Het oude valt uit elkaar, het nieuwe wil geboren worden

Zoals er in mijn eigen leven heel erg veel uitdagends gaande is, zo lijkt dat momenteel voor iedereen zo te zijn. We worden uitgedaagd tot op het bot (om tot overgave te komen). Letterlijk dus tot in de meest verdichte materie, om bewust(er) te worden van en ons zelf te bevrijden van dat wat verdraait en niet wezen-eigen is. Om dat los te laten wat niet wezenlijk (meer) bij je past. En om vertrouwen te houden in de vernieuwing die daaruit voort komt.

Het oude valt letterlijk uit elkaar, als zand dat tussen je vingers door glijd. Het is niet vast te houden. Daar waar we dat wel proberen kan dat leiden tot weerstand, frustratie, onrust, spanning en belasting.

Overgave

Het is een tijd van leren meebewegen in overgave. Een klus die voor velen uitdagend is.
Overgave is niet ‘alles maar goed vinden’ als spirituele bypass. Overgave is gewaar zijn, bewust zijn van wat een situatie van je vraagt. Stil staan bij en Zijn met. Van waaruit van binnenuit voelbaar wordt of je mee dient te bewegen waardoor weerstand vrij kan komen, kan gaan stromen. Of waar leiderschap, richting aangeven of stappen zetten noodzakelijk is.
Overgave is niet een willoos slachtoffer zijn en ten onder gaan aan wat je in je leven overkomt.
Overgave is een meesterkwaliteit die velen erg moeilijk vinden te bemeesteren, omdat we er zo lang van weg gebleven zijn en angstig voor geworden zijn. Overgave is namelijk de erkenning dat we geen (ego) controle hebben en stelt de hogere Wil/ziel weer aan het stuur van je leven.
Overgave is acceptatie, échte acceptatie,  dat het is zoals het is. Vanuit neutraliteit, waarbij emoties en gedachtestromen overstegen worden. Waar je beeld helder en scherp is, een groter plaatje gezien en gevoeld kan worden. Terwijl je gelijktijdig in de ervaring als mens aanwezig bent.
Overgave gaat ook over-gave. Het is een gave om in het moment te kunnen Zijn met wat is en van daaruit jouw gave weer te her-inneren.

In het nu Zijn

Het hoofd kan dat vaak niet meer bevatten of bijbenen. Het hoofd raakt overvol en blijft zich bewegen tussen toekomst of verleden.
Deze tijd vraagt je uit te lijnen in het hier en nu moment. Meer dan ooit tevoren.
Alleen hier en nu ben je gecentreerd in je bewustzijn.
Alleen hier en nu kun je tot overgave komen en je dieper openen voor het hogere plan wat zich ontvouwt.
Alleen hier en nu is er vertrouwen te voelen. Want in verleden of toekomst is de mind en emotie gebaseerd op ervaringen die een kleuring (fijn of niet fijn) of emotionele voorkeur hebben mee gekregen.
In het nu is gewaar zijn, stil zijn en innerlijk luisteren
Daar zijn geen woorden nodig omdat het gevoeld wordt. Diep gevoeld en vanuit een diep innerlijk weten.

Vanuit welke bril kijk, ervaar en be-leef je?

Zo uitdagend als het voor velen momenteel is, hangt het af van je perspectief hoe je je situatie beziet. Is het glas half vol of half leeg? Ga je bij de pakken neer zitten of geeft het juist kracht om door te gaan? Ga je in slachtofferrollen blijven hangen of pak jij je meesterschap?
Natuurlijk fluctueert dit, van moment tot moment, van situatie tot situatie en van persoon tot persoon.
Kijk je met je menselijke blik dan zie je vaak vanuit emotie of gedachtenpatronen. Veelal gekleurd door beperking, weerstand of angst.

Kijk je vanuit je hart, bewustzijn, vertrouwen, overgave of acceptatie, dan zie je in diezelfde situatie iets heel anders.
Wat we waarnemen hangt dus volledig af van welk perspectief we aan nemen. Vanuit welke bril we kijken: die van de mens of die van de ziel.
Vanuit (een relatief beperkt) menselijke blik kan het lijken of de wereld ineen stort, of jouw wereld ineen stort. En ergens is dat ook zo. Het oude raakt in verval en sterft af. Dat zie je in de herfst ook gebeuren in de natuur. Een natuurlijke cyclus, zo in het klein als in het groot.

Vanuit (een veel verruimder) perspectief van hoger bewustzijn zie je gelijktijdig heel wat anders gebeuren. De zaden van het nieuwe zijn al geruime tijd gezaaid, hebben liggen rijpen, onzichtbaar onder de oppervlakte, en beginnen te ontkiemen. We zien het nog niet altijd in de 3-dimensionale wereld terug, maar het nieuwe leven is al wel in aantocht.

We zien het in 3D gespiegeld

De lente roert zich, innerlijk. Voortkomend uit het afsterven van het oude. De natuur laat het zo mooi zien hoe het werkt.
In de overgangsfase (winter) kan het nog alle kanten uit. We zien dat ook gespiegeld door het weer momenteel. De ene dag grijs en druilerig, dan weer volop zon, dan weer vorst. Een grillige en wat onvoorspelbare periode waarin het telkens wijzigt. En ondanks dat weten we, de lente komt er weer aan. Hoe die er ook maar uit gaat zien, maar dat is altijd de fase die volgt op winter. Zo werkt dat ook met ons innerlijk en het leven wat we hier op aarde be-leven.

Het nieuwe roert zich, nog onzichtbaar onder de oppervlakte

Een nieuwe geboorte, nieuwe levenskracht die weer gaat stromen, dát volgt op de tijd van naar binnen keren en rijpen.
Al zien we het nog niet, de eerste voorjaarsbloemen zijn al volop in ontwikkeling en steken spoedig hun kopjes boven de grond uit om te stralen in dat waar zij goed in zijn: hun potentie in volle overgave en ongegeneerd leven. Zij laten zien wie zij zijn en waar ze voor bedoeld zijn. Aankondigers van de lente, een nieuw seizoen in aantocht.

En dat is exact wat van ons gevraagd wordt: vanuit overgave Zijn wie je Bent. Ongegeneerd stralen en jouw potentie leven.
Vrij van de beperkingen van de oude wereld, vrij van oordeel van de ander of jezelf, vrij van angst dat je niet mooi genoeg, goed genoeg of stralend genoeg bent. Vrij van maskers of het doen alsof, meegaan in de ratrace of als eenheidsworst de massa volgen of het vast houden aan wat ooit geweest is.

Het is mee bewegen op de stroom van leven, op de kracht van Bron in jou, op de innerlijke natuurlijke cycli en te vertrouwen op je eigen Licht. Van binnenuit stralen in jouw potenties, kwaliteiten en daarin jouw plek op aarde in te nemen. Tijd om je authentieke zelf en unieke kleuren aan de wereld zichtbaar te maken. Dát is Liefde. Dát is waarom we hier zijn gekomen. De innerlijk oprijzende kracht van je levensstroom vrij uit laten stromen zodat jij je hoofd kan uitstelen boven al het oude wat afgebroken is.

En dat vraagt een diep eerlijk voelen, dat vraagt vertrouwen in jezelf en jouw (ontwakings) proces en dat vraagt overgave aan het grote proces wat zich in jou én in de wereld ontvouwt.

Het is zo bijzonder wat zich telkens opnieuw als een rode draad laat zien en voelen in de vele consulten die ik gegeven heb sinds 2023 is gestart en de workshops die gegeven zijn. Telkens is er dezelfde lijn van boodschappen:

Het is voor velen nog grotendeels onzichtbaar, maar je voelt het overal: de (innerlijke) lente is in aantocht!
Een grotere vernieuwing dan ooit tevoren. Een stralender lente dan ooit tevoren. We hebben collectief en met name individueel echt grote stappen gezet de afgelopen jaren, die wijzigingen gaan we gaandeweg echt terug zien, gemanifesteerd op aarde.
Ook als het nu stormt in je leven, ook dat leidt tot vernieuwing: je bent opnieuw aan het geboren worden in een authentiekere versie van jou dan wie je ooit (op aarde) was!

Hou vol, waar je ook zit in jouw uitdagingen in deze tijd, ook jouw levenskracht gaat spoedig weer overvloedig stromen, sterker dan ooit en dat tilt je voorbij de oude ingestorte fundamenten die als vruchtbare aarde zijn om op een heel nieuw level van Zijn te stralen!

© Willemien Timmer, 7-2-2023 (7-2-7 portaal)

Ook de komende maand verzorg ik weer verschillende afstand activaties/ transmissies en workshops ter ondersteuning van je eigen groeiprocessen. Als steuntje in de rug, ter bewustwording en als lichtvoeding om je door deze tijd heen te helpen. Je vind de mogelijkheden hier.