De energie van mei 2023 – Deel 1

Een tijd van in-keren voordat het kan om-keren

Deel 1:

Niet alleen mijn persoonlijke situatie (verrijkt met de ervaring van gekneusde ribben én rug en dus plat gelegd worden), maar heel de collectieve energie van deze periode vraagt om een diep inkeren in jezelf. Een ieder zal dat op geheel eigen wijze ervaren, passend bij jouw proces en zielsreis.

In-keren. Een beweging naar binnen, in stilte, om te zijn met dat wat is, dat wat uit het onbewuste naar boven borrelt. Of dat wat in je buitenwereld gespiegeld wordt vanuit de binnenwereld.

Dubbele beweging

Nog amper aanwezig in de energie van mei wordt de drang om stil te worden en stil te staan bij wat er innerlijk leeft alleen maar versterkt.
Hoewel ook de tegenbeweging sterk voelbaar kan zijn, (er van weg) willen bewegen. Deze laatste komt deels voort vanuit de onbewuste lagen. En anderzijds vanuit de stuwkracht van ziel zelf om verder voorwaarts te bewegen op je zielspad. Dat kan echter pas als het puin van het oude geruimd is, zodat er een nieuw stevig fundament gebouwd kan worden  zonder restanten van het oude.

Het voelt als een tijd van bezinning, van afscheid nemen van al het oude wat niet langer dient. Nog niet wetend wat het nieuwe zal gaan zijn.
Maar om dat wat niet langer dient, te kunnen onderscheiden is wel die in-kering nodig. Omdat het van daaruit kan om-keren.

Verbinden met onbewuste delen die oplichten

Verbonden zijn met of verbinding maken met die delen in jezelf die pijn doen, dat is wat er van je gevraagd wordt. Of dat nu je lichaam is, je emotioneel veld, je herinneringen,  je zielsreis,  je ervaringen, relaties, werk of wat dan ook.

Onbewuste delen in ons willen hier altijd het liefst direct van weg gaan, weg trekken of negeren door in de doe-stand te schieten, te projecteren, negeren, wegstoppen.

Maar juist deze periode vraagt om meer in de vrouwelijke stand te komen: stilstaan, inkeren, ermee leren zijn, (leren) omarmen, vertrouwen, acveptatie, overgave. Je bewustzijn er bewust naartoe brengen. Juist daar waar het onbewuste ervan wil onthechten (vluchten).
Dit heeft ook alles te maken met de 7- energie van het jaar 2023, wat gaat om de vrouwelijke (scheppings)kracht die dieper her-innert en geactiveerd wenst te worden voor de creatiekracht van de nieuwe jij en nieuwe wereld.

Als mens valt dat lang niet altijd mee. We kunnen wel weten of mentaal begrijpen wat er van ons gevraagd wordt of wat de bedoeling is, hoe we het zouden moeten doen. Maar om dat echt in de praktijk toe te passen als alles zeer doet, is lang niet altijd makkelijk. Al die gelaagdheid in ons wezen, van hoog bewust tot diep onbewust, geeft andere signalen en boodschappen af. En met je menselijke bewustzijn is het dan soms als door de bomen het bos niet meer zien.
Wel weten hoe het moet, maar het praktiseren met zoveel signalen is een ander verhaal.

Stevige energetische wijzigingen

Echter, het past exact bij de energie en groeifase waarin we ons bevinden. Tussen twee pittige eclipsen in, met mercurius retrograde, pluto stationair en een krachtige volle maan (met verduistering) op komst tijdens het 5-5 (of 5-5-’23 = 5-5-5 portaal).

Al deze en ook andere samenvloeiende kosmische elementen en invloeden verhogen de druk op de ketel en laten in feite de noodzaak zien van datgene wat omhoog komt (of voorbij komt in je leven) om te doorleven.
Het voelt als een ‘point of no return’, nu is de tijd om echt schoon schip te maken en dat wat ons gewonde of onbewuste ego nooit eerder durfde aan te kijken of altijd probeerde te ontwijken, toch echt nu aangekeken mag worden.

Van in-kering naar om-kering.

Van in-keren naar om-keren. Van het oude naar het nieuwe. Om met een geschoonde lei de nieuwe jij en nieuwe wereld (van binnenuit) te creëren.
Hoe deze er voor jou dan ook maar uit mag zien.

Ieder draagt daar een steentje aan bij. Ieder speelt daarin een rol en neemt een geheel eigen plek in creatie in.
Samen scheppen we het geheel.

© Willemien Timmer, 2-3-2023

Lees hier deel 2…

In de energie van de 5-5 portalen verzorg ik weer afstand activaties en transmissies om in het moment en afgestemd op de groep deelnemers deze processen  dieper te belichten en je te ondersteunen in het bewuster ervaren van deze initiatie momenten (in lineaire tijd). Je vind deze terug in de activiteitenagenda op mijn website.