Ring van Vuur
Zonsverduistering op 21-8-’17

Bijna was dit artikel over de zonsverduistering van 21 augustus er niet geweest. Je leest hieronder waarom. Veelzeggend voor de energie van dit moment.
Deze belangrijke zonsverduistering, een moment verduisterd Licht. Een moment van grote shift, heruitlijning, met diepere lagen van je Zelf, met jouw Licht en grootsheid. Maar ook met jouw schaduw en afgescheidenheid. Beide zijden van de medaille ineen. Prachtig symbolisch weergegeven door de Ring van Vuur: het Licht wat de Schaduw omvat en omarmt. En dat is exact in de simpelste vertaalslag wat deze shift komt brengen.

Zonsverduistering en nieuwe maan

Een zonsverduistering is een bijzondere poort van trillingswijzigingen. Het ontstaat doordat de zon, de maan en aarde op exacte lijn met elkaar staan. D.w.z. dat er een heruitlijning plaats vindt ook in je eigen bewustzijn, in je hemel-aarde uitlijning, in je man-vrouw velden, in je schaduw-licht velden, etc.
Je mens-zijn wordt dieper herverbonden, gelijkwaardig, met de zon en maan krachten. (Ook in je Zelf). En zowel je licht als je schaduw kan daarmee dieper vrij komen en bewust worden.
Een verduistering biedt altijd nieuwe openingen in bewustzijn in, die tot nieuwe bewustwording en ontwikkeling gaan leiden.

De nieuwe (donkere) maan daarbij bekrachtigt nog extra de diepere openingen in de onbewuste-, gevoels- en emotievelden. Wat betekent dat diep afgescheiden delen van ons bewustzijn dieper in beweging kunnen komen, aangetrilt worden om bewust te worden en te kunnen helen.
De nieuwe maan energie luidt altijd een nieuwe geboorte/ een nieuw begin in.

Wat brengt deze shift nu al?
(En waarom was dit artikel er bijna niet geweest)

Hoewel ik momenteel amper internetconnectie heb, slechts bij vlagen, als letterlijk de wind mijn kant op blaast, zag ik gister al de nodige artikelen over de aankomende zonsverduistering op facebook passeren. Even, in dat korte moment van internetverbinding.
Dit, de zonsverduistering, zijn van die momenten in “lineaire tijd” waarover velen schrijven, omdat het opnieuw een shift in bewustzijn brengt. En een grote, die voor langere tijd voor beweging en naweeen zal zorgen.

Hoewel ik al dagen in afstemming vertoef op deze shift, is bij het zien van zoveel artikelen (ieder vanuit eigen perspectief, bewustzijn en aanvliegroute beschreven) er in mij even een moment van diepe mixed feelings. En maakte ook verdriet los.
Natuurlijk is het prachtig en belangrijk dat er zoveel meer dan voorheen bewustzijn wordt verspreid en informatie gedeeld.
Maar wat heeft het nog voor meerwaarde dat ik hier dan ook (zoals ik gevoelsmatig gepland had) over zou gaan schrijven?
Er wordt al zoveel over gezegd en veelvuldig gedeeld….Waarom zou ik dan toch mijn energie daar ook nog aan geven?
Het is immers veel werk, verfijnt afstemmen en zien om de juiste vertaalslag te maken. Hoewel mij dat uiteraard ook vreugde geeft, neemt het simpelweg ook veel tijd in beslag.

En dat is precies waar het over gaat. Niet dat het tijd kost of vreugde geeft, dat het kosteloos bewustzijn verspreiden is, maar het feit dat het mixed feelings oproept. Gevoelens van meer-of minder waarde, van “is mijn verhaal dan nog de moeite waard”?

Al zovele jaren schrijf en geef ik workshops vanuit dit soort trillingsverhogingen, en geef veel tekst en uitleg.
Zoals het met alles zo is, doet tegenwoordig ineens iedereen dat. Natuurlijk doet iedereen dat vanuit eigen waarheid, daar waar je bent binnen eigen bewustzijnsgroei en trilling. Maar toch….

Even, in een momentopname, komt die oude sabotage weer de hoek om kijken. Gevoel van minder-waardig zijn in plaats van gelijk-waardig zijn. Het gevoel of het zinloos is. Er is toch tegenwoordig al zoveel informatie voor handen. Wat is nu werkelijk mijn bijdrage daarin nog? Wat is wat ik deel van mijn ervaringen, zienswijzen en Zijn daarin nog waard?

En exact daar zit de wortel. Dit is wat afgelopen dagen al flink in voor-trilling aangeraakt is. Die pijnlagen van kleinheid die nog ergens diep weggestopt toch nog aanwezig zijn. Die flink getriggert zijn op verschillende fronten. Het waarde-loze i.p.v. de erkenning van het waarde-volle.
Hoeveel ik daar door mijn groei ook al veel aan gewerkt, uitgediept, geheeld en omarmt heb. Komt er telkens toch weer komt een nieuw en dieper laagje bloot te liggen en kan het ineens weer van zich laten horen.

Uiteraard spelen alle eerder krachtige trillingsverhogingen/portalen/etc. Hier ook een rol in. Alles in een continuerende opbouw om steeds dieper die diepgewortelde kern van afgescheidenheid open te breken. Zodat deze zich weer naar Heelheid en volle wasdom kan voortbewegen.

Daarom ook piept bij mij op dat moment dus ook nog een saboteur van kleinheid en minderwaardigheid omhoog. Een stukje binnen het Zelf wat nog niet de eigen Heelheid, schoonheid, kracht, grootsheid en eigen-waardigheid kan erkennen.
Wat zich misschien nog vanuit oude patronen onbewust blijft omwentelen in eenzaamheid, er niet toe doen, alleen moeten knokken, verlaten zijn of welke oude wonden dan ook. Ongeacht op hoevele lagen dat al geheeld en doorzien, doorvoelt en getransformeerd is.
(Iedereen heeft eigen stukjes en eigen gemaakte daaraan gekoppelde patronen om in “die stand” te blijven).

En bam, dat is exact wat be-licht wenst te worden. Hier en nu, in het licht en voorbereiding op de Ring van Vuur. En het is exact wat de Ring van Vuur zonsverduistering gaat brengen. Nog meer naar de kern van oude onbewuste wortels en gewonde delen van het Zelf toebewegen. Waardoor die schaduw belicht kan worden, bewust kan worden en kan transformeren door de Ring van Vuur. Het Licht wat de schaduw omvat en omarmt.

Thema’s

Deze zonsverduistering vind nog precies plaats in sterrenbeeld Leeuw, de frequentie die ons herinnert aan ons Meester(Konings)schap. Onze grootsheid als Goddelijk Scheppend Wezen. En vanuit dat licht bezien is het logisch dat als je nog knelpuntjes hebt in de andere zijde van die medaille (kleinheid i.p.v. groorsheid erkennen) dat deze nu opnieuw omhoog borrelen.

Thema’s die daarbij verder nog oplichten zullen weer veelal gerelateerd zijn  op thematieken en wonden van de onderste drie chakra’s. Als vervolg ook op de eerdere maansverduistering, de Leeuwenpoort, de 8-8-8 portalen. (zie daarvoor mijn eerdere artikelen).
Maar daarnaast zal ik hieronder nog even wat specifiek oplichtende thematieken beschrijven.

Verantwoordelijkheid dragen

Wat ook al dagen oplicht als belangrijke thematiek die geactiveerd en gestimuleerd gaan worden door deze zonsverduistering is: Werkelijke verantwoordelijkheid nemen voor al jouw creaties, delen van je Zelf, alles wat je neerzet, uitzend, denkt, voelt, uitspreekt en handeld.
Maar ook voor alles wat er leeft in jou.

Hoevaak hoor ik niet mensen zeggen: oh ja dat komt door dat of dat portaal. Dat komt door de verduistering. Of dat komt door die of die sterrenstand.
Maar is dat werkelijk zo?
Natuurlijk resoneer jij in je bewustzijn en processen mee op alle collectieve trillingsverhogingen. Maar in hoeverre blijf je met deze gedachten/gevoelsgang niet heel subtiel excuses maken en het buiten je plaatsen? In hoeverre neem je dan werkelijk verantwoordelijkheid voor wat jij ervaart en hoe je iets ervaart?

Projecties en spiegelingen

Veel mensen zijn momenteel meester in het maken van allerhande excuses en het buiten zichzelf plaatsen (projecteren) van van alles en nog wat. Of het nu gaat om het beeld hoe jij de ander ziet, verwachtingspatronen (en dus ook teleurstellingen), oorzaken voor eigen gedrag of beweegredenen, de schuld standaard bij de ander leggen of wat dan ook.

Meestal is de diepste kern die daaraan ten grondslag ligt de angst voor verlies van controle en de weerstand (meestal onbewust) tegen verandering.
Het is een (vaak onbewuste) ego gerichtheid, die probeerd alle zeilen bij te zetten en “de sprong in het diepe of onbekende” te ontvluchten.
Sommige delen in ieder van ons zijn zo bang voor de groei die alle trillingsverhogingen en verduisteringen opleveren, dat zij liever aan het pijnlijke oude vast houden. Zelfs al maakt dat niet gelukkig. Het is wel bekend.

En het nieuwe, dat grote onbekende nieuwe veld wat we betreden met het uitdijen van en in trilling verhogen van bewustzijn, is onbekend, dus eng (voor die delen van het Zelf).
En dus spelen veelvuldig ook deze overlevingspatronen nog op.
Niemand is daar nog echt vrij van. Het zit zo diepgeworteld. Maar hoe meer je al in overgave kunt leven, je Zelf keer op keer durft aan te kijken en te erkennen, zowel in je Licht als in je Schaduw. Hoe bewuster het wordt en hoe dieper je deze delen kunt transformeren. En hoe meer je je dus bevrijd uit die oude overleving.

Onderscheidingsvermogen

Belangrijk bij projecties is opnieuw (Zelf) bewustzijn. Want dat helpt bij het zuiver onderscheid maken.
Waar betreft het je eigen projecties?
(Waarin aanschouw/ervaar/zie je je eigen projecties in de wereld om je heen of op je groeipad. Waar kijk je a.h.w. door de gekleurde bril van jouw emoties, ervaringen, visie, gedachten).
En waar betreft het projecties van de ander?
En laat je je daar nog door aanraken of kun je het detecteren en bij de ander laten? Liefdevol, bewust en doorziend van waaruit de projecrie voortkomt? Of vanuit (eigen) weerstand?( In dat geval haakt het dus nog op een stukje in je Zelf).

En wat is op jouw groeipad een projectie en wat een spiegeling (dat zegt iets over jouw proces, energie, Zelf)? Want daar zit een wezenlijk verschil tussen!

Eigen proces en waarom toch delen

In mijn eigen proces de afgelopen dagen heb ik in resonantie van de aanloop dus (opnieuw) mogen stoeien met mijn kleinheid en minder-waardigheid, met eenzaamheid en verlatenheid. Thematieken die ik als mijn broekzak ken en al zo vaak doorgeworsteld heb.
Nu mocht en kon ik er in meer zachtheid naar kijken. Het vanuit mijn hart, Liefde en bewustzijn doorzien, erkennen, omarmen. De diepe pijn voelend en toch niet ermee versmelten. Vanuit de wetenschap dat ik dat niet Ben. Dat het ‘slechts’ gekwetste, ontmoedigde delen zijn die deel zijn van wie ik in totaliteit Ben. Maar het is niet mijn totale Zijn.

Ik mocht, kon en kan me nu meer gedragen voelen door mijn totale Zelf of Zijn. Mijn eigen hartbewustzijn wat liefdevol mijn proces mag dragen en omarmen. Onafhankelijk van krachten buiten mij. En juist ook van daaruit meer dan ooit gedragen door Moeder Aarde en door mijn maatje Kiaya die onvoorwaardelijke Liefde ongeremd met me deelt.
Verantwoordelijkheid nemend en dragend voor wat ik voel en ervaar. Onderscheid makend in wat van mij is en wat van de ander. Waar reflecties/ weerspiegelingen vanuit mijn bewustzijn een manifeste vorm aannemen op mijn pad. Of waar projecties een rol spelen.
En van daaruit de bewuste Keuze makend hoe ik van hieruit mijn pad wens te vervolgen.

Ik mocht van hieruit weer een stukje kleinheid in grootsheid en minderwaardigheid in gelijkwaardigheid transformeren. Puur binnen mijn Zelf.
Mijn pad gaat dit jaar meer dan ooit door de diepten van Alleen-zijn heen, op weg naar Al-Een Zijn binnen mijn Zelf.
En meer dan ooit over Overgave, Vertrouwen in het veld van “Niet-Weten” stap voor stap je stappen zetten.
En zo in de aanloop op de zonsverduistering zijn daarmee in mij meteen enkele essentiele groeistukken dieper belicht en omarmt, die in resonantie zijn met de frequentie van de verduistering zelf.

Waar schaduw vrij kan komen
Kan het Licht weer vrij stromen

In de erkenning naar mijn Zijn, mijn eigen-waarde en mijn proces, deel ik dus alsnog, op geheel mijn eigen-wijze, mijn perspectief, op deze bijzondere shift die 21 augustus brengt.

Ik hoop dat het voor jou ook een meerwaarde of herkenning mag aanreiken. Of een stukje meer (in) zicht mag bieden waar deze shift ons allen (voor ieder op eigen wijze) toe uitnodigt!

© Willemien Timmer, 20-8-2017

Spirituele Praktijk Apofyliet
Begeleiding bij Multidimensionale bewustwording en Zelfrealisatie
Www.apofyliet.nl

Afstandactivatie Ring of Fire

Morgenavond vind er weer een afstandactivatie plaats in de energie van de zonsverduistering.
Wil jij ook heel bewust en vanuit een veilig afgebakend en gedragen groepsveld in je Zelf ervaren wat de energie van deze zonsverduistering jouw bewustzijn(groei) komt brengen??
Kijk hier voor meer informatie.

Aanmelden mag via info@praktijk-apofyliet.nl

Workshop Multidimensionaal Bewustzijn

A.s. zondag 27 augustus biedt Prakrijk Apofyliet ook nog een krachtige workshopdag aan over Multidimensionaal Bewustzijn
Het dieper ervaren en betekenis en inhoud daarvan.
Zeker in het kader van al deze trillingsverhogingen een aanrader voor een dieper ‘verstaan’  van jouw persoonlijke processen!
Hier zijn nog plekken voor vrij.
Kijk hier meer informatie.

Aanmelden mag via info@praktijk-apofyliet.nl