De lang verwachte datum 21 december 2012

21 december 2012 is een lang voorspelde datum vanuit verschillende oude culturen. Onder andere het meest bekend vanuit de Maya kalender, de datum waarop de Maya kalender eindigt.Rondom deze datum komt onze aarde in volledige uitlijning met het hart van het Universum, het komt in lijn te staan met Alcyone, en plaatst ons volledig in de fotonengordel en lijnt ons uit met het Galactisch Hart, dat wil zeggen ons 9-dimensionaal Bewustzijn.
Rondom deze datum eindigen meerdere grote cycli van duizenden jaren volgens verschillende overleveringen van oude culturen (cycli van 65.000 jaar, 26.000 jaar, 13.000 jaar en 6500 jaar) cycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaarcycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaarcycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaar en dat maakt het uitzonderlijk, omdat alles samenkomt in zogezegd een nieuw punt. Mede door de uitlijning met het Galactisch Hart creëert dat ultieme mogelijkheden in Bewustzijnsgroei en de geboorte van een nieuwe Universele cyclus.
Vanuit de Khemitologie (oud Egyptische overleveringen) breekt dan het tijdperk van Kheper aan en is het tijdperk van Amun beëindigd. Het Amun tijdperk is gericht geweest op versluiering, onbewustzijn en duaal bewustzijn. De Tijd van Kheper is de tijd van het diepe Ontwaken in het eigen Licht (eerste stadium van meerdere cycli van duizenden jaren) en Creatie van een nieuwe Gouden Tijd in Bewustzijn.
Uiteraard is dat al langer gaande, omdat ons Bewustzijn steeds meer voorbereid is (in steeds sneller tempo de afgelopen jaren, maar feitelijk al enkele honderden jaren) op de beëindiging van deze cyclus. Dit heeft ook te maken dat in feite tijd niet bestaat (buiten de 3-de dimensie) en daarom is de datum 21-12-’12 een ‘om en nabij’ datum.
Juist vanwege het feit dat alle versnellingen in Ontwaken en Bewustwording al langer hier naartoe leiden. In feite al vele jaren gedragen worden door de trillingsverhogingen die het binnengaan van  de fotonengordel in het universum aansturen. Ook door de verschillende veranderingen in kalenders en dus jaartellingen is het een ‘om en nabij’ datum.
Maar toch geven diverse oude culturen hiermee aan dat dit werkelijk duidt op het betreden van de nieuwe Universele cyclus.De samenkomst van afronding van vele universele cycli met de uitlijning op het Galactisch Hart (9D, Alcyone) betekend een geboorte in een nieuw Tijdperk. Het tijdperk waarin onze Ascensie dieper en dieper in volledig Multidimensionaal Bewustzijn gerealiseerd kan worden op aarde. Dus je Zijn op alle dimensies van wie jij Bent bewust leven in alle dimensies inclusief op aarde (volledige Ascensie) . Ook dit proces is de laatste jaren al zoveel steviger en krachtiger en dieper geactiveerd in vele pioniers en op sommige lagen van ons Bewustzijn dragen we al hele stukken verlicht Bewustzijn in embodyment. Daar werken de pioniers in bewustzijn dan ook al jaren aan d.m.v. steeds dieper hun Ware Zelf uit te kristalliseren en via hen eigen groei beïnvloed dat ook een stukje van het Collectief Menselijk Bewustzijn. Van waaruit elke Ziel op aarde dieper kan gaan ontwaken op zijn/haar Divine Timing. Maar vanuit de uitlijning op 21-12-’12 wordt de mogelijkheid tot volledig verlichting op alle niveaus van Zijn en dus volledige Zelfrealisatie van je Meesterschap  voor het Grote Geheel en alle collectieve velden geactiveerd.
Dat betekend ook dat de Nieuwe Aarde Matrix die al sinds vele jaren krachtiger en krachtiger opgebouwd en geactiveerd is werkelijk volledig geactiveerd wordt, waarmee de Aarde met al wat er in en op haar leeft werkelijk in de Ascensie kan binnengaan.
(De activaties en creatie van de nieuwe Aarde Matrix is gecreëerd vanuit het Licht van Bevrijding, Bewustzijn, Divine Love en gelijkwaardigheid, waardoor al vele oude structuren en fundamenten om zijn gaan vallen en heden ten dage nog aan het omvallen zijn. Alle oude fundamenten die gebaseerd zijn op macht, dualiteit, geld, angst, mind, etc.)
Diepgang en betekenis van de frequenties van 21-12-’12 Als je nummerologisch kijkt naar deze datum 21-12’12 staat deze ook voor een 3-3-3 frequentie. Dat betekend een driedubbele bekrachtiging van de 3, die staat voor het Heilig Huwelijk en de Holy Trinity. Tegelijkertijd geeft het balans aan, gelijkwaardigheid in de frequentie van de 3, en betekend het dat de Heilige Drie Eenheid die wij in ons Hoogste Wezen zijn (Goddelijk Mannelijk – Vrouwelijk en Divine Child frequenties) uitgelijnd worden, en samen kunnen smelten in gelijkwaardigheid, wat de brug vormt en werkelijke toegang geeft tot ons volledige I Am Bewustzijn. En niet alleen om dieper met ons hoogste Goddelijk Zijn of I Am te versmelten, de brug is dan volledig gelegd om de I Am frequenties ook daadwerkelijk door ons volledig Multidimensionaal spectrum (ons 12-voudig bewustzijn) heen door te trekken.
Dat betekend dat volledig embodyment van onze I Am (13D) mogelijk wordt in alle dimensies die wij Zijn. Ook in de 3-de dimensie en het hedendaagse hier en nu. In embodyment, dus onze cellen en DNA worden daarmee volledig in Goddelijk Oorspronkelijk Potentieel hersteld. Sommigen noemen dat de Gerealiseerde God/Godin mens of het Gerealiseerd Christus Bewustzijn waarin ons volledig Goddelijk Scheppers Potentieel in alle dimensies weer her-innert, geleefd, bewust gedragen en ingezet kan worden.
Het herinnert ook weer aan de 3×3 = 9 frequenties (die tijdens de activaties van september 2012 zo centraal stonden). De afronding van een fase die voltooid is en de nieuwe fase/ cyclus die geboren wordt!  En 3×3=9 wijst ook op de uitlijning met de 9-de dimensie, het Galactisch Hart (op 21-12-12), welke de ‘doorgang’ is die geopend wordt naar ons volledige 13-dimensionale Bewustzijn of I Am.( Zie artikel: wat is er gaande in deze tijd van Vernieuwing (deel 9) in de vorige nieuwsbrief van september 2012)Als je 2012 alleen nummerologisch bekijkt staat deze voor de 5-frequentie, die de Manifestatiekracht in zich draagt en daarop wijst. Dat geeft ook aan dat deze frequentie daadwerkelijk de sleutels draagt om ons Zijn tot Manifestatie te brengen.
De 5 staat ook voor het terugkeren in het middelpunt van het volledig gebalanceerde kruis (+), het nulpunt daarin en daarmee in de Goddelijke Neutraliteit en Christus Bewustzijn.Nu zijn al deze processen natuurlijk in de Bewustwording al jaren, en zeker de laatste 2 jaren stevig aan het activeren en dat veroorzaakt ook de tsunami in Ontwaken in deze tijden waarin alle oude fundamenten, patronen, angsten, verwachtingen, conditioneringen, polariteiten en dualiteit uitgezuiverd en geneutraliseerd worden, om dieper te gaan leven vanuit de Goddelijke Universele Liefde en dat ook stap voor stap meer embodyment mee te geven.
Voor vele pioniers is dit alles inmiddels niet nieuw meer, al reikt elk proces immense verdieping en diepere vereenzelviging met het Goddelijk Zijn aan en is daarom alleen al een ongekende weg.De uitlijning van 21-12-12 geeft daarmee niet alleen de pioniers die al jaren in deze afstemmingen werkzaam zijn een immense nieuwe verdiepingsmogelijkheid, maar juist ook het grote Geheel. Alle collectieve velden en het Bewustzijn van Moeder Aarde Zelf, alles wordt meegenomen in deze amazing shift in Bewustzijn, zodat Al Wat Is in de nieuwe Geboorte van de eigen Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk terug kan keren.Dit zal niet plotsklaps vanaf deze datum voor iedereen gebeuren, daar gaan uiteraard de Bewustwordingsprocessen aan vooraf die helpen alle facetten van het Zijn te her-inneren en integreren voordat het embodyment kan krijgen.
Het is dus echt niet zo dat je op 21-12-12 plotsklaps verlicht bent, als je nog nooit bewust geleefd hebt. Het betekend echter wel dat de mogelijkheid voor elk Wezen (bewust of onbewust) toegankelijk wordt. En dat de frequenties op aarde zelf ook een diepere en nog veel snellere Bewustwording activeren en stimuleren. Daar waar we nu al jaren ervaren dat de lineaire tijd steeds meer verdwijnt (3D tijdsbesef) en we terugkeren in de’ Universele tijd’ of simpelweg het Nu of Zijn, dat we in steeds hogere trillingen en versnellingen komen qua bewustzijn, dat gaat zich nog veel verder en dieper voortzetten.
Dat betekend dat elke stap in bewustwording die we zetten enorme effecten zal mogen hebben, ongekend meer dan we nu al kennen. Het wordt volledig gedragen door het Goddelijke en de nieuwe Aarde Matrix. Ook is het zo dat de dimensiesluiers die nu al jaren zoveel dunner geworden zijn, nog veel dunner zullen worden, zo niet volledig zullen oplossen, afhankelijk van welke frequenties en dimensies jij al kunt belichamen. (Ook al jaren te zien aan bijv.  de hoeveelheden energetische verschijningen op foto’s of in ervaringen.
De dualiteits-sluier van illusie van afgescheidenheid van het Grote Geheel is steeds doorzichtiger al geworden)Doemscenario’s Nu zijn er ook nog altijd vele doemscenario’s in omloop omtrent de datum 21-12-12, welke volledig gefundeerd zijn op angst. (Van zeer ernstige scenario’s van het vergaan van de wereld, tot scenario’s van dagen donkerte en geen voorzieningen meer).
Angst is altijd weer de verlaagde trilling, en bewust of onbewust meegaan in dergelijke doemscenario’s verlaagd dus je eigen trilling en houdt je vast in de oude energie, gebaseerd op angst en dus niet het gaan staan van je eigen Licht, Kracht en Liefde. Terwijl de frequenties van deze tijd juist helpen bevrijden uit de angst en gefundeerd zijn op je eigen Licht, Liefde, Kracht, Goddelijke Zijn. Maar uiteraard, nog steeds levend in een duale 3D wereld dienen ook dergelijke frequenties er nog altijd te zijn, zij zijn het kenmerk van de illusie van afgescheidenheid en behoren simpelweg tot het grote leren om steeds meer voorbij de sluiers van beperking, illusie te leren kijken in onze Bewustwording. En om te leren daarin ‘onderscheid zonder oordeel, vanuit neutraliteit van het hart’ te maken.
Maar ook voor het omarmen van je eigen schaduw, angst en om te leren dieper in je eigen Licht, Kracht, Vertrouwen te gaan staan. Het heeft dus wel degelijk een functie. En we beschikken allen over de keuze die we daarin mogen maken: kiezen we voor angst of voor Hoger Perspectief vanuit het hart (Liefde en verder kijken dan de neus van de angst lang is).

De weg van laatste loodjes naar 21-12-12

Het is nog een klein eindje en dan zijn we eindelijk bij die lang verwachte datum 21-12-12, maar onderweg daarnaartoe vind uiteraard ook nog een grote verandering en vernieuwing plaats, om ieder zo goed mogelijk volgens Divine Plan in de ‘juiste positie’ te plaatsen waar hij/zij dient te staan vanuit de eigen Zielsevolutie. En dat betekend dat we net als alle voorgaande maanden nog aardige trillingsverhogingen en bewustzijnsgroei zullen mee mogen gaan maken om ons Zijn helemaal voor te bereiden op de Uitlijning met het Galactisch Hart.
Daar waar deze maand oktober (de 10) 2012 ons hielp binnen een nieuwe geboorte (de 1) van velden die geopend zijn door de activaties in september (de 9), dieper op weg naar de frequenties van de Bron (de 0). Waarin ongekende mogelijkheden en groei wederom toegankelijk werden, steeds opnieuw vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Paletten van kwaliteiten: verzachting, verstilling, Universele Onvoorwaardelijke Liefde, healing, oordeelloosheid/neutraliteit,  compassie, vergeving en omarming. Wat ons helpt om dieper oude fundamenten, verwachtingen, angst, onbewustzijn, conditioneringen en andere karmische ballast verder om te zetten en liefdevol los te laten, zodat dieper en dieper nieuw oorspronkelijk Bewustzijn wakker kan worden.
Daar zal november 2012 ons helpen nog dieper in de transformaties te komen die noodzakelijk zijn in de voorbereiding. November kenmerkt zich door een aantal zeer belangrijke Portalen waarin immense instroom van nieuwe trillingsverhogingen ten behoeve van ons Ontwakend Bewustzijn op aarde binnen zullen komen. Zoals het 1-11 Portaal (1 november), het 11-11 Portaal (11 nov), het 12-11-12 Portaal (12 nov) en rondom deze laatste 2 data zijn er maar liefst 5 bijzondere Poortdagen met ieder een unieke veelheid aan verschillende  frequenties en activaties in Bewustzijn (10 t/m 14 november 2012).
Verder is ook 29 november (ook een 11-11 frequentie) een essentiële Poortdatum die bijdraagt aan de trillingsverhogingen en voorbereiding op 21-12-12.De frequentie van de 11 staat voor transformatie, gelijkwaardigheid, op eigen kracht, nieuwe coderingen die ontwaken (in Bewustzijn) en geldt tevens als een wake up call vanuit de 11-11 frequentie voor balans tussen Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijke Overkoepelende velden (ook de Tweelingstraal) welke de doorgang vormen naar het derde Goddelijk Aspect van ons Zijn, de Divine Child, welke samen de Holy Trinity vormen (brug naar ons I Am Bewustzijn).
Daarom zal de maand november nog vele ongekende frequentieverhogingen en ongekende groei aan mogen dragen voor ons Ontwaken.Dan volgt december 2012 die ook een aantal unieke Portalen in trillingsverhoging in zich draagt voordat de 21-12-12 daar is en ons volledig gaan helpen in de juiste positie en uitlijning te brengen met ons Goddelijk Bewustzijn. Namelijk 3-12-’12, welke opnieuw een 3-3-3 codering draagt en dus een eerste van de 3 initiaties is waartoe 21-12-12 behoort. Het is het eerste 3-3-3 portaal op het eind van de rit zeg maar.
(Eerder dit jaar in maart waar er 3 zeer belangrijke 3-3-3 portalen met essentiële diepgang en verhoging van trilling en dus wekken van Bewustzijn) , allemaal in voorbereiding op 21 december 2012.
Vanaf 3-12-12 is het exact 9 dagen (= fase van afronding! Een belangrijke initiatieperiode!) naar het volgende en tweede  3-3-3 portaal, namelijk de 12-12-’12 Poort. Vanaf deze Poort is het opnieuw exact 9 dagen naar de ultieme poort 21-12-’12. Van hieruit is het exact 11 dagen (= transformatie, nieuwe coderingen ontwaken) naar 1 januari 2013.De ultieme 3-3-3 portalen van deze maand zijn volledig afstevenend op een afronding van alle mogelijke stukken die je Ziel nog wil transformeren en loslaten, maar ook je Bewustzijnstrilling te verhogen, voordat dieper en dieper de balans met en versmelting van je Holy Trinity geactiveerd, geankerd, geopend kan worden in de uitlijning met het Galactisch Hart op 21 december.
Kortom, zal dit nog een immense boost aan je groei en bewustwording mogen geven. Voor ieder op die wijze die past bij wie hij/zij is en past binnen je hele Zielenplan, op weg naar je eigen unieke Meesterschap en Goddelijk Zijn.
Het beloofd vast nog opnieuw een ‘bumpy ride’ te worden, zoals heel dit jaar zich al in extremen kenmerkt. Maar hoe kan het ook anders met zulke grote shifts in Bewustzijn en Ontwaken. Tenslotte hebben wij ons Zelf al zovele levens en duizenden jaren voorbereid op dit moment. Waarvan de afgelopen jaren toch echt cruciale zoden aan de dijk hebben gezet en daarin steeds makkelijker onze Goddelijke aard en Oorsprong weer te gaan ervaren en her-inneren en we steeds meer potentieel vrij maakten om tot embodyment te brengen. Het zijn werkelijk ongekende tijde, zoals ze nooit tevoren op aarde of elders in het Universum voor gekomen zijn. Dat maakt de situatie en Bewustzijnsverschuiving misschien nog wel meer uniek en bijzonder.
En hoewel de processen zoals bij velen als een rollercoaster door je leven lijken te razen, en hoe lastig het soms misschien ook is daarin nog Vreugde te ervaren, raad ik je aan om daar zo nu en dan toch eens bij stil te staan: het is ongekend in welk Universeel Proces wij ons bevinden, en we staan daarin niet alleen… alle Universele ogen zijn gericht op de aarde en er is zoveel (Licht) hulp voor ons aanwezig wat vanuit hart en Bewustzijn mee werkt aan dit immense ‘project’. We mogen unieke kwaliteiten van ons Zijn weer her-inneren waar ons 3D ikje nog niet eens van heeft durven dromen.  Dus ik zou zeggen: geniet met volle teugen van deze unieke tijd die nooit is geweest en nooit terug komt!! 
© Willemien Timmer 28-10-’12 (tweede 10-10 Portaal van oktober 2012)

 

Lees alle artikelen in deze serie hier.