De energie van mei 2023 – Deel 2

Een tijd van in-keren voordat het kan om-keren

De energie van de 5 en het 5-5 portaal

De energie van de 5 gaat o.a. over de 5 elementen, de 5 bouwstenen van schepping (aarde, water, vuur, lucht en ether), het keelchakra, het pentagram die voortkomt uit de veel oudere Duat ster (5-puntige ster) die symbool staat voor de Oorspronkelijke Mens.
(Zie: eerdere info over mei energie en de 5  En: oorspronkelijke mens)

Enkele van deze energieën zal ik nader toelichten in dit vervolg artikel.

De energie van het 5-5 portaal (5 mei) of 5-5-5 portaal (5-5-’23)  trilt de frequentie van Christus- of Eenheidsbewustzijn aan. En stimuleert hiermee je potentie om tot eenheid te brengen, aan te wakkeren.
Deze potentie in ieders bewustzijn is de energie bij uitstek om meer harmonie, verbondenheid, gelijkwaardigheid en balans te brengen. Juist in die tegengestelde, gepolariseerde of duale lagen binnen ons bewustzijn.

Deze trilling van je (hoger) bewustzijn is zeer behulpzaam bij het helen van datgene wat je niet langer dient, wat oud is, oud zeer en of lijdensweg-imprints, bij overleefstructuren en of patronen die behoren bij afgescheiden en verwond onbewustzijn.
De Eenheidsenergie zet aan tot heelwording, één-wording. Om alle lagen binnen je zelf van bewust tot onbewust, meer met elkaar in lijn en harmonie te brengen, zodat deze weer dieper met elkaar kunnen communiceren en datgene wat echt bij jouw bewustzijn van nu hoort naar voren te halen.

Doordat het 5-5 portaal samen valt met de volle maan verduistering in Schorpioen, triggert deze diep onbewuste wonden. Bijna de tegenhanger van de Eenheids- of Christus energie. En dat betekend dat de potentie tot heruitlijnen van uitersten aanwezig is.

Keelchakra

De energie van het keelchakra gaat over expressie, manifestatiekracht en communicatie. In dit moment is dat of mag dat naar binnen gericht zijn, met dank aan alle elementen zoals mercurius retrograde en verduisteringen.
Voor een verhelderen van de innerlijke communicatie.
Hoe communiceer jij met jezelf?
Hoe communiceren de verschillende wezenslagen van jezelf met elkaar?
Bijv. Het hoger bewuste en het onderbewuste?
Zolang dat niet bewust belicht wordt kunnen tegenstrijdige signalen tegenstrijdige creaties manifesteren. Onbewust, maar ze manifesteren wel in je leven(s ervaring).
Bijvoorbeeld je wilt iets heel graag maar je onbewuste geloofd niet dat jij dat verdient, dat het mogelijk is, dat je het waard bent. Je systeem zend dan tegenstrijdige frequenties uit en dat is exact wat je ervaart in je dagelijks leven. Halve creaties. Of het is het net niet wat je verlangde.
Het onbewuste creëert net zo goed mee als het hoger bewuste, en als deze niet op één lijn zitten of zelfs tegengestelde belangen hebben,  schep je onbewust chaos in plaats van harmonie en flow.

De innerlijke communicatie (tussen verschillende wezensdelen) is dus van essentieel belang om deze met elkaar op lijn te brengen.
Daar is in-keren voor nodig. Dan kan het bewust worden en om-keren.

Vanuit een opgeschoonde en verhelderde innerlijke communicatie, zal ook de communicatie naar buiten(wereld) toe wijzigen. En zal ook dat wat je van binnen naar buitenwereld manifesteert veel dieper afgestemd zijn op wat werkelijk in lijn is met wie jij van oorsprong Bent en wat nu past bij je levenspad.

Een ‘bumpy ride’ 

De energie van mei, zo direct al in de start van de maand, laat dus een vrij turbulente energie voelen,  die vele wervelingen in zich mee draagt. Beweeglijk  snel stromend, uitdagend wellicht. Het kan het gevoel geven te ‘verzuipen’ in de veelheid van wat op je afkomt.
Tegelijkertijd ligt de sleutel in het blijven staan in het oog van de storm. De in-kering, het naar binnen gericht zijn, bewust voelen wat zich aandient en wat er gezien, gevoeld, doorleefd wenst te worden.
Het stil staan bij wat zich aandient, verstilt luisteren en voelen, proberen ermee te Zijn in plaats van er onbewust van weg te bewegen. Proberen te omarmen, accepteren, vertrouwen. Er doorheen te bewegen vanuit je diepste wijsheid, kracht en zielsverpangen, beseffend dat de oude brokstukken en  fundamenten van de oude wereld opgeruimd willen worden zodat er ruimte is voor een heel nieuw fundament waarop de nieuwe wereld in jou gebouwd kan worden, in overeenstemming met jouw Eenheidsbewustzijn i.p.v. jouw oude angsten, wonden en patronen.

Ik wens je een moedige maand toe, in het oog van de storm, om van in-kering tot om-kering te komen!

© Willemien Timmer, 2-3-2023

Lees hier deel 1…

In de energie van de 5-5 portalen verzorg ik weer afstand activaties en transmissies om in het moment en afgestemd op de groep deelnemers deze processen  dieper te belichten en je te ondersteunen in het bewuster ervaren van deze initiatie momenten (in lineaire tijd). Je vind deze terug in de activiteitenagenda op mijn website.