De 666 energie en de matrix

Fragment uit de activatie/ afstemming van 24-6-2022 (derde 666 portaal)

Tijdens de activaties en transmissies stroomt meestal veel achtergrond informatie het bewustzijn binnen. Soms een zeer gedetailleerd ‘verhaal’,  soms kleine stukjes van een heel breed, complex  en multidimensionaal ‘scheppingsverhaal’.  Dit ter bewustwording. En terwijl de hgere afstemming en diepere gronding ondersteunt word kunnen de energieën achter de woorden dieper binnen komen in het eigen bewustzijn. Het gaat allemaal over vibratie, frequentie en golflengtes die aangeraakt en in beweging gebracht worden.

In de activatie van 24-6-2022 kwam een stukje meer achtergrond over de 666-codering en relatie met de matrix naar voren. Het is maar een topje van de ijsberg, en gericht op de energie van dat moment en portaal, maar wellicht interessant om eens te belichten:

‘De energie van de 666 resoneert op de materie wereld. In ‘negatieve ’zin ook op de matrix die op aarde stevig verankert is (maar op knappen en wankelen staat). Des te meer mensen hun bewustzijn en trilling verhogen, des te meer komen er scheuren in de matrix en neemt het bestaansrecht van de matrix af . De mens is namelijk de drager, het anker die de matrix in stand houdt, middels onbewustzijn en oude wonden en door zich van daaruit te gedragen in het leven.
Dus daar waar je je in je groei telkens verder losmaakt van de oude overleefmechanismes, angsten, gebrek aan werkelijke gronding en bewustzijn, maak je je langzaamaan steeds losser uit de greep van de matrix. Net zolang totdat je opmerkt volledig in je eigen bubbel van multidimensionaal/ Godsbewustzijn te staan, waarbij je vrij bent van de matrix. (En toch nog steeds op aarde aanwezig kunt zijn).

De 666 trilling kun je van verschillende kanten benaderen: enerzijds is het heel neutraal de wereld van de meest verdichte Godsenergie, de wereld van materie. In essentie is dat neutraal. Wij, door al onze wonden, zijn daar echter wat van gaan vinden. We hebben angsten opgelopen om hier op aarde, in de materie te zijn. Doordat we ervaringen van pijn, eenzaamheid, angst, etc. hebben beleefd hier. Doordat we om in de diepte van de materie te kunnen incarneren, steeds meer afscheiding van ons Bronbewustzijn zijn gaan ervaren. Wat pijn deed en soms ook nog doet.
Wat er voor gezorgd heeft dat we steeds meer ego, overleefstanden en een optrekken van energie hebben gecreëerd, om niet meer echt geworteld te zijn op aarde.
Een nog altijd veel voorkomend patroon is onbewust de energie weg te laten lopen of op te trekken, daar waar we dieper met de aarde in contact komen. Dit triggert de oude wonden en ervaringen en zorgt voor een telkens verlangen naar licht/ hoger bewustzijn en zelfs een weggaan uit ons eigen fysieke (materie) lichaam.
Mede hierdoor heeft de matrix kunnen ontstaan en is sterker en sterker geworden. De matrix is namelijk niet alleen gecreëerd door ‘donkere krachten’. O.a. ons eigen onbewustzijn en wegtrekken uit bewustzijn zijn ook ankers die de matrix (en alle oude gedragingen, patronen, etc.) in stand houden.
Dus, daar waar we meer zicht krijgen op wat ons in de matrix gevangen houdt, wat ons weg houdt van een werkelijke verbinding met de aarde, daar zit de sleutel om de matrix verder te doen ‘scheuren’ en los komen. Niet alleen van ons Zelf, ook van de aarde. Daar waar trilling/ bewustzijn rijst, daar kan de onbewuste schaduw niet langer bestaan en kan de beperking/ angst/ wond doorzien en geheeld worden.

Donkere energieën (en ja die kunnen ook deel zijn van ons, al wil het menselijke dat nu kiest voor licht en liefde dat vaak liever niet zien) hebben niet alleen bijgedragen aan het ontstaan en in stand houden van de matrix. Ook rollen die vervult zijn, systemen die binnen de matrix gecreëerd zijn, individuen, tot grote energievelden hebben de matrix gevuld en bestaansrecht gegeven. Vanuit zielsperspectief hebben wij alle mogelijke rollen willen ervaren en daarbij gaat het niet alleen om rollen van licht, dat zou nogal eenzijdige ontwikkeling zijn. Vanuit zielsperspectief is er geen oordeel op schaduw rollen (zoals ons ego dat meestal wel heeft) Dus dat kan best betekenen dat ook jij levens hebt gekend waarin je bijv de matrix dieper hebt helpen verankeren. Door bijvoorbeeld verdraaiingen in het collectief (on)bewustzijn toe te voegen of implementeren, zoals bijv. de gedachte dat de 666 energie ‘the number of the beast’ is, niet goed is dus (oordeel) en dat je je daar verre van moet houden.
Het is slechts een van oneindig veel programmeringen in de matrix, die je juist afhouden van je oorspronkelijke licht en kracht en bewustzijn..

Maar zoals bij alles in de matrix mag je vanuit bewustwording juist telkens je wenkbrauwen juist fronsen, daar waar ingezet wordt op ‘daar moet je ver van weg blijven’,  want veelal zitten daar namelijk juist de sleutels om vrij te komen van matrix en in je werkelijke kracht te gaan staan.
Nu zeg ik niet dat je alles moet gaan doen ‘wat niet mag’,  maar het is de moeite waard te onderzoeken waarom bepaalde krachten je juist graag ergens bij weg willen houden. Waar bepaalde programma’s collectief geïmplementeerd zijn, via bijvoorbeeld geloofssystemen. Het leidt mooi de aandacht af.
Als ieder, in welk leven dan ook, maar ergens vanuit de geloofsstructuur mee krijgt dat de 666 energie niet oké is, kan dat er voor zorgen dat je levens lang weg blijft van die codering.
Die codering die in essentie niets met donkerte te maken heeft! Maar puur een golflengte/ frequentie is die de meest verdichte vorm/ realiteit van Godsbewustzijn aanduidt.
Een dimensie waarin evengoed ook de ‘hemel op aarde’ te ervaren is, tenzij we blind blijven staren op die matrix programmering. Dan zullen we niet ontdekken wat de magie van de aarde is en blijven ploeteren, zwoegen en vluchten.”

© Willemien Timmer 24-6-2022

Zie ook het artikel Ondergedompeld in de matrix  of mijn boek Belichaamd Bewustzijn (voor heel veel meer uitleg en informatie over de creatie van de matrix, het leven in de matrix en het vrijkomen uit de matrix).