Laden Evenementen

Het ultieme 11-11-11 Portaal

 

Het ultieme 11-11-11 Portaal, waarbij je Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdruk in diepte transformaties helemaal ‘op eigen benen’ worden gezet. Waarbij je Goddelijke Drie Eenheid volledig wordt uitgelijnd met je mens-zijn, zodat Menselijk meesterschap nog dieper geïnitieerd en geactiveerd kan worden in wie jij Bent als mens op aarde.

Waarin de 11-11-11 Transformatie Code een essentiële rol speelt in alle groei- en bewustwordingsprocessen die jij momenteel persoonlijk, maar wij ook collectief, doorlopen.

 

Er vind in de 11-11-11 energie een enorme bewustzijnsshift plaats, gericht op de thema’s van dit jaar en haar energie: Menselijk Meesterschap! Dieper dan ooit worden we in de basis, ons mens-zijn en ons basis chakra aangeraakt om weer te her-inneren wie wij werkelijk ZIJN!

Voorbij alle oude overtuigingen, afgescheidenheid, overleving, ego, maskers, oude patronen groeien naar de oorspronkelijke Bron Kracht in jouw Wezen!

 

Tijdens deze afstand activatie wordt via transmissie in een veilig afgebakend groepsveld een enorm krachtige energie uitgelicht: De 11-11-11 energie die op deze dag in lineaire tijd de aarde en het collectief bewustzijn binnen stroomt en doordrenkt.

Vanuit de veilige ruimte van het groepsveld wordt een heilige ruimte aangeboden om heel bewust binnen je Zelf deze ervaring te be-leven. Wat doet de 11-11-11 energie met jouw bewustzijn? Welke krachtige verschuivingen kun je binnen jouw bewustzijn ervaren? Welke aanrakingen brengt het in jouw bewustzijn? Wat activeert het in jou? Welke bewustzijnsshift kun jij binnen je Zelf waarnemen? Welke extra kracht en waarde heeft de Egyptische energie daar binnen?

Vanuit de heilige veilige ruimte van het groepsveld is het veilig om heel uitgelicht de diepte in te gaan. In je Zelf, in deze energie. En zul je door de verbondenheid en (Lichtmeester en Hoger Zelf) Begeleiding ook veel bewuster deze energieen kunnen ervaren, inzichten verhelderen en je groeiproces en bewustzijn verdiept zich. Meestal stroomt er tijdens de activatie ook een enorme stroming aan informatie binnen (die via het verslag terug te lezen is) over wat er exact aangeraakt, geopend, geactiveerd wordt.

Via transmissie (energie overdracht) komen de coderingen van de 11-11-11 dieper (bewust) binnen in je celbewustzijn. Deze schonen je DNA imprints van oude niet-eigen en niet-oorspronkelijke informatie. Je DNA wordt geactiveerd om de oorspronkelijke coderingen van wie jij Bent weer te gaan her-inneren en ‘uitstralen’… alsof er een programma wijziging plaats vind: niet meer resoneren en leven vanuit de oude duale programma’s en imprints. Naar een reset: terug naar je oorspronkelijke ‘programma’. Die in lijn is met jouw hoogste Blauwdrukken/ Goddelijke Drie Eenheid, die een directe afsplitsing en afspiegeling zijn van Bron Bewustzijn.

Wanneer de innerlijke Heilige Drie Eenheid Blauwdrukken weer dieper in hun oorspronkelijke energie en Meesterschapskwaliteiten gaan trillen (door de 11-11-11 Code) en deze weer geactiveerd wordt in je menselijk DNA, ga je voorbij aan de oude dualiteit concepten en – programmering en kun je je hoger bewustzijn weer dieper in de ‘stof’ (als mens op aarde) echt vorm geven. In lijn met Bron leven, als mens op aarde!

Tijdens deze afstand activatie bevind ik mij in het Egyptische veld, die alles wat IS extra sterk uitvergroot. Waarmee deze activatie krachtiger dan ooit zal zijn en direct werkzaam zal zijn in e lijn tussen hoger bewustzijn en je menselijk bewustzijn. Omdat het Egyptische veld deze directe Alchemistische lijn van vereniging van ‘boven en beneden’ op alle mogelijke dimensielagen activeert.

Tijdens het 11-11-11 Portaal zal overdag zowel het Mannelijk als Vrouwelijk Hartchakra van Egypte bezocht worden, dus deze energieen zullen ongetwijfeld vanuit de tempel Matrixen krachtig mee gaan stromen in de afstand activatie en transmissie. Nog meer bekrachtigingen dus ook van je menselijke mannelijke en vrouwelijke hart energie en de vereniging daarvan! Ondersteuning en activatie van je menselijke hart om alle nieuwe coderingen en oorspronkelijke frequenties weer echt te kunnen ‘ontvangen’ en integreren.

Meer informatie over de bijzondere energie van deze periode en Portaal vind je alvast hier.

Maar ook hier (meer specifiek over de 11-11-11 codering).
Meer informatie zal in de komende tijd nog volgen!

 

Omdat ik niet vanuit huis deze transmissie en afstand activatie verzorg, zal pas op een later moment (rond 21 november) het verslag per mail volgen. 

De activatie vindt plaats van 20.30-21.00 uur  Nederlandse tijd (Vaak met uitloop).
En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag.

De 33,33 codering raakt de frequenties van het Heilig Huwelijk en de Heilige Drie Eenheid binnen je eigen Bewustzijn aan en stimuleert en activeert je velden om steeds dieper in een harmonische verbinding  met elkaar te versmelten (integratie in elkaar).

 

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

 

 

 

 

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!