zonverduistering

De komende drie dagen markeren een  mega shift in bewustzijn

Deze periode kenmerkt zich als een immense shift in bewustzijn met een immense potentie van ‘stappen uit het oude’ en ‘geboren worden in het nieuwe’.
Waarschijnlijk heb je het al gevoeld, de afgelopen periode hoe op vele vlakken van groei (ja ook en vooral in de dagelijks leven realiteit) op alle mogelijke vlakken een krachtige ‘tegenwerkende beweging’ ontstaan is, waardoor je heel erg geconfronteerd werd met je Zelf en de ander (jouw spiegel om dieper je Zelf te kunnen zien).
Heel oude patronen, onbewustzijn, schaduw, pijnlagen en andere triggers als projecties, overleving, afweermechanismen waren aan de orde van de dag. In een sterk opbouwende kracht. Mogelijk ervaar je dat nog steeds.Dit heeft alles te maken met deze essentiële periode van grootse veranderingen waar we collectief en individueel doorheen. Prachtig weerspiegeld door de grote elementen buiten ons, met de Bedoeling om deze grootse shift innerlijk in ons te kunnen maken.
Afgelopen periode en komende dagen laten de ‘universele spiegels buiten ons’ perfect georkestreerd zien door welke diepe veranderingen we heen gaan. Deze grootse krachten werken echter ook mee aan de veranderingen zelf en zetten alles in de 3-de dimensie in werking.
Na een aantal zeer essentiële portaal dagen in zowel februari en maart, die veelal van een diepe balancerende werking waren, welke de inleiding waren tot de grootse veranderingen in de komende dagen, vormde zich op 17 maart 2015 een ‘grand cross’ uitlijning tussen Uranus en Pluto. Zowel de portaaldagen als dit Grand Cross trilden oeroude vastgezette structuren van overleving, dualiteit en afgescheidenheid in ons aan, in een aanzet om deze bewust(er) te gaan worden.
Daar waar we bewust worden ontstaat ook ruimte voor inzicht en healing. We dienen eerst de weg van het oude vrij te maken voordat het nieuwe werkelijk wakker en geboren kan worden.
De oude overlevings- en afweermechanismen van het onbewuste systeem in ons, en met name in het eerste en tweede chakra, zijn volledig ‘onder vuur’ komen te liggen. Thema’s als onveiligheid, gebrek aan vertrouwen, niet je eigen kracht en ruimte innemen, ongelijkwaardigheid, leunen op een ander, onzuiverheid, leugens en ongeloof in eigen kracht, en vele vele andere thematieken konden daarbij persoonlijk aangeraakt worden. Vele afweermechanismen als directe projectie, ontkenning, vluchtgedrag, manipulatie,  etc. kwamen daarbij ook directer aan het licht en zijn volop uitgespeelt in de afgelopen periode.
Nogmaals, dit alles met de Hogere bedoeling om het onbewuste bewust te maken. En daartoe dienen deze thematieken ten diepste gevoeld en doorleefd te worden. Anders kan het simpelweg niet bewust worden en helen.De portalen van februari en maart triggerden allerhande van deze oude ballast lagen van eerste, tweede en derde chakra (voor ieder in eigen thematieken), maar bracht ook tevens doorlopend een energie van bewustwording en balancering met zich mee. De frequentie van dit jaar 2015 is de 8, de lemniscaat, die verbonden is met de Oneindigheid, maar ook met Kosmische Balancering van alle polariteiten.
Dit is een energie stroom die overal in mee genomen wordt en stimulerend, bewustmakend, balancerend en helend werkt. Maar daarnaast tevens bijzonder uitdagend kan zijn omdat het vraagt om alle polariteit in ons Zelf aan te kijken, te erkennen en omhelzen, waarna het in een gelijkwaardige stroming met elkaar samen gebracht kan worden.
Dat is zogezegd het Heilig Huwelijk. En op elk laagje bewustzijn en proces waarin wij polariteiten innerlijk kunnen helen, verenigen en laten samenstromen in de lemniscaat beweging, daar ontstaat het derde principe: het Goddelijk Kind of de Vrije Ruimte voor nieuwe Schepping.
Heel het jaar 2015 is hierop gericht: steeds meer lagen en delen van ons Bewustzijn balanceren waardoor steeds meer Vrije Ruimte kan ontstaan voor nieuwe Creatie. Vanuit Bewustzijn in plaats van vanuit onbewustzijn en oude pijnstructuren!
De maand maart vormt daarin een hoogte punt, met komende dagen als een punt van grote ommekeer, die het gehele jaar door zal gaan werken. Een punt van grote shift in bewustzijnsperspectief en openingen van geheel nieuwe lagen Vrije Ruimte die we gedurende de rest van het jaar steeds dieper in ons Zelf mogen gaan herinneren en gaan verkennen.
Dus eigenlijk zijn we al langere tijd in energetische voorbereiding op de komende dagen en het is heel goed mogelijk dat je dat in persoonlijke processen sterk hebt ervaren. Tegelijkertijd is het ook te zien aan alle gebeurtenissen op wereldschaal, waarbij op vele fronten spanningen lijken op te lopen en oude patronen barsten gaan vertonen. Zo buiten, zo binnen!
Het Grand Cross op 17 maart luidde het startsein in voor de komende dagen, waarop er vele wijzigingen er direct al in werking zijn gezet. Deze uitlijning zorgt voor een ‘vierkant’ verbinding die de dieper gelegen mysteriën van ons Wezen dieper bereikbaar maakt. De resonantie van het vierkant geeft ook aan dat dit alles op aarde geankerd (en dus ervaren) dient te worden, willen we de diepste ompoling van structuren van duaal bewustzijn werkelijk in alle dimensies vormgeven.
Afgelopen woensdag 18 maart waren er ongekend grote zonnevlammen en zonnestormen, welke hun invloed ook op aarde en in je bewustzijn doen gelden. Prachtig dat het uiterlijk ook weer laat zien welke schoonheid het in zich draagt, de Belofte die erin weerspiegeld ligt, in wat deze ‘innerlijke zonnestormen’ ons ook gaan brengen. In delen van Nederland was zelfs het Noorderlicht zichtbaar in prachtige gelige en paarse tinten. Dit is de Belofte aan ons eigen Licht, onze eigen kracht en onze eigen Spirit die bloot gelegd mag gaan worden in alle ‘stormen’ die door ons systeem razen.
De kracht van de zonnevlammen brengt een diep transformerend vuur binnen die enerzijds alles wat in afgelopen periode aangeraakt is, dieper zuivert. Anderzijds zet het ook weer nieuwe diepere lagen in ons bewustzijn aan om vrij te komen. De onderste steen mag boven!
In de frequenties van vandaag, 19-3-15 lichten de energieën van de 1 en 9 sterk op… het volledige initiatiepad (van deze fase van bewustzijnsgroei/ascensie) die naar een voltooiing streeft. Vanuit de 1+9=10 kan een nieuwe start en nieuwe geboorte plaatsvinden, uitgelijnd op de 0-frequenties, de Bron.
De nieuwe Bronfrequenties die toegankelijk worden door deze immense ompoling en synchroniciteit van opvolgende grootse gebeurtenissen en wijzigingen. Ook deze worden weer uitgelijnd met de 3, de Heelheid van de Heilige Drie Eenheid, die gelijkwaardig aan elkaar is, en poort is naar onze volledige Godsvonk (belichaming).
Dit alles in voorbereiding op de grote klapper van morgen: de volledige zonne-eclips van 20-3-15.De eclips die gevormd wordt op lente equinox, de dag waarop dag en nacht exact even lang zijn. En dus Licht en schaduw (ook in ons) volledig met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd worden. En die gevormd wordt op nieuwe maan, die altijd een tijd van vernieuwing inluidt. En dan is deze nieuwe maan ook nog eens een super maan, wat inhoudt dat de maan in haar cyclus het dichtst bij de aarde staat. Wat altijd garant staat voor een veel intensere kracht en invloed van de maanenergie.Zon en maan die samenvloeien in de eclips symboliseren tevens het samenvloeien van mannelijk en vrouwelijk. Weer de Overkoepelende Polariteiten die samen komen (net als gelijkwaardig licht en donker van de equinox). Dus een dubbele bekrachtiging van de balancering van polariteiten!!
De maanfrequenties, resoneren ten diepste ook op onze waterhuishouding, de gevoelslagen, de intuïtieve krachten, het Vrouwelijk aspect.De zonfrequenties resoneren op ons innerlijk Kosmisch vuur, onze Scheppingskracht, het mannelijke aspect.De energie van de zonne-eclips gaat dus een mega shift brengen in een balancering van alles wie wij Zijn en alles wat al bewust is en alles wat nog onbewust is (licht en schaduw).Alles wie wij Zijn en wat wij Zijn zal met elkaar uitgelijnd, gebalanceerd en verbonden worden in het Licht van zon en maan die over elkaar heen schuiven. Letterlijk gesymboliseerd door de schaduw van de maan (gevoelswereld, onbewuste) die voor de zon schuift. De schaduw zal op dat moment ten diepste voelbaar zijn en vanuit dat punt kunnen ompolen naar nieuw Licht.Alle oude patronen van overleving, aangetrilt in afgelopen periode zullen sterven (is transformatie) wanneer het Licht terugkeert uit de eclips: het nieuwe Licht wordt geboren.
Nieuwe Vrije Ruimte, nieuwe schepping, nieuw Bewustzijn mag geboren worden. Met daarmee de mogelijkheid van heel veel nieuwe Potentie van Bewustzijn wat vrij gaat stromen. Hogere gradaties van Bewustzijn dan die voorheen beschikbaar en bereikbaar waren. Die een nog helderder zicht en Licht zullen werpen op alle schaduwpatronen die nog aanwezig zijn. Met name de rest van het jaar zal er doorlopend een voortvloeien van deze energie door alle processen van bewustwording heen gaan stromen, met als onderliggende Bedoeling om al het oude aan het Licht te brengen.
Om deze grootse ompoling en shift dieper te helpen ankeren, kracht bij te zetten en te helpen integreren, volgt direct een dag na de eclips het derde 3-3-portaal (21-3) van dit jaar. De eerdere 3-3 portalen deze maand vormden een krachtige voorbereiding en doorlopend initiatiepad naar het derde 3-3 portaal die in essentie de Bedoeling in zich draagt om ALLES wat nu uitgelijnd, gebalanceerd en versmolten is aan polariteiten, kracht bij te zetten in de geboorte van het nieuwe: het Goddelijk Kind aspect.
Nieuwe Vrije Scheppingsruimte, voorbij de dualiteit, vanuit eigen Meesterschap en herinnering aan geïntegreerde Goddelijkheid. Waarmee op vele lagen van bewustzijn de Heilige Drie Eenheid innerlijk hersteld wordt. De Poorten naar Heelheid, de poorten naar de eigen Godsvonk worden daarmee meer toegankelijk en weer betreedbaar. Dit is een collectieve opening, waar iedere individuele Ziel op de eigen Kosmische Timing steeds dieper doorheen zal kunnen gaan, afhankelijk van waar je staat in persoonlijke processen en Zielsevolutie.
Voorgaande 3-3 portalen hebben krachtig aangezet tot steeds diepere balancering en versmelting van polariteiten en de eerste stappen Heilig Huwelijk en ‘geboorte’ van Goddelijk Kind aspecten. Maar dit 3-de 3-3 portaal gaat al deze aangeraakte, geheelde, en door de zonne-eclips dieper omgepoold lagen van Bewustzijn ten diepste helpen ankeren en integreren. In het menselijk bewustzijn van de onderste 3 chakra’s. Daarmee worden poorten geopend om het ook daadwerkelijk (gaandeweg) ten diepste in ‘de stof’, in het dagelijks leven, in jouw mens-zijn te gaan ervaren, belichamen en leven.
Je diepste Goddelijkheid die weer herinnert mag worden tot in de basis van je mens-zijn. Voorbij dualiteitsschepping, voorbij afgescheidenheid van de Bron, maar juist IN diepte verbinding met je eigen Gods Bewustzijn!
Ook zondag 22-3 doet daarbij nog een duit in het zakje waarbij de duale scheppingen in je eigen bewustzijn (de oude afweermechanismen en overlevingssystemen) nog verder ‘uiteen gereten’ worden en het juist de Blauwdruk kracht is die dieper aangezet zal worden om voorbij het oude (duale krachten) op te rijzen in Oorspronkelijke Kracht.Man, man, wat leven we in ongekende tijden. De processen zijn op z’n zachtst gezegd pittig te noemen en vele mensen ervaren dit al tijden, met een toewerken naar de climax van morgen aan toe. Maar ook de komende dagen en weken zullen deze vernieuwing krachtig voelbaar zijn.
Mogelijk ervaar je al een poosje weinig levensvreugde en ervaar je juist meer overleving dan ooit, met de grootse hoeveelheid processen die opspeelden in afgelopen periode. Weet dat dit alles te maken heeft met deze gigantische verschuivingen die collectief (en daarmee ook individueel) gaande zijn. Ja, het is bijzonder uitdagend je eigen schaduw in de ogen te kijken, maar de bereidheid om het te doen getuigd al van voldoende Zelf Liefde en moed om daadwerkelijk een sprong naar enorme vernieuwing in je Zelf te kunnen en mogen maken. En dat wetende en steeds meer voelend, zal de levensvreugde weer doen laten stromen. Omdat we in een ongekende tijd leven waarin Meesterstappen voorwaarts naar eigen Meesterschap en de Schepping van een nieuwe Gouden Tijd op aarde gezet worden.
The return of remembering the Divine Golden Light inside, into embodyment on Earth!
© Willemien Timmer 19-3-2015