942524_465933976822367_137459889_n

Ontwaken in de nieuwe tijd, deel 5

Het lijkt meer dan ooit een boeiende en uitdagende tijd te zijn, deze periode, van overgang van zomer naar herfst. De afgelopen twee weken kenmerkten zich door gigantische energetische verschuivingen en wijzigingen en werden door velen bewust of onbewust gevoeld.
Het startte vorige week met een tweede 9-9 portaal (op 18-9-13) waarbij de energieën van deze maand in de frequentie van de 9, gericht op voltooiing en afronding, nog krachtiger binnen kwamen. Transformerende energieën die aanzet geven en gaven om nog dieper in onze eigen oude patronen, emoties of oude ballast te duiken om te zien en ervaren welke oude lading nog doorzien en gezuiverd en dus ook afgerond mocht worden. Een pittige instroom van energieën, bijna nog krachtiger dan het eerste 9-9 portaal (op 9-9-13) deze maand.
Het is alsof de energieën steeds intenser opbouwend werken.Direct een dag na dit portaal was het volle maan, een krachtige energie ook, die al ruim de hele week van te voren voelbaar was. Opnieuw een energie die aanspoorde om dieper naar de eigen oude emotionele en gevoelspatronen te gaan kijken, deze (opnieuw) te doorleven en dat wat niet langer dient of bij je past te transformeren. Op deze zelfde dag ging Pluto terugdraaien uit de retrograde stand, welke de afgelopen 5 maanden ook voor een intense verdieping in onze oude patronen had gezorgd, en vele oude ballast steeds dieper naar de voorgrond gewerkt had. Hetgeen een intensieve periode van groeiprocessen en opruiming in onszelf teweeg gebracht had.
Dit alles met de bedoeling om ons Goddelijke Zijn steeds dieper in de kern te gaan herinneren en alle oude ballast aan patronen van overleving, ego, oude emoties, littekens of pijn dieper uit te filteren en te zuiveren.Als klap op de vuurpijl was daar dan twee dagen daarna 21-9-13, exact een week geleden nu. De dag waarop het exact 9 maanden geleden was dat we 21-12-’12 vierden, de uitlijning met het Galactische Hart, waarbij we een daadwerkelijke shift doorleefden in bewustzijn van het oude en het nieuwe.
Deze periode van 9 maanden voelt voor mij als een ‘rijpingsproces’, zoals een baby groeit in de buik van de moeder tijdens de zwangerschap. Een proces van groei, rijping, gewenning aan de nieuwe energieën waar we in terecht zijn gekomen na 21 december 2012. Een periode van wennen aan de geheel vernieuwde trilling. Daar waar we nog een beetje met een been in het oude en een been in het nieuwe stonden. Soms nog even konden terug grijpen op het oude, als het nieuwe te eng leek. Een periode of fase van overgang zogezegd om ons steeds dieper te kunnen gaan nestelen in het nieuwe, de nieuwe aarde energie en alles wat daarbij lijkt te horen.
Met deze markering van 9 maanden na de bewuste shift, vorige week zaterdag, voelde het alsof er opnieuw een shift plaats vond. Een shift waarbij de energietrilling nog dusdaniger verhoogd werd, waardoor we werkelijk geboren kunnen gaan worden in de nieuwe aarde energie. De ‘rijping’ of ‘zwangerschapsgroei’ is voorbij, nu is het tijd om werkelijk geboren te boren in de nieuwe aarde frequenties in ons Zelf.
Prachtige synchroniciteit ook dat het deze dag de Dag van de Wereld Vrede was, en er wereldwijd aandacht, intenties en gebeden ‘de lucht in’ gezonden werden voor de Creatie van Vrede. En daarnaast had ik de opleidingsgroep in huis met een weekend waarin het mannelijke en vrouwelijke hart van het Egyptische veld (ook in ons Zelf) centraal stond. Een zeer krachtige dag waarop ook in co-creatie met elkaar vele diepgaande healingen binnen het hart, in Innerlijke Vrede en van daar uit doorstromend naar Wereld Vrede, mochten plaatsvinden.
Daarna was het 22 september, de herfst equinox, ook een krachtige dag, in het teken ook van de 22-frequentie, de oprijzende kracht van bewustzijn. Een diepe bekrachtiging van de nieuwe geboorte en nieuwe shift in bewustzijn, de dag er voor. Die bij velen, zoverre met mij gedeeld is, nogal een impact hebben gehad en naar diepe processen van verdere bewustwording, healing en zuivering leidden, deze afgelopen week. Waarop en na het derde 9-9 portaal gisteren (27-9-13)  het tij weer even leek te keren. En energie weer meer in stroming leek te komen naar nieuwe helderheid, openheid, opgewektheid. Meer licht en meer lucht in de persoonlijke processen.
Het is nog altijd een indrukwekkende en interessante tijd, waarin vele uitdagingen ons Pad kruisen en we keer op keer de keuze vanuit onze Spirit voorgeschoteld krijgen in waar we voor kiezen: voor het oude of het nieuwe, in ons Zelf, en daarmee ook in de wereld waarin we verkiezen te leven, de oude of de nieuwe.
Heel uitdagend voor de meeste mensen, zoals ik zelf ook ervaar. En voor velen blijkbaar ook te uitdagend. We leven werkelijk op het scherpst van de snede nu en elke keuze die we daadwerkelijk voor ons Zelf, ons Licht, ons dieper ontwaken durven te maken heeft grootse gevolgen. Echter zo geldt ook de andere zijde van de medaille: daar waar we nog niet voor het nieuwe durven te kiezen, daar lijkt het oude grootser dan ooit in een verzwelgende kracht terug te keren in je leven, en je terug te werpen in oude patronen van overleving, de illusie van veiligheid vast klampend terwijl ervaren wordt dat de weg daarin ook hobbelig is en niet meer ten volle resoneert op het oude bekende.
Vrijwel dagelijks, zo niet meerdere malen of doorlopend komen we keuzes tegen.
Onze Spirit (Goddelijk Zijn) legt bij alles wat we doen zonder schroom, een keuze neer. Kies ik voor het in vertrouwen, blanco, zonder te weten waartoe het leidt voor mijn hart? Mijn spirit? Of heeft een deel persoonlijkheid nog een te sterke vinger in de pap en laat je een keuze vanuit angst maken, kiezend voor schijnveiligheid, de oude, bekende weg?Helaas merk ik met steeds grotere regelmaat op, zonder enig oordeel, maar puur aanschouwend, hoe er opnieuw een ‘schifting’ gaande is binnen het pionierswerk van wat velen noemen ‘Lichtwerkers’, een kader waar ik zelf niets mee kan.  Waarin relatief gezien slechts enkelen daadwerkelijk keer op keer de uitdaging van kiezen voor het Zelf, de eigen Missie, de uitdagingen van de Ascensie.
En een groot deel van de mensen opnieuw die uitdagingen die het Ascensiepad biedt, te uitdagend of beangstigend vinden. Waarbij veelal onbewust, en resonerend op oude karmische ballast en patronen niet voor het nieuwe maar voor de zogenaamde ‘veiligheid’ van het oude gekozen wordt. Een logisch gevolg op de intense energieën, de uitdaging die er in zit om volkomen vanuit vertrouwen een stap in het diepe te maken, niet wetend waartoe dat gaat leiden. Deze uitdagingen echter zijn al zo ten diepste aan het integreren in de collectieve velden, dat je deze ook terug vindt in je dagelijks leven. Het gaat in deze tijd allang niet meer om een geestelijke keuze. Het gaat nu om een geestelijke keuze die manifest in ons dagelijks leven doorstroomt. Een keuze moment die gerelateerd is aan het alledaagse 3D leven meestal zelfs.
Bijvoorbeeld de omgang met je Zelf, de omgang met elkaar. Het werkelijk leven in de hoogst haalbare zuiverheid, integriteit en van uit het hart. Of de tegenpool: oude ego patronen of persoonlijkheidslagen die vanuit  ‘verborgen agenda’s’ of vanuit angst resoneren en dus handelen.  Het gehele Ascensiepad in alle nieuwe energieën na de shift van 21 december 2012 speelt zich meer dan ooit uit nu in het mens-zijn en het dagelijkse leven. Daar waarin de uitdaging ligt om alles wat je al bevrijd hebt van je Zijn of Spirit, daadwerkelijk in de belichaming te leven, hier en nu. Om steeds dieper te leven in de Liefde die je in je hart al kunt dragen, in gelijkwaardigheid, in eerlijkheid, in zuiverheid.
In gelijkwaardigheid met alles en ieder om je heen, en met Al Wat Is.En dat kan alleen ten diepste vorm krijgen in de stof van het dagelijks leven als we ons keer op keer ten diepste van ons Zelf bewust zijn, ongeacht hoeveel ballast of blinde vlekken er misschien ook nog zijn.
Het gaat er om dat dat wat we al eigen hebben gemaakt, we dat gaan leve. Dat creëert de opening voor nog verdere verdieping, ontwaken en bewustwording binnen ons zelf. Gewoon te midden van het alledaagse leven. Die niet meer dan een weerspiegeling is van wie wij in onze Kern of Essentie Zijn. Wie wij zijn in het nu is het verlengstuk van wie wij zijn in onze Goddelijkheid. Het 3D leven, lichaam en persoonlijkheid zijn het ‘voertuig’ van ons Goddelijk Zijn in de 3-de dimensie.
Echter gekleurd nog door oude ballast en patronen, pijn vanuit afscheiding en eeuwen aan incarnaties binnen de dualiteit.Maar wanneer we steeds dieper realiseren dat alles wat we zijn en doen van invloed is op het steeds dieper ontwaken, dat elke keuze daartoe een deur opent of juist sluit naar onze Gods Realisatie. En we daartoe steeds dieper de intentie mogen hebben om al onze Goddelijke Kwaliteiten die al bereikbaar zijn te leven in het nu, de poort zijn om voorbij nog meer oude ballast, onbewustzijn en blinde vlekken en littekens te komen. Dan zullen we steeds dieper bewust daadwerkelijk die drempel over kunnen stappen, in alle eerlijkheid naar ons Zelf durven kijken.
Hoe eng, hoe moeilijk, hoe uitdagend dat ook is.Zelf reflectie is in deze tijd de grootse Goddelijke Sleutel die we daartoe mogen inzetten. Belangrijker dan ooit. Om al ons handelen, denken, voelen onder de loep te nemen. Om te ontdekken waar oude patronen van overleving, persoonlijke inkleuring, angst ons nog weerhouden daadwerkelijk alles wat we a Zijn te leven in het alledaagse hier en nu.
Elke intentie, gedachte, gevoel, ingeving of inspiratie mag onder die loep genomen worden. Elk patroon van oude energie, behorend bij de oude jij en de oude aarde, mag en kan dan aan het Licht komen. Maar dat valt en staat weer met de Keuze voor de werkelijke Zelf Realisatie. Gaat gepaard met de uitdaging je Zelf daadwerkelijk in alle openheid, eerlijkheid en naaktheid in de ogen te kijken. Hoe eng dat ook is. Maar dat is het pad wat er nu werkelijk geopenbaard wordt en voor ons ligt: walk your talk.
Belichaam dat, brengt het in de wereld, dat wat je al in je groei bereikt hebt!Want als we niet dat, wat soms al jaren geroepen wordt, daadwerkelijk leven,  veranderd er in feite weinig tot niets in ons, en daarmee ook niet in de wereld.Als voorbeeld, naar aanleiding van de Dag van Wereld Vrede, hoeveel mensen verlangen niet wanhopig naar een betere aarde, naar vrede? In feite, denk ik, iedereen.
Maar wanneer wij in ons Zelf geen werkelijke innerlijke Vrede durven ervaren, durven toelaten, hoe kunnen we dan verwachten dat het zich in de wereld om ons heen manifesteert? De wereld om ons heen is en wordt immers gecreëerd vanuit wie wij zijn, wat wij uitzenden in de wereld, en is de weerspiegeling van wat er in ons leeft en gaande is.
Dat is ook overduidelijk te zien aan wat er momenteel aan ellende gaande is in de wereld. In feite niet anders dan al vele eeuwen, met het verschil dat door alle media alles veel sneller en breder uitgelicht wordt. Het zijn reflecties, spiegelingen van wat er in ons gaande is. De diepste innerlijke strijd om bevrijding en vrijheid, zoals in het midden oosten. De angst resonanties die zorgen voor bemoeienissen van ‘buitenaf’ (andere landen) of een ‘terug slaan en terug knokken’ met harde hand. Simpel gezegd niets meer of minder dan de innerlijke strijd en angst die in ons gaande is. De drang naar bevrijding, los komen uit het oude. Maar tevens de angst voor het nieuwe, voor nieuwe vrijheden. Want dan weten we niet wat we kunnen verwachten (persoonlijkheid die houvast zoekt).
De strijd tussen bepaalde landen of groeperingen, die niets anders weerspiegeld dan de innerlijke strijd tussen verschillende lagen en belangen in ons Zelf. De oude energie die krampachtig poogt grip te houden op dat wat het kent. Het nieuwe wat geboren wil worden, vanuit bevrijding, vanuit de nieuwe energieën die daarop aansturen, gezien de evolutie van deze tijd. De angst voor openheid, eerlijkheid, anders denken.
Het zit ook allemaal in ons. Omdat het simpelweg de weerspiegeling is van wat er leeft in het collectieve veld, gevormd door ons allemaal. En meer dan ooit wordt dus van onze Spirit uit gevraagd dieper naar binnen te gaan, je gevoel, littekens, wonden en oude pijnen te onderzoeken. De daadkracht en moed te hebben je eigen verborgen agenda’s vanuit angst en oude patronen onder ogen te zien. Want pas dan kan er werkelijke innerlijke verandering plaats vinden. Dat is waartoe wij hier zijn op dit moment in tijd, als pioniers om die poorten binnen ons Zelf te openen, waarmee we ook de porten voor het collectief en daarmee het grote geheel openen. Zodat anderen deze stappen ook in zichzelf kunnen zetten.
Dat is het enige wat leidt naar een diepere innerlijke balans, versmelting met je Goddelijke Zijn in je mens-zijn en het daadwerkelijk ten diepste Realiseren van je Goddelijkheid op aarde. Waarmee we daadwerkelijk een nieuwe aarde creëren en kunnen vormgeven.
Co-creatie binnen ons Zelf en binnen het grote geheel. Maar dat gaan niet zolang wij niet onze kwaliteiten durven aanschouwen en durven te gaan leven (belichamen). Dat start, heel simpel, in het alledaagse leven van je mens-zijn, in het leven van alledag. En daarin ligt de uitdaging, elke dag opnieuw.
In hoeverre kun je dat wat je ten diepste voelt, weet, geloofd, daadwerkelijk leven? In hoeverre durf je daarin naakt, open en eerlijk te zijn? Met de kans op tegengas, niet begrepen worden, buiten de aangenomen maat te lopen? Want meestal zit daarin de grootste angst. Angst om anders te zijn, angst om afgewezen of niet begrepen te worden.  Maar ook die zit ten diepste in ons Zelf. Want waarin wijzen wij ons zelf dan nog af? En alleen middels eerlijke zelfreflectie kunnen we daar dieper zicht op krijgen. En van daaruit ons Zelf helen. Om steeds dieper onze Goddelijke kwaliteiten, resultaat van alle al doorlopen groei echt handen en voeten te geven op aarde.
Dat veranderd wie jij bent, en dat veranderd, als een olievlek direct de wereld om je heen mee.
Dat zijn de Sleutels van deze tijd, daar waar de nadruk van keuzes en processen op liggen. Dat zijn ook de punten waarop de specifieke frequenties van de afgelopen periode en komende tijd op gericht zijn. Steeds diepere oude patronen van angst, onbewustzijn, resonanties op het oude, op overleving, op verborgen agenda’s binnen ons eigen onbewuste zijn naar voren trekkend. Zodat ze aan het licht kunnen komen in ons Zelf. Om daadwerkelijk geboren te kunnen gaan worden in een nieuwe fase van de Nieuwe aarde, en dus in feite van de Nieuwe jij, in een stap verder of volgende fase van Zelf Realisatie.
Met telkens opnieuw aan ons de keuze wat we ermee doen: durven we het aan te kijken? Of gooien we het snel weer weg?In feite is er geen Goddelijk Oordeel daarin, waar je voor kiest is jouw eigen Keuze.
Maar ik persoonlijk realiseer me altijd ten diepste, dat wanneer we iets weer verwerpen of niet de moed hebben om de uitdaging aan te gaan, dat we daarmee een Essentieel deel van ons Zelf laten liggen. Een essentieel deel wat niet voor niets in het nu , in ons bewustzijn, aan het licht komt. Vanuit een diep vertrouwen op mijn Spirit en op Kosmische Timing, dient iets zich nooit voor niets op dat moment aan. Dat betekend dat, al voelt de menselijke persoonlijkheid zich misschien niet in staat het aan te gaan,  dat je er wel klaar voor bent vanuit je Spirit of Goddelijk Zijn. Dat het ‘slechts’ de drempel’ van het ego is, vanuit welke angst of onbewuste conditionering dan ook, die je weerhoudt, die je laat voelen of laat denken dat je het niet aan kan.
En daarin ligt dan weer de Essentiele Keuze, op het scherpst van de snede:
Waar kies ik voor: voor mijn ego of voor mijn Zijn?
© Willemien Timmer , 28-9-2013 (12.33 uur)

Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.