light-sun

Zomer zonnewende/ zomer equinox 21-6-2017

 

Vandaag is het de zonnewende, de zon staat op het hoogste punt waardoor het op het noordelijk halfrond de langste dag licht van het jaar is. Ook energetisch betekent dit opnieuw een input van heel veel meer Licht.
Het gouden zonlicht werkt voedend, bekrachtigend en leven brengend. Het gouden zonlicht is een reflectie van ons eigen Gouden Bewustzijn, dat dieper in herinnering gebracht wordt.
Wie zijn wij voorbij ons beperkte menselijke bewustzijn en -perspectief?
Wie zijn wij werkelijk? In onze meest pure Staat van Zijn?

De energie van de equinox brengt een boost aan energie en bekrachtiging in ons eigen Gouden Schepperslicht en of Bron Bewustzijn. Het brengt ons in herinnering (op weer diepere lagen) wie wij werkelijk Zijn, voorbij aan alle beperkte denkbeelden, ego-patronen, overleving en  schaduwlagen.
De zon, die vanuit het oude Egypte ook de Ra frequentie reflecteerde, is de Levens brengende en Leven Scheppende Kracht, die in ieders bewustzijn resoneert. Die ook de kracht van passie, vuur, groei en transformatie weerspiegeld, maar ook de Kracht die Bron is en alles kan ervaren wat Is, zonder daaraan te hechten of zich ermee te identificeren. Het is pure ervaring en een staat van Zijn.

Vanaf begin juni (en door de maand juni en juli heen ook) vindt er een enorme upgrade en opening plaats van het Goddelijk Vrouwelijk Blauwdrukveld, waarmee diepere lagen en kwaliteiten van de vrouwelijke energie in ieder van ons temidden van de duale ervaring, vrij komen. Dit levert enerzijds persoonlijke en collectieve heelwording van het Gewonde Vrouwelijke op, maar opent daarmee ook steeds dieper onbewuste lagen die door die wonden eerder niet toegankelijk waren.
Een van deze kwaliteiten die sterk aangetrilt worden, voorbij de wonden, is een diepere beleving en bekrachtiging van de kwaliteiten ‘overgave en ontvangen’.
Het vrouwelijk veld in ieder van ons wordt steeds meer uitgenodigd zich dieper te openen om echt (voorbij de beperkte menselijke kwaliteiten) dieper te gaan ervaren en voelen. Vrijer van gedachten, gevoelens en emoties die ons zicht op ons Zelf en ons gevoel over ons Zelf hebben gekleurd. Om echt dieper oordeelloos, met compassie en een zuiverder perspectief de ervaring van wie wij echt Zijn te beleven. Daarmee komen we weer een grote stap dichter bij ons eigen Zijn, ons Bron Zijn.
Los van labels, oordeel, identificaties en aanhechtingen die van de beperkte menselijke perspectieven zijn en van waaruit wij meestal definiëren wie wij denken te zijn.

De diepere opening van het Vrouwelijk Blauwdrukveld en de kwaliteiten die daar binnen besloten liggen bieden een kans om echt dieper te gaan voelen wie wij werkelijk Zijn, om dat ook echt te ontvangen in gevoel, in ervaring, in het Nu. Zonder poespas. Zonder gedoe. Pure ervaring,in een oneindige beweging.
Een stuk loslaten van wie we denken te zijn komt daar natuurlijk ook bij kijken. (Want dat is wat ons altijd vast zet en dus belemmerd en beperkt om echt et zijn wie we Zijn).

De energie van de equinox, die daar vandaag nog dieper haar licht op schijnt brengt nog meer levenskracht en gouden Licht ook binnen in het Goddelijk vrouwelijk veld. Het ondersteunt, versterkt en bekrachtigd deze wijzigingen en trillingsverhoging van de Vrouwelijke Blauwdruk.
Het belicht en versterkt ook je kracht om de processen van het gewonde vrouwelijke dieper te kunnen helen.
Het bekrachtigd jou daarmee ook in je Vrouwelijke energie stroom en kan een stimulans of voeding zijn om je nog dieper over te geven aan de gevoelsstromen en ontvankelijkheid van het Goddelijk Vrouwelijke in jou.
Tegelijkertijd is het de Goddelijk mannelijke energie die ook via de energie van de zon dieper binnen komt. De kracht van het Licht, wat zich liefdevol penetreert in het Vrouwelijk veld. Daar waar Licht en Liefde zogezegd samen komen.
Dat betekent dat de Kracht van de equinox, de zon en alle trillingsverhoging die het met zich mee brengt je veel dieper ook de Pure vorm van liefde, gelijkwaardigheid en het samengaan van Mannelijk en Vrouwelijk zal laten voelen. Waarbij beide delen, Blauwdrukvelden of energiestromen in jou bekrachtigd worden in wie zij Zijn en wat hun functie is. Maar ook dat dit samen gaan een versmelting teweeg brengt die een overstijgend veld, een derde veld of Goddelijk Kind-veld dieper activeert. (Eenvoud, onschuld, zuiverheid, spontaniteit, creativiteit en stroming. Simpelweg Zijn wie je Bent).

Het Gouden Licht van de equinox versterkt, voedt, bekrachtigd de God energie in jou. De transformatie en openingen in het Vrouwelijk Veld die al gaande zijn, leiden je dieper naar de Godin in jou. Wanneer deze samen komen, in jou, veroorzaakt dat een liefdevolle ontmoeting van God-Godin in het pure Gouden Bron Licht.

Het opent diepere herinneringen aan wie jij Bent, ook voorbij de God-Godin in jou, namelijk Bron waaruit beide Blauwdrukvelden (uitdrukkingen van het Goddelijke) voortkomen. Het belicht dieper jouw echte Staat van Zijn, jouw pure eerlijke zuivere Jij, die eigenlijk geen ‘jij’ meer is, omdat het vrij is van identificatie met de Schepping. Het is pure Bron die schept, creëert en vorm geeft vanuit wie het Is. Jij Bent de Schepper en tegelijkertijd (op een ander niveau) ook degene die het ervaart.

De energie van vandaag richt zich via de equinox op het dieper her-inneren wie je echt Bent. Het belicht de schaduw, aanhakingen, beperkte gezichtsvelden en overtuigingen van wie jij denkt te zijn. Ongeacht hoe je deze denkbeelden gevormd hebt, hoeveel waarde deze mogelijk ooit hebben gehad en hoe jij daarin bent gaan geloven of ze voor waar aan bent gaan nemen.
Het belicht de overlevingsmechanismen en ego patronen die je op een bepaald niveau wenselijk of noodzakelijk acht, maar die je in feite weghouden van de herinnering aan wie jij echt Bent, jouw staat van Zijn.
Het belicht je menselijke perspectief dat misschien (ook op onbewust niveau) nog vol angsten en overtuigingen, verwachtingen en oordelen is. En het belicht de beperking die dat je oplevert, daar waar je dus niet vrij kunt stromen in wie jij Bent.
Het belicht je God en Godinnen kwaliteiten tegelijkertijd, daar waar jij grootser Bent dan elke beperking die je voor waar aanneemt.
En het belicht jouw proces van groei, terug naar je Zelf, jouw vrije staat van Zijn, jouw Bron Bewustzijn en jouw Gouden of Scheppend Potentieel.

Dus er gebeurd weer heel erg veel energetisch en op vele verschillende (dimensie) lagen tegelijkertijd. We worden weer volop aangetrilt, bekrachtigd en gevoed met Gouden Licht van en in ons eigen Bewustzijn. We ontvangen een enorme boost aan Leven Brengende Kracht vanuit de vele uren zon en energetische upgrades. Maar worden daarmee ook volop uitgenodigd om elke illusie die we innerlijk voor waar aannemen in het licht te zetten, beter te bekijken, te omarmen, te doorvoelen, te doorgronden en te transformeren. En je van daaruit te openen om echt te gaan toelaten wie je werkelijk Bent.
Je hart is daarin, als in elk proces, de Liefdevolle draagkracht en verbinder die alle lagen, verbindingen, velden met elkaar verbind en uitlijnt!

Durf jij je Zelf in al jouw Licht en al jouw Schaduw toe te laten, te ontvangen en er te laten zijn?
Durf jij deze ook te heiligen, te eren en erkennen?
Durf jij je dieper open te stellen en de herinnering te ontvangen/voelen van wie jij werkelijk Bent? (voorbij elk beperkt perspectief)
Durf jij jouw innerlijke God-Godin energieën werkelijk toe te laten in gevoel en in een vloeiende stroming te laten Zijn? En kunnen en mogen deze Blauwdrukvelden in jou samensmelten vandaag, in het Licht van je eigen Bron?
Dat is waartoe deze equinox uitnodigt en uitdaagt!

Een prachtige dag om weer vele stappen dichter bij je echte Zelf te komen!
Ik wens ieder een stralende dag toe!

© Willemien Timmer, 21-6-17

In het licht van deze equinox is er vanavond weer een nieuwe afstand activatie in deze energie, om je te ondersteunen om nog bewuster van deze energie en je persoonlijke processen daarin te beleven en ervaren.
Meer informatie daarover vind je hier!