Vandaag: 10-10-11 Portaal energie

In de energiestromingen en instroom van coderingen vandaag ligt de 10-10-11 en 1111 frequentie besloten. Opnieuw vele 1-en die nieuwe uitlijningen, groeikansen en transformaties naar je bewustzijn toe brengen.
Direct na de nieuwe maan (9-10-2018)  die ook alles te maken heeft met nieuwe geboorte in je Zelf.

De 10-10 energie is een dubbele Meestercode die gaat om de zuivere uitlijning met Bron.
Vanuit de 1111 code die ook vandaag mee stroomt betekend het dus een energie upgrade en aanzet tot nieuwe transformaties in al die innerlijke delen in ons die nog niet de zuivere lijn met Bron kunnen herinneren, dragen of integreren.

Ons bewustzijn wordt in deze energie aangezet en misschien ook geconfronteerd met die processen in ons Zelf die nog resoneren op oude patronen, liefdeloosheid, gebrek aan verbinding. Zodat deze in het licht van bewustwording ont-wikkelt kunnen worden. Maar ook de energievoeding ontvangen om weer met Bronresonantie te verbinden.

Opnieuw een energetische upgrade, trillingverhoging dus in aanloop op het ultieme 11-11-11 portaal op 11 november.
Er zullen meerdere van dit soort voorbereidende upgrades volgen, om ons krachtig op het 11-11-11 portaal en bijbehorende bewustzijnsshift voor te bereiden.

Ook morgen in de 11-10-11 energie bijvoorbeeld.
Binnen deze energie, waarin vijf 1-en en de Bron code aanwezig is, zal er ook weer een afstandactivatie plaatsvinden. Omdat deze energie alle 5 elementen in ons wezen (bouwstenen van creatie) in uitlijning met Bron stimuleert/activeert/hersteld.
Meer weten? Of morgen deelnemen?
Lees dan hier verder.

Andere voorbereidende data (veelal met specifieke transmissies of afstandactivaties om de energie zo bewust mogelijk te beleven, ervaren en integreren) zijn:

1-11-2018: 1-11-11 portaal
En 11-11-2018: 11-11-11 portaal

Meer info over de energie van deze tijdsperiode en daaraan gekoppelde bewustwordingsprocessen vind je inmiddels al in verschillende artikelen hier.

© Willemien Timmer, 10-10-2018