Zomer zonnewende 21-6-2021

 

Vandaag is het de zonnewende, de zon staat op het hoogste punt waardoor het op het noordelijk halfrond de langste dag licht van het jaar is. Ook energetisch betekent dit opnieuw een input van heel veel meer Licht.
Het gouden zonlicht werkt voedend, bekrachtigend en leven brengend. Het gouden zonlicht is een reflectie van ons eigen Gouden Bewustzijn, dat dieper in herinnering en trilling gebracht wordt.

Wie zijn wij voorbij ons beperkte menselijke bewustzijn en -perspectief?
Wie zijn wij werkelijk? In onze meest pure Staat van Zijn?
De instroom van hogere trillingen vandaag brengt dergelijke vragen meer in beweging in ons bewustzijn.
Ook de instroom van enorm veel zonlicht de afgelopen periode werkt hier naartoe, de zonnecoderingen dragen allen vibraties en frequenties in zich mee die diep openend en bewustzijn verruimend door werken in ons bewustzijn, energetische velden en zelf gehele menselijke systemen.

 

Ook schaduw wordt belicht

Tegelijkertijd kan de input van zoveel lichttrillingen ook juist dat dieper blootleggen waarin wij nog verwijderd zijn van onze lichtkracht, waar we nog angst dragen voor ons stralende Zelf of het her-inneren van onze gouden (Goddelijke) lichtkracht. M.a.w. waar durf je nog niet volledig te shinen? Wat zit daar tussen, wat belemmerd dat?
De intense lichtkracht belicht dus ook onze onvermogens, angsten, tekortkomingen en verdraaide energieën. Met als doel weer dieper inzicht en handvatten aan te reiken waar onze aandacht en focus nog naartoe mag gaan om onszelf te bevrijden uit de greep van het onbewustzijn, valse licht of versluierd licht.

 

Portaaldag

Vandaag is tevens een portaal energie, in de codering van 21-6-’21, wat ook een specifieke energie en trillingsverhoging met zich mee brengt.
De frequentie van de 21 gaat over de blauwdrukken van Eenheid, de blauwdrukken van een zuivere uitlijning.
De 21 gaat op een andere golflengte om de balans van mannelijke en vrouwelijke energieen. Vanuit die balans kan het derde veld, het Goddelijke Kind, ontstaan: een nieuwe creatie, een nieuwe energie, nieuw bewustzijn.
De dubbele 21 in de dagenergie brengt ook een balancerende werking met zich mee. Als twee schalen van een weegschaal  of twee zijden van de medaille: zowel ons licht, lichtkracht, vermogen om ons licht te her-inneren en belichamen. Alsook het onvermogen om ons eigen licht te zien, erkennen, her-inneren, omarmen of belichamen.

De energie van de 6 in deze maand gaat over de bezielde materie (in relatie met de 2021 energie, zie eerdere artikelen van deze maand).
M.a.w. de bezieling terug brengen in of her-inneren en integreren in de materie, in ons stoffelijk lichaam en menselijke bewustzijnslagen.

De 21-6-21 energie brengt dus de mogelijkheid om tegengestelde krachten in ons rondom onze lichtkracht, levenskracht en Godskracht dieper bewust te worden tot diep in onze menselijke ervaringswereld. Op 3D niveau, in gevoel, denken, bewustzijn, energievelden en ons lichaam.

 

Volle super maan tijdens het derde 6-6 portaal

De trillingsverhogingen van de zonnewende zijn een navolging van de recente (gedeeltelijke) zonsverduistering en de maansverduistering die daaraan vooraf ging (zie eerdere artikelen). Maar na de zonnewende volgt op 24 juni ook weer een volle super maan die ook haar impact gaat brengen.
Vandaag tijdens de equinox belicht de zon ons lichtpotentieel en die lagen die nog niet kunnen of durven te stralen. Aankomende super volle maan zal dieper die onvermogens gaan uitdiepen. In combinatie met de 24-6 en 6-6 energieen om tot diep in je mens-zijn de blauwdrukken van hart en gronding te helpen her-inneren.

Al deze ‘evenementen’ zijn qua trillingsverhogingen aan elkaar gelinkt en brengen telkens gedoseerd hogere trillingen in het collectief bewustzijn binnen. Die elk op andere golflengtes het collectief (en daar binnen het persoonlijke) bewustzijn stimuleren om steeds dieper wakker en bewust te worden.
Elke stap is er één en belicht andere aspecten van je (vergeten) Zelf. Zodoende leren we ons ware Zelf  onze vermogens, potentie en onze Lichtkracht weer steeds dieper her-inneren, gronden en belichamen.

Zonnewende vandaag

Op deze bijzondere dag staat onze Godskracht, Lichtkracht en levenskracht centraal in een uitnodiging om te stralen van binnenuit.

Ik wens ieder een prachtige, magische en vooral stralende dag!

 

©  Willemien Timmer, 21-6-‘21

 

Zowel vanavond als tijdens de super volle maan a.s. 24-6-2021 verzorg ik weer afstand activaties en transmissies. Voor meer informatie, kijk even in de activiteitenagenda!

 

 

Fotograaf/ auteur afbeelding mij helaas onbekend. Maar dank voor het prachtige werk!