Aangetrokken worden naar hoge trilling- en Meesterkristallen

Wanneer de Magie haar glans verliest:

De hang naar Meesterkristallen bij Lichtwerkers

Ken je dat??
Dat je vooral heel erg aangetrokken wordt tot kristallen die een hoge trilling hebben? (Die kristallen die Meesterkristallen genoemd worden) Of waaraan allerlei mooie hoge licht kwaliteiten toegeschreven worden? Kristallen die kraakhelder zijn? Of ‘hoe hoger de trilling, hoe beter’?

Wat ik vaak zie bij Lichtwerkers, Starseeds, gevoelige mensen, HSP-ers, pioniers en andere spiritueel- en 5D georiënteerde mensen is dat de bovenstaande vragen allemaal met ‘ja’ beantwoord kunnen worden.
Op zich is daar niets mis mee, tenslotte zijn we allemaal aan het groeien (in bewustzijn hopelijk) om een hogere trilling van ons Zelf te gaan her-inneren. Kristallen kunnen daarbij een heel fijn en aansluitend hulpmiddel en spiegel zijn om ons weer te herinneren aan ons eigen hoger Licht (bewustzijnstrillingen).

Alleen, wanneer je alleen maar neigt naar samenwerken of verbinden met kristallen met een hoge trilling, kunnen daarbij nogal wat (vaak onbewuste) knelpunten ontstaan.
De hang naar hoge trilling kristallen (of zogezegd Meesterkristallen) ontstaat vaak onbewust vanuit:

*Een ‘heimwee’ gevoel naar de ‘Licht, Liefde, Eenheid’  energie.

*Een onbewuste weerstand tegen het hier en nu op aarde zijn.

*Een ‘ophemelen’ van of verwachtingspatronen van 5D (bijvoorbeeld dat alles in die energie makkelijker is).

*Een liever Licht en Liefde en hoge trilling voelen dan midden in de aardse realiteit staan.

*Een idee dat hoge trilling kristallen meer voor je groei kunnen doen.

*Een idee dat hoge trilling kristallen makkelijker met Thuis verbinden.

*De overtuiging  (subtiel, en vaak onbewust vanuit oordeel) dat je er al aan voorbij bent om andere kristallen met ‘lagere’ trilling te hoeven werken.

*Een verlangen om steeds verder je hogere vermogens, verbinding met Universum of Bron en hogere chakra’s te openen.

*En wellicht zijn er nog veel meer beweegredenen en innerlijke drijfveren, op persoonlijk vlak, te benoemen.

En ja, het is absoluut waar dat hoge trilling- of Meesterkristallen je enorm in je eigen hogere trilling, Lichtkracht en bewustzijn kunnen aanraken. Het kan heerlijk zijn om even helemaal ‘los te komen’ uit de 3D beslommeringen, processen en lastigheden en even op te gaan in hogere sferen.

Maar het is even zo goed waar dat Meesterkristallen ook datgene wat jou doet stagneren om dat binnen jezelf te integreren, aan het licht zal brengen. Aan zal trillen dus en los zal maken.
En daar waar een kristal je vooral de hogere trillingen gaat laten voelen, is het meer dan belangrijk dat je ook een krachtige gronding bewaard. Want: we zijn niet voor niets niet ‘daar boven gebleven’, maar juist hier op aarde!

Valkuilen

Een valkuil die daarbij  veelvuldig onbewust en ongezien blijft is dat daarvoor juist extra aandacht aan de gronding besteed dient te worden. Vaak neigen mensen die alleen maar aangetrokken worden tot hoge trilling kristallen al naar een alleen aanwezig zijn in de hogere chakra’s. Hebben zij al erg veel moeite met gronding, met het aardse leven en de realiteit van alle dag.
In dat geval kan een hoge trilling kristal je nog verder hier van af brengen, doordat het de hogere chakra’s en bewustzijnslagen nog verder open zet en de onderste chakra’s daarmee nog minder energie doorstroming of gronding kunnen pakken. Waardoor je in feite nog verder uit de balans en bij jezelf weg gaat!
Je gaat nog meer ‘zweven’ en kan daarmee niet eens de hoge trillingen die het Meesterkristal in je aanraakt ook een plek geven in je hier en nu dagelijks leven.
In die zin helpt zo’n kristal in dat geval dus ook niet met je groei!

Het helpt je niet om niet je eigen schaduw aan te kijken en deze te transformeren, als je er op deze wijze letterlijk van weg kijkt en ‘vlucht’.
Het helpt je niet om alle effecten van zonnevlammen, schumann trililng verhogingen, effecten van portaaldagen, fotonen energie en welke andere bewustzijn aan trillende krachten te helpen handlen in je dagelijks leven en mens-zijn.
Het helpt niet om deze in je fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch systeem te reguleren en integreren, zodat je er geen last meer van hebt.
In feite: des te minder geaard je bent, des te meer nadelige effecten je ervaart op al die lagen van alle trillingsverhogingen die naar de aarde en in ons bewustzijn stromen.
Des te meer ‘ascensie symptomen’ je ervaart, die soms knap vervelend zijn om mee te dealen.

Voor vele Lichtwerkers en gevoelige mensen is eigenlijk heel wat anders nodig

In feite zouden de Lichtwerkers, Starseeds, HSP-ers, gevoelige mensen onder ons eigenlijk veel meer baat hebben bij juist kristallen die gronding brengen, die je dieper in je buikgebied brengen, die dieper je eigen schaduw of wonden belichten, in plaats van hoge trilling kristallen.
Kristallen met een ‘lagere’ trilling dus.
Waarom?
Omdat daar bij velen (in het onderlichaam en onderste chakra’s)  de meeste knelpunten zitten. Daar zit nog een teveel aan ballast, daar ontbreekt aanwezig Zijn in je eigen energie, lichaam en bewustzijn. Daar wordt onbewust uit weg gevlucht omdat het daar ‘niet fijn’ , vervelend’, ‘gewond’, ‘eng’ is. Omdat we daar mogen dealen met al die menselijke emoties die er opgeslagen liggen. Want daar, in de onderste chakra’s,  ontmoeten we oude schaduw, verdriet, oude overlevingspatronen, angsten en meer van die ‘ellende’.

Maar we dienen deze ook te ontmoeten en door te werken, willen we weer echt vrij gaan stromen, geopend zijn en in balans komen.  Om onze gronding, aanvaarding en acceptatie dat we nu hier en nu op aarde zijn te kunnen integreren. Van daaruit gaan veel hogere lagen van bewustzijn open en worden veel hogere wezenslagen toegankelijk in ons bewustzijn.

Dat kan prima ondersteund en begeleid worden met de kracht van kristallen. Maar daarvoor zijn lang niet altijd juist de hoge trilling kristallen geschikt!
De hoge trilling kristallen trekken je daar namelijk meer bij weg omdat zij gericht zijn op de hogere trillingslagen in jou. Het gelijke trekt het gelijke aan. Met andere woorden, hoge trilling kristallen trillen jouw hogere trilling aan. Maar wanneer jij niet gegrond bent kun je deze trillingen niet gronden en integreren.
In dat geval ‘helpen’ deze kristallen om je subtiel je eigen onbewuste overlevingsmechanismen en vluchtroutes te versterken om daar uit weg te blijven. En kunnen dus in die zin ook zeker helpen om een spiritueel ego verder te ontwikkelen en te versterken.
Ze helpen niet, als er geen of te weinig gronding is en als er geen bewustzijn in buik en basis is, om echt al je bewustzijn en energieën te reguleren. Ook door je emotioneel, mentaal, energetisch en fysiek systeem ‘heen te trekken’, wat noodzakelijk is voor belichaming van je hoger Wezen.

Natuurlijk kunnen Meesterkristallen ook van ongelooflijke waarde zijn, mits er een bepaalde mate van gronding aanwezig is! En er niet langer een (onbewuste) overtuiging of oordeel ligt op kristallen met een ‘lagere’ trilling.
Mits er geen wegvluchtgedrag meer is of angst voor de eigen schaduw, emoties of blinde vlekken  of wanneer er de bereidheid deze aan te kijken.

Vluchtgedrag kan overigens gaan om uit de eigen pijn of schaduw weg te blijven, maar ook om niet werkelijk te accepteren dat je hier op aarde bent, waar gekwetste delen in je wezen steeds signaal afgeven: ik wil hier niet zijn, ik hoor hier niet te zijn. Het is te eenzaam, pijnlijk, hard, onprettig, etc.
In feite zou een combinatie van werken met beide ‘soorten kristallen’  (met hogere en ‘lagere’ trillingen) de meeste balans kunnen bewerkstelligen, die echt dienst doet aan je eigen groei proces en bewustwording en belichaming.

De Engelensferen, Meestervelden, Lemurische energie, Galactische en welke Goddelijke werelden dan ook, zijn ook hier op en via de aarde te ervaren!
Daarvoor hoeven we niet uit te reiken naar ‘boven’ of naar hogere lichttrillingen. Wanneer we stevig gekoppeld zijn ‘aan hier beneden’, met beide benen en alle lagen van bewustzijn in de gronding kunnen staan, kunnen we Al Wat Is ook gewoon hier op aarde ervaren. Het Is er namelijk gewoon, overal en altijd!

Intuïtie kan beïnvloed zijn door oude vluchtmechanismen

Kijk  dus eens eerlijk, observerend en met andere ogen naar jouw intuïtieve aankopen en keuze voor kristallen.
Kijk eens naar hoe jij om gaat met dagelijks leven, de 3D matrix realiteit (kun je daar mee Zijn? of juist niet), hoe gegrond en bewust jij in het leven staat.
Wat jij ervaart wanneer je werkt met hoge trilling- en of Meesterkristallen: kun je de opgedane energie en ervaringen meenemen naar en in je mens-zijn en dient dat echt jouw groei. Niet alleen spiritueel maar juist ook als mens of merk je geen verschil?
Observeer jouw keuzes, ervaringen en je Zelf eens eerlijk.
Want ook jouw intuïtie kan best zo geprogrammeerd of beïnvloed zijn door onbewuste delen (met ‘vluchtpatronen’ , overtuigingen of oordelen) van jezelf, zodat je telkens opnieuw ook via je gevoel en intuïtie hoge trilling kristallen uitkiest.

Meer informatie en verdieping o.a. over dit onderwerp  zal je binnenkort kunnen vinden in mijn nieuwe boek ‘Wanneer de Magie haar glans verliest Die ergens in dit jaar 2019 uit zal komen!

Meer soortgelijke artikelen  die in dit boek uitgediept zullen worden, vind je hier!

© Willemien Timmer, 21-5-2019