat wat Is. Zelfs als alles nieuw is, anders is dan het altijd was, en er geen ‘handleiding’ lijkt te zijn voor het pad dat je nu innerlijk bewandeld.

Natuurlijk zal het niet alleen je Vrouwelijke Blauwdruk veld zijn wat aangetrilt, hoewel dit deel van bewustzijn nu meer in de spotlight of op de voorgrond staat in deze periode. Ook je Mannelijke Blauwdruk wordt uiteraard aangetrilt in de Leeuwenfrequenties en krijgt de stimulans om dieper op te gaan staan uit de oude wonden en in de oorspronkelijke kracht. Het Koning- en Meesterschap van het Goddelijke Mannelijke veld in jou wordt even zo goed wakker geschud. Daar, op dat niveau van groei waar je op dit moment bent. (Net als in je Vrouwelijke velden).
Ook in je Mannelijke energie kan dat dus leiden tot grootscheepse schoonmaak, het open trillen van oude verwondingen, patronen, overlevings- en strijders mechanismen. Oer oude patronen die je mogelijk leven na leven gehanteerd hebt vanuit de drang om te overleven in de duale wereld. Daar waar het mannelijke veld in feite ook het oervertrouwen verloren is in de (begeleiding van en schepping vanuit de eigen) Bron.
Voor dat Oervertrouwen is juist weer de Vrouwelijke Blauwdruk belangrijk, want dat deel van je energie kan die beddingbieden, waarin het Mannelijke deel mag leren zakken en zich laten koesteren.
Het kan dus ook oude innerlijke strijd tussen man-vrouw energieën nog oproepen in je bewustzijn en ervaring. Maar ook hier geldt: de diepere Bedoeling is ook hier weer het bevrijden en bewust worden van het oude, om ruimte te scheppen voor het Oorspronkelijke bewustzijn.

 

De energie van de 8

De energie van de 8 (de maand augustus) resoneert ook op de energie van de Lemniscaat en werkt bekrachtigend door temidden van deze energie upgrades. De energie van de 8 resoneert op de Kosmische Balans en Oneindige of Eeuwige Doorstroom. De Goddelijke Cycli die Oneindig zijn, zoals wij dat in Essentie ook Zijn.
Deze frequentie brengt op een ander niveau tevens de mogelijkheid en coderingen voor een Kosmische Balancering van de Goddelijke Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. Onze Overkoepelende Blauwdrukvelden die vanuit de eerste afscheiding van Bron ontstaan zijn.
Het zijn ook de Poorten zogezegd waardoor wij weer ‘terug kunnen keren’ in de Bronfrequenties van ons Zelf.
Dat proces verloopt door vele (of eigenlijk alle) lagen van ons Multidimensionaal Bewustzijn en door vele processen van groei heen. In feite ligt dit aan de basis van elk groeiproces en bewustwording.
Daar waar we steeds dieper de menselijke gewonde man-vrouw-kind energieën helen, ontstaat meer ruimte voor het weer herinneren en ervaren van de Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden in ons. Daar ontstaat dus de bevrijding, de innerlijke Ruimte, de herinnering aan Oorspronkelijke Kracht en de uitlijning van Bron, die weer terugstroomt in de ervaring van wie wij zijn als mens, hier en nu op aarde.
Deze processen lopen stapsgewijs door alle lagen van wie wij Zijn heen, van de meest verdichte versie (als mens) tot die hoogste Goddelijke Blauwdrukvelden.
Overal waar wij onze verwondingen en trauma’s helen die ons in duaal, afgescheiden bewustzijn vast zetten, brengt de lemniscaat of 8-frequentie weer balans. Daarmee ontstaat meer ruimte voor instroom van onze Oorspronkelijke energie. De Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke of Kinf Blauwdrukken die weer voelbaar worden in de menselijke ervaring.
Daarmee worden we dus steeds dieper weer uitgelijnd op ons volledige Bronpotentieel, ook in de beleving en gevoelservaring van het hier en nu op aarde. We gaan steeds dieper her-inneren wie wij werkelijk Zijn en overstijgen steeds meer de dualiteit en afgescheidenheid.

lemniscaat

Het ultieme 8-8-8 Portaal (op 8-8-‘17)

De energie van de drie dubbele 8, de 8-8-8, is een zeer krachtig Meestergetal, Portaal en energie instroom die een driedubbele bekrachtiging van Kosmische Balancering brengt. Het brengt in feite in alle drie van onze Overkoepelende Blauwdrukvelden (Man, Vrouw, Kind velden) een Kosmische Balancering teweeg. Van hieruit kan in alle drie de velden een instroom plaats vinden van ons Meesterschap (Koning- en Koninginnen schap) vanuit de leeuwen frequenties. Met andere woorden: alle drie de Blauwdrukvelden worden enorm bekrachtigd in de eigen Krachtaspecten en Goddelijke Mogelijkheden.
Dat voelt als een totale reset van ons bewustzijn waarop het mogelijk wordt om op al onze lagen van Bewustzijn een nieuwe frequentie van onze Oorspronkelijke Kracht te hervinden.
Het betekent een diepgaande healing van verwonde niveaus en ervaringen en een heruitlijning met de Eeuwige of Kosmische Mens frequenties, in ons menselijke aards bewustzijn.
Het Oorspronkelijke Goddelijke in ons wordt dieper binnen gebracht in ons menselijk bewustzijn en uitgelijnd met wie wij nu zijn als mens.
Het Vrouwelijke biedt daarin de bedding om het te ontvangen, het Mannelijke de potentie om het te belichamen en het Kind de potentie om deze innerlijke kracht vrij te laten stromen.

Dit Portaal biedt echt een ultieme kans op volledige reset en enorme verdieping in onze eigen kracht van Heelheid en Gods Bewustzijn. De 8-8-8 codering brengt een gebalanceerde uitlijning met je eigen Bronfrequenties en kan deze helemaal door laten stromen tot in je menselijke energievelden, cellen en DNA. De beleving en ervaring in je mens-zijn als ook de bewustwording van je eigen kracht en potenties, wie jij werkelijk Bent kan daarmee veel dieper ervaren worden.
Uiteraard ook weer in zoverre als waar jij in je Zielsevolutie aan toe bent, en gerelateerd aan waar jij in het nu staat in je groei.
Hoe dan ook een Portaal dat je echt Meester stappen voorwaarts helpt zetten in je bewustwordingsgroei en Zelf Realisatie!

De enorme kracht van de Leeuwenpoort heeft in combinatie met de 8-8-8 energie haar hoogtepunt en is de drijvende kracht die jouw bekrachtigd in je Zijn en Bron kracht, ook als mens op aarde.

moon rising

De Poort om tot het diepste en hoogste punt je Zelf aan te gaan: Volle maan en verduistering

Om zo veel mogelijk profijt te hebben van al deze Kosmische instromingen en energetische trillingsverhogingen, ook in je menselijk bewustzijn, ligt besloten in de ‘Poort’ die een dag voor het 8-8-8 Portaal opent. (7-8-’17)
Het betreft hier de energie van de volle maan met gedeeltelijke verduistering!
Ook al is de verduistering waarschijnlijk niet zichtbaar vanuit Nederland is haar energie echter wel krachtig voelbaar.
Een verduistering vind plaats wanneer zon, maan en aarde met elkaar op een lijn staan, en de schaduw van de aarde over de maan valt. De energie van een verduistering werkt diep door in de diep onbewuste velden en de gevoelsvelden en kan alle oude dualistische energieën, ballast, wonden en oude patronen naar de voorgrond halen. Met andere woorden, alles waar wij nog onbewust zijn, niet heel zijn, verwond of verzwaard zijn. Alles waar wij nog niet onze kracht, bedding, veiligheid, vertrouwen of Zijn kunnen voelen.
De volle maan zet als het ware daarbij ten volle de Poort naar ons Onbewuste en de Emotie werelden open, die ook diep door resoneren in de Vrouwelijke Gevoelswerelden.
Juist deze ‘happening’ zorgt ervoor dat we zo vlak voordat we de 8-8-8 energie instappen en het hoogtepunt van de Leeuwenpoort bereiken, alle nog mogelijke schaduwlagen in ons Zelf nog aangetrilt en losgemaakt worden.
Dit kan pittig en uitdagend zijn, maar het zijn ook een soort van de laatste loodjes voordat de innerlijke reset naar onze verdere stappen in Meesterschap en Zelf Realisatie weer een stuk dieper gegrond kunnen worden.
Het biedt dus de ultieme kans om ook nog niet aangetrilde thematieken, oude emoties, pijnstukken en schaduwlagen nog mee te nemen in transformatie. En dat biedt een nog groter draagvlak waarop we ruimte scheppen en bevrijding brengen binnen ons Zelf waardoor nog meer potentiele Bronkracht in ons kan gaan wakker worden.

Niet alleen in de gevoelswereld en emotievelden zal dit diep gevoeld kunnen worden, ook in de fysieke lagen van je bewustzijn (cellen en DNA) kan dit mogelijk ervaren worden. Diepte lagen van het fysieke worden dieper ontkoppelt van oude ballast, programma’s en zwaarte die gekoppeld zaten aan de oude belastte emotievelden. Zodat ook in je lichaam meer ruimte ontstaat voor de energetische shift in bewustzijn gedurende de 8-8-8.
Dit kan enige lichamelijke ongemakken of verzwaringen van fysieke processen met zich mee brengen, wat kan aanvoelen of je lichaam tot een diepte punt uitreikt. Maar zal uiteindelijk leiden tot meer bevrijding, opening en ruimte voor Oorspronkelijke frequenties. Je lichaam wordt zo ook weer gereset op het niveau van groei waar jij bent zodat het steeds meer van je Oorspronkelijk Licht kan gaan dragen.

Alles is op elkaar afgestemd en met elkaar uitgelijnd. Niets ontstaat voor niets, juist niet als het gaat om zulke grootse energetische verschuivingen en shifts in bewustzijn. Persoonlijk en ook collectief.
Alles is perfect georkestreerd binnen het Goddelijk Plan, om ons te helpen weer ten diepste ons ware Zelf te helpen herinneren en in belichaming te brengen!
Hoe groter de kracht is die weer wenst te ontwaken (in ons bewustzijn) hoe dieper we door de eigen Onderwereld/schaduw heen mogen gaan. Daar helpt deze volle maan met verduistering ons bij. De laatste puntjes op de i om nog een stap dieper te gaan dan we misschien al durfden. Een ultieme kans om nog grotere schatten van ons eigen Zijn weer toe te gaan laten, be-leven en ervaren in ons mens-zijn.
Zo op de valreep voor de grote shift, ligt er de uitnodiging en uitdaging om nog een stapje verder uit de comfortzone te gaan van je eigen innerlijk. Met de Belofte dat je daarmee dieper dan ooit weer nieuwe aspecten van je eigen Zijn terug zult ontvangen!

Ik wens ieder een hoop moed, Liefde, durf en zachtheid voor zichzelf toe, zodat de krachtige Oorspronkelijke Jij weer dieper herinnert mag gaan worden dwars door al deze frequentie verhogingen heen!

 

© Willemien Timmer, 4-8-‘17

 

Ondersteuning in deze grote energie shifts:
Activiteiten die juist vanuit deze energieën plaats vinden om je te helpen dieper deze energieën in goede banen te geleiden, te ervaren of bewuster er (in een veilig afgebakend groepsveld) op af te stemmen, die ik aanbied, zijn:

 

2-daagse workshop: The Sisterhood of Sekhmet
Aankomend weekend. (Er zijn nog stoelen vrij voor late beslissers!)
Kijk hier voor meer informatie:
https://apofyliet.nl/index.php/activiteit/the-sisterhood-of-sekhmet-2/

 

8-8-8 Afstandactivatie
Dinsdag 8-8-17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop)
Kijk hier voor meer informatie:
https://apofyliet.nl/index.php/activiteit/afstand-activatie-8-8-portaal-leeuwenpoort/

 

 

Sacred Water Liquid Light Meesteressence 12: Sekhmet the mighty One

 

Sacred Water Liquid Light Meesteressence 5: Aset/Isis, Divine Love 

(Nummer 6 in de lijst)

 

Sacred Water Liquid Light Gateway essence 3: Sekhmet, Gateway of the Sacred Fire (within)

(Nummer 4 in de lijst)

 

Botswana agaat Zachtheid vanuit het hart voor diepere opening van buik en hart gebied

 

Citrienkwarts Voor bekrachtiging van je eigen kracht in de zonnevlecht of healing van oude persoonlijkheidsstukken en patronen

 

Mangano calciet Bij oude hartenpijn en innerlijk kind stukjes

 

Roze Andes opaal Zeer krachtige healer voor diep vastgezette stukken in het hart, voor diepere opening van Onvoorwaardelijke Liefde

 

Heldere bergkristal Voor krachtige ondersteuning in zuiveringsprocessen, voor dieper inzicht en helderheid in jouw persoonlijk proces

 

** Meer hier over vind je in de eerdere artikelen die ik schreef: