Meestergetallen en op weg naar het 11-11-11 Portaal

 Over Meestergetallen, Portalen, de energie van vandaag en het 11-11-11 Portaal

‘Toevallig’ valt mijn oog precies op dat moment op mijn telefoon..
Het is de datum 1-11, de tijd is 11.11, het is 10 graden, mijn accu 100% vol en 1 email in de box…
Dat zijn een heleboel 1-en op een rij. Te bedenken dat ook 2018 numerologisch (bij elkaar opgeteld) ook en 11 is.
Ik ben bekend met dit fenomeen, al heel veel jaren. De juiste getallen op het juiste moment. Meestergetallen, dubbele getallen. Het zijn niet slechts getallen, er ligt een energie veld achter, er liggen diepere betekenissen in besloten. Het zijn niet slechts getallen, het zijn coderingen.

Al heel wat tientallen jaren geleden kwam ik ze steeds vaker tegen. Steeds vaker op uitzonderlijke momenten. Soms in zulke grote getale dat ik er bijna ‘gek’ van werd. Dus vanuit nieuwsgierigheid begon ik dat steeds meer te onderzoeken. En ik dook steeds dieper in de wereld van de coderingen en Meestergetallen, zoals ik ze ben gaan noemen.

Al vele jaren belicht ik inmiddels ook in artikelen en in workshops de betekenissen van de coderingen die voelbaar zijn achter de getallen. Die voelbaar zijn in bepaalde data van de lineaire tijd. Waarbinnen de getallen poorten zijn om binnen te gaan in de grotere realiteit, ver voorbij het lineaire.
In vele van mijn artikelen kun je daar meer over lezen. De kosmische en Goddelijke Bedoeling en achterliggende krachtenvelden achter speciale cijfercoderingen.

Geen numerologie

Sommigen denken daarbij aan numerologie. Maar dat is het niet. Want numerologie is ook beperkt in die zin, want het houdt zich vast aan oude informatie en vaste gegevens.
In mijn groei kan ik niet anders dan  mee stromen’ met wat Is. Met informatie die ter plekke in het nu voelbaar wil worden en ‘vertaald’ wil worden in wat aansluitend is op dat moment, die situatie. Daar is geen standaard normering voor. Dat zou te beperkend zijn.  dus nee, het is geen numerologie.

Mijn ‘lezen en vertalen’ van de getallen reeksen, Meestergetallen of coderingen is een afstemming vanuit het nu op de Goddelijke Stroming. Van daaruit kan de achterliggende Bedoeling van de cijfercoderingen op dat moment, in de context geplaatst worden.
Het is in die zin een ingang zoals er vele zijn, naar hogere informatie, inzichten en een diepere ‘understanding’ van welke energieën, trilling verhogingen of instroom van bewustzijn aan de orde is. Welke Goddelijk onderliggende bedoeling er is. En wat dat met ons doet. Het is een ontcijferen van dat wat er Is, in dat moment. In de velden van creatie, maar ook op aarde, in de menselijke matrix.

Dat het niets met numerologie te maken heeft, maar alles met het ‘verstaan’ van de Goddelijke coderingen laat zich ook zien in de vertaalslag.  Ook daarin zit een stroming. Het is geen vast gegeven. Een 18 kun je vertalen als een energie van de 18, maar ook als de energie van 1+8=9. Dan krijg je een heel andere uitkomst, energie, betekenis en raak je een heel ander veld van bewustzijn aan.
Dat wordt niet even belicht naar aanleiding van ‘wat maar het beste uit komt’ of willekeurig en oppervlakkig kijken. Maar dat wordt belicht door een diep doorvoelen, wat de kloppende code is voor dat moment, achter de getallen en in de energie die op dat moment voelbaar is. Wat aansluit op de persoonlijke en of collectieve bewustzijnsgroei en evolutie die gaande is.

Doordat ik multidimensionaal waarneem en voel, is het telkens een aftasten en dieper afstemmen en voelen op welke laag bepaalde getallen reeksen resoneren. Waar zit de juiste codering en wat verteld deze over het moment, de situatie, de persoon, het collectief bewustzijn en de bewustwordingsgroei daar binnen.
En vaak ook zijn verschillende getallen reeksen die in elkaar besloten liggen, op verschillende bewustzijnslagen of energie golflengtes anders en werkzaam. Maar brengen ze op elke laag weer andere ‘aanrakingen’ en bewustwording teweeg.

Het is een haarfijn voelen om de juiste vertaalslag te maken. Ik heb mijzelf daar inmiddels jaren in getraind. Maar ondanks dat, leer ik nog doorlopend, naarmate ook in mijn wezen hogere bewustzijnslagen weer verder open gaan en nieuwe kennis toegankelijk wordt. Deze mag dan eerst weer helemaal doorleefd en geïntegreerd worden voordat ik oo van daaruit weer nieuwe, diepere of hogere vertaalslagen kan gaan maken.

Verschillende lagen en ingangen in elke codering

De energie van vandaag bijvoorbeeld is 1-11-2018.
De energie van 2018 kun je vertalen in de verschillende cijfercodes (en achterliggende energievelden) van de 2-0-1-8. Maar ook als de 2+0+1+8 = 11.
Daarbij krijg je twee verschillende velden van bewustzijn en energie. En dus twee verschillende ingangen naar andere bewustzijnsvelden.
Daarnaast kan de energie van 2018 ook nog eens als ’18 bekeken worden. Maar ook als 1+8=9.
En dat zijn nog meer ingangen naar weer andere velden en energieën die weer heel wt anders brengen.

In het kort vertaald gaat de 2018 energie over de blauwdrukken van Bron die weer in uitlijning komen in alle gepolariseerde velden in ons bewustzijn. En worden deze aangezet om zich weer uit te lijnen met de Kosmische stroming van oneindigheid.

In het kort vertaald gaat de frequentie van de 11 (uit 2018) over Menselijk Meesterschap. De transformatie daar naartoe, het weer in uitlijning brengen van de gepolariseerde velden in ons, zodat deze onafhankelijk van elkaar worden, maar gelijkwaardig met elkaar verbinden. Ook in ons mens-zijn. zodat wij als Menselijk Meester ook op aarde kunnen staan, op eigen benen. In eigen verantwoordelijkheid voor wie wij zijn en wat wij brengen.

De energie van de 18 in het kort gaat om het uitlijnen met de Kosmische Balans, de Oneindige Stroming van het Goddelijk Bewustzijn. Het harmoniseren, verbinden en versmelten van polariteiten, zodat deze overstegen kunnen worden.

De energie van de 9 in het kort gaat over de voltooiing en afronding van de oude groeiwegen. Het is het initiatiepad dat we gaan in onze bewustwordingsgroei om steeds dieper ons Zelf weer te her-inneren en belichamen.

Zo zie je, er liggen andere energievelden en frequenties aan ten grondslag. Al zijn er zeker ook overlappingen zichtbaar en voelbaar. Dat kan ook niet anders, want het gaat om een en dezelfde codering die simpelweg op verschillende bewustzijnslagen of golflengtes net iets anders doorwerken. Maar met dezelfde kern, want het komt uit dezelfde codering voort.
Het is daarin ook net weer welk perspectief van waarneming je aanneemt en dus vanuit welke energie je kijkt en ervaart. Vanuit een multidimensionaal waarnemen en ervaren zijn er meerder lagen (met steeds meer gemak) waar te nemen en te doorvoelen.

Afstemmen op een specifieke codering

Op welke codering ik me afstem voor bijvoorbeeld het schrijven van een artikel of het geven van afstand activaties, kan per keer verschillen. Afhankelijk van wat er collectief en persoonlijk in beweging is in bewustzijn. In waar ik voel dat de ‘behoefte’ ligt aan bewustere instroom van die coderingen, omdat het de collectieve en persoonlijke groei in dat moment dient.
Het is natuurlijk van invloed ‘waar ik zit’ in energie. Maar vanuit mijn dienstbaarheid naar het Grote Geheel en werk daar binnen ook in wat ‘de ander’ belicht mag krijgen. Dat is allemaal puur op bewustzijn, gevoel, waarneming en verstild luisteren afgestemd.

Soms vertaal ik meerdere coderingen die in eenzelfde datum of getallen reeks besloten liggen. Soms belicht ik slechts  ‘1 laag’ of een deel van de codering daar in. Ook dat is geen vast gegeven. Maar gefundeerd in afstemmen en voelen wat het meest essentieel is.

Specifieke Meestergetallen en Portaaldagen en verschillende ingangen

Al veel vaker heb ik in de loop der jaren geschreven over Portaaldagen en Meestergetallen.
Juist omdat ik daar in mijn evolutie ook weer mee in aanraking ben gekomen. Het is een van mijn vele ingangen die ik ervaar, van waaruit ik informatie uit mijn hoger Wezen ontvang die een leidraad of poort zijn om tot diepere bewustwording te komen. Om tot een dieper gevoelsverstaan te komen als mens, in wat er energetisch gaande is in deze tijd van enorme bewustzijnsgroei.

Ik ben dankbaar dat ik daarbij uit verschillende ingangen in mijn Wezen mag putten om zoveel achtergrond informatie en velden te kunnen gaan verstaan en te vertalen, ook voor de ander.
(Verschillende ingangen zijn o. a. ook de Egyptische velden en kristalvelden).
Het dient ook mijn persoonlijke taak en missie hier op aarde dat er niet 1 specifieke poort voor mij is, maar vele. En naarmate ik verder groei ontdek ik er steeds meer. Het is de optelsom van vele levens aan ontdekkingen en kennis vergaren, die in dit leven allemaal samen mogen stromen. Juist vanuit de multidimensionaliteit kan elke ingang of poort weer van andere benodigde informatie voorzien. En net als bij de verschillende coderingen binnen een getallen reeks, kan de informatie of energie soms verschillend zijn. Maar in de kern leid het allemaal naar hetzelfde toe: terug naar Thuis Komen in alle lagen van ons Zelf!

Wil je meer lezen over Sterrenportalen, Poortdagen, Portalen en Meestergetallen, lees dan hier verder.

Op weg naar het ultieme 11-11-11 Portaal

Met het binnen treden van november vandaag, hebben we meteen te maken met een 1-11-2018 of 1-11-11 energie. Zoals ik eerder (hier  en hier ) ook schreef waren er ook in oktober al verschillende portaaldagen met getallen en coderingen die in de 11-energie of de 1-en energie van belang waren op weg naar 11 november. Waarop we een enorme bewustzijnsshift tegemoet gaan in de 11-11-11 energie.
Ik ervaar daarbij een enorme bewuste link naar 11 november 2011, toen er ook een bijzonder krachtig en diep transformerend 11-11-11 Portaal plats vond. Exact 7 jaar geleden. De 7 is op aarde ook een getal van cycli, belangrijke (levens)cycli.

Energetisch ervaar ik de energie van de 7 als gerelateerd met de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht. Niet om een onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk te maken. Maar het gaat daarbij om de kwaliteiten van de vrouwelijke energie: ontvankelijk, liefdevol, acceptatie, in gevoel, ruimte biedend vruchtbaarheid, veilige ruimte scheppen zodat iets nieuws geboren kan worden, etc.

Tijdens het 11-11-11 Portaal in 2011 zijn er in bewustzijn enorme poorten geopend die tot en met nu krachtig hebben doorgewerkt en versnellingen in bewustzijnsgroei hebben gebracht. In mijn vorige artikel over deze tijdsperiode vind je ook linken naar artikelen uit die tijd, de energie en wijzigingen in 2011.
En nu staan we aan de vooravond van opnieuw zo’n krachtige bewustzijnsshift, waarbij een nieuwe ‘octaaf’ open gezet gaat worden. Alsof we een verschuiving gaan maken naar een nieuwe laag van bewustzijn met alle trillingsverhogingen en groeiprocessen die daar dan weer in besloten mogen liggen.
De leidraad binnen al die grootse bewustzijnsshifts is het steeds dieper her-inneren wie wij Zijn op alle lagen, zodat onze meest verdichte uitdrukkingsvorm van Bron (wie wij als mens zijn) weer hiermee gaat uitlijnen en weer gaat herinneren en voelen, belichamen zelfs wie wij in totaliteit zijn. Ascensie en/of Zelf realisatie dus. (Met alles wat daar op en aan ‘kleeft’ aan groei- en bewustwordingsprocessen).

De 11-11-11 codering gaat daarbij opnieuw hogere bewustzijnslagen openen, op het niveau van onze Goddelijke Heilige Drie Eenheid: de Goddelijke Man, – Vrouw en – Kind velden. De oorspronkelijke eerste ‘gesplitste’ velden die voortkomen uit Bron.
Deze zijn van een wezenlijk andere orde dan de man-vrouwkind velden die wij als mens ervaren. Al zijn zij de vertroebelde, gewonde uitvloeisels van de Oorspronkelijke Drie Eenheid in ons Bewustzijn.

Op het moment dat de 11-11-11 codering de Heilige Drie Eenheid dieper aan kan raken, gaat dit vanuit die ‘hoge’ Goddelijke Blauwdrukvelden door al onze multidimensionale wezenslagen heen werken. En zal dus uiteindelijk ook de meest ‘verstoffelijkte vorm’ aan raken.
Die man-vrouw-kind velden waar wij als mens zo vaak mee stoeien in groei. Daar waar onze verwondingen vanuit dualiteitservaring hun sporen hebben achter gelaten en waar we mee bezig zijn om juist die wonden weer te helen. Want het zijn die imprints die ons in afgescheiden bewustzijn vast houden en ons belemmeren om de Heilige eenheid werkelijk ten diepste te ervaren.

Energetische aanpassingen en openingen op weg naar het 11-11-11 Portaal

Zeven jaar geleden ervoer ik het, in de aanloop naar het 11-11-11 portaal. En dit keer opnieuw. In de steeds verder stijgende trillingen wordt ons hele systeem áangepast’.  Niet zozeer dat we toevoegingen krijgen, als wel dat lang vergeten deuren en energievelden in ons weer open gaan.
In 2011 werd daarbij energetisch een Seed of Life poort geopend en geactiveerd die gekoppeld zit aan het menselijk perineum.
De afgelopen weken in oktober werd helder hoe een ‘tegenhanger’ daarvan, ook in de vorm van een energetische Seed of Life geometrie, aan het openen en activeren is in deels de schedel en deels het kruinchakra.
Deze Seed of Lie velden zijn energetische poorten of ingangen om de energetische wezensdelen en hogere bewustzijnslagen steeds dieper weer te kunnen binnen brengen in de fysieke materie, in wie wij zijn als mens.
Deze Seed of Life is een ingang om alle groei van de afgelopen jaren die nog niet werkelijk de fysieke imprints van je cellen en DNA heeft kunnen bereiken, vrije doorgang te geven. Waarbij alles waarin jij je geheeld hebt, je gegroeid bent, bewust bent geworden, waarin je illusies hebt doorzien, werkelijk in de meest verdichte vorm van wie jij bent als Bron binnen kan komen. En de oude programmeringen hier om kan zetten.

We kunnen energetisch al enorm gegroeid zijn en toch merken dat ons lichaam(sbewustzijn) heel andere dingen doet. Vast houdt aan oude kwalen, klachten of gedragingen. Dat het lijkt of dat niet in resonantie is met waar wij geestelijk naartoe gegroeid zijn. ook is er bij velen nog een groot gebrek aan werkelijk lichaamsbewustzijn en of gronding. Omdat subtiel de oude programma’s van je richten op het ‘hogere’ als onbewuste vlucht uit het aardse, nog steeds een rol spelen.
Daarmee ondermijnen we onbewust het werkelijk uitlijnen van ons fysiek menselijk bewustzijn en os lichaam met de Bronenergie. We kunnen fysiek dus nog amper echt in resonantie zijn met onze geestelijk vergaarde kennis, energie en Zijn.

Sinds het 11-11-11 Portaal in 2011 waarbij de Seed of Life in de basis is geïnitieerd, is de bewustzijnsgroei van daaruit steeds dieper naar wat we Nu ervaren toe gaan stromen en heeft ons bewustzijn gestimuleerd.
2018 is het jaar waarin Menselijk Meesterschap werkelijk dieper geïnitieerd en geactiveerd word. De aanzet daartoe, die ook de komende jaren steeds verdere verdieping zal gaan brengen. Net zolang totdat we werkelijke elke oude imprint van dualiteit hebben getransformeerd en omgezet tot de oorspronkelijke energie. Waarbij we weer in elke cel gaan ervaren en herinneren dat wij als mens een uitdrukkingsvorm zijn van Bron in ervaring op 3-dimensionaal niveau. Net zo goed als we op andere dimensie niveaus andere uitdrukkingsvormen van Bron zijn, gerelateerd aan de trillingsniveaus.

De energie van 1-11-11 en 11-11-11 in 2018

Hoewel we in het hele jaar 2018 ook alvast wat meer konden proven aan en mee konden deinen op de 11-energie, was deze tot nu toe vooral gebaseerd op de enorme transformerende krachten die de 11 in zich draagt. Subtiel werden daarin voor vele pioniers in bewustzijn ook al de Meesterschapskwaliteiten of de weg daartoe dieper geopend. Processen van groei op weg naar Menselijk Meesterschap liepen op voor- of achtergrond als rode draad mee in alle groei.

In oktober 2018 alvast wat meer konden proeven aan de 11-11 energie, die in een stuwing kwam naarmate we dichter het 11-11-11 Portaal naderen. Met het binnen treden vandaag in de november energie (1-11-11 codering) voelt het of betreden we ook een geheel nieuw veld van intense energie. We gaan ons nu echt gericht voortbewegen naar het 11-11-11 Portaal van 2018 toe. Ongeacht o je dat bewust bent of niet.
De energiestromingen die ons collectief voort stuwt is gewijzigd en gaat steeds meer op de 11-energie resoneren. Intenser, drukkender, ‘dwingender’ (liefdevol van aard hoor).
We worden op alle lagen voorbereid op het dieper binnen treden in de 11-11-11 codering. Waarbij ons bewustzijn een nieuwe upgrade krijgt, waarbij we een nieuw level van bewustzijnsgroei gaan betreden.

De Seed of Life die sinds oktober al energetisch waarneembaar is, zal tijdens het 11-11-11 Portaal werkelijk geactiveerd worden dit keer in de kruin. Als tweede ingang naar ons cel- en DNA systeem van het menselijke toe. En wordt uitgelijnd met de eerste Seed of Life die in 2011 in de basis is geïnitieerd.
Zodat deze twee uitgelijnd samenwerken en er nieuwe instroom van hogere wezensfrequenties echt fysiek binnen kan gaan komen.
Dan wordt ons lichaam nog verder in trilling verhoogd, op weg naar de oorspronkelijke frequentie, voorbij alle duale wonden en littekens, verdraaide velden, onvrijheden en beperking.

We gaan weer een giga stap voorwaarts maken daarmee in bewustwordingsprocessen en steeds meer zal ook het lichaamsbewustzijn daarin mee gaan doen. Evenals ons fysieke ‘voertuig’ zelf. Dat is werkelijk noodzakelijk willen we echt op alle lagen ons Zelf realiseren, her-inneren en ons Zijn ook als Menselijk Meester belichamen en neerzetten in het aardse hier en nu.

Hoewel wij zelf onze stappen daarin dienen te zetten, zijn we daarin nooit alleen! Er zijn ‘ladingen Kosmische helpers, Ascended Masters (Lichtmeesters) en vele Lichtwezens van allerlei aard en orde betrokken bij deze unieke processen op aarde.

De energie van vandaag 1-11-11 lijnt je uit met deze mega wijzigingen en brengt je als het ware in directe verbinding met het aankomende 11-11-11 Portaal. Welke persoonlijke energetische wijzigingen, processen, openbaringen, confrontaties of inzichten jij daar in nodig hebt, om er helemaal klaar voor te zijn.
Met andere woorden: we komen opnieuw in versnelling van groei terecht. En dat terwijl dit al zo stevig gaande is. Kan dat nog meer? Ja, blijkbaar wel. We zijn er (collectief en persoonlijk) nog lang niet. Maar we zijn krachtig op de goede weg!

Afstand activatie in uitlijning op de 1-11-11 energie

Vanavond verzorg ik in de energie van vandaag opnieuw een afstand activatie en transmissie. Om ieder die dat wenst te helpen dieper te gaan voelen waar jij op dit moment staat in je groei. Om bewuster de energieën van het Nu ‘binnen te halen’ en te ervaren. En om gericht voor jezelf af te stemmen op wat jij of jouw proces nu nodig heeft.
Het werkt altijd helend, bekrachtigend, bevestigend en kan diepe nieuwe inzichten in je Zelf aanreiken. Hoewel ieder precies dat zal mogen ontvangen wat het meest dienstbaar is aan het eigen proces van bewustwording!
Ook zal de 1-11-11 codering dieper belicht worden en mogelijk ook (de voorbereidingen op) het 11-11-11 Portaal.

Vanuit een veilig en gedragen groepsveld, kun je je dieper openen om de energieen die naar voren zullen komen (die ik ook voor je uitvergroot) dieper en bewuster ervaren kunnen worden.

Wil je nog meedoen? Voel je welkom om je hier aan te melden!

Super krachtige 11-11-11 groepsafstemming, uitvergroot in energie

Tijdens het 11-11-11 Portaal zal er ’s avonds weer een afstand activatie en transmissie (energie overdracht) plaats vinden. Dit keer met een aanwezige groep die ook live mee doet en vanuit het Egyptische energie veld, dat alles wat Is enorm uitvergroot en versterkt!

Je kan je hier nog voor aanmelden tot en met 8 november.

Lees hier meer over deze afstand activatie en hoe je mee kan doen!

Tot zover even weer een inkijkje in een stukje van de gigantische processen en bewegingen van deze tijd.
Ik wens ieder een fantastische reis toe binnen de energie van deze tijd en binnen het eigen bewust Zijn daar binnen!

© Willemien Timmer, 1-11-2018/ 1-11-11