Tijd om te zaaien

 

Na wroeten en ploeteren is het tijd om te zaaien. Wat een verademing!
Elk stukje dat is omgewoeld, wat veel tijd, energie en kracht heeft gekost en ontdaan is van het oude verstikkende, krijgt uiteindelijk weer lucht en ruimte om iets nieuws te zaaien en te laten ontkiemen.

Dat geldt voor alle oude parasiterende krachten (ook gedachten, gedragingen, conditioneringen, overleving, emoties, geloof,  gewoontes, etc.) die steeds groter gegroeid zijn en uiteindelijk bepaalden hoe je in de wereld staat, spreekt, handeld en ervaart. Deze  mogen steeds meer ontrafelt en verwijderd worden.
Pas dan ontstaat ruimte voor het nieuwe.

Wat een prachtige metafoor wat betreft het werken in de tuin (verticuteren van gewoekende mossen) in verhouding met onze Bewustwordingsreis op aarde.

Telkens pakken we een stukje, een thema en of proces aan. Zodra dat stukje uitgefiltert is, kan er nieuw gezaaid worden. Vanuit geduld ontspruit op de kosmische timing datgene wat je nieuw gezaaid hebt. Een heel nieuw patroon, groei, bewustwording, manier van omgaan en leven…

Laagje voor laagje, stukje bij stukje vernieuwen we onszelf steeds meer.

In het eclips seizoen van dit moment (tussen de maansverduistering van 25 maart en zonsverduistering van 8 april 2024) gaat het wroeten en zaaien op diepere lagen door. Gestimuleerd door de vrijkomende energie en potenties van de eclipsen kunnen steeds diepere, onbewuste en nog ongeziene wortels, aan het licht gebracht worden.
Ook dat geeft misschien even hard werken, kost bloed, zweet en tranen, maar zal daarna opnieuw lucht geven en ruimte voor het nieuwe.

Juist in een energetische periode als deze mag je focus op de binnenwereld gericht zijn om bewust aanwezig te zijn bij dat wat zich innerlijk in jou ontvouwt en laat zien. Soms gespiegeld door de buitenwereld.

Welke overheersende (parasiterende)  overwoekering mag er in jou omgewoeld en verwijderd gaan worden?
Welke vernieuwing wens jij te zaaien in je innerlijke (en van daaruit voortvloeiend: uiterlijke) wereld?

Het voorjaar is daar (vernieuwing, groei, vruchtbaarheid), de zon keert steeds meer terug (Bronkracht)  en de Levenskracht stroomt weer en zet aan tot krachtige groei.
‘Gebruik’  het moment, deze fase, om nieuw licht en bewustzijn te zaaien door het oude vrij te laten.

Ik wens je een eclipsseizoen waarin je mee mag gaan deinen op de mogelijkheden van vernieuwing van deze tijd!

 

© Willemien Timmer, 26-3-2024