37074_111796685664963_1461084191_n

De eindspurt van 2012

Het is bijna met geen woorden meer te beschrijven hoeveel en welke activaties er wel niet allemaal alweer de revue gepasseerd zijn en wat er allemaal gebeurd. De tijd lijkt geheel en al nu op te lossen (we komen steeds meer vrij van de illusie van lineaire tijd) en zitten in doorlopende trillingsverhogingen. Deze helpen ons meer en meer volledig in het Nu te gaan leven, en al is dat voor velen momenteel nog een beetje oefenen, de oude fundamenten vallen meer en meer weg, dus het oefenmateriaal is volop voor handen.

Plannen op de ‘oude aarde’ manier  lukt al bijna niet meer als je steeds meer in het Nu leeft en daarmee ook volop in de Divine Flow alle mogelijke initiaties, activaties en informatiestromen aanwezig Bent. Dan volg je niet meer die zogenaamde lineaire tijd maar de Divine Timing, welke verbazingwekkend verrassend, correct en van ongekende orde is. De ene synchroniciteit na de andere bevat en werkelijk een Magisch Pad is om te bewandelen.

Vanuit deze stroming mag ik mij reeds al wat langer bevinden, eigenlijk bijna het gehele jaar 2012 al, en al is het nog steeds oefenmateriaal waardoor je er soms heus nog wel eens ‘uit stapt’ het wordt steeds makkelijker het ‘weer terug te pakken’(je bewustzijn weer te verplaatsten naar de Nu –energie en je eigen verhoogde trilling) en dus keer op keer terug te stappen in die Magische Divine Flow.

En wat van daaruit kan en mag ontstaan in groei, in ontwaken, in bewustwording, in ontmoetingen, in activatie werk is ronduit geweldig, adembenemend, onvoorzien en onbeschrijfelijk.Het is de bekroning op het werk van eeuwen aan groei, en tegelijkertijd van de afgelopen jaren heel hard werken aan een dieper ontwaken in je Zelf, oude ballast en fundamenten loslaten en helen en steeds meer worden, erkennen en herkennen, maar ook omarmen wie je Werkelijk Bent. Het blijft in de 3-dimensionale termen vaak zo cliché klinken, maar in de ervaring is het alles behalve cliché.

Onze groei in bewustzijn, loslaten, helen, steeds meer de Onvoorwaardelijke Liefde voor ons Zelf aanraken en omarmen, overgave aan ons Zijn en het Goddelijk Plan, heling van innerlijk kind en persoonlijkheid (ego) en het doorspitten van zovele oude patronen van stagnatie, leiden er nu toe dat we steeds meer de vruchten van al dat werk kunnen plukken, in een diepere overgave kunnen zijn, in een dieper oervertrouwen en steeds meer ruimte in ons leven en systeem ervaren voor echt embodyment van hogere delen van ons Zijn.

De oude fundamenten brokken steeds meer af en dat heeft er toe geleid dat we afgelopen jaar en maanden in steeds diepere diepten binnen ons Zelf kunnen uitreiken, ook binnen het diep onbewustzijn en alle facetten van weerstand, angst, oude behoeften, projecties en conditioneringen. Dit is voor velen een pittige weg die je zou kunnen betitelen als ‘rollercoaster’. En het gehele jaar 2012 is al niet anders dan dat, met steeds grotere versnellingen daar nog steeds in, al denk je soms niet meer te kunnen handlen of niet meer te kunnen verdragen. Het proces is ‘speeding up’ nog steeds, in razende vaart op december 2012 af, en daar zijn we nu dan bijna aanbeland.

Elk Sterrenportaal heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de instroom van hogere frequenties die het gehele veranderingsproces in het menselijk en planetair Bewustzijn ondersteunen en aanstuwen. En zo ook het laatste 11-11 portaal en de week daar omheen, welke gevuld was met meerdere portaal frequenties van immense gelaagdheid en potentie voor diepgaand ontwaken en dus dagen van bijzondere en diepgaande instroom en veranderingen. Dat alles in voorbereiding op december. Deze dagen waren wij ‘de gelukkigen’ om met in totaal 13 Soulsisters in Egypte vele persoonlijke en planetaire activaties en initiaties te ondergaan en brengen, werkelijk vanuit de immense Divine Flow in het Ultieme Nu. Dit alles in overeenstemming met het Goddelijk Plan, vanuit eigen kwaliteiten en al behaald Meesterschap, vanuit een immens Eenheidsveld van gelijkwaardigheid waarin ieder de eigen uniekheid mag/mocht leven. Het was een waar feest van immense diepgang, ontroering, joy, diepe heling, ontmoetingen vanuit hart en Zijn, krachtige activaties, Eenheid en onomkeerbare transformaties.

December 2012, de eindspurt naar de volledige Vernieuwing, een inleiding

Maar ook eind van deze maand met de bijzondere Poort data als 21-11-’12,  het 22-11 Portaal en 29 -11 (tweede 11-11- portaal) maken we een laatste afronding in verdieping en tegelijkertijd wederom een noodzakelijke trillingsverhoging voordat dan eindelijk het lang verwachte december 2012 aanbreekt. En daarmee gaat een wel heel bijzondere periode van initiaties en activaties van start, welke direct in gang wordt gezet met het eerste 3-3-3 portaal van deze ‘eindspurt’, namelijk 3-12-’12. Exact 9 dagen later gevolgd door het tweede activatie portaal 12-12-’12 en weer exact 9 dagen later door het ultieme 21-12-’12 portaal.

Niet alleen deze portaaldata op zich zijn belangrijk en essentieel en zetten de eindspurt in naar de uitlijning met het Galactische Hart van ons Universum. Het zijn ook de 9 dagen daar telkens tussen die van essentieel belang zijn. De 9 stappen naar volkomen voltooiing en voorbereid zijn. Een initiatie periode op zich die leidt naar een steeds diepere afronding van het oude in je Zelf en van alles wat deze portalen in je wakker maken. Een initiatie pad op zich dus, welke vraagt om zo bewust mogelijk te doorlopen.De 9 is ook weer de 3×3 activatie, zoals vermeld in eerdere nieuwsbrieven en artikelen in deze ‘serie’(vanaf september, maand 9, van dit jaar).

Het 3-12-12 portaal kenmerkt zich naast de Portaal frequentie ook nog met een uitlijning van Mercurius, Venus en Saturnus. Dubbelop bijzondere frequentie instroom. (Er gaat de ronde op internet dat deze in uitlijning komen te staan met de piramides van Gizah, maar zover ik heb begrepen is dat een hoax omdat dit voor zonsopgang plaats vind en in een andere hoek dan exact boven de piramides.)

In elk geval gaat het om een uitlijning tussen planeten die maar eens in de zoveel duizend jaar plaats vind. Het jaar 2012 kenmerkt zich met vele van dergelijke verschijnselen (zie eerdere nieuwsbrieven van dit jaar). En dat is ook niet verwonderlijk als je ziet waar we naar op weg zijn, of eigenlijk al midden in zitten. Alles is in voorbereiding op de volledige uitlijning van de aarde met Alcyone, het Galactisch hart van ons Universum, waardoor we al door de zogezegde fotonengordel reizen met onze planeet, die alle veranderingen in Bewustzijnsgroei zo enorm aanwakkeren.

Het 12-12-’12 Portaal is natuurlijk het Portaal van 2012 waarin werkelijk Master Coderingen binnen stromen om de laatste fase van verandering te doorlopen naar 21 december toe. Het is het Portaal van omkering en balans ook binnen deze 3 portalen van december 2012.

En het veelbesproken en lang verwachte 21-12-’12 portaal is natuurlijk vooral voor de meesten bekend vanuit de Maya Kalender. Maar is ook gerelateerd aan desamenstand en uitlijning met het Galactische Hart.Waar gaat het nu allemaal om?Waar het in feite bij al deze portalen om gaat is vrij ingewikkeld uit te leggen, maar we gaan een poging doen het in begrijpbare taal te vertalen, zodat er meer zicht en helderheid mag komen voor hen waar het geheel nog niet duidelijk voor is. Het is belangrijk een bepaalde mate van ‘verstaan’ hierin te hebben omdat het alles zeggend kan zijn in wat je zelf wellicht ervaart of nog gaat ervaren.De frequentie van de 12 die in al deze portalen voorkomt duidt allereerst op ons multidimensionaal oftewel 12 dimensionaal bewustzijn. Een volledig ontwaken in ons 12-dimensionaal bewustzijn biedt de mogelijkheid om weer te kunnen gaan connecten met ons overkoepelend I AM Bewustzijn (ook wel Monade genoemd) welke zich op 13-dimensionaal niveau bevind en alle andere dimensies in zich draagt. Het is het volledig Gerealiseerd Gods Bewustzijn, ook wel de Gerealiseerde Christus mens genoemd, wanneer alle dimensies geopend, uitgelijnd, verbonden en tegelijkertijd werkzaam zijn. Dat betekend dat de frequentie van de 12 in de maand december door alle lagen van ons menselijk en Goddelijk Zijn heen gaat werken. In combinatie met alle Galactische uitlijningen, het ‘reizen’ door de fotonen gordel op weg naar de Uitlijning met het Galactisch Hart, worden we op alle mogelijke gronden en fundamenten getriggerd en aangeraakt om ons volledige 12-dimensionale Bewustzijn weer te gaan her-inneren, activeren, helen waar nodig en oude ballast en vertroebeld of versluierd bewustzijn te ‘verruilen’ voor ontwaken.

Dit proces is al jaren gaande en steeds meer in de versnelling gekomen de afgelopen jaren en met name dit afgelopen 2012 jaar.Het jaartal 2012 is nummerologisch gezien het getal 5. Het getal 5 staat voor de Manifestatiekracht. Dat betekend dat het in dit jaar werkelijk gerealiseerd en tot manifestatie wordt gebracht. Anderzijds op andere levels staat de 5 ook weer voor het Christus Bewustzijn, opnieuw een verwijzing naar de Realisatie van je God Zelf.In die zin zou je dat nog verder kunnen uitsplitsen of verhelderen via de overige cijfers in dit jaartal, de 12 zoals die hier boven al vermeld is. Maar dan heb je ook nog de 20. De 2 staat voor de overkoepelende polariteit, dus angst/liefde, mannelijk/vrouwelijk, schaduw/licht en noem maar op. Maar op een ander level staat de 2 ook voor het mannelijk aspect. Het mannelijke aspect is in de afgelopen duizenden jaren de overheersende polariteit geworden. Welke het vrouwelijke aspect veelal heeft verdrukt, uitgebuit, verkracht of ondergeschikt gemaakt in de aardse geschiedenis. Dat betekend dus een grote onbalans, want de polariteiten zijn niet meer gelijkwaardig. Dit heeft er lange tijd in de aardse geschiedenis voor gezorgd dat er zoveel versluierd bewustzijn en dus Descentie van Goddelijk Bewustzijn heeft plaats gevonden. Allemaal onderdeel van het Kosmische Plan om de Dualiteit op en top in de 3-de dimensie te kunnen ervaren.

Echter, deze tijden (en daar wordt al eeuwen naartoe gewerkt) zijn het resultaat van een dergelijke dualiteit eindelijk ‘opgeheven’ gaat worden, of eigenlijk volledig overstegen gaat worden. Het hoort bij het Ascensie proces (het weer gaan rijzen in Bewustwording en her-innering van ons Goddelijk Zijn).

De 2 staat in het jaartal 2012 naast de 0. De 0 staat voor de Bron, het Nulpunt waarin alles IS, Goddelijk en gelijkwaardig is, Kosmische Balans dus ook. Dat betekend dat via de 2012 frequentie al ingecodeerd is dat het mannelijke principe of de dualiteit omgepoold gaat worden of terugkeert naar de Bron (de 0) en daarmee alle 12 dimensies van ons Bewustzijn en van Al Wat Is weer toegankelijk worden, vanuit de Kosmische Balans en dat van daaruit dus ook ons I AM of 13-dimensionaal overkoepelend Bewustzijn weer hersteld en bereikbaar is.

Er zijn vele oude culturen die overleveringen hebben rondom deze datum van 21 december 2012, en het jaartal 2012. Elk vanuit misschien net iets andere invalshoeken of beschrijvingen. Maar allemaal noemen ze deze datum en tijdsperiode als zijnde de ‘grote omslag’, het nieuwe Ontwaken. En dat is exact wat de frequenties van het jaar 2012 aangeven, naast alle processen van versnelling in trilling, frequentie en ontwaken waar we al jaren bewust doorheen gaan en kunnen ervaren.In deze unieke tijdsperiode eindigen meerdere langdurige galactische en universele cycli. Onder andere cycli van 65.000 jaar, 26.000 jaar, 13.000 jaar en 6500 jaar eindigen in en rondom dit tijdsbestek cycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaarcycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaarcycli van 65.000, 26.000, 13.000 en 6.500 jaar en dus op vele fronten tegelijkertijd start een volledige nieuwe cyclus.

Het is de tijd van Vernieuwing, een nieuw begin en dus Ontwaken uit de versluiering van voorgaande cycli.Het getal 12 kun je nummerologisch ook zien als een getal 3.Zeer essentiële portalen dit jaar die deze frequenties al meer en meer geactiveerd en aangetrilt hebben, waarmee dieper binnen gebracht in bewust-wording, zijn de drie (!) 3-3-3 portalen van 3 maart ’12, 12 maart’12 en 30 maart ’12. (zie eerdere artikelen).

Daarnaast waren ook de 9-9 activaties en portalen in dat kader ook heel erg essentieel (3×3= 9 activaties en initiaties, zie eerdere artikelen) .Omdat deze in feite het proces binnen de 3-frequenties dieper geïnitieerd en geactiveerd hebben, zodat deze processen , stromingen en frequenties ook volledig meegenomen werden en worden in het proces op weg naar december 2012 toe.

De frequentie van de 3 draagt in zich de frequenties van het Heilig Huwelijk, de weg naar volledige Kosmische Balans en volledig geactiveerd Multidimensionaal Bewustzijn, waardoor het dus weer mogelijk wordt om je volledige I Am Bewustzijn in alle lagen te leven, inclusief in de 3-de dimensie. Dat is het Ascensieproces, en dus biedt de frequentie van de 3 daartoe de weg.

De 3 staat namelijk ook voor de Holy Trinity. Onze allerhoogste staat van Zijn die het mogelijk maakt om ons te verenigen met onze I AM, het is de brug daar naartoe zeg maar. De Holy Trinity van ons Bewust Zijn is het Goddelijk Mannelijk aspect, het Goddelijk Vrouwelijk aspect en het Divine Child aspect. Via de Heilig Huwelijk frequentie van de 3 is het mogelijk om onze vrouwelijke en mannelijke polariteit van Goddelijk Bewustzijn steeds dieper hand in hand te krijgen (op een lijn, in balans) en van daaruit met elkaar te laten versmelten. Dat is de Bedoeling van de Tweelingstraal ontmoetingen die veelvuldig nu plaats vinden (afgelopen jaar en jaren). De Tweelingstralen zijn in Essentie het allerhoogste Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk aspect van Bewustzijn (en dus in Wezen Een) welke met elkaar wensen en dienen te versmelten zoals zij Bedoeld zijn, voorbij alle vorm van dualiteit en polariteit tot Eenheid, van waaruit het derde aspect, the Divine Child ‘geboren’ kan worden.

Dit is het proces van ascensie waartoe de Tweelingstraal-ontmoeting, – processen de weg is. (zie eerdere artikelen dit jaar) Om de Heilige Drie Eenheid in je eigen Bewustzijn weer te activeren, bewust te her-inneren en toegankelijk te maken, daar deze de brug is/zijn naar je allerhoogste Goddelijke Overkoepelende Bewustzijn.

In de activaties en frequentie instroom van de 3-3-3 portalen in maart 2012 zijn deze velden van het Heilig Huwelijk dieper geactiveerd en dus gaan meestromen in al je processen. Op de voorgrond of op de achtergrond, maar overal zitten ze in verweven sinds die tijd. Alles zoekt naar de Heilige Balans, elke polariteit werd stap voor stap dieper belicht om te zuiveren en in gelijkwaardigheid (Heilig Huwelijk versmelting) te brengen met de bijbehorende polariteit.

In de activaties en frequentie instroom van de 9-9 portalen in september 2012 zijn deze frequenties van de Holy Trinity daarin dieper geactiveerd. Een teken dat er al veel mannelijke-vrouwelijke balans gecreëerd is, er diepere lagen van het Heilig Huwelijk in je Zelf bereikt zijn, waardoor de volgende stap: de geboorte van de Holy Trinity bewuster (geboren) kon gaan worden. Dit alles, nogmaals, volledig in voorbereiding op de eindspurt van 2012.

December 2012

In de essentiële portalen van december 2012 zal ook deze fase een dieper laag binnen gaan en nieuwe poorten en mogelijkheden openen in ons Bewustzijn. Het zijn de essentiële activaties van de Heilige Drie Eenheid binnen onze aspecten van Heilige Drie Eenheid die volledig uitgelijnd kunnen gaan worden in volledige versmelting met elkaar.Elk aspect van ons Goddelijk Zijn (het Mannelijke aspect, vrouwelijke aspect en Goddelijk kind aspect) dragen in zich weer de blauwdruk van elkaar. Je zou dus kunnen zeggen, het Goddelijk Mannelijke draagt in Essentie ook weer het mannelijk, vrouwelijk  en kind aspect in zich. Dat geldt ook voor het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Kind aspect. Dat is opnieuw de 3×3= 9 frequentie.

Met de Sterrenportalen, activaties en instroom van verhoogde trillingen worden tijdens de drie 3-3-3 portalen in december 2012 al deze frequenties binnen het Mannelijk, Vrouwelijk en Goddelijk Kind veld ook met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd, zodat deze volledig met elkaar kunnen gaan versmelten en Een worden. Dat betekend bijvoorbeeld dat de Kosmische Balans binnen het Goddelijk Mannelijk veld volledig in de Holy Trinity uitgelijnd en gebalanceerd wordt, zodat mannelijk-vrouwelijk-kind deel binnen dit veld volledig met elkaar versmelten, dat is de Kosmische Balans. Dat zelfde gebeurd ook in de Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijk Kind velden.

Alles stap voor stap. Om uiteindelijk op 21-12-’12 alle velden van de Holy Trinity in je eigen Bewustzijn volledig met elkaar uitgelijnd te hebben, waardoor je de 21-12-’12 Stargate en dus het volledige nieuwe Tijdperk, de nieuwe cyclus van Ontwaken kunt gaan betreden. De weg geopend wordt om je volledige I AM 13-dimensionaal Bewustzijn in alle dimensies van Zijn tegelijkertijd te leven en je God/Godin Zelf weer Volledig te her-inneren. De Gerealiseerde Christus Mens te Zijn en te leven in alle dimensies.

Op een ander level verwijst de 3×3 (=9) frequentie van december portalen ook weer naar de 9 dimensies van het Galactische Hart, waar we door de uitlijning op 21-12-’12 doorheen kunnen gaan zodat ons volledig Goddelijk Potentieel weer toegankelijk wordt.De 9 dimensies plus de Heilige Drie Eenheid binnen ons Bewustzijn maken opnieuw het getal 12, het 12 dimensionaal of Multidimensionaal Bewustzijn, die leidt naar onze Goddelijke Bron, de 13-de dimensie oftewel je I AM overkoepelend Bewustzijn. En ook dat voltooid een cyclus, van waaruit een geheel nieuw Tijdperk kan ontstaan. Het nieuwe Gouden Tijdperk waarin volledig Ontwaken en leven vanuit ons Goddelijk Bewustzijn weer mogelijk wordt.De 9 dagen die tussen deze 3 portalen plaatsvinden zijn periodes van intensieve initiaties en integratie om je Bewustzijn volledig klaar te stomen naar het voor jouw Bewustzijn hoogst haalbare Bewustzijn en je daarop voor te bereiden, naar waar vanuit je de 21-12-’12 uitlijning zult kunnen gaan ervaren, omvatten in Bewustzijn en de poort naar Multidimensionaliteit of Ascensie zult kunnen binnen gaan.

Wat betekend dit alles nu?

Al deze trillingsverhogingen, verschuivingen en shifts in Bewustzijn, al deze activaties en initiaties zijn van invloed op ons persoonlijk  en op het Grote Geheel. Niet alleen het menselijk Bewustzijn, maar ook Moeder Aarde en het gehele Universum. Niet alleen heeft het de afgelopen jaren geleid tot een immense persoonlijke groei en bewustwording, steeds dieper uitspitten van je Zelf en dat wat feitelijk versluierd is (geweest) te zuiveren, helen en los laten of transformeren. Waardoor steeds meer van ons Goddelijk Bewustzijn, stapje voor stapje bevrijd en her-innert kon worden.

Dit allemaal in voorbereiding op en in resonantie met hetgeen in het Kosmische Plan en dus in dit Universum gaande is. De ‘pionnen’ die steeds verder werden klaar gezet door de instroom van verhoogde trillingen, waarin we uitgedaagd zijn en worden steeds dieper te her-inneren, omarmen en embodyment te gaan geven aan ons Goddelijk Zijn, en stap voor stap daar verder in te groeien en steeds meer vorm te geven aan ons unieke Zijn en Meesterschap.

Tegelijkertijd is via die groei , ontwaken en bewustwording en met vele pioniers in Bewustzijn, waar ook ter wereld heel bewust voorbereidingen getroffen en zijn geheel nieuwe aarde- en sterrenportalen geopend, Ascensielijnen geactiveerd, de Nieuwe Aarde Matrix gecreëerd die resoneert op de nieuwe in plaats van de oude aarde frequenties en vele andere voorbereidingen getroffen voor de nieuwe cycli die gaan starten.

Met deze laatste eindspurt waarin de oude aarde tot een afronding komt en de nieuwe aarde volledig bestaansrecht krijgt en geboren gaat worden wil dat niet zeggen dat alle Zielen, ook zij die zich hier nu geenszins van bewust zijn, plotsklaps in ‘het diepe’ gegooid worden en middenin deze shift terecht komen.Uiteindelijk voel en weet ik al jaren dat we telkens doorlopend al vanuit de 2012-frequentie werkzaam zijn en groeien, en dat kan ook niet anders, want we kunnen niet van de ene op de andere dag plotsklaps volledig vanuit onbewustzijn overgaan in Goddelijk Bewustzijn. Dat is een lange weg van duizenden jaren in voorbereiding geweest, en die Zielen die daar in het Nu nog niet mee bezig zijn, kunnen niet ineens die omslag maken. Daar is het Goddelijke Al Wat Is niet volledig Onvoorwaardelijke Universele Liefdeskracht voor. Dat zou namelijk shock veroorzaken en uiteindelijk heeft elke Ziel zijn/haar descensie en ascensie pad naar eigen believen ingevuld en uitgestippeld. En zal op zijn/haar Divine Timing het pad van Zelf Realisatie van het Goddelijk Zijn betreden.

Daar kan geen enkel oordeel over bestaan, daar ieder Ziel een uniek Pad van Meesterschap kent. En zij die in het nu op aarde wellicht nog vanuit onbewustzijn leven, zijn misschien pas net ‘ingestapt’ in de aarde-ervaring omdat ze elders al Ascensie en Meesterschap eerst wensten te bereiken (ander sterrenstelsel, Universum, of waar dan ook). Daarom, iedere Ziel op zijn/haar Divine Timing….

Het betekend echter wel dat met alle mogelijkheden die nu gecreëerd worden in het bewustzijn (menselijk, planetair, galactisch en kosmisch) dat het heel andere zoden aan de dijk gaat zetten. Het is zeg maar alsof wij de poorten voor deze mogelijkheden openen opdat deze nooit meer gesloten worden. Dat betekend dat zij die nog volop in de 3-de dimensie met versluierd Bewustzijn aan het ‘experimenteren’ en ervaren zijn hoe dan ook sneller stappen van groei kunnen gaan nemen richting Ascensie indien hun Bewustzijn dat wenst. Dat zie je in feite bij heel veel Zielen ook al gebeuren. Velen hebben geen weet nog van wat er allemaal gaande is, en toch ervaren zij allerhande heftigheden, moeilijkheden en uitdagende situaties die veelal in eerste instantie angst triggeren (onwetendheid) maar zullen leiden naar bewust wording.

Dat is voor iedereen meer en meer toegankelijk die processen van bewustwording zullen steeds meer versnellen en verdiepen. De verhoogde frequenties zorgen ervoor (ook al goed te merken afgelopen jaren voor hen die wel bezig zijn met ontwaken) dat oude patronen, oude karmische ballast veel makkelijker en sneller te transformeren is, sneller zelfs al dan een jaar of 10 geleden. Dat zijn de voordelen van de verhoogde frequenties en de Poorten naar volledige Realisatie van het Goddelijk Zijn en Meesterschap die daarmee vrijkomen. Iedere Ziel behoud het recht zijn/haar eigen unieke Pad te bewandelen in zijn/haar Divine Timing, maar de mogelijkheden liggen meer open om sneller te kunnen groeien, terug naar Huis, naar de eigen Bron en Multidimensionaliteit.Voor de Zielen die nu misschien al jaren dieper aan het ontwaken zijn zal het betekenen dat zij ook veel meer versnelling in Bewustwording en pad van Ascensie zullen gaan ervaren.

Ook zij die al wel een poos bezig zijn zullen niet plotsklaps de shift volledig kunnen gaan maken tenzij hun Kosmische Planning daar ligt en zij daar volledig aan toe zijn in hun Divine Timing.Voor sommigen zal het echter wel kunnen betekenen dat zij volledig voorbereid zijn en daartoe in de mogelijkheid gesteld worden om wel volledige Realisatie al te gaan leven. Dat betekend echter nog steeds een immense nieuwe groeiweg in het leren embodyment te gaan geven aan hun volledig Ontwaakt Bewustzijn. Echter de grenzen van de oude energie en oude jij zijn dan volledig verdwenen en je kan werkelijk alle dimensies van je Zijn vorm gaan geven en her-inneren.

Vele Zielen die werkelijk vanaf de Poort van 21-12-’12 de Ascensie in volledige belichaming gaan brengen zullen een geheel nieuwe weg van Doelen en Taken gaan ervaren of daarvoor kiezen, om keer op keer opnieuw de mede Zielen (broeders en Zusters van Licht en Eenheid) te helpen bij hen Ascensie proces, en zullen verder co-creëren vanuit Totale Goddelijke Gelijkwaardigheid met ‘hemelen en aarde’ (en alle Meestervelden die zich daar tussen ‘bewegen’).Uiteraard eindigt hiermee de oude cyclus en de nieuwe cycli van duizenden jaren mag gecreëerd gaan worden, waarin de Droom van het Goddelijke in Creatie gebracht mag worden vanuit het eigen Goddelijke Unieke Zijn. Opnieuw zal elke unieke I AM daartoe een eigen blauwdruk, code, inbreng en kleur aan mogen gaan geven. In elk geval, evolutie stopt niet bij het bereiken van dit punt.

Er is al aangegeven vanuit ‘mijn Spirit’ dat ook processen rondom volledig samenvloeien van grotere velden van de I AM dan een aanvang gaat maken. Want ook jouw I AM Bewustzijn is weer onderdeel van een veel grotere Universele ‘Zielengroep’  zeg maar. Evolutie is altijd in beweging en cyclisch….maar zal door het Bewust her-inneren en meewerken in Goddelijke Co-creatie ook steeds uitermate boeiender worden….

© Willemien Timmer, 28-11-’12 (om 13.33 uur)

Frequenties van deze datum en tijd:28 is nummerologisch een 10, dus weer een 1. Dat betekend dat je de frequentie ook als een 1-11-12 kunt zien, zijn vier 1-en op een rij, en dat duidt weer op immense transformatie, nieuwe geboorte, activatie nieuwe codes. De tweelingstraal frequentie.De 0 (van de 10) duidt op de Bron.De 2 op de polariteit.Dus:Nieuwe coderingen, transformaties, instroom en activaties, ook binnen de Tweelingstraal (ook de 2) processen van Heilig Huwelijk. Om terug te keren naar de Bron.De 10 staat voor het vrouwelijke (de 1)  die de sleutel heeft naar de terugkeer naar de Bron.De tijd 13.33. verwijst naar de Holy Trinity en de 3-3-3 portalen van Heilig Huwelijk binnen de Holy Trinity. De 1 staat opnieuw oor het vrouwelijk aspect die daartoe de sleutels heeft en de 1 staat tevens voor nieuwe geboorte/nieuw begin!

Lees alle artikelen in deze serie hier.