Meesterkristallen of Ascensiekristallen

In deze tijd waarin niet alleen wij als Zielen steeds meer ontwaken, ontwaken ook andere Lichtvormen meer en meer. Denk bijv. aan deva energieën of natuurwezens, die in steeds grotere getale weer waarneembaar worden.

Maar ook steeds bijzonderder kristallen ontwaken uit hun eeuwendurende slaap van onbewustzijn. In deze tijden waarin vele veranderingen in energie en trilling aan de orde van de dag zijn, kun je dan ook steeds bijzonderder kristallen tegen komen.

Kristallen die heel hun Monadisch Licht nog dragen en uitstralen, en een ongekende Lichtkracht uitstralen. Veelal ook kristallen die een enorme wijsheid en kennis in zich dragen en voor de geoefende Lichtwerker goed voelbaar zijn.

In hartverbinding met deze kristallen kun je zeer bijzondere ervaringen opdoen en heel diep transformatiewerk voor je Zelf verrichten.

Deze Meester Ascensie kristallen zijn uiterst dienstbaar aan het Goddelijk Licht en helpen je op vele manieren om je te bevrijden van oude zwaarte en karmische jasjes, maar trekken ook je Monadisch Zelf (je Goddelijke Vonk) aan om deze steeds meer te integreren en belichamen.

Kortom: ze helpen je om in je Meesterschap te gaan staan!

Meester Ascensie kristallen kunnen in verschillende vormen en kristalsoorten naar je toe komen. Enkele reeds wat meer bekende van deze kristallen zijn de Arkansas kristallen, Danburiet kristallen, tabulatorkristallen, Isis kristallen, Tweelingstraal kristallen, kristallen schedels (mits ze de juiste vorm en proporties hebben) en noem maar op. Maar ook de krachten van de heldere calcieten, gevuld met vele regenbogen, die meer en meer naar de oppervlakte komen, bezitten deze Meesterkwaliteiten.

Elk Meesterkristal kent zijn eigen kwaliteiten, trilling en krachten, en kan op geheel eigen wijze ondersteunen in jouw Bewustwordingsprocessen en Ascensie groei.

Het aangaan van een verbinding met een Meester Ascensie kristal blijft keer op keer vernieuwend, krachtig en verrassend. Telkens opnieuw zullen andere delen van je Zijn onder de loep genomen worden. Zo blijkt ook wel dat een Meester kristal niet slechts voor een bepaald stuk of thema bedoeld is, maar juist op vele processen en aspecten toepasbaar is.

Juist door de enorme hoeveelheid Lichtkracht, de aanwezigheid van oude Kennis en oer-geschiedenissen van Moeder Aarde die in het kristal vervat liggen.

Veelal zijn deze Meesterkristallen ook wijze Meesters op je Pad naar Ascensie. De meeste van deze kristallen staan in rechtstreekse verbinding en uitwisseling met grote Lichtmeesters en Engelen, en ook hun aanwezigheid kan zeer duidelijk voelbaar zijn in de kracht van een kristal.

Meester Ascensie Kristallen zijn ware leermeesters, voor Transformatie en Bewustzijn, op weg naar je eigen Meesterschap!

© Willemien Timmer, 13 mei 2006