ontwaken in meesterschap

En daar zijn we dan, einde januari 2013 alweer en begin februari 2013. Het is ongekend hoe snel de zogenaamde tijd voorbij vliegt. Sneller dan ooit! Inmiddels zijn we al ruim een maand in de nieuwe Tijd beland en de overgang is voor velen, hoe goed voorbereid dan ook aardig wiebelig en wankelend gegaan. Tenminste zo lijkt het tot uitdrukking te komen in de3D  levens van de meeste mensen die ik ontmoet en ook kijkend naar mijn eigen ervaringen deze afgelopen maand.

Gekke kwaaltjes, oude klachten, oude patronen, problemen, alles lijkt versterkt de kop  op te steken en het leven lijkt onstabieler dan ooit. Het heeft echter alles te maken met het integreren van en settelen in de nieuwe energie. Hoe goed we dan misschien ook voorbereid zijn en misschien al jaren meegaan in de Flow van trillingsverhogingen en veranderingen, zijn de frequenties nu wezenlijk anders en van nog een hogere orde. En ook daar mogen we weer aan wennen om temidden van deze energie onze plek in ons Zelf en in de wereld te vinden.

Tegelijkertijd vind elke overgang van het ene naar het andere tijdperk nooit exact  in een dag plaats uiteraard, want in wezen bestaat tijd immers niet eens, is het een illusie van de 3-de dimensie. Dat betekend dat we in feite al eeuwen naar de overgang van Vissen naar Waterman toegestroomd zijn, en uiteraard zo op de ‘rand’ van die werkelijke transitie, de afgelopen jaren, is dat steeds duidelijker merkbaar geworden aan alles in je en om je heen. Maar dat betekend ook dat we niet per direct op 21-12-12 ‘daar dan ook zijn’.  Ja, met de Uitlijning op het Galactisch Hart van 21 december 2012 zijn we de ‘climax’ voorbij zeg maar, en dat betekend dat we ons nu het nieuwe tijdperk in aan het bewegen zijn. Maar nogmaals dat is niet gerelateerd aan 1 dag of datum, dat is een vloeiend proces die nog steeds gaande is. En dat is de reden dat vele mensen misschien ook teleurstelling ervaren(hebben) afgelopen periode. Omdat er ergens nog overtuigingen bleken te zijn, ook bij de vele zogenaamde Pillars of Light, of ‘voorlopers’ die de afgelopen jaren (en levens) zo hard naar deze transitie en overgang naar de Nieuwe Tijd toe gewerkt hebben. Ik hoor sommige zeggen:” ik heb alles gegeven, zeker die laatste jaren, en ben na de Galactische Uitlijning alleen maar moe, er lijkt niets veranderd te zijn. Ik had minstens verwacht dat er meer verandering zichtbaar zou zijn”.

Maar zoals we lange tijd naar de transitie toe’gewerkt’ hebben zo zal het ook zijn tijd kosten om na het ‘omslagpunt’ van 21-12-’12 hierin daadwerkelijk te kunnen settelen. Het is logisch, het kan simpelweg niet van de ene op de andere dag, hoe graag we dat misschien ook willen. Maar tegelijkertijd is er wezenlijk een heleboel veranderd, in ons en om ons heen. Het is alleen de kunst dat ook te (gaan leren) zien en begrijpen met het hart.

Met de transitie of Galactische Uitlijning, die in feite dus nog steeds plaatsvind, alleen bewegen we ons nu dieper in het Nieuwe Tijdperk en hebben het oude werkelijk achter ons gelaten is een heel ‘arsenaal’ aan nieuwe frequenties, mogelijkheden en dimensies vrij gekomen. Die we nu mogen gaan leren verkennen en integreren. Maar uiteraard betekend dat eerst een diepere schoning en bewustwording van al het oude wat zich nog op die dimensielagen en diep onbewuste lagen van ons Zijn heeft opgestapeld.

Ik ervaar het persoonlijk steeds opnieuw als dat we de deuren van de oude wereld hebben gesloten, in die zin dat de wortels van oorspronkelijke pijnstukken, patronen, overleving en welke versluiering in bewustzijn dan ook, daadwerkelijk ‘los geknipt’ hebben. Dat betekend dat de wortels van de oude reactiepatronen en pijnen er niet meer zitten en dus mogen we nog wel dealen met de oude stukken, maar zijn ze veel makkelijker om te polen, omdat het niet zo hardnekkig geworteld meer zit. De oude wortels zitten namelijk in de oude aarde energie, en die laten we meer en meer achter ons.

Tegelijkertijd betekend het dat, omdat er hogere en diepere dimensies van ons Zijn nu weer toegankelijk en bereikbaar zijn gemaakt (ons volledig 13-voudig of Multidimensionaal Bewustzijn is ‘vrij gegeven’  om ons in te gaan bewegen in onze eigen Kosmische Timing, evolutie en Flow)  betekend dat dat er meer toegang komt naar de oorspronkelijke pijn-blauwdrukken, de Essentie ervan: waar is een bepaald patroon nu daadwerkelijk begonnen, gecreëerd in ons Wezen, door ons Wezen met het oog op het ervaren van dualiteit. Wanneer we dieper inzicht hiertoe krijgen in de aard van de ‘beschadiging’ van de Oorspronkelijke structuur of blauwdruk van de pijn, onbewustzijn, schaduw of onbewustzijn, betekend het automatisch dat de Oorspronkelijke Creatie Blauwdruk daarmee weer vrij komt, die er zogezegd ‘onder’ verstopt ligt. Dat betekend dat wanneer we nu geen hinder meer hebben van de oude hardnekkige wortels, die ons keer op keer gevangen hielden in de oude patronen, op velerlei wijzen en sneaky omleidingen, dat we daadwerkelijk naar de kern van een issue, patroon, pijnstuk kunnen gaan om deze te helen en daarmee de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk van heelheid weer naar voren kunnen laten komen. Dat betekend een immense versnelde groei en doorbraak van werkelijke oude hardnekkige processen en stukken die ons vast hebben gehouden in de illusie van polariteit, dualiteit, afgescheidenheid van ons eigen Goddelijk Zijn en Al Wat Is.

En ja, dat betekend opnieuw dealen met de al-oude processen en pijnstukken, oude verwachtingspatronen, overlevingsstructuren, onbalans, fysieke ongemakken en wat al niet meer. het betekend alles behalve dat je nog niet genoeg opgeschoond of gegroeid bent. Het betekend juist dat je hard gewerkt hebt, de afgelopen jaren, eeuwen en levens. Want als je in de afgelopen groei niet al die processen (laag voor laag) al doorgewerkt had, was je nu niet zover dat je ook daadwerkelijk door kunt gaan dringen tot de kern. We dragen vele littekenvelden op vele dimensies van ons Wezen, en al die lagen dienen eerst doorzien, geheeld en getransformeerd te worden voordat we daadwerkelijk tot in de Essentie, tot in de kern het patroon kunnen oplossen en omzetten naar de Goddelijke Scheppingskracht of Blauwdruk die er achter zit.

Dus al je groei, zuivering, heling, bewustwording leidt hier juist toe. Om nu, in de nieuwe frequenties nogmaals een nieuwe, pas vrijgekomen dimensie laag van de oude (vaak al bekende pijnpatronen) op een nieuw level te doorlopen. Wat veel meer zoden aan de dijk zal zetten, meer dan ooit tevoren.

Want in deze tijd, en dat ervaren we zeker het laatste jaar al meer en mee, gebeurd alles steeds meer tegelijkertijd, in het Nu. Dus enerzijds kunnen die momenten van immense diepte en pijn daar zijn, ze zijn ook relatief zo weer weg en merk je je Zelf weer op in een heel andere trilling, stemming, frequentie. Ook dat gaat veel en veel sneller in al deze frequenties.

Tegelijkertijd is er door de immense groei en ‘voorbereidend’ werk al zoveel gezuiverd, dat we leren of al geleerd hebben om steeds meer onderscheid te maken tussen wat werkelijk van binnenuit (ons Hoger Bewustzijn, Spirit of I Am) komt en wat een persoonlijkheid laag, emotie of oud patroon is. Om dat dieper te doorzien is zelfreflectie van zulk groot belang! Waardoor we steeds meer leren of reeds geleerd hebben hoe we ons keer op keer in een meer ‘neutrale houding’ (vanuit het hart met een overkoepelend perspectief) op te stellen en niet meer in de identificatie met alle gedachten, gevoelens, emoties mee te laten slepen en daar (vanuit onbewustzijn) vanuit te reageren of handelen. Natuurlijk gebeurd dit iedereen zo nu en dan nog, hoe ver je ook gegroeid bent,  daarin zit ook onze groei en vanuit die momenten zie je ook je aspecten van onbewustzijn, blinde vlekken en versluiering nog die aan het licht willen komen. (Daartoe komen ze ook op die manier naar voren).

Maar wanneer je steeds opnieuw bewust reflecteert naar je Zelf, wat je voelt, hoe je handelt en van waaruit, van waaruit je denkt, voelt, spreekt, wordt het steeds glashelderder vanuit welke laag je op dat moment functioneert en leeft en kun je tegelijkertijd ook weer de neutraliteit meer en meer vanuit hart en Ziel ‘terug pakken ’en van daaruit in een meer overkoepelend perspectief de situatie, processen of je pijnstukken bekijken. Dat biedt regelrechte handvaten voor directe verandering en ‘instant healing’.

De energie van het Nu, deze eerste fase van 2013, waarin we pas het nieuwe Tijdperk betreden is ook gericht op de frequentie van Creatie en co-creatie. Het zijn de Meesterschapskwaliteiten die ons Goddelijk Wezen weer ten diepte wil gaan her-inneren, zodat het werkelijk in belichaming gebracht kan worden, ook in de 3-de dimensie en dus ons dagelijks leven, zodat we werkelijk al onze unieke Goddelijke kwaliteiten tot uitdrukking kunnen gaan brengen in de Creatie van de Nieuwe Gouden Aarde.

Ja, we hebben reeds de Nieuwe Aarde Matrix voltooid, de oude aarde matrix is los gekoppeld, en we leven nu al vanuit de nieuwe aarde frequenties, die bedoeld zijn als Blauwdruk om in steeds hogere frequenties en uiteindelijk volledig Multidimensionaal Bewustzijn geleefd, beleefd en ervaren te worden. Maar daartoe dienen we ons Zelf wel op alle levels te kennen en ons volledig potentieel te belichamen. Dus voor de Creatie en Opbouw van de Nieuwe Gouden Aarde, waarvan het fundament nu al klaar ligt (de Nieuwe Aarde Matrix) dienen we wel eerst onszelf in ons Gouden Bewustzijn op te bouwen. Als we het zelf niet kunnen belichamen, hoe kunnen we het dan de wereld in brengen? En werken aan de opbouw van de nieuwe aarde? Dat gaat simpelweg niet. En daartoe nemen de processen van groei met de nieuwe uitlijning en openingen nog diepgaander vormen aan.

Niet alleen, zoals eerde genoemd, diepere schoning en her-innering aan de kernwonden om deze te kunnen helen op dimensielagen (welke dan ook), maar ook een diepgaande zuivering en ompoling van deze zelfde kernwonden, patronen en littekenvelden die niet alleen energetisch maar ook fysiek door ons Wezen nog gedragen worden. Dat is dan ook de reden dat er steeds meer mensen met allerhande klachten en kwalen, ziekten en ongemakken kampen. Het gaat hierom een diepte zuivering van al die littekenvelden, angst, oude en moties en versluieringen die we wellicht op andere energetische lagen al gezuiverd, doorleefd, doorzien en geheeld hebben. Maar de oude blauwdrukken ervan worden ook nog vast gehouden in ons DNA en celbewustzijn van het fysieke lijf. Het fysieke lichaam is een van de vele ‘voertuigen’ die onze Spirit, ons Goddelijk Zelf, gecreëerd heeft om ons Goddelijk Zijn in tot uitdrukking te brengen. Zoals onze Lichtlichamen en Hoger Zelf en dat ook zijn in andere dimensielagen. Willen we die volledige Ascensie bereiken, en dus ons Goddelijk Stralend Zelf realiseren in elke dimensie laag die we zijn, dan dienen alle lagen ontdaan te worden van die oude lagere trillingen van onbewustzijn en pijnstukken. Dat is het proces wat er gaande is, op diepere levels dan ooit te voren.

Met de Galactische Uitlijning van 21-12-12 zijn de (dimensie)poorten geopend naar onze grootste hoogten van Bewustzijn (de volledige I AM) maar daarmee ook onze diepten van onbewustzijn, welke in alle lagen van ons Zijn (dimensies, ‘voertuigen’ en velden) met elkaar uitgelijnd willen en gaan worden. Dat betekend dat de diepste lagen of blauwdrukken, die essentie of kernwonden in alle lagen nu uitgewerkt gaan worden. Ook fysiek, daar waar dat eerder nog minder tot niet toegankelijk was. Uiteraard is dit proces ook al enkele jaren bezig en hebben we ook al veel op celniveau geschoond, waardoor alles wat we in onze groei al bereikt hebben aan bewustzijn en Licht, stap voor stap meer in de belichaming kon gaan komen. En dat proces gaat simpelweg verder, dieper dan ooit.

Het volledig palet van ons Goddelijk Zijn, ons volledig Multidimensionaal bewustzijn is er klaar voor om zich op alle lagen te balanceren en verbinden. Dus die lagen die daarin nog niet bewust zijn of nog niet mee deden (of nog niet toegankelijk waren omdat de frequentie trilling simpelweg nog niet daar was waarin dat kon, en nu wel) laten nu van zich horen in doorleving en uitwerking, om tot opschoning en bewustwording, integratie en uiteindelijk embodyment gebracht te gaan worden.

Daar waar we meer en meer ook cel- en DNA structuren schonen, daar kan ons Goddelijk Bewustzijn en Licht weer ‘gedragen’ worden. Het is nog altijd de bedoeling dat we ‘The Living example’ worden. Ons Goddelijk Zijn in alle dimensielagen die we zijn weer tot uitdrukking gaan brengen. Dat is wat Ascensie werkelijk is.

En Godzijdank zijn we al zo ver gekomen, en zo diep getraind en gegroeid dat we al zoveel lagen van Bewustzijn weer geopend hebben, her-innert hebben en dus al uitdragen en leven, belichamen. Want dat is noodzakelijk en maakt het ook mogelijk om deze volgende uitdagende fase van Ascensie met geopend vizier, moed en vertrouwen binnen te gaan.

Dus ongeacht welke patronen, processen, problemen, uitdagingen of klachten je ook ontmoet op jouw Pad in het nu. Onthoudt dat het de vruchten zijn van je groei tot Nu aan toe, en dat je je dieper en dieper aan het settelen bent in de nieuwe frequenties met unieke nieuwe mogelijkheden. Om werkelijk tot in je kernwonden healing te gaan vinden, zodat je Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdrukken weer gekend, geleefd, belichaamd kunnen worden. Waarmee je met elke stap in groei die je zet je eigen Meesterschap vollediger neer aan het zetten bent. En die Meesterschapskwaliteiten die je al (uit)draagt via je belichaming en Zijn, zullen krachtiger en sterker worden, juist doordat je de moed hebt ze te leven en daarmee die aspecten van jouw Goddelijk Zijn al tot uitdrukking brengt in de 3-de dimensie. Welke ook je groei weer stimuleren om nog diepere lagen van je Goddelijk Zijn te bevrijden.

Tegelijkertijd zul je meer en meer gaan opmerken hoe heel veel oude patronen ineens verdwenen lijken te zijn, dat oude manieren van reageren (gefundeerd in oud onbewustzijn) simpelweg niet eens meer werken of niet eens meer boven komen. Dat energieën die niet meer bij jouw trilling passen uit je leven verdwijnen, simpelweg lijken weg te vloeien. Merk je misschien andere behoeften in je Zelf op, zoals meer stilte, meer ruimte en gelegenheid tot afstemmen op je processen en groei.

Het zijn enkele van de vele kenmerken die in deze tijd door steeds meer mensen ervaren worden.

En in die zin handvaten die je groei markeren en zichtbaar maken.

Tegelijkertijd zijn er natuurlijk naast al die nieuwe processen ook heel veel prachtige frequenties en ongekende ervaringen mogelijk in deze tijd. De frequenties stijgen regelmatig naar ongekende hoogten waarin je je volledig omhult en omarmt kan voelen en volledig Een met Alles, ervaringen van diepe Goddelijke Vreugde, ongelooflijke diepe Kosmische inzichten in je eigen Zijn of in Al Wat Is, werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde die steeds een stapje meer ervaren en gevoeld mag worden in alle delen van je Zijn. De meest prachtige, krachtige, inzicht gevende, helende, hoogstaande ervaringen zijn er ook….tegelijkertijd. dat is weer de Multidimensionaliteit die steeds al meer ervaren kan worden. Alles is tegelijkertijd. Ook dat is zeker de schoonheid van deze tijd! En laten we dat vooral ook niet vergeten.

De focus lag eerst nu vooral op alle processen die zich in deze tijd manifesteren. Juist omdat het nieuwe onzekerheden, onduidelijkheden, onbegrip en dus vragen of worstelingen oproept. Maar nogmaals tegelijkertijd gebeurd er ook zoveel moois. En het is onze kunst om dat steeds meer te zien en toe te laten. De schoonheid van de processen, van de ongekende unieke ervaringen die we nu meemaken, zoals ze nooit tevoren ervaren zijn. We kunnen werkelijk steeds dieper tot onze eigen Scheppingsvelden en I Am reiken en her-inneren wie wij Zijn in al onze lagen en dimensies. Dat is van een ongekende orde. Steeds meer Verbondenheid met Al Wat Is werkelijk in alles ervaren, herkennen en zien, wat tot grootse inzichten en bewustwording leidt.

Ja, wat dat betreft is deze tijd ongekend en zeer zeker ook een Belofte van het voorland wat we aan het betreden zijn: Volledig Ontwaakt Bewustzijn en het werkelijk tot belichaming brengen van ons Scheppend Goddelijk Potentieel!

Er valt nog veel en veel meer te zeggen over deze tijd, de uitdagingen, de groei, de ongekende mogelijkheden die meer en meer zullen indalen en zichtbaar/leefbaar gaan worden, deze komen ook nu al weer meer en meer naar voren in de workshops, maar zal ik stap voor stap opnieuw proberen tipjes van de sluier toe te gaan lichten in deze nieuwe serie artikelen in de energie van het Nu.

© Willemien Timmer, 1-2-‘13

Aanvulling op dit artikel:

Enkele andere zogenaamde ‘symptomen’ (dan genoemd in bovenstaand artikel) die op dit moment en afgelopen maand sinds de beginperiode in opbouw naar 21-12-12 toe sterker zijn toegenomen (vanaf begin december 2012 t/m nu) maar voorheen al in opbouw waren, die ik zelf ervaar en van anderen geregeld ook hoor, zijn:

*extreme moeheid

*veel lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, versnelde hartwerking, oude kwalen die terugkeren, nieuwe vage klachten waar artsen niets mee kunnen en onderzoeken amper tot niets iets opleveren

*veel behoefte om je terug te trekken, in stilte, te Zijn met je Zelf

*momenten van moeheid en gebrek aan focus en concentratie, afgewisseld met momenten of dagen van enorme vreugde, stroming, inspiratie, volop energie, etc.

*veel onbalans in of vanuit polariteiten: nog steeds veel mannelijke litteken velden die naar de voorgrond treden, in de vorm van oude overlevingsstructuren. Waarop uiteraard ook ons vrouwelijk aspect met onbalans en oude pijnlagen weer reageert. Ook in veel relaties komt dit nog steeds tot uiting.

*steeds meer ‘misverstaan’ van wie je bent of waar je mee bezig bent. Vanwege verschillen in bewustzijn en trilling.

*steeds meer ontmoeten van Zielenmaatjes of leden van de Zielsfamilie

*enorme doorbraken in groei of inzicht die soms vanuit het niets lijken te komen.

*vergeetachtigheid doordat je steeds meer in het Nu leeft en gefocust bent op dat wat nu belangrijk is en zich aandient

*veel oude verwachtingspatronen kunnen opspelen bij jou of de mensen om je heen. Dat kan tot misverstaan of uitdagende situaties leiden, conflicten ook.

*Ondanks dat wat je geplant  had, lijken dingen volledig anders te lopen en ga je als automatisch mee in de Flow die zich aandient. En kun je met veel meer gemak de planning los laten.

Er zijn er ongetwijfeld veel en veel meer, maar dit is wat nu even zo boven komt drijven.

Nu hou ik er nooit van om dingen ‘voor te schrijven’ en dat doe ik dan ook niet, maar toch voelt het belangrijk enkele handvaten en tips aan te reiken (juist omdat ik daar veel vragen over krijg) die ik veel hanteer, en velen met mij en die daadwerkelijk kunnen helpen om je Zelf steeds opnieuw dieper te centreren en balanceren in deze uitdagende tijden. Om steeds meer je Zelf te helpen ankeren in de nieuwe energie, en om dus ook je Zelf te ondersteunen in een makkelijker integratie en gewenningsproces temidden van de vele nieuwe processen die zich ook aandienen, kan het een mooie ondersteuning zijn om:

*Neem met regelmaat tijd voor zelf reflectie, onderzoek wat er in je leeft, wat er in je beweegt, welke emotielagen, oude patronen, inspiratie, intuïtieve ingevingen, vragen om healing, etc.  lichten er op. Leer diepgaand te luisteren naar je Zelf op alle lagen. Dat helpt je Zelf dieper te gaan verstaan en je Zelf dieper en sneller te helen, balanceren , processen tot inzicht brengen, etc.

Van hieruit leer je ook steeds dieper onderscheid maken van waaruit je handelt, reageert en leeft. (Waar voeren oude patronen, persoonlijkheidslagen of innerlijk kind stukken nog de boventoon en waar leef je daadwerkelijk vanuit Onvoorwaardelijke Liefde).

*Zoveel mogelijk gehoor te geven aan wat je hart (en dus Spirit) ingeeft. Wat heb je nodig in je proces aan rust, voeding, stilte, ondersteuning, begeleiding, etc. Wees lief voor je Zelf en neem je Zelf serieus. Het wordt tijd dat we op alle lagen eindelijk gehoor gaan geven aan datgene wat je systemen echt nodig hebben.

*Probeer die wijsheid, kracht, liefde die je al Meester bent daadwerkelijk te leven. In je gehele doen en laten. Naarmate aspecten van je Meesterschap dieper geankerd en geïntegreerd zijn, gaat dat vanzelf. Maar hou je focus hier ook op nog meer uitdagende aspecten van groei op gericht. Dat helpt je Zelf om in steeds meer stapjes je Meesterschap dieper en dieper te gaan leven, en vlot te groeien.

*Volg je eigen Divine Flow, wat je hart en Ziel aangeven en niet wat anderen van je verwachten, hopen, wensen. Wanneer je op de Flow van verwachtingen van een ander vaart stagneert je eigen stroming en zul je niet gelukkig worden. Aanpassingen, soms omdat het niet anders kan, kun je maken vanuit hart en gevoel. Maar wegcijferen van je Zelf of opofferen is echt van de oude energie en dient je niet langer.

*Let op de signalen die het leven je geeft, op welke manier het ook op je pad komt. Uit de signalen kun je veel halen waar je staat in je leven en groei, over je mogelijkheden, uitdagingen, processen, etc.

*Durf die drempel van je comfort zone te verlaten als je gevoel dat ingeeft. Hoe eng het ook kan zijn uit het oude vertrouwde te stappen. Daar waar je een dergelijke stap maakt, beloofd dat ook immense nieuwe groei, openbaringen, en andere Goddelijke Mogelijkheden tot Meesterschap.

*Neem werkelijk je positie in Meesterschap in. Belichaam dat wat je al Bent en leef vanuit je hart, met compassie, begrip en Liefde, in vergeving en acceptatie. Maar dat betekend ook naar je Zelf toe.

*Hou je hyperfocus gericht op dat wat werkelijk belangrijk is en voelt voor jouw Zijn en groei.

© Willemien Timmer, 1-2-‘13

Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.