37067_407020919383900_1723865428_n

All will come to Light, but this is just the beginning!

 

Vooral tijdens de Ascensie Activatie  workshops die ik mag geven komt er heel erg veel informatie over de veranderingen in deze tijd naar voren. Een waardevol aandeel om steeds dieper te gaan begrijpen wat er gaande is in deze tijd en hoe wij daar allen met zowel ons Bewustzijn als ons menselijke zijn mee kunnen worstelen, wordt daarmee helderder belicht en uitgelicht. En reikt ook vaak weer veel meer ‘understanding’ van binnenuit aan waardoor ons vertrouwen groeit, we dichter in onze kracht kunnen blijven staan en ons innerlijk steeds meer de rust bewaakt, ook daar waar ons menselijke ikje in de paniek schiet bij alles wat plaats vindt in het uiterlijke, aardse leven.

Veel mensen ervaren momenteel allerlei heftige processen en problemen in deze tijd. Van persoonlijke, emotionele of andere problemen, tot onbalans, ieder ervaart het op een eigen manier.  Daarnaast zie je overal op aarde ook deze ‘opschudding’ ontstaan in allerhande vormen. Eigenlijk is dit in alle heftigheid gestart vanaf het begin van 2011. 

Dat heeft alles te maken met de codering/energie van het jaar 2011, welke gaat over een Ultieme Transformatie en schoning van al het oude. En dit is het sleuteljaar van enorme versnellingen in trilling, op weg naar 2012.Alles wat nog van de ‘oude orde’is, wat niet resoneert op Eenheids Bewustzijn, Liefde, bewustzijn en gelijkwaardigheid, zal aan het Licht gebracht worden, uitgespeelt worden op het ‘aardse speelveld’ om gezuiverd, hersteld, geheeld of gebalanceerd worden. Daar waar macht(smisbruik), manipulatie, beperking van vrijheid, beperking van het mogen Zijn wie je Bent nog de overhand hebben, daar zullen de ‘klappen’ het hardst zijn. Want alle, werkelijk alle, oude fundamenten zijn aan het instorten en kunnen geen stand meet houden in de nieuwe trillingen die steeds meer gefundeerd worden in de aarde en collectieve Bewustzijnsvelden.

“All will come to Light” dat is ook de belangrijkste boodschap van de Graantempel die we hier mochten verwelkomen en die zoveel prachtige wijsheden, inzichten en inspiratie mocht brengen. Maar tevens krachtig mee heeft gewerkt in de planetaire verschuivingen en bewustzijnsgroei van velen die hier de afgelopen periode zijn geweest (voor sommigen bewust voor anderen misschien wat minder bewust, maar hij heeft gewerkt en hoe!).

De ‘Graantempel’ die de plattegrond van de (nog niet gevonden) Tempel van Ma’at weerspiegelde, gaat over de frequenties van deze Tijd, de energie en het Bewustzijn van Ma’at brengt alles aan het Licht, in de juiste Kosmische Balans en hersteld het evenwicht. Zo zie je maar wederom, alle oude Bewustzijnsvelden weerspiegelen ook in deze tijd nog altijd de universele Waarheden, zoals ik altijd al zo fanatiek geroepen heb. Alle oude Meestervelden of Neteru zijn nog steeds van grote waarde en dienstbaar, simpelweg omdat ze de ’spiegels’ zijn van de grote Universele velden die nog altijd werkzaam zijn. De oude Egyptenaren (in dit geval rondom de energie van Neteru Ma’at) wisten dit en werkten met deze Kosmische, Universele principes vanuit hun Hoger Bewustzijn. En dat Bewustzijn is voor velen weer steeds toegankelijker in deze tijden, waarin ook in ions alles aan het Licht komt.

Deze tijden van chaos dienen enkel het Hoger Doel om ons, persoonlijk, maar ook collectief karma te schonen en ons Bewustzijn weer helpen op te liften naar hogere stadia van zijn en bewust Gewaar Zijn. Dat we daarbij door onze eigen ‘shit’ dienen te gaan is een logisch gevolg. Want vol sluiers, dualiteit, karmische stukjes, donkerte in ons kunnen we nooit ons Hoogste Licht en Bewustzijn weer leren belichamen.Dat maakt dat het juist in dit jaar van transformatie (2011) in alle heftigheid is los gebarsten en het daadwerkelijk de tijd is onszelf tot in de diepste wortels onder de loep te nemen. Waarin ben ik nog niet zuiver? Waarin heb ik nog geen zuiver zicht? Welke onbewuste diep verborgen oude emoties, patronen of valse oude fundamenten streef ik nog na?

In persoonlijke levens, leerlessen en processen zie je dit terug. Evenals op wereldschaal in de collectieve velden van landen en hele bevolkingsgroepen.Alle oude fundamenten vallen om en de angst slaat toe, want waar is de houvast en grip die we altijd dachten te hebben? We mogen gaan leren om steeds meer vanuit een nieuw fundament, in een hogere trilling gefundeerd te leren staan en alles wat nieuw is, is vaak nog eng, of levert onzekerheden op. Het heeft de tijd nodig om er mee vertrouwd te raken.

Maar juist in deze tijd, zeker op weg naar het ultieme 11-11-11 Portaal zal de wereld en daarmee ook ons persoonlijke leven nog aardig gaan schudden op de grondvesten. Nogmaals, alle oude wortels mogen aan het Licht komen.En hoe heftig en soms moeilijk te behappen het nu al is, alles met een duidelijk doel: dat we steeds meer in onze werkelijke Kracht en Bewustzijn kunnen gaan staan. Steeds dieper onze eigen kwaliteiten zullen ontdekken en inzetten. Onze unieke coderingen zullen decoderen en aanspreken, en steeds dieper zullen her-inneren wie wij zijn en waarom we hier zijn. Opdat we zoals ooit de afspraak was, voordat het ‘spel in de 3D realiteit op aarde’ begon, ons Zijn volledig in alle dimensies bewust en gewaar zullen zijn en in alle velden tegelijkertijd Bewust kunnen leven en dit ook belichaamd kan worden in de 3D realiteit.

De ultieme uitdaging, die we ooit, lang geleden zijn aangegaan. En die we in ons mens-zijn al zo lang vergeten zijn.We zijn daarom, vanuit dat perspectief dus ook geen slachtoffer van de situaties die nu wereldwijd en persoonlijk uitspelen. We hebben het zelf gecreëerd, ooit lang geleden (vanuit menselijk perspectief dan) juist om  ons Zelf te helpen terug te keren naar Heelheid, bewustzijn, integriteit, Zuiverheid en zoveel meer.En dat is wat al deze aardse situaties ons proberen te helpen her-inneren: we zijn geen slachtoffer, kom uit die oude rollen, maar sta op en ga in je Kracht staan. Hou je staande, die kracht heb je in je, want ook dat heb je je Zelf mee gegeven toen je besloot dit ‘spel’ mee te spelen. We mogen het ons alleen her-inneren.

En vanuit je Kracht ga je ook de vreugde voelen, ondanks alles wat je vanuit menselijk perspectief ervaart en ziet om je heen of op wereldschaal. De Vreugde van de verandering, we zijn hard op weg naar Huis. We leven in unieke tijden die nog nooit in de 3-de dimensie zijn voor gekomen. We zitten vlakbij de ‘eindstreep’, we ruiken de stal al. En mede daarmee wegen vaak de laatste loodjes het zwaarst! Want dat is wat velen vanuit een bewustere staat van Bewustzijn en die weten wat er gaande is in deze tijd, ook vaak ervaren. En dat kan soms nog moedeloos maken of frustrerend werken. En soms schieten we dan weer even in ons mens-zijn en vergeten we te kijken naar het Grotere Plaatje. Dus ja, ook de mensen die al bewust(er) weten wat er gaande is, hebben het hobbelig in deze tijden. Geen mens is (al) vrij van oude dualiteitswortels, en we mogen hier allemaal mee spelen en in groeien en leren. En elke situatie van onbalans en leerlessen helpt weer om dieper bij onze Wezenlijke Kern te komen, oude verstopte wortels van dualiteit of schaduw te ontdekken, omarmen en helen om weer verder te groeien in onze eigen Kracht.

En ja, Kracht en Bewustzijn zijn in combinatie met Licht en Liefde steeds meer de sleutelwoorden waar het in deze tijd ook om draait. Met alleen ‘licht en Liefde” komen we er niet, want dat versluierd nog altijd de Ego belangen vanuit het diep onbewuste, dat houdt oude fundamenten en patronen in stand en zorgt niet dat je volledig mee kan gaan in alle verhogingen van trilling. Of dat je je staande houdt in deze hobbelige tijden vol vernieuwing.Dus de sleutels zijn het gaan staan in je eigen Kracht, zover als je Bewustzijn maar reikt op dit moment, proberend het Vertrouwen vast te houden, maar vooral ook Bewustzijn of Bewustwording over hetgeen wat gaande is. Want dat sterkt je weer om te gaan staan in je Kracht, in je vertrouwen, en ook in je Licht en Liefde.

Vanuit Weten/voelen/begrijpen wat voort komt uit Bewustzijn kun je alle andere aspecten omarmen, bekrachtigen, helen, transformeren of loslaten in Liefde.Bewustzijn zorgt ook voor het inzicht in datgene wat er in jou, maar ook wereldwijd gaande is, en helpt je om geen of steeds minder angst te voelen nu alle oude duale fundamenten weg vallen en je ‘blanco’ in het nieuwe staart. Het helpt je handen en voeten te geven, feilloos je Bewustzijn, weten, Intuïtie, Goddelijke Kennis aan te spreken over welke volgende stap belangrijk is in jouw groei, wereld, Missie of wat dan ook. Vanuit een steeds dieper vertrouwen en geworteld raken in een nieuw fundament.

En dat nieuwe fundament, van de Nieuwe aarde, is even wennen. Want het voelt niet zo stevig en statisch als dat we al zo lang gewend zijn. Het voelt meer vloeibaar, ijl, beweeglijk, omdat het mee stroomt op telkens opnieuw de nieuwe verhogingen van trillingen, en vooral omdat het niet statisch is. We mogen leren om voorbij die staat van stevigheid te gaan en ons te leren funderen in een stromende beweging. Want niets in het Universum is statisch en altijd hetzelfde.Nu voelt hoe dan ook dat nieuwe fundament nog wat extra wiebelig, omdat het nog in wording is. Dat maakt het des te uitdagender.

Naarmate we persoonlijk en planetair gezien steeds meer oude fundamenten aan het licht brengen en opschonen, ontstaat er meer ruimte om de Nieuwe Matrix van hogere frequenties meer en meer te ankeren.In de afgelopen Portaal Workshops (77-11 en 88-11)  is hier hard aan gewerkt, evenals de prachtige diepgaande en zeer krachtige workshop van gisteren (21 augustus ’11, ook een Portaal dag in de energie van de 11-11). En ook de komende portaaldagen zal hier steeds dieper in door gewerkt gaan worden voor Moeder aarde en het grote Geheel (99-11 en 10-10-11), om op de 11-11-11 Poortdag dit nieuwe fundament geheel nieuw leven in te blazen en in volledige Kracht werkzaam te laten zijn. Wat een markering zal zijn in de ankering van de enorme golven van Licht en hoge frequenties die vanaf dat moment makkelijker en dieper gegrond zullen zijn. En wat werkelijk bestaansrecht zal geven aan de Nieuwe aarde Matrix.

Er wordt aan alle kanten hard gewerkt aan dit nieuwe fundament, en ieder die hier bewust aan mee werkt draagt een eigen uniek steentje bij. Aan de eigen groei, en via de eigen groei en zuiveringen ook weer aan de collectieve velden en het Planetaire Proces. Maar ook vanuit alle uithoeken van het Universum wordt er hard (mee en samen) gewerkt aan dit unieke ‘Project Aarde’.  Het is veelal ontroerend om te zien hoeveel belangstelling en zorg er voor ons is, vaak voor zo velen niet zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Maar toch zo overduidelijk aanwezig. Juist nu, nu alles rommelt en de ultieme healing van het menselijk Bewustzijn en Moeder Aarde zo haar hoogtij viert.

En ook daarom is Bewustzijn en Kracht weer zo’n belangrijk aspect, maar ook het aspect vertrouwen! Juist nu alles zo heftig rommelt en hobbelt, is er meer hulp en begeleiding vanuit andere dimensies dan ooit tevoren! Dit is het cruciale moment van omslag waar we al zoveel duizenden jaren aan werken en naar uit hebben gekeken. En het is zo belangrijk je Zelf hier af en toe aan te her-inneren, dit te onthouden, het bewust de ruimte te geven in je leven en Zijn. Des te opener zul je gaan staan om de hulp ook steeds meer te ervaren, zien, voelen, ontvangen.

Want zoals ook al maanden doorgeven wordt, keer op keer opnieuw, zijn de volgende woorden: This is just the beginning!

Het zal de komende maanden naar het 11-11-11 Portaal steeds hobbeliger worden, op z’n zachtst uitgedrukt. Nog meer onderdrukking, angst, manipulatie, macht zal ten val gaan komen en ook de diepste wortels van oude fundamenten komen aan het licht. Dat gaat niet altijd gepaard met makkelijke stukken, zoals we nu al dagelijks ervaren. Maar juist die diepste wortels zullen de laatste oude fundamenten van de oude wereld om gooien. En dat gaat gepaard met meer strijd, tegenwerking, angst en rommelige situaties op aarde. Om werkelijk tot de voltooiing te kunnen komen van het oude en het nieuwe volledig geboren te laten worden.

Dat betekend nog meer doofpotten die aan het licht komen, beurzen zullen gaandeweg steeds dieper gaan crashen, meer opstanden, natuurrampen en wat niet al meer. Alles zal tegelijkertijd in meer heftigheid toenemen. En dat kan ook niet anders als we door onze eigen oerwortels van pijn en trauma heen dienen te gaan. Ons Ego zelf tot in de diepste kern willen schonen, her-inneren en uiteindelijk helen, zodat het een zuiver draagvlak kan worden waarvoor het bedoeld is. Niet voor ego, eigen belang en het uitspelen van spelletjes als macht en manipulatie. Maar een zuiver draagvlak voor ons Zijn, ons Multidimensionaal geopend Bewustzijn wat handen en voeten mag krijgen in de 3D wereld. Wat dus een verlengstuk is van onze spirit, om onze spirit vorm te geven in de derde dimensie.

Maar tegelijkertijd nogmaals, Blijf zoveel als mogelijk streven om in je Zuivere (Hart) Kracht te blijven staan. Dat helpt je je staande te houden in deze tijden, laat jouw als een Vuurtoren en rots in de branding ook in jouw omgeving de wereld om je heen staande te houden, dat helpt je om telkens opnieuw vanuit een hoger Perspectief te zien wat er gaande is, in plaats van te identificeren met alleen je menselijke emoties, en helpt je in een razend tempo krachtiger dan ooit te helen, transformeren, te groeien in Kracht en Bewustwording. Te her-inneren…

En sta open om de mooie dingen in deze tijden te zien. De groei die we doormaken is immens en ongekend, zoveel belangrijke en bijzondere zaken die zo lang voor ons verborgen zijn geweest komen aan het Licht. In ons zelf maar ook wereldwijd. Informatie die regeringen decennia lang heeft verzwegen, komt nu aan het Licht. Oude doofpotten zijn niet meer te onderdrukken, er is nogmaals zoveel hulp, ook planetair zichtbaar aan de vele vreemde fenomenen die in steeds grotere getale voorkomen en steeds meer geaccepteerd worden, er is niet meer omheen te draaien. (Enkele van de meest recente laatste berichten: op het randje van het graancirkel seizoen zijn er nog een aantal gecreëerd, enorme zandcirkels gevonden in China, Mexicaanse regering geeft informatie vrij over Inca tempels na 80 jaar zwijgen, Zahi Hawass die Egyptische vondsten en unieke bijzonderheden die de geschiedenislijnen in werkelijke waarheid zouden laten zien, al jaren de doofpot stopte, is nu ook van zijn plek gestoten en ontslagen, enorm veel verschijnselen van Ufo’s, Lichtbollen en andere Lichtfenomenen. En nog zoveel meer wat er in deze tijd wel geopenbaard wordt en aan het Licht komt.).

En nogmaals, de sluiers zijn zoveel dunner dan ooit tevoren, waardoor het steeds meer zichtbaar is dat datgene wat de wereldgebeurtenissen spiegelen ook wat in ons gaande is, zo microkosmos zo macrokosmos, en andersom! En ‘zo boven, zo beneden’ en andersom, want ja, ook in Galactische en Kosmische Velden zijn enorm veel cruciale verschuivingen gaande die te maken hebben met de Universele Ascensie en ook dat heeft z’n weerklank op de persoonlijke en planetaire processen en trillingsverhogingen!

Nou, opnieuw een kort blik op alles wat er gaande is in deze tijd. En opnieuw kan ik zeggen: er is nog zoveel meer te zeggen, vertellen en ontdekken. Want werkelijk, we leven in een unieke tijd met zoveel unieke mogelijkheden, informatie die vrij komt en opnieuw is dit slechts een tipje van de sluier! Maar ik hoop van harte dat het je weer meer inzicht, herkenning of ondersteuning heeft mogen brengen!

 

© Willemien Timmer 22 augustus 2011

 

Wil je meer weten over wat er in deze unieke tijd allemaal gaande is, of zelf ervaren of ondersteuning, meer inzicht of hulp bij je eigen processen hierin?Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen of neem een kijkje op de website voor de vele mogelijkheden hiervoor van Praktijk Apofyliet