Ondergedompeld in de matrix

Ieder doorleeft in dit moment van tijd eigen diepgaande en veelal uitdagende groeiprocessen. Ieder op een geheel eigen wijze vormgegeven in de 3D werkelijkheid.
Hoeveel bewustzijn je ook al hebt her-innert of verankert, hoeveel levensvreugde, kracht en licht je ook al draagt,  de uitdagingen zijn er niet minder om. Niemand ontspringt de dans om zichzelf verder te verfijnen en uit te kristalliseren in oorspronkelijk bewustzijn. Vanuit de matrix vrij breken om volledig vrij te kunnen Zijn in een nieuwe wereld.

De matrix is de collectieve optelsom van alle onbewustzijn, manipulaties, schaduw, wonden en afgescheidenheid. Ieder van ons heeft daar een aandeel in. Wanneer jij jouw aandeel daar uit neemt en transformeert, wordt de matrix lichter en steeds minder krachtig. Wanneer jij jouw pad en transformaties doorleefd en de energie van kracht i.p.v. ontkrachting daarin terug brengt, scheuren de fundamenten van de matrix stukje bij beetje meer.

Elk lichtstraaltje wat jij vanuit je bewustzijn in brengt in de matrix belicht de schaduw (meer) die daarin vast gehouden wordt en helpt deze te transformeren!

Bij deze deel ik weer even een klein stukje van mijn persoonlijke weg die zich momenteel ontvouwt. Mogelijk kun je er herkenning, troost, bekrachtiging of bewustwording in vinden. Alleen al het weten dat je niet alleen bent met je aardse worstelingen (ook al voelt dat misschien zo) is vaak al een oppepper.

Persoonlijke processen en alles uit de kast trekken

Vanuit de persoonlijke processen die ik momenteel bewandel wordt ik uitgedaagd om alles uit de innerlijke kast te trekken waarin ik de afgelopen jaren, decennia en levens lang ben getraind.

Alles wat ik al bemeesterd heb en kan belichamen dien ik neer te zetten en tegelijkertijd worden nieuwe groeiaspecten aangeraakt om dieper te transformeren, verankeren, integreren en neer te zetten. Waardoor nieuwe vermogens, kwaliteiten en kracht weer toegankelijk en bewust worden.

Dieper dan ooit dien ik me daarvoor te bewegen door de matrix energie van de 3D heen. Geen leuke opgave en zeker geen makkelijke.
Dubbelzinnig ook, wetend dat de matrix aan alle kanten piept en kraakt en op instorten staat, moet ik me dieper dan ooit ermee gaan verhouden.
En toch daarin moeten stappen en een 3D weg vrijer zien te banen. En een soort van 3D onmogelijke weg bewandelen vol bureaucratie, onzinnige regelgeving gebaseerd op gebakken lucht en bedachte ideeën die los staan van hart en werkelijke creatiekracht.
Die gebaseerd zijn op afschuiven, vinger wijzen, afbraak, ontkrachting, ego en ondermijning, geen enkele verantwoordelijkheid nemen of recht op eigen ruimte gunnen.
Nee het is allesbehalve een leuke of makkelijke opgave om daar binnen de magie hoog te houden en het hart geopend voor de oneindige mogelijkheden van schepping.

Moedeloosheid en frustratie binnen de matrix

Moedeloosheid, wankelend vertrouwen, verdriet en de onmogelijkheid om je door zo’n veld (vrij) heen te bewegen spelen de afgelopen dagen krachtiger dan ooit  parten. De diepte van afgescheidenheid wordt daarmee weer in een andere variant ervaren.
Het laat me ervaren hoe vele mensen die dit pad op dagelijkse basis van leven en (on)bewustzijn bewandelen, de uitgang niet kunnen zien of vinden.
De moeite om je energie en trilling hoog te houden, om vertrouwen te (her)vinden, om te blijven verbinden met hart en hoger bewustzijn, nieuwe aarde energie en oorspronkelijkheid….Ik kan me voorstellen dat die voor velen die zich doorlopend in het leven in deze trilling bevinden,  volledig ontoegankelijk of onbereikbaar is.

Diep triest is misschien wel een omschrijving die er bij past. Diep teleurstellend en diep ontmoedigend ook. Ongeacht hoeveel ik ook begrijp van hoe dat zo komt, welk doel het dient of wat daarvan te leren is.

Verstrikt in de matrix

Verstrikkingen in de 3D matrixenergie zijn frustrerend en trekken telkens je trilling omlaag. Daar waar je een stap voorwaarts doet wordt je weer 10 stappen achteruit gesleurd. Daar waar het licht lijkt te gaan gloren, valt plots het duister weer op je en ontneemt je de lucht.
Je kunt dan misschien weet hebben van de hogere dimensies en alle lichthulp die er is, als deze onbereikbaar lijkt te zijn, is het een knap eenzaam pad op aarde.

In mij is het weten dat het klopt dat ik nu dit pad bewandel, ongemakkelijk of niet. Het diep doorleven van weer een laag matrix-onbewustzijn waar velen op dagelijkse basis een leven lang mee kampen.
Een pad hierin vrij banen, met voetstappen van licht, wat ook weer dient om de matrix verder te openen en toegankelijker te maken voor meer licht.

Tegelijk is het als het door wandelen van de onderwereld en dealen met de ‘demonen’ die daarin nog aanwezig zijn op persoonlijke en collectieve basis.

Een nog dieper afdalen in de diep onbewuste patronen, mechanismen en lagen in de kelder van de matrix. Daar waar het fundament op barsten staat.

Herinnering aan je unieke pad

In mij is het bewustzijn, de ervaring met en aan en de herinnering aan de scheppingskracht. Toch lijkt deze ver weg en onbereikbaar vanuit deze positie.
Het is uitdagend om die her-innerde kracht op de voorgrond te houden.
Ik besef me dat mijn pad opnieuw gaat om dat wat zich achter de schermen, ver weg achter het toneel afspeelt. Onzichtbaar voor de menigte, zoals zo vaak al ervaren in dit leven.

Het doet er niet toe, het hoeft niet zichtbaar te zijn, zolang dat het maar is voor mij in dit geval. Ieder bewandeld de eigen unieke paden die passen bij de blauwdruk en passen bij de eigen rol in het grote geheel. Alle paden dienen getransformeerd te worden in deze tijd, door ons zelf heen. Ieder draagt daarbij een uniek deeltje in het grote geheel. Ieder heeft z’n plek, taak, rol en functie. Ongeacht of je jouw ’taak’ kent. Deze wordt steeds helderder naarmate je gewoon het pad van je leven bewandeld.

Alles vervaagt in de matrix

En toch, ook dit weten vanuit vaak doorleefde ervaringen, lijkt als een herinnering te vervagen  binnen de trillingen van de matrix.
Dit reflecteert exact hoe de matrix werkt: alles wat licht, krachtig en bewust is lijkt door een mist gescheiden te worden van de dagelijkse ervaring. En hoe dikker die mist wordt, hoe meer de herinnering vervaagd en je opgeslokt wordt door die mist en dus door de matrix zelf. Hoe minder je kracht, licht en bewustzijn nog aan te spreken of zelfs te herinneren zijn. De herinnering aan je authenticiteit, rol binnen het geheel en eigen blauwdruk lijken te verdwijnen. Evenals je kracht, geopende hart en uitlijning met hoger bewustzijn.
Het is hard werken deze ‘vast te houden’ en de herinnering levend te houden.

Het levert doorlopende spanning op, die ook weerklank vind in het fysieke lichaam die gaat protesteren met fysieke reacties. Wat klachten en dus signalen van onbalans lijfelijk voelbaar gaat maken.
De vreugde van het innerlijk kind, de onschuld daarvan, worden onderdrukt en dat leidt tot een terneergeslagenheid en zinloosheidsgevoel.

Verstrikt in de matrix wordt alle trilling van vreugde, plezier, licht, kracht, vertrouwen, hoop, magie, scheppingskracht en  levensstroom afgesneden….

De uitdagingen

De uitdaging aan ons is om deze weer te gaan her-inneren, hoe diep je ook ondergedompelt bent in de matrix, hoe uitdagend je groeiprocessen ook zijn, hoe ontoegankelijk je pad ook lijkt!

Het gaat om overgave, waarbij overgave niet een lijdzaam mee stromen is met dat wat je ontmoet, alleen loslaten, maar een bewust aanwezig zijn en voelen in wat losgelaten dient te worden, waar je dient te staan, waar actie nodig is en waar vertrouwen en laten ontvouwen.

Het gaat om vertrouwen,  hoe ver weg dat ook lijkt te zakken en ontoereikend dit ook lijkt. De herinnering aan momenten van vertrouwen alleen al kan helpen om het niet te vergeten, zelfs al voel je het even niet meer.

Het gaat om her-inneren, weer toe eigenen van je kracht en licht die deel van je zijn. Om het innemen van jouw plek, ook daar waar je liever niet wil zijn.

Het gaat om de magie van jouw unieke Zelf in alle facetten toch toe te laten, hoe hard werken dat ook is.
Bij de pakken neerzetten mag, ook dat wenst doorvoelt te worden. Maar bliif daar niet te lang, probeer telkens door te bewegen, dan ontstaat steeds meer stroming en kan verandering plaats vinden.

Het gaat om verantwoordelijkheid nemen, voor jouw proces, voor jouw unieke pad. Zelfs als je deze maar een klein beetje ziet. Zelfs als je verdwaald bent.

Het gaat over moed, doorzettingsvermogen en de droom van een nieuwe aarde. Waarbij de heimwee of het verlangen naar een leven buiten de matrix een leidraad is om je weg uit de matrix te vinden….

Het gaat over bewustzijn, intentie en focus. Gerichte focus en intentie bepalen waar onze energie en bewustzijn naartoe stromen, waar we voeding aan geven, waarop we afgestemd zijn en wat wij dus creëren in de wereld, oude matrix of niet.

Het is uitdagend, deze tijd. Op alle fronten.
De matrix staat op instorten en toch zijn we daar nog niet helemaal. Dienen we ons er nog doorheen te bewegen, tot in de diepste fundamenten.
Ook als dat betekend dat je met jouw bewustzijn de matrix aan moet gaan. Een nieuw licht dient te brengen in oude systemen. Soms met knikkende knietjes omdat de oude wonden en herinneringen de kop op steken, waar jij het onderspit hebt gedolven ten opzichte van de matrix/het systeem. Deze tijd is nieuw, wat betekend dat de uitkomst van het verleden niet de uitkomst van de toekomst hoeft te zijn!

Alles heeft een functie en dat wat je doorleefd binnen je zelf, is van invloed op het grote geheel! Zo draag jij je innerlijke steentje bij aan het ontmantelen en ineenstorten van de matrix en de creatie van een nieuwe aarde.

© Willemien Timmer,  25-1-2022

P.s. wil jij ook steeds bewuster worden van jouw aandeel in de nieuwe aarde, jouw persoonlijke processen gesterkt zien  en of steeds dieper jouw oorspronkelijke kwaliteiten her-inneren en belichamen zodat jouw pad uit de matrix steeds lichter wordt?

Begin februari start de jaartraining Belichaamd Bewustzijn, die hier tot in de  diepte bewustwording in aanreikt. Hiervoor zijn nog 2 plaatsen vrij!  Kijk hier voor meer informatie.