248067_467110883369103_1290448012_n

Welcome in the magical 2012 where Everything is possible

Een introductie van 2012

Daar zijn we dan eindelijk aanbeland in het lang verwachte jaar 2012. Zovelen hebben hier al zo lang naar uit gekeken, vaak al  vele levens en ook al vele jaren. En dan stap je dat nieuwe jaar binnen misschien vol verwachtingen, hoop of misschien zelfs angsten. En dan lijkt toch nog steeds alles in eerste instantie gelijk.

En ja, dat is ook geen wonder. Als je al steeds je Zelf oefenende of toestond om in de Flow te zijn, met je eigen spirit in verbinding was, dan veranderd er in een eerste oog opslag niet zo heel erg veel. Want ik voel en  roep het al jaren: we zitten al lang in de 2012 energie, als je maar in je kracht, afstemming, uitlijning en verbinding blijft staan, hoe moeilijk dat soms ook is. En je processen aangaat die je eigen Essentie je aanreikt op je Pad.

Maar hoe dan ook zijn in de afgelopen jaren natuurlijk de trillingen die naar de aarde kwamen hevig versnelt. En zeker vanaf het 11-11-’11 Portaal afgelopen november zijn we in een mega stroomversnelling van dagelijkse trillingsverhogingen terecht gekomen.

En hoe getraind, open, bewust je ook bent, voor velen is dat zwaar, bijzonder uitdagend en soms zelfs heftig. De processen die sinds die tijd vrij komen, en ook in het nu hun doorwerking hebben in de 2012 energie, zijn van geen alledaagse kost. Werkelijk de diepste stenen en oudste fundamenten mogen nu naar boven komen. Bekeken, erkend, herkend worden, hoe pijnlijk dan ook, geaccepteerd en omarmt worden. Want dan pas kunnen ze werkelijk voor eens en altijd losgelaten worden en kom je in unieke nieuwe lagen van je Bewustzijn terecht, die alles wat je ooit kende overtreffen.

En dat heeft niet alleen te maken met de steeds snellere trilling, met alle Collectieve velden en je eigen Bewustzijn die dieper en dieper ontwaakt. Het heeft uiteraard ook met het Nu te maken, en ook met de frequenties en daarmee de mogelijkheden die het jaar 2012 ons aanreikt.

2012 is enerzijds een 5-jaar (2+0+1+2= 5). Dat betekend een jaar van Creatie en Manifestatie. Vanuit een ander perspectief (’12)  is het een 3-jaar. Het jaar van de Heilige Drie Eenheid, het Heilig Huwelijk. Waar we al zo lang steeds meer in de diepte op voorbereid worden.Zou je nu symbolisch deze frequenties van de 3 en de 5 bij elkaar optellen, dan krijg je het getal 8: de Oneindigheid, de Eeuwigheid, de lemniscaat. Al deze 3 getallen en dus frequenties zijn alles zeggend over het jaar 2012 en welke energieën we dit jaar zullen kunnen ervaren en leren kennen. Vooral in ons Zelf, maar ook waar deze frequenties ons Bewustzijn naartoe stuwen en toe stimuleren.En dat is nog diepere herkenning van ons Zijn, nog diepere opschoning van alles wat de Liefde en Eenheid in ons in de weg staat. Alle polariteiten die tegenover elkaar staan in ons, in ons leven en ervoor zorgen dat we ons telkens opnieuw bewust of onbewust identificeren met de dualiteit.

Weet en voel dat we in wezen nog altijd die heelheid en eenheid zijn, en dat in elke uithoek van ons wezen nog in ons dragen. We mogen het ons nu alleen ook gaan her-inneren in de 3-de en 4-de dimensie van ons zijn. Want dan kunnen we werkelijk in onze grootse Multidimensionaliteit gaan leven, ook op aarde. De intentie en grootste uitdaging die onze Ziel ooit is aangegaan!Nieuwe stromen en mogelijkheden tot collectieve groeiIn de afgelopen jaren is dit door Spirit zo krachtig en vooral prachtig gedirigeerd en voorbereid. In velen van ons zijn steeds dieper connecties en her-inneringen open gegaan en zijn we steeds dieper aan het Thuis komen in ons Zelf of Zijn. Dat proces is al jaren gaande, en velen van ons merken al de afgelopen jaren op hoe dit steeds verder de diepte in gaat, en steeds meer in stroomversnellingen is geraakt.

Uiteindelijk niet alleen meer in ons eigen Bewustzijn, maar gaandeweg werd je je misschien ook steeds meer bewust dat wat er in jou mocht helen, ook voor het grote geheel en het Collectief veld van toepassing was. Veel persoonlijk karma is reeds sinds jaren bijna geschoond, en velen van ons werken inmiddels sinds enkele jaren natuurlijk nog aan eigen groeistukken, maar lang niet altijd meer vanuit persoonlijk karma, maar meer vanuit collectieve stukken, zielsgroepen, en veel grotere velden. Daarbij heb je misschien ook opgemerkt dat je veel meer een ‘werktuig’ van je eigen Spirit bent ‘geworden’ voor jouw zijn en het Grote Geheel. Dat wanneer jij jouw stukken uit werkt, oplost of heelt en omarmt, je dat ook in de collectieve velden hebt weten binnen te brengen. Waardoor andere Zielen ook makkelijker met dergelijke stukken aan de slag konden gaan in zichzelf.

We dragen allemaal daarin onze eigen missie en unieke coderingen, en dragen daarmee allemaal bij aan het grote Geheel.Zo zul jij ook verder hebben kunnen groeien, doordat andere Zielen hun stukken oppakten, dit ‘doorgaven’ aan het Collectief, waardoor jij ook makkelijker stappen kon gaan zetten in healing of bewustwording van facetten van je Zijn die voorheen misschien nog onoverbrugbaar leken.Want zo werkt het vanuit het Groter Perspectief gezien. En deze waarheden worden steeds bewuster en meer zichtbaar!

Dat zal ook in 2012 alleen maar meer en meer Bewust gaan worden, omdat dit is wat er werkelijk gezien, ervaren en her-innert mag gaan worden. Niets en niemand staat los van elkaar. Nu roepen velen al jaren ‘we zijn allemaal Een’. En ja dat is absolute waarheid. Feit is alleen dat velen dat vooral mentaal of vanuit beperkt perspectief konden zien of weten. Maar het mag nu gaandeweg echt meer gaan indalen in het gevoel en Bewustzijn. Wij zijn inderdaad Een, en allen ‘pionnen’ in het grote Spel van Ascensie. Niet alleen van ons eigen zijn, ook van  Moeder aarde, and way beyond!

We dragen allemaal ons steentje bij en als wij ons steeds meer onze eigen Heelheid gaan her-inneren  in alle facetten van wie wij zijn, zullen we deze grootse Kosmische waarheid ook steeds dieper werkelijk leren voelen.En dat is een wezenlijk onderdeel van ons Ascensie proces. Maar eer we daar zijn, dient er nog wel het een en ander gezuiverd, geheeld, her-innert te worden in ons Bewustzijn.

En daartoe dienen alle opschoningen, processen van groei en ontwaken, die nu zovelen tot in de diepste fundamenten weet te raken.Voorbereidingen op 20122012 biedt werkelijk de potentie om daar grootste stappen in te zetten en daarom ook is het sinds het ultieme 11-11-11 Portaal en de instroom van die frequenties, in voorbereiding op de 2012 frequentie van een pittige orde geweest. En zoals het nu lijkt zal dat ook nog wel even zo blijven. Want al denken we al zoveel aan oud fundament geruimd te hebben, werkelijk de diepste lagen, terug naar ons volledig Ontwaken mogen we aangaan.

Groot voordeel is echter wel dat ondanks de storm aan processen en stroomversnellingen we de afgelopen jaren ook al zoveel ‘tools’ in handen hebben gekregen in onze groei, en waarvan onze Spirit nu vraagt om alles uit de kast te trekken en werkelijk in te zetten. Momenten van rust nemen voor jezelf, bezinning, afstemming, een krachtige aarding neerzetten, liefdevol naar je Zelf te zijn, luisteren naar gevoel, lijf en intuïtie. En wat al niet meer. We zijn al zo getraind in onze groei op weg hier naar toe, de finale slag in de omslag van ons Zijn. En Spirit vraagt ons alles wat we reeds geleerd hebben in te zetten om ons staande te houden, om in dat oog van de orkaan te blijven staan, in de Flow mee te gaan in een steeds dieper vertrouwen, onze kracht te bewaken. Uiterst zorgvuldig te luisteren naar ons Zijn in wat nog wel of niet meer bij jou en je Pad past. Naaktheid op en top. En hoe getraind we daarin misschien ook al zijn op zovele lagen. Op deze nog diepere lagen van ons zelf zal dat opnieuw uitdagingen, confrontaties en weerstanden in je op kunnen roepen. Uiteraard. Dat is groei. En we komen steeds dieper bij onze Wezenlijke kern, dus de uitdagingen lijken groter dan ooit!

Maar tegelijkertijd zijn ook de mogelijkheden grootser dan ooit. Want kunnen we onze Kracht bewaken, in onze uitlijning en vertrouwen blijven staan, die innerlijke Flow volgen….wow! wat er dan zichtbaar en mogelijk wordt is werkelijk al leven in de nieuwe Aarde energie. Synchroniciteiten, begeleiding, signalen van spirit op welke wijze dan ook vullen je dagelijks leven, ook gewoon in je dagelijkse bezigheden. Doorlopend. Niet een moment opname, nee doorlopend!

De liefdevolle stimulans van je eigen zijn en het Grote Geheel is en wordt dan zo tastbaar, zo zichtbaar, zo direct ervaarbaar. En dat is van de grootste waarde en schoonheid in deze tijd. Want ook dit kan jouw realiteit zijn. Je dient er alleen voor te kiezen, van heel diep in je wezen. En de moed te hebben, de kracht te hervatten om te gaan waarvoor je hier ooit gekomen bent. En ja, dat valt soms echt niet mee. Zeker niet in deze processen en diepgang. Het vraagt van je om op blind vertrouwen te varen, zonder te weten waar je heen gaat of hoe de volgende stap zich zal ontvouwen, het vraagt om immense veranderingen in je leven, die, als je de Flow volgt zich op de meest onverwachte wijze zullen aandienen.

En tegelijkertijd is daar het Weten, in diep contact met je Spirit, dat het klopt, dat het juist is, dat het het meest logische vervolg is op al je eerdere stappen, groei en het Pad wat je reeds eeuwen bewandeld.Maar volg je je Spirit, in blind vertrouwen, in overgave dan ook werkelijk steeds meer van jouw Zijn her-innert en belichaamd worden en wordt je Missie helderder en helderder, zo ook jouw Rol binnen het Grote Geheel.De invloed van 2011 in voorbereiding op de ongekende mogelijkheden  2012

Ter illustratie, vanuit eigen belevingen op dit Pad van Ascensie, een stukje voorbeeld van hoe ik en met mij meerdere mede-zielen of zielenmaatjes de afgelopen periode en met name de afsluiting van 2011 hebben ervaren. Dit om te verhelderen welke invloed het jaar 2011 in de Collectieve processen heeft gehad en hoe met name de laatste maanden van 2011 daar de finale-slag in was, waarin alle voorbereidingen en groei van dat jaar tot een hoogtepunt kwam en liet zien en voelen tot in de diepte wat er allemaal al mogelijk is! Tevens de ultieme voorbereiding op wat er in 2012 te wachten staan. Het is hoopvol en vol Beloften van Spirit, mits we het durven toelaten in ons Zelf.

Zoals de meesten van jullie weten waren mijn voorgaande activatiereizen van de afgelopen jaren steeds een opeenvolging van activaties en initiaties voor het Grote Geheel. En sinds ongeveer de afgelopen anderhalf jaar is daar een steeds beter zichtbare lijn in gekomen waartoe al die activaties, in opeenvolging van elkaar, naar leiden. In de verschillende reizen en activaties zijn kort gezegd de eerste verbindingen gelegd tussen het Isis (Goddelijk Vrouwelijk) en Osiris (Goddelijk Mannelijk bewustzijn) gelegd. Eerst het hand in hand gaan van, en daarna het Heilig huwelijk in deze velden. (Dat is de Belofte die daarmee ook toegankelijk is gemaakt voor het Menselijk Bewustzijn en ons eigen hoogste Zijn. Dat we in staat zullen zijn ons eigen Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk Potentieel en daarmee alle polariteit in ons, weer te kunnen balanceren, verbinden en uiteindelijk te versmelten!)Van daaruit ontstond de Conceptie van het Horus Bewustzijn (Androgyniteit oftewel, de kwaliteit van Ascensie die op aarde werd gebracht). Vanuit de Conceptie van Horus ontstond de Seed of life in het Collectief en Persoonlijk Bewustzijn, welke het kanaal vormt om werkelijk je eigen Goddelijk mannelijk en goddelijk Vrouwelijk in het Heilig Huwelijk met elkaar te brengen en van daaruit de Heilige Drie Eenheid te gaan vormen, oftewel je eigen Horus bewustzijn te laten ontstaan, Androgyniteit en of werkelijke Ascensie in de belichaming brengen.

De Seed of Life is de codering die al je hoogste frequenties in je fysieke celniveau, je DNA en RNA tot ontwaken brengt waardoor je werkelijk de God-Mens of het Gerealiseerde Meesterschap op aarde en overal in je Multidimensionaal Bewustzijn kunt gaan belichamen. 

Tijdens het 11-11-’11 portaal is deze mogelijkheid, de Geboorte van de ‘Aardse’ Horus in Moeder Aarde, de Collectieven en Al wat Is geïnitieerd via onze groep. Dat betekend dat daarmee werkelijk de mogelijkheid tot volledige Ascensie, ook in de 3-de dimensie een volwaardige mogelijkheid is geworden voor hen die daar klaar voor zijn. En anderzijds betekend het dat de stroomversnellingen  in multidimensionale Bewustwording immens sterkere vormen aan zijn gaan nemen, de Flow nog sterker is geworden, de groei nog intenser, de trillingen op aarde en in ieder nog verder in stroomversnellingen verhoogd worden. De meeste mensen ervaren dit momenteel ook doorlopend, door de zeer pittige en intense processen die gaande zijn waarbij alle oude fundamenten tot op het diepste fundament weggevaagd worden om werkelijk vanuit de Seed of Life in de Nieuwe aarde Matrix en dus de volledige nieuwe aarde energie hun positie te kunnen gaan innemen vanuit het Zijn.

Samenwerking met Al Wat Is vanuit eigen Meesterschap in volkomen gelijkwaardigheid

Daar waar het voorheen nog zo vaak ging om eerst de eigen groei, heeft het transformatie en initiatie jaar 2011 een nieuwe aarde mogelijkheid dieper en dieper laten wakker worden in ieders Bewustzijn. (Een gegeven wat al vele jaren bij veel mensen bewust was maar nog lang niet altijd werkelijk geleefd kon worden, in de jaren voor 2011).

Namelijk niet ‘ik’ maar ‘wij’ kwam steeds meer werkelijk op de voorgrond te staan en kreeg een steeds dieper fundament, en er werd steeds dieper gevraagd om vanuit eigen Meesterschap, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid  en eigen unieke kwaliteiten je positie in te nemen (van waar jij staat of stond op elk moment) en je van daaruit te verbinden van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn, met elkaar, en op deze wijze vanuit Meesterschap, zuiverheid en transparantie gezamenlijk voor het Grote Geheel inzetbaar te zijn en samen te werken.Zo krachtig als het veld dan wordt, zo magisch, zo Goddelijk, met kleine en grote wonderen en zo vanuit Spirit geleidt met hulp uit alle hoeken van het Universum, evenals vanuit de aarde, maakt werkelijk het onmogelijke mogelijk. Dat hebben we allemaal mogen ervaren tijdens de 11-11-’11 reis. Dag in dag uit. Dat is werkelijk Meesterschap en volledig in tune zijn met…en wat er dan allemaal mogelijk is, is niet te verwoorden en daar kun je je bijna geen voorstelling van maken.

Oké, het heeft ook immens diepe processen opgeleverd, niet alleen in ons, maar in alle lagen, velden en collectieven. Processen die momenteel bij de meeste mensen nog volop in de diepte door razen. Maar met welk een ultiem doel?! Onze eigen Ascensie die nu werkelijk dichter en dichter bij komt, zo niet al in de eerste fasen in sommigen aan het ontstaan is.En dat betekend ook niet per definitie dat je dat al ten alle tijden kunt vast houden. Het betekend echter wel dat dergelijke ervaringen van je eigen Meesterschap in de belichaming de ruimte creëren voor nieuwe processen, om daar waar je dat nog niet blijvend kan dragen, meer healing en zicht op aan te reiken. En daarnaast betekend elke keer dat je je blindelings aan je eigen Spirit en Flow durft toe te vertrouwen, dat het meer en meer geïntegreerd raakt, meer en meer je nieuwe fundament wordt, welke resoneert op de nieuwe Aarde Matrix.

En dat je steeds sneller vanuit afscheiding zult kunnen terugkeren in die Flow, in dat veld en dat het telkens als een stimulans in al je processen door werkt om sneller de balans, kracht, Liefde te hervatten als je die door de loop van processen even kwijt geraakt bent. Al doende leren we. En het kan juist met dergelijke ervaringen heel erg versnellend in je groei werken!

Werkelijk tot in de diepste Oertrauma’s doordringen en hereniging met de Goddelijke Unity

Deze processen zullen voor sommigen ook een nieuwe poort en diepte aan weten te raken, een potentie die gezien de frequenties van 2012 voor steeds meer mensen/Zielen toegankelijk gaat worden. Een diepgaande Belofte van je eigen Goddelijk Zijn  die de enige weg terug is naar volledige Ascensie. Namelijk het werkelijk tot in de diepste Oertrauma’s van je eigen Zijn doordringen, daar doorheen gaan en daarmee alle oerwortels van afscheiding helen.  Dat betekend dat je reeds op vele lagen je dualiteitstukken hebt geschoond of doorleeft en je stap voor stap al steeds meer polariteiten in je Zelf dichter tot elkaar hebt weten te brengen.

Het gaat hierbij wederom om het Heilig Huwelijk in je Zelf, maar dan in de hoogste of diepste lagen van je Zijn.En dat pad ligt daar waar je ooit je Pad begon, in de eerste scheuring van het Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk deel van jouw Goddelijk Zijn. Anders gezegd, je wederhelft of Tweelingstraal, die mogelijk weer in zicht kan komen, mits jouw Wezen daarvoor gekozen heeft en jij daar aan toe bent. En in deze tijd met ongekende mogelijkheden kan dat dus heel goed betekenen dat dat kan plaats vinden in een fysieke vorm. Daar waar vele levens vaak een van beide ‘boven’ bleef om de blauwdrukken vast te houden, mag dat juist in deze tijd op een geheel andere manier. Namelijk door beide af te dalen en te incarneren in de 3-de dimensie en een fysieke vorm te belichamen, met als Doel om de ultieme Oertrauma’s ook tot in het diepste van de 3d hoedanigheid te kunnen gaan helen en daarmee je Goddelijk Zijn ook te gaan belichamen. En daarmee op alle lagen van je wezen, incl. 3D het Heilig Huwelijk in belichaming te brengen.

Vaak ook deel je samen met je Tweelingstraal specifieke coderingen, Missies en Taken, ook opnieuw voor het Grote Geheel en de Ascensie van Al wat Is.De ultieme Separation en Unity die een dergelijke ontmoeting met zich mee brengt is de ‘spiegel’ van het Oertrauma van de  Oerscheuring vanuit de Bron en met de Goddelijke wederhelft . Een diepgaand proces waarin van beide Tweelingstralen wordt gevraagd het ultieme Mannelijke en Vrouwelijke te helen in zichzelf om vanuit die innerlijke Heelheid dieper in de versmelting van elkaars Bewustzijn te kunnen komen en daarmee in de Volledige Belichaming van het Gerealiseerde GodZelf.

Dat betekend dat je in elkaar de diepste pijnpunten, maar ook de grootste Schoonheid aan weet te raken, welke je heen en weer ‘slingert’ tussen de diepste Goddelijke Magie en Universele Liefde van Unity en de diepste verscheuring of Separation. Om dwars door alle Oerpijnen heen weer je eigen Unity te kunnen erkennen, omarmen en belichamen. En elkaar van daaruit te ontmoeten voor de Versmelting in Bewustzijn.

Je zult elkaar tot in het diepst van je Wezen spiegelen, aanraken en herkennen, de ander is immers jij! En je zult daardoor feilloos elkaar op die stukken kunnen wijzen (in processen) waar je nog niet Heel bent, waar zich nog verwachtingen, polariteit, beperkingen, innerlijk kind stukken, onbalans, ego, oude patronen, etc. in je bewustzijn bevind.Een ultieme uitdaging van de bovenste plank. En bij lange na niet makkelijk. Maar met de Heilige Belofte in zich, dat we werkelijk steeds dichter bij ons Ware Thuis in ons Zelf komen. En dat alle inspanningen in de afgelopen eeuwen, levens en dit leven niet voor niets zijn geweest. We zijn werkelijk op weg naar het Thuis komen in ons Goddelijk Zijn. En we wisten en hebben ergens altijd geweten, dat die weg niet makkelijk zou zijn. Maar dit is werkelijk wat de Belofte is van je eigen Zijn!Ieder van ons zal op zijn of haar Divine Timing door deze ultieme oertrauma’s heen mogen gaan, om de eigen littekens van de afscheiding te mogen helen (separation) om tot de complete voltooide Unity (het eigen complete Gods Bewustzijn) terug te kunnen groeien. Dan is de Ascensie voltooid. (tenminste voor deze cyclus binnen dit Universum).

Dat betekend dat de diepste fundamenten, zekerheden, patronen en gehechtheden losgelaten dienen te worden tot in de diepste lagen en fundamenten. Dat betekend steeds opnieuw je Kracht hervinden, je Meesterschap pakken en vanuit de Flow afwegen, luisteren, handelen, reageren, en nog zoveel meer.

Intens, pittig, zeer uitdagend zijn allemaal woorden die het bij lange na niet halen in deze processen. En toch is het de enige manier om ons volledige Zijn weer werkelijk te kunnen gaan liefhebben, erkennen en herkennen en onze Goddelijke Zijnsstaat weer werkelijk te kunnen gaan omvatten.

Herinner je dat  ’12 ook een 3 jaar is, het jaar dus van het Heilig Huwelijk, voor hen die er klaar voor zijn om het aan te gaan in zichzelf! En 2012 is een en 5-jaar, een jaar van Manifestatie!

Dus alle nadruk in trillingsverhogingen en bewustzijnsgroei geven stromingen en processen aan waarin we dieper en dieper in ons eigen Bewustzijn terug zullen gaan komen. Steeds dieper shifts zullen maken, oude fundamenten achter ons laten en volledig ‘blanco’ in de Flow van het Ultieme Nu en de verbinding met de eigen Spirit het Pad van meesterschap te gaan bewandelen. Ongeacht waar jij je nu bevind op dit Pad. Maar de kans is groot dat je daarbij werkelijk jouw Beloved oftewel Tweelingstraal gaat of kunt gaan ontmoeten. Juist om door de ultieme poorten van Separation, de ultieme littekens van Dualiteit heen te gaan en de Volledige Unity van je Zijn te gaan betreden. Oftewel je eigen Goddelijk Bewustzijn volledig kunt gaan belichamen (volledige Ascensie).De kans is groot, heel groot, dat je Tweelingstraal in deze tijd dus werkelijk ook op aarde loopt, in plaats van zoals het meestal in andere tijden en levens was, de een ‘boven’ de ander op aarde.Afhankelijk van jouw Zielsevolutie en coderingen, jouw Divine Timing, kan het heel goed tot Manifestatie komen in het jaar van het Heilig Huwelijk!

En dat betekend ingewikkelde processen, waarbij de 3D persoonlijkheid volledig tot overgave mag komen aan het Zelf/Zijn. En nee, dat betekend niet per definitie dat je een nieuwe relatie in 3D zult krijgen, het zou kunnen maar is geen must. Het betekend hoe dan ook wel enorme veranderingen in je leven zoals je dat tot dan toe kende of dacht te kennen. En dat kan drastische gevolgen hebben op allerhande vlakken, van persoonlijk zelf, tot je relatie, je oude fundamenten en alles wat je dacht te kennen in je Zelf.

Het betekend ook een enorme magneet-werking of aantrekkingskracht die doorlopend in je systemen leeft naar je wederhelft om de diepgaande Zielenpijnen en littekens van de Oerscheuring te kunnen helen, en tegelijkertijd de hoogste ongekende vormen van Universele Onvoorwaardelijke Liefde voor het Zelf en de Wederhelft.  De ander is immers jij, en jij bent de ander. En ja, dat kan wel het nodige in werking zetten in alle vlakken van je leven, ook op relatie of persoonlijk 3D vlak.

Maar dat alles heeft tot Doel om de gezamenlijke Taak die er ligt met je Tweelingstraal te gaan her-inneren en tot manifestatie te brengen. En naarmate je dieper en dieper je littekens heelt, wordt je weer steeds meer Heel, Eenheid, Unity!Dat is de gezamenlijke Taak die allereerst bloot komt te liggen in dergelijke herenigingen. Al je littekens, in mannelijke, vrouwelijke, innerlijk kind en persoonlijkheids processen helen om steeds meer Een te worden, met je Zelf, je Zijn dus te gaan leven, en daarmee dieper en dieper te versmelten met je Wederhelft in bewustzijn en dan kan stap voor stap (ook tijdens dit proces) steeds meer de gezamenlijke Goddelijke Functie of Taak voor Al wat Is zich gaan ontvouwen!

Portalen van het Heilig Huwelijk voor het Collectieve Veld in 2012

Belangrijke Portalen die deze mogelijkheid dieper en dieper activeren en binnenbrengen in de Collectieve en Aardevelden zijn het ultieme 3-3-3 Portaal van 3 maart ’12 en 30 maart ’12. En het 4-4-‘12 Portaal daar vlak achteraan die het geheel zal helpen ankeren, balanceren en gronden in de velden.

Weet dat deze Sterrenportalen een heel belangrijke instroom aan versnelling, frequenties en coderingen binnen zullen brengen die de mogelijkheid tot het Heilig Huwelijk in je Zijn en of met je Tweelingstraal werkelijk mogelijk gaan maken voor het Grote Geheel.Het 1-1 Portaal ( 1 januari ’12) bood daartoe een opstart in her-activering, de coderingen  en transformatie op weg hier naartoe, evenals het 2-2- Portaal (2 februari) straks een flinke trillingsverhoging gaat brengen om dieper en dieper te herrijzen in je eigen Kracht om Polariteiten in je Zelf dieper met elkaar te kunnen gaan verbinden of samen brengen.

Herinner je ook dat de 2012 frequentie ook de potentie van de 5 in zich draagt: het werkelijk tot Manifestatie brengen! Dus ook van ons eigen innerlijk heilig Huwelijk.

En de frequentie van de 8…De oneindigheid. Wat wijst op het terugkeren in onze eigen Goddelijke Oneindigheid, de terugkomst van je wederhelft, het versmelten via het Heilig Huwelijk in de Androgyniteit ofwel het volledig Embodyment van ons Goddelijk Potentieel en Multidimensionaal Bewustzijn, wordt alleen al in deze eerste maanden van 2012 terug gebracht in de mogelijkheden van onze 3D realiteit, voor hen die er klaar voor is! En voor de rest die op zijn/haar Divine Timing deze stukken aan zal kunnen gaan.Als dat geen Belofte in houdt met de komst van het jaar 2012?!

©Willemien Timmer, 18-1-2012