Bewustzijnsshift van 10 en 11 oktober 2020

 

De energie van het 10-10-2020 portaal

De bewustzijnsshifts van dit weekend zijn van een prachtige krachtige orde!
Gisteren tijdens de 10-10-2020 portaalenergie was de energie intens en het veld van mogelijkheden ongekend geopend. De energie van vernieuwing en verdieping was sterk voelbaar. En ook de bekrachtigingen, trillingsverhogingen en potentie om steeds dieper in je oorspronkelijke uitlijning te gaan staan, waren enorm.

De energie van de 10 is een bewustzijnsshift op zich en een doorlopende stimulans om op steeds meer lagen van bewustzijn weer uit te lijnen op de nulpuntenergie en Bronenergie. Om gepolariseerde velden samen te brengen waardoor een nieuw, derde veld ontstaat. Noem dat het veld van het Magische Kind. Deze energie is vernieuwend, hoger in trilling, biedt meer flow, creativiteit, inspiratie en eenheidsbewustzijn.
De energie van de 10 zal elke dag deze maand subtiel aanwezig zijn en een doorlopende stimulans zijn om steeds meer gepolariseerde velden in ons naar ‘het midden’, naar balans, te brengen. Waardoor op steeds meer lagen (waar die balans ontstaat) dat nieuwe veld, dat Magische Kind veld, in ons verwekt en geboren kan worden. Dat betekend dat we op steeds meer lagen ons zelf bevrijden van dualiteit en steeds meer de vernieuwing binnen stappen. Nieuwe mogelijkheden, kwaliteiten, potenties, inspiratie binnen ons zelf gaan (her)ontdekken en ook daadwerkelijk gaan voelen en ervaren.

 

Gegrond bewustzijn

Gronding van bewustzijn is daarbij van belang, dat is ook waar de 1 voor staat in de 10: de basis, je basischakra. Er dient een fundament zijn om de eenheid, vernieuwing, jouw Bronkracht in te kunnen ‘opvangen’, bedding te bieden en te kunnen ankeren. Dan is het een blijvende vernieuwing die dagelijks ervaren kan worden.

Gronding van bewustzijn of gegrond bewustzijn is wat anders dan alleen een aardingskoordje uitwerpen, wat vaak een meer mentale of gevisualiseerde bezigheid is, die slechts op enkele menselijke energielagen een effect laat zien. Maar wat voor de meeste mensen ook vaak veel te lastig is om blijvend ‘vast te houden’. Mede doordat de meeste mensen moeite hebben met het echt op aarde en in hun lichaam zijn en (meestal onbewust) angst hebben om door de onderste chakra’s geen te zakken.

Gegrond bewustzijn is het werkelijk naar beneden brengen van je (hoger) bewustzijn, juist door die onderste chakra’s heen (en alle ballast die daar nog opgeslagen ligt) en werkelijk met bewustzijn en voelend aanwezig zijn. Daar in je lichaam, in je energie en ook in de aarde(verbinding).
Dat levert een werkelijk voelen van aardeverbinding, stevigheid, draagkracht en vertrouwen op, wat een echte stevige basis en fundament om te Zijn biedt. Het verschil is lastig uit te leggen, maar wanneer je het voelt is het verschil wezenlijk groots. Het gaat namelijk om werkelijk met bewustzijn landen in je lijf en op aarde en dat levert een heel andere ervaring op dan een aardingskoordje uitgooien.

 

De energie van 11-10-22 (2020)

De energie van vandaag biedt opnieuw een bewustzijnsshift en zet aan om dieper deze innerlijke beweging aan te gaan sporen, om deze dieper bewust te worden en dieper re gaan ervaren.
De energie van de 11 gaat over transformatie en vernieuwing, maar zet ook. Letterlijk op eigen benen. Het is een bekrachtiging om in je eigen Meesterschapsschoenen te gaan staan, gelijkwaardig op beide benen.
De energie van de 10 daarbij stimuleert en activeert om dit neerzetten van jouw bewustzijn vanuit een stevige verbinding met zowel basis als Bron te kunnen doen.
De energie van 2020 gaat over het bewegen door innerlijke duale/gepolariseerde velden heen om naar de oorsprongsenergie terug te keren. Vanuit de dualiteit de oorspronkelijke zuivere frequentie weer toe te laten.

Daarvoor dient verantwoordelijkheid voor eigen ballast, schaduw en wonden genomen te worden. Die verantwoordelijkheid is ook gerelateerd aan Meesterschap.
Ik bedoel, je kan geen Meesterschap verwerven wanneer je wonden laat blijven bestaan, wanneer je geen schaduw, egolagen of pijnpunten aankijkt en opruimt.
Ook is het aankijken, doorvoelen en van daaruit transformeren van oude ballast nodig om nieuwe ruimte te scheppen, juist in de onderste chakra’s, zodat er ook ruimte ontstaat waar jouw bewustzijn in kan indalen. Het is dus allemaal deel van het proces van groei en ontwaken in je volledig bewustzijn.

De energie van 11-10-22 die vandaag ook voor een poortenergie zorgt is dus een bewustzijnsshift en stimulans om op eigen Meesterbenen te gaan staan in jouw bewustzijn. Diep gegrond, verantwoording nemend voor jouw processen, voor je groei, voor je ballast. Dan kan de vernieuwing en transformatie naar je oorspronkelijke uitlijning ook daarin voelbaar worden, neergezet en belichaamd worden.
De energie van de 22 (afgeleid van 2020) is een stuwende kracht die de stimulans geeft om op te rijzen in je eigen bewustzijn en Bewust Zijn. Het is een Meesterschapskracht die aanzet om echt jouw kracht te (h)erkennen, omarmen en op te pakken.

Na het 10-10 portaal brengt de energie van vandaag dus een prachtig vervolg waarin de mogelijkheden besloten liggen om alle binnen gehaalde nieuwe frequenties, doorleefde groei en transformaties ook echt concreter toepasbaar en actief te gaan leven.

 

Alles wordt ingezet om jou in transformatie te ondersteunen

Er zijn verschillende ‘stevige’ planeetstanden deze dagen (o.a. Mars retrograde) die voor sommigen niet altijd fijn voelen omdat ze juist de dieper gelegen wonden kunnen benadrukken en belichten, maar juist ook dieper doorwerken in de bewustzijnsshifts die nodig zijn. Maar ook deze zijn een hulp om juist de dieper gelegen en misschien nog onbewuste stagnaties, angsten en wonden juist nu boven tafel te krijgen. Het is ook weer een polariteit: hoe hoger de energie van potentie en vernieuwing aanwezig is (het 10-10 portaal en 11-10 energie), hoe dieper ook de tegengestelde krachten aanwezig zijn en belicht worden.
Wanneer je ook daarin jouw midden, jouw balans kan voelen, is het of zich een enorme poort (innerlijk) opent naar een geheel nieuwe uitlijning en een nieuwe(beleving van) wie jij Bent.

Ik wens ieder een transformagisch weekend toe! Let’ shine in our original Light!

©  Willemien Timmer, 11-10-2020