Van angst naar kracht, licht en Liefde

De weg van bewustwording gaat geenszins alleen over rozen, licht en liefde. We kunnen de kantjes er niet (langer) van af lopen. We worden op dagelijkse basis uitgenodigd om van angst naar kracht te bewegen.
Dat zien we momenteel ook terug in de 3D manifestatie van de wereld.
Wanneer wij alleen de lichtkant benadrukken en onze aandacht (is voeding) geven, missen we letterlijk de helft en stevenen slaafs af op een wereld zonder vrijheid, zonder bezieling en zonder hart.
Nu hoef je niet ook de andere kant extra  voeding en een podium te geven. Maar niet langer wegkijken en dus is bewustzijn noodzakelijk om de manifestaties van de uiterlijke wereld te wijzigen.  Dat is een proces wat binnen jezelf doorlopen dient te worden.

De uiterlijke wereld is een reflectie van dat wat er leeft in het collectief bewustzijn, waar wij allen deel van zijn. Dat wat de buitenwereld weerspiegelt in manifestatie is dus wel degelijk tot op zekere hoogte ook deel van jou(w onbewuste).
Zij die schaduw ontwijken en uit de weg gaan (zonder oordeel want het is deel van  het ontwakingsproces) en enkel gericht zijn op het materiële, vast draaien in emotiestromen of denken of alleen op licht en liefde gericht zijn, houden onbewust deze manifestatie op aarde in stand.
Hoewel zij dat wellicht niet wensen, scheppen ze telkens meer van dezelfde dualiteit en onbalans die momenteel enorm zichtbaar manifesteert in het leven op aarde.

Wanneer de eigen innerlijke schaduw dieper transformeert, transformeert ook de collectieve trilling en dus de uiterlijke realiteit waarin we leven.
Hoe meer mensen de innerlijke schaduw transformeren en het onbewuste bewust maken, des te meer en sneller wijzigt het collectieve veld en de schepping die daaruit voortkomt (in de manifestatie op aarde).

Bereidheid om alles aan te pakken wat van binnenuit manifesteert en IS wordt van ons gevraagd, willen we werkelijk transformeren en her-inneren wie wij werkelijk Zijn.
Telkens opgaan in hogere sferen en weg bewegen van dat wat spannend, eng, pijnlijk of donker is, is een onbewust en aangeleerd oer oud (overleef)mechanisme die afhoud van werkelijke groei. Het is een surrogaat groeien en ‘spiritualiteit met een sausje van licht en liefde’, wanneer je de reële andere kant van de medaille blijft ontwijken. Die kant van schaduw en de angst voor schaduw.

Bewustzijn

Om die bereidheid te gaan toelaten dient er bewustzijn te komen op wat schaduw is. Bewustzijn of -wording biedt nieuwe inzichten en kracht om tot bereidheid te komen.
Schaduw is niets anders dan ‘vergeten licht’, afgescheiden licht of niet langer bezield licht.
Schaduw is een onbewustzijn, een blinde vlek, een deel van onszelf dat we niet meer kennen.
Schaduw en of angst zijn vaak een waardevolle richtingaanwijzer  waar we innerlijk nog niet vrij stromen of onszelf her-inneren.
Schaduw bevat waardevolle informatie die alles zeggend is over de kracht die in essentie in je schuilt. Hoe grootser de schaduw  hoe grootser de daarachter gelegen (niet her-innerde kracht van licht en bewustzijn).

We zijn in essentie licht, maar dragen ook schaduw in ons mee, Met dank aan de vele vallen in bewustzijn die we meegemaakt hebben in de schepping en de scheve creaties  en ervaringen in onbalans die van daaruit ontstaan en beleefd zijn.
Angst (is ook schaduw) is een gebrek aan verbinding en vertrouwen in het eigen licht en de kracht die daarin schuilt.
Er valt nog enorm veel licht-winst te behalen wanneer wij bereid zijn werkelijk onze niet bezielde, afgescheiden, verwondde, angstige en genegeerde delen aan te kijken. En de patronen die van daaruit ontwikkeld zijn.

Bereidheid

Wanneer de bereidheid er is om de eigen angsten aan te kijken, kan immense heling en transformatie  ontstaan.
De bereidheid om angsten in de ogen te kijken, schept opening om de angsten dieper te gaan onderzoeken en begrijpen.
Niet alleen voelen is daarbij belangrijk. Maar juist de combinatie van voelen en kennis (nemen) schept de voorwaarde voor heling.
Het menselijke mentale veld heeft het ook nodig om meer kennis en inzicht te verwerven waardoor het veiliger wordt om je open te stellen voor de innerlijke angstvelden. Gevoel kan zich dan ook pas openen om het toe te laten.

Angst

Angst vernauwd en sluit af. Angst verlaagd trilling  en schept meer angst, angst creëert doemscenario’s en verhalen in je hoofd, sluit het voelen af, waardoor innerlijke luikjes gesloten blijven. Waardoor geen bereidheid is om er naar te kijken, ermee te verbinden of het vanuit een ander perspectief te aanschouwen.
Angst is schaduw op zich, die je kortzichtig en gesloten maakt.

Pas wanneer ziel ‘doorduwt’  en sterk genoeg door kan stralen ontstaan vonkjes van bereidheid. Des te krachtiger hart en ziel beginnen door te stralen, ontstaan openingen om stap voor stap de angsten te kunnen gaan belichten.

Daar is soms moed, lef en durf voor nodig. Daadkracht en doorzettingsvermogen. Die ook uit jezelf geput mogen worden. Het komt niet aanwaaien maar vraagt soms serieus innerlijk werk om voorbij de drempels in jezelf te kunnen kijken.

Het hoofd alleen heeft niet de oplossing of de kracht
Het voelen alleen ook niet. Juist de bundeling van kracht van denken en voelen zorgt voor de juiste openingen en bereidheid. Bewustzijn en hartkracht zorgen voor een neutrale houding waarin het veiliger voelt om schaduw aan te kijoen, zonder dat je erin verzuipt
Dat is allemaal aan te leren door oefening, de juiste gereedschappen, kennis en voelend vermogen.

Liefde en kracht

Waar angst verdwijnt, is waar Liefde verschijnt.

De kracht, het vertrouwen en de liefde die vanuit het innerlijk tevoorschijn komt wanneer angst aangekeken en doorvoelt, omarmt, begrepen en getransformeerd is, is enorm. Soms bijna onvoorstelbaar dat het al die tijd onder angst verstopt heeft gelegen.
Niet alleen  bij angst voor schaduw, maar ook bij angst voor het eigen licht. In feite zijn dat twee zijden van dezelfde medaille.
Op het moment dat die angsten overstegen en doorleefd zijn, kan de hartkracht, de Liefde, de zielskwaliteiten en hoger bewustzijn weer vrijer binnen stromen in de innerlijke ervaring. Dit brengt een enorme opluchting, verruiming, nieuw perspectief en totaal anders ervaren van dezelfde realiteit waarin je je bevind. Uiteindelijk zorgt leven vanuit Liefde, licht, kracht en vertrouwen voor het scheppen van een totaal nieuwe realiteit en de beleving daarvan.

Van schaduw naar Licht

De activatie workshops die ik verzorg schuwen het niet om beide zijden van de innerlijke medaille te belichten. Juist daar is namelijk de groei te behalen. Alles wat het liefst weg geduwd wordt mag hierin belicht worden, omdat dat wezenlijk, gegrond en belichaamd bewustzijn oplevert. Waarbij je eigen kracht her-innert kan worden.
Of het nu gaat om licht of schaduw, angst of liefde, ego of oorspronkelijk bewustzijn. Alles wenst innerlijk belicht en herinnert te worden, willen we onze grootsheid als Goddelijk wezen in aardse ervaring weer vrij laten stromen.

Vorige week, in de 3-daagse intensive Van schaduw naar Licht, heb ik weer een aantal dappere zielen deze stappen mogen zien maken. Wat een genieten om het mee te mogen beleven. Hoe angst uiteindelijk als sneeuw voor de zon verdwijnt en kracht én vertrouwen tevoorschijn komt.

Wat een prachtig proces en wat een bewustwordingsweg. Een wereld van verschil hoe mensen binnenkwamen en na 3 dagen weer vertrokken. Hoe angst, gedachtencirkels en gesloten deurtjes helemaal getransformeerd werden.
Hoe er meer spelen, genieten, liefde, licht, vrijheid in gevoel en verbinding binnen zichzelf ontstaan is. Waardoor angst voor schaduw geen hoofdrol meer speelt, maar vervangen is door vertrouwen, krachtige handvaten en stevigheid. Een open hart en meer bereidheid om het eigen licht te laten stralen om alle eventueel toekomstige schaduw die opduikt te kunnen transformeren.

Dankbaar

Dankbaar voel ik me, voor het mogen begeleiden en aanschouwen van dit prachtige proces, wat ik zelf ten diepste ook door geworsteld heb door het leven en mijn groei heen.
Dankbaar voor die zielen die de moed en bereidheid hebben zichzelf volledig, in licht en schaduw, te her-inneren door de wezensdimensies heen. En voor elkaar die veilige ruimte ook open wisten te houden.

Dankbaar voor die pioniers in bewustzijn die dus niets uit de weg gaan. En die bereidheid hebben om innerlijk echt de onderste steen boven te krijgen.
Samen scheppen wij de nieuwe wereld, vanuit doorleefde ervaring, liefde, licht, lef, vertrouwen  gronding en verbinding in eigen unieke kracht!

©️ Willemien Timmer, 23-4-2021

P.s.  de eerst volgende activatieworkshop die veel dieper op deze thematieken induikt vind plaats op 8 en 9 mei: van (spiritueel) ego naar Oorspronkelijk Ego Bewustzijn.
Er zijn nog plaatsen vrij voor wie resoneert én durft 😊
Voor meer info  kijk hier.

P.S. Vind je het zelf ervaren nog wat spannend? In mijn boek Belichaamd bewustzijn kun je heel veel achtergronden over dualiteit, schaduw, angstvelden en oorspronkelijk bewustzijn vinden. Wanneer je je kennis vergroot, helpt dat om over de drempel van eigen angsten heen te stappe!