dna-ball

Ascension has entered your life like a rollercoaster

Wist je dat….

De veranderingen in de verhoogde trilling in deze tijd zo immens snel gaan dat het bijna niet bij te benen is om alles in 1 artikel over deze tijdsperiode te plaatsen?

Daarom bij deze een aantal hoofdpunten van de vele essentiële processen die afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd, in persoonlijke, collectieve, planetaire en Kosmische processen. Bij lange na zal dit niet volledig zijn of alle groei en thema’s van de afgelopen periode aanhalen, maar ik doe een poging de grootste lijnen uiteen te zetten en te vertalen.

 

Life is like a rollercoaster!

Dat is een ding wat zeker is. Alhoewel iedereen zijn of haar eigen processen voor de kiezen krijgt, zijn ze bij lange na niet om te vervelen. Het ene proces, thema of uitdaging volgt het andere razendsnel op, adempauze is er niet meer bij, we gaan in razende vaart dieper en dieper de frequenties en essentie van ons Zijn naderen.

Ieder heeft daarin te maken met zijn/haar eigen stukken die op dit moment in je Zielsevolutie aan de orde zijn om te helen, bewust te worden, te doorzien en te transformeren. Maar allen met het doel om in razend tempo bewuster te worden en je trilling te verhogen.Vele lijnen en processen lijken ook samen te komen, samen te vallen en allemaal tegelijkertijd op je bordje gedeponeerd te worden. Ook dat hoort bij de trillingsverhogingen en dient ook om steeds meer de grotere verbanden te gaan zien, en steeds bewuster te ervaren dat alles met alles verbonden is!Echter dit kan verwarrend over komen en voor grote innerlijke onrust zorgen, of het gevoel dat je alle grip op je leven kwijt bent. En in feite is dat ook de bedoeling….zoals al zo vaak eerder genoemd…alle oude fundamenten dienen weg te vallen voordat je volledig in de nieuwe aarde matrix gefundeerd bent op alle lagen van je Zijn.

Lieve mensen we bevinden ons werkelijk al in de Ascensie, en niemand heeft ooit beweerd dat dat makkelijk zou zijn. De laatste loodjes wegen het zwaarst!

…in deze tijd het van een immense schoonheid  is dat naast de grote hoeveelheid uitdagingen in je groei en ook een werkelijke Magie vrij aan het komen is. En we werkelijk ook vruchten al kunnen plukken van alle eerder doorlopen Bewustzijnsgroei. Te zien ook in de vele synchroniciteiten, de enorme snelheid waarin dingen zich kunnen manifesteren, de snelheid waarmee processen oplossen en nieuwe processen zich aandienen. De Creatie en Manifestatie krachten komen meer en meer naar voren. Niet alleen in hoger Bewustzijn, ook heel direct, lijfelijk, zichtbaar en soms tastbaar in het hier en nu 3D leven!

Momenteel maak ik het bijna dagelijks mee, de meest mooie, bijzondere manifestaties en synchroniciteiten. 3D reacties en gebeurtenissen die volledig resoneren op wat er persoonlijk, collectief, planetair of Kosmisch gaande is. Al jaren is het zo dat de weerselementen diepgaand reageren (in 3D) op channelingen, activaties, healingen en initiaties, maar momenteel wordt dat keer op keer sterker en directer zichtbaar.

Bijvoorbeeld:  Op 24 maart ’12 mochten we met een groep een krachtige 13D uitlijning en ‘reset’ maken waarbij alle Solaire portalen vanuit het hart van Alcyone t/m onze zon en van daaruit naar Moeder aarde en de collectieve velden met elkaar verbonden, uitgelijnd en geopend werden, om een brug te vormen en het Goddelijk Solair Bewustzijn weer binnen te brengen. Na deze activaties ontdekten we in de pauze een prachtige manifestatie die met het blote oog waarneembaar was en vast te leggen op camera. En na een volgende Solaire activatie (waarbij de poorten ook weer ‘gesloten’ werden) net zo plots als het gekomen was, ook weer verdween! 

…Tot de ultieme mogelijkheden van deze tijd bestaat de mogelijkheid en ervaring om telkens opnieuw te kiezen voor leven in het NU-moment. Wanneer je vooral steeds in het Nu leeft volg je automatisch de Divine Flow, omdat je op elk willekeurig moment voelt welke beslissing te nemen, welke stap te zetten, hoe te handelen, reageren of wat dan ook. Bevind je je in de Flow dan valt alles samen in een doorlopende stroom van synchroniciteiten,

Begeleiding, Meestergetallen (coderingen) overspoelen je Pad, ontstaan de meest bijzondere ontmoetingen en ‘toe valligheden’. Je leeft dan echt vanuit je hart en Overgave aan Spirit en Al Wat Is. Dit is steeds meer en steeds langer mogelijk, naarmate je je dieper in je eigen Ascensie proces bevind. Overgave, Onvoorwaardelijke Liefde, meegaan in de stroom, acceptatie van wat Is en wie je Bent (ook al is dat maar tot aan zoverre je Zicht in het Nu reikt) zijn daarbij sleutelwoorden!

Ook dit vraagt een steeds dieper overgave aan je Zijn, een diep verstaan van je hart en Spirit, een doorlopend in het Nu zijn en open staan voor het onmogelijke, in diep vertrouwen en bereidheid om tot het ‘naadje’ te gaan. Dat alles is vaak lang niet makkelijk, en toch ligt er elke dag opnieuw die uitnodiging! Durf je het aan?

 

… De tijd steeds ‘sneller’ gaat voor de meeste mensen, en daarmee ook de illusie van tijd, ooit gecreëerd in de 3-de dimensie, doorgeprikt gaat worden. En dat sommige mensen, zoals ik zelf ook, inmiddels al volledig in tijdloosheid leven. Wat het in 3D soms heel lastig maakt om alles wat zogezegd ‘moet’ klaar te krijgen. Omdat vanuit tijdloosheid, in de Divine Flow, alles wat dient te gebeuren en essentieel is, ook gebeurd, op Divine Timing vanuit overgave, en in vertrouwen, zonder ‘moeten’. En in de 3D realiteit kan dat in het ‘oude systeem’ wat meer en meer om aan het vallen is, nog wel eens botsen. Maar dat heeft te maken met de overgangsfase waarin we zitten. Het oude is aan het omvallen, het nieuwe is er al en steeds meer ervaarbaar en leefbaar, maar kan pas volledig tot z’n recht komen als alle oude fundamenten omgevallen zijn

 

.…Op 3-3-’12, 12-3-’12 en 30-3-’12 zijn er 3 essentiële Portalen geopend met een immense instroom aan nieuwe frequenties binnen Moeder aarde, de collectieve velden en Al wat Is. Deze Portalen markeren altijd immense trillingsverhogingen en veranderingen, openingen van nieuw Ascensie potentieel en brengen dus weer enorme verschuivingen binnen het Grote Geheel en daarmee ook ieders persoonlijke processen teweeg. Verschuivingen in Bewustzijn en trillingsverhoging.

Deze 3 portalen waren allemaal 3-3-3 Portalen, die qua frequentie in het teken stonden van het Heilig Huwelijk. Het innerlijk Heilig Huwelijk van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijk welke overkoepelingen zijn van alle polariteiten en dualiteit in ons. Deze Portalen werkten dan ook diepgaand openend op het verder aantrillen, uitlijnen, activeren en balanceren van ons goddelijk Mannelijk/Vrouwelijk Potentieel om dat dieper en dichter bij elkaar te brengen. Naarmate we deze overkoepelende velden meer met elkaar hand in hand brengen, uitzuiveren en balanceren, kunnen stap voor stap de versmeltingen in eenheid gaan plaats vinden. Dat zijn de stappen in Androgyniteit. Dat wat we Ascensie noemen, waarbij elke polariteit overstegen wordt, of beter gezegd opgelost is en in elkaar opgegaan.

Het Heilig Huwelijk verloopt in fasen en stappen. Dat kan ook niet anders, daar we als Multidimensionaal wezen zoveel oude littekens op zo vele lagen hebben opgelopen en zoveel dualiteit binnen ons zijn hebben belichaamd sinds de allereerste start vanuit de Bron.Echter in deze tijd zetten we ook werkelijk Meesterstappen of reuzenstappen om terug naar onze eigen Bron en Essentie te groeien. En juist met de activatie van deze 3 Portalen worden al deze processen van Balancering van het innerlijk Heilig Huwelijk in ons volledig Multidimensionaal Potentieel dusdanig versterkt en versnelt.

Tijdens al deze portalen werden diepere velden van zowel het Goddelijk Vrouwelijk als het Goddelijk Mannelijk aspect geopend. Dat betekend echter ook dat daarmee de pijnlagen, de littekens binnen deze velden meer en meer naar de oppervlakte komen. Alles waarin nog kwetsuren zit die je Heilig huwelijk, de weg naar je Ascensie, in de weg staat, kan daardoor vrij gaan komen. Of het nu (heel persoonlijk) gaat om innerlijke kind pijnen, gekwetstheden in relaties, gebrek aan vertrouwen, kracht/macht aspecten, niet van je Zelf kunnen houden, geen verantwoordelijkheid durven dragen, niet je eigen kracht durven pakken, fysieke klachten, of van welke andere aard dan ook is. Voor ieder zal dat persoonlijk en anders kunnen zijn. Maar hoe dan ook zal het ene proces na het andere zich in deze stukken ontvouwen, om alle littekens aan het Licht te brengen, te accepteren, omarmen, helen of wat er maar nodig is om een diepere connectie met je oorspronkelijke zijn voorbij aan de littekens te kunnen gaan ervaren.

Ieder van ons draagt zowel de mannelijke als vrouwelijke velden en dus ook die kwetsuren in zich. Niet alleen heel persoonlijk, maar ook resoneer je bewust of onbewust mee op de collectieve mannelijke en vrouwelijke (pijn) velden. Daar waar jij nog littekens of kwetsuren hebt zitten, zul je weerspiegeld zien in de wereld om je heen (via het collectief). Dit is bedoeld om je bewuster te maken van wat zich nog onder de oppervlakte in je bewustzijn bevind, wat vraagt om aandacht, heling en bewustwording.

En de werkelijke diep onbewuste lagen, waarvan we vaak werkelijk geen weet hebben dat we ze in ons dragen komen daarin nu ook aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld  oude diep karmische pijnlagen, aangenomen of aangeleerde overtuigingen, overlevingsmechanismen, familielijnen, genetische stukken, zielsrelaties en afspraken, kracht/macht stukken, eigenliefde, etc. Dat is ook een reden waarom jein 3D momenteel veel over relatieproblemen hoort of misschien ook zelf ervaart. Waarom veel mensen kampen met ziekte of klachten, uitputtingsverschijnselen, niet meer tevreden zijn met hun leven of werk. Waarom mensen worstelen met emotionele issues. Alles zoekt naar een balans, een zuivering om die balans te vinden en daarmee mannelijke/vrouwelijke aspecten in ons met elkaar hand in hand te brengen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk naar Androgyn Bewustzijn te laten versmelten. (Zelf Realisatie of Meesterschap realiseren op die aspecten van je Zijn, totdat dat in je volledig Multidimensionaal of 13-voudig Bewustzijn gerealiseerd is!)

Het vraagt van ons het uiterste in Onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf en al onze kwetsuren, ego interpretaties, versluieringen, pijnstukjes, innerlijke kind aspecten en zoveel meer te kijken.Het vraagt ons met Compassie, acceptatie en vergeving ons Zelf in de armen te nemen en te wiegen, zodat we ons Zelf verder en verder kunnen helen.

Het vraagt van ons Overgave en Vertrouwen om dieper ons Zelf de ruimte te geven en alle kwetsuren aan het licht te brengen die zorgen voor afgescheidenheid en onbalans, die ons weg houden van ons Oorspronkelijke Zijn, joy, happiness, Liefde en Bevrijding

 

...Vrij direct na het laatste 3-3-3 Portaal (30 maart) kwam het 4-4 Portaal (4 april) waarop er werkelijk bestaansrecht en ankering mocht plaats vinden aan de 3-3-3 Portalen en alle frequenties die daarin binnen gebracht en geopend zijn. Dat geeft een heel nieuwe opening en werkelijke verdieping in de verbinding van ons hoogste Bewustzijn en alle groei die we doorlopen. Namelijk het geeft het stevigheid en daarmee kan alles wat reeds doorlopen is veel dieper door werken. Het geeft ook een dieper activatie en opening naar het werkelijke Embodyment van alle Bewustzijn wat we reeds her-inneren en geïntegreerd hebben. De frequenties van het 4-4- portaal brengen alles dieper de aarding in, dieper naar het 3D leven toe en ook daardoor kan deze periode als weer anders ‘hobbeliger’ ervaren worden. Nog meer dieptelagen van ons 4D diep onbewuste worden hiermee ook geopend en krijgen bestaansrecht en ook dat kan weer een veelheid aan nieuwe processen opleveren

 

.…Een van de hoofdthema’s van de afgelopen en komende periode is het werkelijk in Embodyment brengen van al hetgeen je reeds bewust bent, geïntegreerd hebt en bereikt hebt in je groei. Dat betekend dat je hoger Bewustzijn meer en meer in je 3D leven en lijf aan het ‘landen’ is, zodat er ook vanuit ons 3D mens-zijn werkelijk handen en voeten aan ons Meesterschap gegeven kan gaan worden. Nadeeltje is dat dit een enorme opschoning van ons o.a. celbewustzijn activeert, waarmee vele onbekende of juist oude fysieke klachten de kop opsteken. Allemaal signalen dat je te midden van de processen naar embodyment van je Zijn aan het bewegen bent.Je lichaam zal steeds meer aandacht vragen. Neem je lijf en celbewustzijn, je DNA en RNA telkens opnieuw mee in je uitlijningen. Werk met de Seed of Life via het perineum welke Collectief geactiveerd is tijdens het 11-11-’11 portaal (zie eerdere artikelen in nieuwsbrieven) die het kanaal vorm van je Hoogste Bewustzijn en Scheppingskracht naar je 3D lichaamsbewustzijn toe, die je Licht helpt in embodyment binnen te brengen

 

.…We het eerste en laatste 3-3-3 Portaal en het 4-4 Portaal in Egypte werkzaam zijn geweest voor het Grote Geheel en om de Portaal frequenties te helpen binnen halen en ankeren via ons Zijn. Het opnieuw Magische reizen zijn geweest, volledig gedragen door het Eenheids Bewustzijn en perfect geleid door Spirit. Waarin ieder (op de 30-3-3 en 4-4 Portaal reis met een groep zielenmaatjes) zijn/haar deel van het Geheel mocht vertegenwoordigen, mocht doorleven en binnen brengen in het Collectief en Geheel. Waarin ieder door mega transformaties en enorme Meesterschaps groei heen mocht gaan. Voor het Zelf en het Grote Geheel!

Niet altijd de makkelijkste processen, en ook keihard werken horen daarbij, naast veel Joy, prachtige activaties, initiaties en een werkelijk gedragen worden door de hart tot hart connecties die vanuit Eenheids Bewustzijn werkelijk embodyment mochten krijgen!

Thanks lieve Soulmates voor jullie Zijn, Vertrouwen, Zielsconnecties, Hart en ons gezamenlijke prachtige werk voor ons eigen Zijn, elkaar en Al Wat Is!…een van de vele mogelijke wegen die velen momenteel op hun Pad tegen komen om tot hun volledige Ascensie te komen is het ontmoeten van je Tweelingstraal. (Is van een andere orde dan een Tweeling vlam, Tweelingziel of Zielemaatje!)

De ontmoeting, herkenning, verbinding en het aangaan van de ultieme uitdagende processen met de ‘andere jij’ ( je enige Goddelijke Wederhelft) helpt je door de diepste ladingen van Ultieme Separation heen groeien naar de ultieme Unity. Het is de laatste stap terug naar de Bron en volledige Zelf Realisatie of Ascensie. Daar waar de eerste scheuring  ooit ontstond toen we als Goddelijk Zijn besloten om ons af te splitsen van de Bron om het Universum in te gaan, en te gaan descenderen om alle frequenties van ons zijn te gaan beleven. Na het afsplitsen van de Bron kwam de tweede splitsing, namelijk die van je eigen Zijn, waarin het Goddelijk Zijn zich splitste in een Goddelijk Mannelijk en goddelijk Vrouwelijk Aspect. Van waaruit beide aspecten een eigen weg in verdere splitsingen aan de afdaling begon en uiteindelijk een geheel eigen Pad en Zielsevolutie creëerden en beleefden.

Bij vele, zo niet alle, Zielen is dit het Oertrauma van ultieme dualiteit, die je in de Descentie (afdaling door de dimensies heen om uiteindelijk in 3D het hier en nu te belanden) door alle lagen heen gevoeld hebt of meegedragen hebt. En die de kern of basis vormt voor alle dualiteit en verscheuring door al je lagen van zijn heen, door al je levens heen, en die bepalend is en fundament legt voor alle uitdagingen, afscheiding, pijnervaringen in alle dimensies die je Bent, alle levens die je geleefd hebt, waar en wanneer dan ook. Dit werkt Kosmisch, galactisch en in het persoonlijke leven door. Bewust of onbewust.

Met de mega stappen en trillingsverhogingen die er momenteel gaande zijn (en al jaren in opbouw zijn) kan ook deze stap in je Ascensie dus naar voren komen. Dat is niets om bang voor te zijn, het wordt georkestreerd door het Hoogste Goddelijke in jou Zijn, en hoort bij je Ascensie Pad of niet. Het ‘over komt’ je als je er klaar voor bent, als het bij je Missie en Ascensie Pad hoort. Voel je daarbij angst, dan is het je Persoonlijk zelf, innerlijk Kind of andere delen met angst voor jet Zelf die van zich laten horen!

Een ontmoeting met je Beloved, je Goddelijke wederhelft is allesbehalve makkelijk en gaat ver voorbij aan de 3D, al speelt het zich af in 3D realiteit en dat heeft ‘enkel’ de bedoeling dat Al wie we Zijn mee wil gaan in Ascensie. Dus ook de hereniging met je Divine Counterpart.Deze weg is bijzonder uitdagend en op zijn zachtst gezegd intens en brengt je van de diepste Eenheidservaringen naar de diepste pijnlagen en ultieme verscheuring  van je Zijn. Alles behalve makkelijk, al is dat ronduit zacht uitgedrukt. De processen zijn zeer diepgaand en gaan werkelijk ‘tot het naadje’. Je wordt kosmisch gezien volledig binnenste buiten gekeerd om alle oude verwachtingen, overtuigingen, angsten, mechanismen, etc. te doorzien , helen en loslaten, om dieper en dieper in werkelijke volledige Onvoorwaardelijke Liefde en Overgave te Zijn wie je Bent. Volkomen naakt, en dan wordt kwetsbaarheid je grootste (Scheppende) Kracht.

Het is de weg van de balancering en versmelting van je ultieme Goddelijke mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke Zijn, in Sacred Reunion. De Ultieme Ascensie!Deze weg is niet alleen voor de eigen Ascensie bedoeld, ook omdat dergelijke herenigingen van zo’n Onvoorwaardelijk Universele Liefde qua aard zijn, dat ze hele grootse velden en in het Collectief immense openingen en veranderingen teweeg brengen. Ze brengen dieper de hemel op aarde en activeren diepere velden van Universele Liefde voor Al Wat Is binnen op aarde en in de Collectieven, een grootse Goddelijke Missie, die ver voorbij een persoonlijke Zielemissie uitstijgt. Hier alleen al valt heel veel over te schrijven en zeggen (daarom binnenkort ook een workshop hier over!), maar waar de essentie over gaat, is dat het juist in deze processen alle diepste pijnstukken, onbalans en onbewuste aansturingen zal blootleggen die je weerhouden van het volledige Gerealiseerde Eenheids Bewustzijn.

Het gaat niet over een 3D relatie, zoals velen vaak denken, maar het gaat over het weer in contact komen, her-inneren en volledig in embodyment brengen van je Diepste Zijn, in Sacred Reunion!…we aankomende week inmiddels al weer een nieuw Sterrenportaal kunnen gaan beleven die nog meer versnellingen gaat brengen, namelijk het 5-5-5 Portaal op 5 mei 2012. Dit portaal gaat een immense input aan Christus Bewustzijn in Manifestatie  binnen brengen! En beloofd een immense vreugdevolle nieuwe trillingsverhoging te worden! (Die uiteraard ook weer de nodige processen op gang zal brengen om dieper en dieper het Christus Bewustzijn en Eenheids Licht in je Zelf werkelijk te manifesteren en in embodyment te brengen!)

Daarop volgt het 6-6 Portaal welke  nieuwe coderingen voor de materiele wereld in trillingsverhoging gaat brengen, in combinatie met een Venus Transit, die juist de immens liefdevolle 4D Venus Frequenties zal gaan versterken. Niet voor niets vallen deze grootste gebeurtenissen samen. Voor mijn gevoel kan een dergelijke diepgaande opening en verandering in de materiele wereld-velden niet anders dan gepaard gaan met een grootste dosis Onvoorwaardelijke Liefdeskracht zoals Venus deze tijdens het 6-6 Portaal zal gaan dragen. Het is ook weer zoals zo actueel in deze tijden: het geheelde Goddelijke Vrouwelijke (venus)  raakt/draagt het gekwetste Goddelijke mannelijke (materiele wereld) aan om geheeld te worden!

 

…Actuele thema’s en groei van deze periode zijn Overgave, Oervertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, Divine Flow, Embodyment, overspoeld worden door Meestergetallen (coderingen, activaties en initiaties), Sacred Reunion/Heilig Huwelijk! Al deze ‘sleutels’ zijn nodig om de ‘bumpy ride’ van de processen in deze tijd zo goed en zo kwaad als het gaat aan te kunnen. Deze tijd zit meer dan ooit vol met vele uitdagingen, nu we dieper het jaar en de energie van 2012 binnen gaan

 

.…Deze beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven!

 

© Willemien Timmer, april 2012