2016-master-opl

Een opleiding die een verregaand zelfonderzoek en groei in gang zet waardoor je jeZelf op alle lagen incl. je menselijke ikje dieper leert kennen. Diepe bewustwording en verheldering aanreikt en een enorme groeispurt. Vanuit stevigheid, concreet en praktisch, dagelijks toepasbaar want het is gericht op integratie in het dagelijks leven.
Je leert je Zelf in alle facetten dieper kennen, praktische toepassing van spiritualiteit in het dagelijks leven, diepe groei in energie en bewustzijn en het (her)ontdekken en ontwikkelen van jouw unieke potentie, kwaliteiten en knelpunten.
Je leert hoe de schepping in elkaar steekt en ons Multidimensionaal bewustzijn. Wat groei en ascensie inhoudt en heel erg veel meer. Hoe te leven en werken vanuit je hart, vanuit een krachtige basis, vanuit diep zelfbewustzijn, compassie, zuiverheid en afgestemd op je eigen Goddelijk Potentieel.
Deze opleiding biedt je heel veel informatie, zelfinzicht en groei, maar vraagt ook de nodige persoonlijke betrokkenheid, inzet, zelfonderzoek en oefening voor jezelf tussen de workshops door voor een zo optimaal mogelijk effect en diepe integratie.
De basis van deze opleiding is om je Zelf ten diepste te leren kennen in alle kwaliteiten, mogelijkheden en knelpunten, in zoveel als mogelijk dimensielagen en energievelden, om van daaruit een dieper begrip, empatisch vermogen en verfijnd ‘instrument’ te kunnen zijn voor de ander en voor het Grote Geheel.
Dit gaat gepaard met diepgaande Bewustwording van jezelf!
Daar waar je de ander ten dienste wil zijn, mag je je Zelf ten diepste kennen!
Inclusief certificaat!
Lesblok 1: De basis diep integreren in het menselijke systeem

1.De basis van elke groei : verdieping en versterking van jouw bewustzijn I
Diepgaand aarden en het belang ervan. Diepte verbindingen met Moeder Aarde.
Openen en zuiveren basischakra en tweede chakra gebied.
Bescherming van je energie op verschillende manieren, afgestemd op de energie van het nu. (Veel oude manieren en technieken werken niet meer vanwege alle energie verschuivingen).
Het belang van het hart als poort tussen je menselijk en Goddelijk Zelf.
Basis kennis m.b.t. de veranderingen op aarde en persoonlijk groeiprocessen die daaruit voort vloeien.
2.De basis van elke groei : verdieping en versterking van jouw bewustzijn II
Het energetische systeem: aura en chakra’s
Dieper begrip en basis kennis van de auralagen en chakra’s. Dieper verkennen van je eigen aura en chakrasysteem, en die van de ander.
3.De basis van elke groei : verdieping en versterking van jouw bewustzijn III
Afweermechanismen, verwachtingspatronen, conditioneringen, blinde vlekken, blokkades, persoonlijke groei en ontwaken in bewustzijn.
Verschillen in spirituele groei en bewust wording.
Bewust integreren van alle groei.
4.Werken met hulpmiddelen en technieken om de basis diep te integreren
Een verbindende en samenvattende workshop die de essentiële basisaspecten van spirituele groei en bewustwordingsprocessen helpen versterken, praktisch inzetbaar maken, zodat het allemaal een krachtige basis kan worden van waaruit je krachtiger in je eigen energie aanwezig bent.
Diepte aardingsmethoden, werken met mudra’s, kristal, essences en klank, bewuste zelfreflectie (zelf onderzoek van je energie en bewustzijn), alles wat in voorgaande workshops aan de orde is geweest, wordt gecombineerd. Ruimte voor vragen en verdieping.

 

Lesblok 2: Ons energetisch en Multidimensionaal Wezen

1.Schepping
Diepere informatie, herinnering en teachings over de opbouw van Schepping. Het Goddelijke en universum, en wie zijn wij daarin? Dieper begrip van de opbouw van Multidimensionaal Bewustzijn, verschillende dimensies en de zielsevolutie. Dit helpt ook je eigen Zielsakasha (Zielsherinneringen) dieper te openen en activeren, naast een dieper begrip voor hoe het leven en schepping in elkaar zit.
2.Lemurie, Atlantis en Egypte: de eerste schepping op aarde
Dieper begrip van de eerste schepping op aarde en welke effecten dat nog altijd heeft op ons bewustzijn in het nu. Dieper zelfonderzoek en verbinding met deze matrixen van schepping. Zelfonderzoek in eigen verbindingen met. Dieper begrip van hoe de schepping op aarde doorlopend gerelateerd is aan schepping in hogere dimensies en sterrenbewustzijn.
Kwaliteiten en knelpunten opgelopen door de levens heen (karma opbouw en afbraak) dieper bewust maken en helen. Tevens ophalen van eigen gemaakte kwaliteiten in bewustzijn uit de Lemurische, Atlantische en Egyptische matrix.
3.Zielsfamilie en Zielenmaatjes
Dieper onderzoek en informatie over de opbouw van Zielengroepen (Zielsfamilie) en hoe dit werkt binnen jouw bewustzijn. De groei die het oplevert, de uitdagingen die het kan brengen. Diepere coderingen, energie, missie van jouw Zielsfamilie. Het belang van het begrijpen van deze informatie en ervaringen en het belang daarvan voor deze tijd en je eigen groei.
4.Gidsen, jouw Team van Licht en Goddelijke Begeleiding
Kennismaken met en (leren) afstemmen op de persoonlijke Lichtteams om een diepere verbinding en communicatie met persoonlijke gidsen en andere lichtbegeleiding steeds meer eigen te maken.
Onderscheidingsvermogen is daarbij essentieel! Hier wordt dan ook volop aandacht aan besteed.
Informatie en uitleg over de astrale sferen, galactische en kosmische sferen en Lichtbegeleiding vanuit de verschillende realiteiten.
5.Meestervelden, Neteru, Engelen en Sterrenwezens
Hogere Goddelijke Begeleiding en wie zijn zij, wat vertellen zij ons over onze eigen kwaliteiten, potentieel en Goddelijke Herkomst. Hoe zijn zij deel van ons, en wij van hen? Zo boven, zo beneden!
Verder uitreiken naar andere, hogere bewustzijnsvelden en samenwerking met deze kwaliteiten, energieën en bewustzijnsvelden. Activatie van Meestercoderingen in je eigen Bewustzijn.
Zeer diepgaande workshop die heel veel meer van jouw Potentieel zal onthullen!
Lesblok 3: Healing en reading
Dit lesblok omvat 5 workshopdagen waarin we zoveel mogelijk ‘ins and outs’ van healing en reading gaan leren kennen en toepassen op dat niveau van groei waar we nu zijn aanbeland.
Gelijkwaardigheid, samenwerking met Al Wat Is, verantwoord en zuiver werken, de ander in zijn/haar waarde en proces laten, en alles wat belangrijk is bij het praktiseren van healing en reading op een gedegen en zuivere manier.
Juist door toepassing en oefening kunnen knelpunten en krachtige unieke eigen kwaliteiten naar voren komen en kunnen diepere groei en bewustwording in jezelf brengen.
Werken met verschillende technieken, oefeningen, hulpmiddelen, etc. om ook te gaan ontdekken wat een bij jou passende manier is, waarin je je verder kan ontplooien. Ook combinaties van healen en readen tegelijkertijd, samen met andere healers healen, en nog heel veel meer.
Lesblok 4: Multidimensionale healing en reading

1.Verschillende energetische systemen op Multidimensionaal niveau
Dieper onderzoek van de verschillende energetische systemen die wij op verschillende dimensieniveaus in ons Wezen dragen. Verdere opening en verkenning van ons eigen multidimensionaal Wezen. Van hieruit en hierop kunnen healen en readen.
Karmische systemen en karmaknopen, beïnvloeding van buitenaf, implantaten, etc.
2.Fysieke klachten en energetische achtergronden
Een dieper gaan verstaan van de signalen van ons fysieke lichaam en welke energetische knelpunten daar achter kunnen zitten. Hoe deze aan te pakken, inzicht te verkrijgen, voordat en waardoor fysieke healing mogelijk wordt.
3.Healing en reading in samenwerking met Meestervelden, Schepping, Zielsfamilie
Verdiepingsworkshop in samenwerking met Al Wat Is om op multidimensionaal niveau voor je Zelf en de ander te healen en readen.
4.Healing en reading m.b.v. hulpmiddelen ter ondersteuning
In samenwerking met hulpmiddelen healing en reading inzetten voor verschillende niveaus van bereik en ondersteuning. Werken met kristallen, kaarten, essences en vele andere gereedschappen.
5.Integratie workshop en afsluiting
Een afrondende workshopdag waarbij gelegenheid is tot nog resterende vragen, thema’s die verder uitgediept mogen worden, persoonlijke invulling vanuit de groep en wat maar aan de orde komt.
Uitreiking van certificaten.

 

Data van deze opleiding:

workshop 1.1vrijdag 18 sept 2015
workshop 1.2zat 31 okt en zon 1 nov
workshop 1.3vrijdag 20 nov 2015
workshop 1.4vrijdag 18 dec 2015

Lesblok 2:
workshop 2.1zat 9 jan 2016
workshop 2.2zat 23 jan 2016
workshop 2.3zat 6 feb 2016
workshop 2.4zat 20 feb 2016
workshop 2.5vrij 18 maart 2016

Lesblok 3:
workshop 3.1zat. 9 apr 2016
workshop 3.2zon. 10 apr 2016
workshop 3.3zat. 14 mei 2016
workshop 3.4zon. 15 mei 2016
workshop 3.5zat 11 juni 2016

Lesblok 4:
workshop 4.1zat 9 en zon 10 juli 2016
workshop 4.2zat 6 en zon 7 aug 2016
workshop 4.3zat 17 sept 2016
workshop 4.4zon 18 sept 2016
workshop 4.5zat 15 okt 2016
Voor wie?
Voor wie op een zuivere, eerlijke en bewuste manier zichzelf wil ontwikkelen en groeien in ontwaken en bewustzijn.
Voor wie de eigen kwaliteiten wil ontdekken.
Voor wie op een zuivere, integere manier zich dienstbaar wil maken aan een ander.
Voor wie werkelijk bereid is eerlijk te kijken naar zichzelf!

Voor wie werkelijk zichzelf, eigen potentie, kwaliteiten en coderingen wil leren kennen, voorbij duale sluiers van onbewustzijn, oude knelpunten, terugkerende hardnekkige thema’s van groei en valkuilen.

Voor wie eerlijk naar zichzelf wenst en durft te kijken (met ondersteuning en hulp) om je grootsheid en Meesterschap de ruimte te geven om geboren te worden.

Voor wie een zuiver potentieel in zichzelf wil vrijmaken om vanuit het bewustzijn over je kunnen/kwaliteiten als mens en als Goddelijk Wezen (in balans, harmonie en belichaming) een weg vrij te maken in het hier en nu. En daar te leren vorm aan te geven.

Voor wie een dieper inzicht wenst in schepping, het vrijmaken van oude belemmeringen/blokkades/onvrijheden/overleving om vanuit bewust Meesterschap te kunnen creëren (vormgeven) op aarde.
Een opleiding waarin jouw potentie, kernkwaliteiten maar ook schaduwstukjes centraal staan, om je zo diep mogelijk je Zelf te laten ont-moeten en her te verbinden met je Ware Zelf.

Investering in je Zelf:
De investering in je Zelf bedraagt € 111,- per workshopdag
Dat betekend dat de uitwisseling voor een weekend € 222,- bedraagt.
(De 111-codering staat voor nieuw Ontwaken en activatie van nieuwe coderingen, diepte transformatie en een nieuw begin/fase van groei.
De 222-codering staat voor de oprijzende kracht van Bewustzijn!) )
Deze prijs is incl. 21% BTW, lesmaterialen, soep, koffie, thee en versnaperingen.
Gespreide betaling doordat per workshop betaald wordt.
Annulering na aanmelding of gedurende de opleiding:
Hiervoor gelden de ‘Apofyliet Spelregels’, zie hiervoor www.apofyliet.nl/spelregels.htm

En verder:
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat als bewijs van deelname.
Deze opleiding biedt geen los te volgen workshops. Workshops behoren bij het gehele traject en instromen in een van de workshops is dus niet mogelijk!
Gemiste workshops dienen in een persoonlijke sessie ingehaald te worden. Dit, vanwege de opbouw van het traject en de essentiële bouwstenen die opgenomen zijn in deze opleiding.

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl