De energie van oktober 2020

 

Daar waar de energie van september (de 9) gericht was op de afronding van een cyclus, groeifase en of processen, daar heeft dat ons voorbereid op het binnentreden van de 10-energie. De energie van oktober 2020. Waarbij het gaat om een nieuwe uitlijning met Bron, onze oorspronkelijke, onbevlekte energie te maken vanuit alle doorlopen en bemeesterde processen. Op een nieuw niveau dus dieper verbinden met ons Zelf.
De energie van deze maand startte direct met de volle maan in Ram op 1 oktober, welke hielp om  je je eigen groei en dat punt waar jij nu staat en wie jij nu Bent te belichten  via de reflectie van jouw Bron(zon) licht.  (Zie ook het artikel De energie van 1-10-2020 en volle maan’)
Interessant is ook dat deze maand ook eindigt met een volle maan, namelijk op 31 oktober, deze volle maan staat in sterrenbeeld Stier. En valt samen met All Hallow’s Eve (Halloween, wanneer de sluiers naar andere realiteiten dunner zijn dan ooit).
Omdat dit een tweede volle maan in dezelfde maand is wordt dit een blauwe maan genoemd.
We bewegen ons dus deze maand niet alleen door de energie van de 10 heen, maar ook wordt deze ‘afgebakend’ door twee volle manen.

Dat betekend dat dit een heel bekrachtigende maand is, waarbij de diepte van gevoelslagen en innerlijke reflecties versterkt worden. Die lagen waarop ons licht nog niet her-innert kan worden, zal worden belicht. Die lagen waarin wij nog niet kunnen stralen, waarin wij nog onbewustzijn of versluiering ervaren. Die lagen waarin wij nog niet de verbinding met Bron, Eenheid en heelheid kunnen ervaren zullen nader aangeraakt worden in alle trillingsverhogingen.

Het is een nieuwe fase en waarschijnlijk best een intense fase, zo te voelen, die wel heel veel zoden aan de dijk gaat zetten wat betreft bewustwording en groei. Nog meer onbewuste lagen worden belicht, omhoog getrokken en vragen van ons een nieuwe uitlijning te maken. Soms vanuit overgave, soms vanuit actieve betrokkenheid en helingsprocessen. Het is telkens weer intern voelen wat er nodig is in elk proces en in elk moment. Maar juist dat leert je om steeds dieper afgestemd te zijn of worden op jouw innerlijk en op wat jij nodig hebt in je groei. En het versterkt daarnaast het vertrouwen in je eigen innerlijk ontwaakte bewustzijn.

De uitlijning met Bron, die als een rode lijn centraal staat in deze maand, is ook de uitlijning met een reset binnen je Zelf waarbij al het oude, gewonde, beschadigde en die delen die uit verbinding zijn dieper doorzien kunnen worden. van waaruit ze omgezet en getransformeerd kunnen worden naar nieuwe open ruimte (in jezelf) waardoor de nieuwe, oorspronkelijke energie en jouw hoger licht weer binnen kunnen stromen.
De energie van de 1 gaat ook over je basischakra, waarmee het zowel de gronding, draagvlak, je fundament, je vertrouwen en je fysieke lichaam aan zal raken om naar een vernieuwing toe te werken en een verbinding met de 0-punt energie (Bronenergie) te maken.

Maar op een ander niveau resoneert de energie van de 10 ook over de uitlijning van je basischakra (1) en gronding met je Oorspronkelijke Mens Code (10D), de onbevlekte oorsprongsenergie van mens-zijn. En ontstaat de lijn tussen 1 en 10 door alle 9 ervaringswerelden of dimensies heen, waarin dualiteit ervaren is. Het lijnt in dat geval jouw bewustzijn uit om stap voor stap steeds vrijer te komen van de matrix die gevangen en beperkt houdt. En je uiteindelijk doorlopend in de energie van oorspronkelijk Zijn, ook op aarde als mens, te laten stralen en Zijn.

Met andere woorden, op vele lagen van ons bewustzijn zal de 10-energie weer andere uitwerkingen gaan hebben deze maand. Op alle lagen doet het wat anders en toch is de energie ook vooral gericht op heruitlijning met de oorspronkelijke energie. Op elke laag op een daarbij toepasselijke manier.
Grote schoonmaak dus, reset, trasformatie en verdieping van de verbindingen met je Zelf, Eenheid en Heelheid, je eigen lichtkracht, nieuwe uitlijningen en verbindingen en de rechte lijn van jouw groeiweg vanuit dualiteit terug naar Eenheid worden allemaal dieper belicht.

Hoogtepunten en de meest krachtige momenten van deze maand zijn uiteraard de volle maan-momenten, maar ook het 10-10-2020, het 20-10-’20 Portaal, het 22-10-2020 portaal en 31 oktober/ Halloween portaal  (Over al deze momenten zal ik op een later moment meer schrijven).

© Willemien Timmer, 3-10-2020

 

Tijdens het 10-10-2020 portaal en andere belangrijke poortdagen verzorg ik weer afstand activaties en transmissies, zie hiervoor de activitetenagenda!