Met de start van de nieuwe maand (mei 2014) zijn we weer in een geheel andere stroming en frequentie beland. We hebben een pittige maand van april achter ons liggen met diepgaande processen van uitzuivering door de maan- en zon verduistering heen en door het Cardinal Grand Cross heen.

De uitwerking is daarvan nog steeds te voelen en moeheid kan nog even het gevolg zijn. We hebben hard gewerkt en zijn heel diep gegaan, ieder voor zich, in de persoonlijke Bewustwordingsprocessen. Even een korte terugblik, geschreven op 29-4-‘14Sluit eens een moment je ogen en adem eens rustig diep in en uit…. Waar zit je? Hoe voel je je?Was de afgelopen periode pittig? Heftig? Uitdagend? Heb je behoefte aan rust, lucht, ademruimte?

Ongetwijfeld zul je van alles ‘op je bordje’ hebben gekregen, zo wandelend op het pad van groei en bewustwording, maar met name ook heel gewoon in je alledaagse menselijke leven.We leven in een bijzondere tijd, roep ik al jaren, en keer op keer kenmerkt die ‘bijzondere tijd’ zich in bijzondere gebeurtenissen en mogelijkheden die vrij komen. Gebeurtenissen als het openen van Sterrenportalen, instroom van trillingsverhogingen of bijzondere astrologische uitlijningen, verduisteringen, zonnevlammen of verschillende maanstanden.

Het maakt niet uit welke bijzondere  gebeurtenissen allemaal wel niet de revue passeren, ze doen allemaal iets met ons, bewust of onbewust.En juist in deze bijzondere tijden volgen dergelijke bijzondere gebeurtenissen zich steeds sneller tempo achtereen op.

Al dergelijke momenten ‘in tijd’ roepen oude weerstanden op, oude blokkades, angsten, patronen en structuren die ons eigenlijk beperken in het leven in volledige vrijheid en ons verhinderen ten diepste te ervaren wie we werkelijk Zijn. Ze trekken dat wat net onder de oppervlakte zit van ons bewustzijn krachtig naar voren en confronteren ons met die lagen van oude pijn, emotie en patronen die we het liefst (en vaak al lange tijd) ‘onder het matje hebben geschoven’. Dingen van ons Zelf die we liever niet wilden zien of simpelweg niet bewust konden zien.

Dat deze persoonlijke groeistukken omhoog getrokken worden, dient het doel om dieper bewust te worden. Te ontwaken in ons Bewustzijn. Om vanuit versluiering (of onbewustzijn) alle lagen die wij Zijn te verhelderen en weer te gaan herinneren, herkennen en omarmen.Dat je daarvoor eerst door de diepste pijnlagen dient te gaan is een natuurlijk proces wat daar bij hoort. Niet leuk, wel noodzakelijk. Vaak echter is onze onbewuste weerstand en angst voor ‘dat wat onder het matje ligt’ in werkelijkheid nog veel groter dan dat wat er werkelijk ligt. Wanneer we in ons Zelf een bereidheid of overgave kunnen vinden om deze processen, reflecties van ons onbewuste Zelf, aan te gaan, zul je gaandeweg merken dat de uitvergroting die wij als realiteit zagen (de angst) steeds kleiner zal worden.

En datgene wat overblijft zijn enkel uitdagingen om in ons Zelf te overstijgen.De maand april 2014 biedt een uitgelezen kans op een enorme versnelling in ontwaken, bewustwording en heling van deze oude thematieken, die voor iedereen uiteraard individueel zijn, en zo ook de uitwerking in uitdagingen individueel kleuren.

Allereerst was daar op 4 april het 4-4 Sterrenportaal die een immens krachtige energie van ankering en aarding heeft binnen gebracht op aarde en binnen ons bewustzijn. Het was de energie die voor een krachtig draagvlak zorgde om verder wijzigingen en trillingsverhogingen deze maand een stevige basis te verlenen.

Vervolgens was daar het 14-4-14 portaal, met een krachtige instroom aan ondersteunende frequenties om onze Goddelijke Mannelijke Blauwdruk velden dieper te stimuleren en activeren om wakker te worden en zich te ankeren in ons aardse bewustzijn. Het zijn de versluierde mannelijke frequenties in ieder van ons die krachtig vasthouden aan overlevingssystemen, weerstanden, angsten, oude patronen, (schijn) veiligheid, verwachtingen, gebrek aan vertrouwen, macht en manipulatie structuren. En het zijn de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk frequenties die ons kunnen helpen onze ware Goddelijke Aard van Oer Vertrouwen en stevige balans te helpen herinneren.

En daarmee voorbij alle oude beperking en overlevingsstructuren te komen.We zijn op 15 april door de energieën van een maansverduistering gegaan, ten tijde van de volle maan. Een ‘begin poort’ van twee verduisteringen op een rij binnen deze zelfde maand. Deze ‘poort’ zette een immense versnelling aan in het naar voren trekken van oude patronen die onder de oppervlakte verstopt lagen. Diepere lagen dan ooit en in grotere hoeveelheden dan ooit aan onbewustzijn werden gewekt vanaf dit moment.

Het ontketende een hele rits aan diepe processen bij iedereen (bewust of onbewust) met meer uitdagingen dan ooit, op het aardse vlak.Daar de 4-frequentie direct gerelateerd is aan de basis en de belichaming van ons Zijn in de basis, het fysieke leven in de 3-de dimensie. Want dat is waar het Ascensiepad over gaat. Ons totale Goddelijke Zelf realiseren in alle Multidimensionale Realiteiten die we Zijn, inclusief ons aardse mens-zijn.Deze verduistering luidde dus een periode in waarin diepte lagen krachtiger dan ooit overhoop gehaald werden.

Met als enig Doel: we mogen ermee leren dealen, dieper ontwaken en Meesterstappen voorwaarts zetten in onze groei en bewustwording.Op 23 en 24 april was daar precies  temidden van die ‘verduisterings-poort periode-  een bijzondere astrologische uitlijning die het Cardinal Grand Cross genoemd werd. Een krachtige sterrenstand/uitlijning die een immense poortopening en wederom Bewustzijnsverschuiving in hield.

Ik schreef daarover, vorige week, vlak voor deze uitlijning, het volgende:

“Een extra intense tijd waarin de diepste oude littekens en patronen naar de oppervlakte mogen komen voor een diepe zuivering en een nog veel dieper ontwaken. alle focus en frequentie is momenteel gericht om steeds hoger Licht en Ontwaakt Bewustzijn dieper in de materie, in onze belichaming te brengen. waarbij het werkelijk gaat om ten diepste je eigen (Goddelijke) Waarheid te leven. Walk your Talk, in a Divine Way on Earth!

Alle veranderingen, trillingsverhogingen en oude velden die daarbij open getrokken worden dragen bij aan een diepte zuivering van alle lagen van je Bewustzijn, inclusief je 3D mens-zijn. Om dat wat je al bewust bent, geactiveerd hebt innerlijk en daar waar je al een hoger bewustzijn in herinnert hebt ook daadwerkelijk in je mens-zijn te kunnen gaan integreren, belichamen en leven. Gewoon in je dagelijkse leven. Het zijn opnieuw mega stappen voorwaarts in dieper ontwaken in ons eigen Meesterschap en in ons eigen Goddelijk Bewustzijn.

Dat vergt soms de nodige ‘bloed, zweet en tranen’ aan innerlijke confrontaties met je Zelf (oude wonden en littekens, oude patronen en overleving die nu grootser zullen openbaren), maar alleen van daaruit kan onze Goddelijke Waarheid, Creatiekracht en Goddelijke Essentie  weer werkelijk bevrijd en herinnert worden.het voelt voor mij als een periode van ‘De Weging van het Hart’  waarin via eerlijke zelfreflectie alles afgewogen mag worden, via je hart, met de hoogste Kosmische Zuiverheid. Pas van daaruit kan Goddelijke Waarheid ten diepste bewust (geleefd) worden. en zo binnen, zo buiten…. het start in ons Zelf.

Maar vanuit de immense creatie- en manifestatiekracht die momenteel weer beschikbaar is, creëren we dat wat we innerlijk belichamen en uitstralen ook direct in de wereld(en) om ons heen!

Tijd dus voor nog diepere schoonmaak, Wakker worden en werkelijk het lef hebben en de (Goddelijke) Verantwoordelijkheid oppakken om je eigen bewustzijn naakt en open in de wereld uit te gaan stralen! Want pas dan brengen we de Vrede, Heelwording, Vrijheid, Waarheid in de wereld die we allemaal zo diep wensen te zien!

Dat is enkel en alleen vanuit belichaming in alle lagen van het Zelf mogelijk!dus probeer alles uit de kast te halen wat er in zit. Wees lief, respectvol naar je Zelf toe als je je in deze periode moe, afgedraaid, verward, emotioneel of wat dan ook voelt. Weet dat het alles te maken heeft met alle oude energieën die vrijgemaakt worden. Voor ieder (persoonlijk) kan zich dat op andere vlakken afspelen en andere uitdrukkingsvormen hebben. We zijn immens allen uniek en op een eigen unieke plek binnen onze Zielsevolutie.

Hou de focus op je Zelf, op je (liefdevolle) Hart en reflecteer regelmatig omtrent datgene wat in jouw aangeraakt wordt. Weet dat deze intense periode pittig kan zijn, maar tegelijkertijd weer Meesterstappen voorwaarts leidt….”

En vandaag, 29 april, zijn we dan aanbeland bij de ‘grote finale’ van de maand april. Het moment van de zonsverduistering, die overigens alleen vanuit Antarctica te zien schijnt te zijn, maar desalniettemin overal op aarde voelbaar is. Precies ten tijde van de nieuwe maan, welke een periode is van vernieuwing. 

Notabene de opbouw van de volgende volle maan die de maan van Ontwaken wordt genoemd!

Deze ‘grote finale’ houdt een laatste stuk schoning en healing in van alle thematieken en processen die krachtig opgewekt zijn deze maand. In de immense versnelling van alle trillingsverhogingen. Het zet de puntjes op de i, waarmee je de laatste stukken van deze persoonlijk omhooggetrokken thema’s zult kunnen transformeren en omkeren. Waarmee werkelijk een nieuw stukje verruiming, helderheid en bekrachtiging, maar ook vrijheid mag worden ervaren.

De frequentie van de 29 is ook weer de frequentie van de 11, die staat voor transformatie en activatie van nieuwe coderingen. Dat betekend in verbinding met de 4 (van de maand april) dat alles wat deze maand in razend tempo doorgewerkt is, nu ook echt voeten in de aarde mag krijgen. Alles wat werkelijk losgelaten, getransformeerd is, wordt verankert, krijgt stevigheid en kan indalen in je belichaming. Het raakt geïntegreerd. En dat creëert een gevoel van diepe bevrijding van vele oude stukken.

Het kan ook wat onwennig voelen, want het biedt een nieuwe ‘lege’ ruimte, die je met je Zelf mag gaan opvullen. Een ruimte die er voorheen niet was. Of tenminste zo leek het, omdat het niet toegankelijk was, want het was ‘gevuld met onbewustzijn’ en dus beperkte energie.

Ook interessant is dat de zonsverduistering plaats vind in sterrenbeeld stier, die ook stevigheid biedt en ankering en aarding in het mens-zijn. Exact aansluitend op de 4-frequentie. Maar daarnaast ook dat dit juist extra openingen biedt, de zonsverduistering, voor een extra instroom aan nieuwe instroom van kosmische informatie en dus vernieuwing in energie, inspiratie, ideeën, groeithema’s en mogelijkheden aanreikt. Dat sluit exact aan bij de 11-frequentie. Daarnaast staan Jupiter en Sirius dicht bij elkaar aan de hemel. Jupiter brengt frequenties van hoop, overvloed en expansie en Sirius brengt en draagt de frequenties van onze Oorspronkelijke Blauwdrukvelden. Dat betekend dat we daarmee aanzienlijk dichter in de frequenties van ons Hoger Bewustzijn kunnen treden en indien we daar voor kiezen of open staan immense downloads aan Kosmische velden van ons eigen Goddelijk Zelf kunnen gaan ‘binnen halen’.

Deze beide planeten versterken elkaars werking ook nog eens, evenals de zonsverduistering dat doet. Waarmee alles ongelooflijk uitvergroot wordt en de mogelijkheden aan Ontwaken ongekend zijn. Meesterstappen voorwaarts in bewust wording van ons Ware Zelf, thema’s waar binnen je groeit en gegroeid bent deze maand (met name. Temidden van al deze versnellingen) en een diepere uitlijning dan ooit vanuit je mens-zijn (3D) met je eigen Essentie. Door de doorlopende aanwezigheid van de 4-frequentie, versterkt door de Stier-frequentie is er een krachtiger mogelijkheid dan ooit om alles wat je aan hoger Bewustzijn opent en ontwaakt, dit ook daadwerkelijk in je belichaming binnen te halen voor integratie. Dat betekend dat je hogere uitlijning met je gehele Multidimensionale Bewustzijn werkelijk dieper op aarde kunt brengen. Daarmee ook een grootstere helderheid, inzichten en werkelijk een grootser deel van je Goddelijke Essentie in het mens-zijn en dagelijks leven kunt gaan integreren en leven. Dat is waar het Ascensie over gaat. Alle aspecten van het Goddelijke in jou werkelijk leven, belichamen en uitdragen/uitstralen. Dat is wat we Gods Realisatie noemen. Stap voor stap dieper het Goddelijke overal in doordrenkt leven. In handelen, voelen, denken, spreken, uitstraling, etc. Walk your Talk!

Dat kan alleen wanneer we steeds dieper onze zuivere Waarheid ook durven leven, vrij van versluiering en onbewustzijn. Vrij van oude wonden, weerstand en overleving. Vrij van oordeel over ons Zelf en de ander. Daarom is het Hart bij alles zo essentieel, het hart in ons herinnert ons aan Onvoorwaardelijke Liefde en is de Multidimensionale Poort waardoor we alle lagen van ons Zijn kunnen verenigen van 3D t/m onze Gods Essentie, in volkomen gelijkwaardigheid.

Afstemming op je hart, de stilte, de ruimte binnen je Zelf vandaag zal je helpen om dieper dan ooit deze Meesterstap voorwaarts te zetten en deze zo bewust mogelijk te ervaren. Om diepere en hogere frequenties dan ooit met elkaar te verweven, verbinden en versmelten. Waardoor je dieper dan ooit Goddelijk Bewustzijn weer wekt en binnen brengt in de aardse/menselijke belichaming. Een grootste stap voorwaarts in Gods Realisatie op aarde!

En tegelijkertijd een essentiële ‘tussenstap’ op ons vervolg pad van dieper ontwaken, en op weg naar het volgende essentiële portaal: het ultieme 5-5-5 Portaal (5 mei ’14) waarbij diepere Blauwdrukken van het Christus Bewustzijn geactiveerd zullen worden en het krachtiger in belichaming leven van  waar Eenheids- Bewustzijn wordt ingeleid. (Een Portaal wat in 3 fasen en Poorten steeds dieper het Christus Licht of Eenheids Bewustzijn ankert op aarde en tot diepere manifestatie helpt brengen)

© Willemien Timmer, 29-4-’14, 1.11 uur

Het nu: 

Tegelijkertijd dat de nawerking van de maand april weg ebt dient de nieuwe stroming van de maand mei zich aan. Tot nu toe een zachtere energie, meer koesterend die even een moment voor ‘op adem komen’ zorgt, al zal dat niet van lange duur zijn. Een immense versnelling is ingezet met de maand april en dat zet zich de komende maanden krachtiger voort, hoewel elke maand z’n eigen initiaties en frequenties daaraan bijdraagt. met de maand april is daarin een versnelde start en doorbraak gemaakt.

Dit weekend start opnieuw een verhoging van trilling, toewerkend naar het eerste Sterrenportaal van deze maand. Het is het ultieme 5-5-5 Portaal, het meest essentiële Portaal van het jaar. Het is het Portaal die een krachtige stroom van Christus Bewustzijns frequenties binnen gaat doen stromen op aarde en in het Collectief Bewustzijn, met daarbij de werkelijke power van Manifestatie Kracht.

Dat betekend dat daar waar de sluiers naar Manifestatie al steeds dunner waren geworden de afgelopen jaren, deze nu nog krachtiger toegankelijk gemaakt worden. We zullen dus geïnitieerd gaan worden om steeds meer vanuit die lagen van ons Bewustzijn die al resoneren op Eenheidsvelden, werkelijk bewuste Manifestaties kunnen gaan neerzetten. Allereerst met de Bedoeling dat we daarmee steeds meer ons eigen Bewustzijn gaan vormgeven, en onze Goddelijke Kwaliteiten daarmee daadwerkelijk in ons menselijke zijn op aarde vormgeven en manifest maken.

Pas vanuit die innerlijke transformaties en integratie kunnen we daadwerkelijk dieper vorm gaan geven vanuit Eenheidsbewustzijn aan de Nieuwe aarde.

Dit Essentiële Sterren Portaal luidt dus een geheel nieuwe fase van Ontwaken en van vormgeving van ons Goddelijk Zijn op aarde in. Een mega stap voorwaarts weer. Die echter heus nog de nodige uitdagingen, zuivering, processen en groei van ons zal vragen.In de maand mei zullen er 3 aan-een-sluitende 5-5-5 Portalen zijn die alle nieuwe mogelijkheden dieper zullen initiëren in ons Bewustzijn en op aarde. allereerst is dat 5-5-’14  ( 5 mei), het middelste portaal is 14-5-’14, wat ook weer op andere frequentielagen een portaal is tot diepere balans van de Goddelijk Mannelijke Blauwdruk. En het derde portaal is op 23-5-’14.

Opnieuw een drieluik aan Portalen binnen deze initiatiefase die bepalend en sturend zijn voor de energieën van deze maand. En daarmee voor ons dieper Ontwaken in nog diepere Gods Kwaliteiten en in manifestatie/ belichaming brengen van ons Goddelijk Zijn. Ik wens ieder een geweldige maand toe, waarbij we allemaal diepere lagen van Eenheid mogen vinden, te midden van alle beweging van de dualiteit, die heus nog wel even van zich zal laten horen en voelen, met de Bedoeling dieper ons eigen midden/centrum en balans in ons Zelf te helpen vinden en bewaren.

De dualiteit, innerlijke weerstand en ervaring van afgescheidenheid is onze grootse leermeester en spiegel waar we de Eenheid binnen ons Zijn nog niet kunnen dragen.Ook de Bewuste Keuze speelt daarbij een belangrijke rol.  Daar waar we helder kunnen zien waar we nog niet in balans of Eenheid kunnen verblijven, daar ligt ook de bewuste Keuze om het Pad te gaan die Eenheid te gaan bewandelen.

Meer essentieel dan ooit is het in deze tijd om een krachtige aarding en verankering in de aarde neer te zetten. De energieën van deze tijd trekken ons in zulke hoge trillingen dat zelfs hen, wie al een stevige aarding opgebouwd hebben, best wel eens moeite kunnen hebben in deze tijd om de aarding vast te houden. Aarding is essentieel om stevig, realistisch en dicht bij je Zelf te blijven staan. Om een zuiver onderscheid te kunnen maken en werkelijk dieper in de belichaming van je Goddelijk Zelf te kunnen komen.

Een krachtige aarding zorgt voor een hogere uitlijning met je Goddelijk Zelf en verheldering in inzichten, processen en waar je (voor) staat op je pad van Ontwaken en groei. Een krachtige aarding helpt je alle uitdagingen in meer rust, stevigheid, neutraliteit en innerlijke vrede aan te kunnen gaan.

Een krachtige aarding helpt je dieper werkelijk los te laten en werkelijke healing te verankeren waardoor deze blijvend is. Het helpt je weloverwogen en zuiver te voelen wat wel of niet bij je hoort, welke energieën wel of niet van jou zijn (onderscheidingsvermogen) en helpt je steeds hogere frequenties daadwerkelijk te integreren op alle Multidimensionale lagen.

Des te krachtiger je aarding is, des te hoger kun je uitreiken in je eigen Goddelijke Verbindingen en kun je deze werkelijk tot uitdrukking brengen in je mens-zijn en dus belichaming geven!Vaak zitten er onbewuste (pijn) stukken in onze onderste chakra’s die ons verhinderen om volledig op aarde te zijn.

Ervarinegn opgedaan in vele incarnaties waarin we onveiligheid, angst, eenzaamheid, de hardheid van 3D leven en aanverwante ervaringen hebben doorleefd. Al deze duale ervaringen hebben er voor gezorgd dat we meer en meer onze aarding zijn gaan ‘optrekken’ of ‘intrekken’.  We zijn bang geworden om ten volle onze aarding en het (3D) leven aan te gaan. Dat resulteert in een soms wiebelige energie waardoor we ook in het nu het leven hard, eenzaam, akelig, onprettig of angstig ervaren. D

at maakt het zeker in deze tijden waarin er zoveel veranderd op aarde en binnen ons Zelf dat er alleen maar meer gevoel van onveiligheid getriggert wordt, waardoor we makkelijk kunnen gaan wankelen en het leven niet meer zien zitten.Juist in deze tijd waarin alle oude illusionaire houvast weg valt vanuit de trillings verhogingen die in Bewustzijn plaats vinden, is een krachtige verbinding met onze aardingslagen des te belangrijker dan ooit. Om ons staande te houden, in een diepe afstemming met ons Zelf en het Goddelijke. Om in een diep geworteld (!) vertrouwen te staan omtrent alles waar we persoonlijk en ook planetair doorheen gaan.

Wanneer het ontbreekt aan een krachtige (Multidimensionale) aarding kunnen we tot op zekere hoogte groeien, maar daar waar er teveel oude angst en pijnlagen aangeraakt worden zullen we wankelen en omvallen, lijken we het leven niet meer aan te kunnen, ervaren we geen overzicht meer op wie we zijn of wat we op aarde aan het doen zijn en raken we de weg kwijt. Velen vallen terug op zo’n moment in oude ego en overlevings stukken, simpel weg voor ‘zelf behoud’.

Simpelweg omdat het leven te eng, te heftig of te uitdagend ervaren wordt. De ware weg naar het Naakte Zelf si daarbij te groots en confronterend en het is makkelijker om terug te vallen op ‘het oude bekende’.  Ook dat doet pijn (de afgescheidenheid) maar het is tenminste bekend. Veelal gebeurt dit niet vanuit een bewuste keuze, maar daar waar we wankelen daar hebben de oude overlevingsstructuren en pijnen of de ego structuren wel het hoogste woord en lijken de ‘verlossende weg’, weg uit de wankeling, aan te reiken.

Wanneer we werkelijk gaan voor de belichaming van Al Wie Wij Zijn, het volledige Ascensiepad waarin Belichaming van je Goddelijke Zijn centraal staat, dient een krachtige aarding het hoogste Goed. Want vanuit die krachtige aarding voel je je gedragen door de aarde, voelt het veiliger, steviger wanneer je de (karmische) uitdagingen binnen je Zelf aan gaat. Niet dat alles dan meteen makkelijk zal zijn, want de uitdagingen in groei blijven, maar je zult wel met meer vertrouwen, zekerheid en stevigheid een draagvlak ervaren waardoor meer energie, moed, daadkracht en zelfs wilskracht aanwezig is om alle spiegels in je Zelf aan te gaan.

Ja, om steeds dieper daadwerkelijk in onze aarding ‘in te dalen’ (dat is het descentieproces welke gelijktijdig met ascensie plaats vindt) dienen we door de diepste pijnlagen te gaan en oude lagen van onveiligheid, gebrek aan vertrouwen, eenzaamheid, kilte en verdriet uit eerdere aardse levens heen te gaan. Alleen dan pas kan ons bekken bodemgebied zich ten diepste zuiveren en openen. Dan zullen ook de andere onderste chakra’s zoals het buigebied en ook de zonnevlecht in een heel andere resonantie komen.

Evenals dat ons volledige chakrasysteem en Multidimensionaal Bewustzijn in een dieper aarding terecht zullen komen, waardoor ons Bewustzijn veel dieper geopend kan worden.Het is als een verstopt putje, wanneer onze aarding en basischakra zo gesloten zijn dat er amper energie uitwisseling met aarding en met Moeder Aarde mogelijk is, kan ook de rest maar tot op zekere hoogte doorgroeien en doorstromen.

Pas wanneer het ‘putje onstopt is’ kan alles in een gelijkmatige krachtige stroming komen. Dan kan je alles wat je reeds aan hoger Bewustzijn geactiveerd hebt werkelijk indalen en in belichaming komen. Werkelijk vorm krijgen op en in de aarde. Dan pas creëer je werkelijke ruimte voor het leven vanuit hart en Gods Bewustzijn in je 3D leven en op elke Multidimensionale laag van je Zijn.

Pas dan kun je werkelijk gaan Manifesteren in de Nieuwe Aarde Frequentie.Totdat je aarding weids uitreikt binnen de Multidimensionale aarde velden zul je slechts ten dele stukjes van je Zijn manifest kunnen maken, maar zal er keer op keer de kans op terug schieten in oude patronen, weerstand, pijnlagen ‘op de loer liggen’. Wanneer we ons Ware Zelf volledig willen leren herinneren dienen we ook (juist) de moeizaamste lagen van ons Zelf niet buiten te sluiten, maar juist mee te nemen in diepte transformatie.

Want juist daar, in die aarding, liggen de Sleutels tot volledige Gods Realisatie op aarde!

© Willemien Timmer, 2 en 3 mei 2014