De energie van mei 2022, een voorproefje

 

Met de recente pittige verschuivingen die we doorlopen op 29 en 30 april 2022, naderen we tevens de energie van mei 2022. De energie van mei die weer geheel andere facetten van ons onbewuste en ons hoger bewustzijn zullen belichten en naar de voorgrond zullen trekken.
Stap voor stap worden steeds meer elementen van ons (on)bewustzijn be-licht en jaar na jaar volgen deze groeifasen elkaar op, waarbij elke maand andere elementen van ons Wezen helpen bevrijden.

 

De energie van de 5

De frequentie van de 5 resoneert niet alleen op het keelchakra, van waaruit wij ons kunnen uiten en onze innerlijke creatiekracht naar buiten, in de vorm en manifestatie, kunnen brengen.
Het resoneert ook op de 5 elementen, die de bouwstenen van creatie zijn (aarde, water, vuur, lucht en ether). Het resoneert ook op de vijfpuntige ster, het pentagram of de oorspronkelijke Duat-ster en daarmee op de innerlijke codering van de Oorspronkelijke Mens blauwdruk en codering.
De energie van de 5 is heel belangrijk omdat het alle facetten van groei in zich draagt die gerelateerd zijn aan onze oorspronkelijke vermogens, die weer her-innert wensen te worden. Opstaan in oorspronkelijke vermogens en onbevlekte kracht (voorbij dualiteit, onbewustzijn en afgescheidenheid) staan daarmee in de 5 energie dan ook centraal.

De 5-5 codering is gerelateerd aan de Christus Bewustzijnstrillingen, de 5D frequenties en het vermogen ons Zelf te gaan her-inneren in een oorspronkelijk versie van wie we Zijn. Liefdevolle, respectvolle Goddelijke Wezens die op een hoog bewustzijnsniveau Een zijn. Maar op aarde ‘slechts’ een facet zijn van die Bron, en vervallen in onwetendheid. Terwijl we de innerlijke weg terug aan het bewandelen zijn om die grootsheid ook weer in de menselijke manifestatie te her-inneren, integreren en belichamen. De weg die de Christus en vele andere grote meesters voor het collectief bewustzijn en de individuele mens, weer meer zichtbaar hebben gemaakt en in herinnering hebben gebracht.

Om bevrijd te raken van het oude (innerlijke duale strijd, afgescheidenheid, beperking, etc.) en opnieuw ‘gevuld’ raken met onze echte eigenheid. Daar waar we dit innerlijk dieper durven te gaan toelaten en ervaren, brengt ons direct dieper in verbinding met Essentie, Godsbron, hart en Ziel. Daar waar we werkelijk vrij Zijn.
Daar manifesteren we ons steeds dieper als liefdevol wezen, levend vanuit hart en Ziel. Oprecht bewust van zichzelf en bevrijd van oude aanhakingen via emoties, overtuigingen, aannames of overleving. Bevrijd van onderdrukking, macht, slavernij, mindcontrol.
Daar waar bewuste zelfreflectie, eerlijkheid, ont-wikkelen van oude ego-patronen en onbewustzijn is, ontstaat meer overgave aan het grotere plaatje van je Zijn, daar manifesteert zich hoger Weten, in afstemming op jouw Goddelijk Plan en hogere Bedoeling.
Daar manifesteert ons Christus Zelf steeds zichtbaarder, tastbaarder en ervaarbaarder te midden van de 3D (aardse) realiteit. Daar ontstaat meer werkelijke bevrijding en vrijheid van de aardse duale matrix met de daar bijhorende strijd, onderdrukking en oorlogen. Zo buiten, zo binnen en andersom.
Daar ben je wel op aarde maar niet van de aarde (matrix) en zul je je steeds vrijer door deze wereld kunnen bewegen zonder dat de matrix nog aan je haakt.

De energie die de 5-5 codering deze maand binnen brengt is opnieuw een golf van licht, bewustzijn en trillingsverhoging. Om je Zelf dieper te bevrijden van alle oude onbewuste zienswijzen, verstrikkingen, wonden, littekens en strijd. Hoe meer we ons Zelf innerlijk bevrijden, hoe meer ons Christusbewustzijn weer door ons heen kan stralen, de wereld in.

 

Bijzondere momenten in mei 2022:

*De 5-5 portalen: 5-5-2022, 14-5-2022 en 23-5-2022

5-5-2022 is het eerste 5-5 portaal deze maand, en deze valt in Nederland samen met Bevrijdingsdag, wat tevens de toon zet voor bevrijding van datgene wat nu aan de oppervlakte ligt en of aan de oppervlakte gebracht is door alle recente trillingsverhogingen.  Bvrijding van dat wat niet langer dient in je bewustzijnsgroei in het hier en nu, oude patronen, – structuren of –wonden mogen doorzien en getransformeerd worden.  zodat er steeds meer bevrijding van oorspronkelijk bewustzijn vrij kan stromen.

In de 2022 energie gaat het om een stuwende, oprijzende stimulans om je Oorspronkelijke Jij naar voren te laten komen. En de 222 energie, die tevens een 6 is, resoneert op het feit dat dit op aarde, in de materie tot manifestatie mag (gaan) komen.

14-5-2022 (het tweede 5-5 portaal) zal met name dieper inwerken op bevrijding van oude emotiestromingen die je leven aansturen, onbewust en bewust. Deze Portaaldag zal ook dieper de bekrachtigingen brengen tussen hart en basischakra, om die frequenties van jouw hoger bewustzijn die bevrijd zijn te kunnen gronden, waardoor belichaming mogelijk wordt.
Afgespleten, onbewuste en of vergeten delen van je eigen bewustzijn zullen aangetrilt worden om her-innert te worden.

23-5-2022 (het derde 5-5 portaal) zal dieper inwerken op de blauwdrukken van de innerlijke Heilige Drie Eenheid, in overeenstemming met de oprijzende, stuwende energie van 2022. De oorspronkelijke blauwdrukken van de innerlijke man-vrouw-kind energie en – kwaliteiten versterken, belichten en bekrachtigen. Zodat de vrijgemaakte bewustzijnslagen ook dieper hiermee weer in overeenstemming in jou zullen stromen.

 

*16 mei bloedmaan verduistering

Op 16 mei doorleven we een bloedmaan, die ook in Nederland zichtbaar zal zijn. Deze volgt de zonne-eclips van 30 april 2022 met nieuwe maan op en zijn gerelateerd aan elkaar.

Een verduistering (waardoor de maan bloedrood kleurt) brengt de onbewuste schaduwkanten sterker naar voren, zodat deze aangekeken en bewust kunnen worden. De bloedrode kleur resoneert door op het basischakra, waarmee  oude patronen van de basis ook dieper belicht kunnen worden. Tegelijkertijd zal dat wat ‘aan het licht’ en tot bewustzijn komt, dieper gegrond kunnen worden in de basis. Wat gelegenheid geeft om uiteindelijk alle wijzigingen ook daadwerkelijk te kunnen belichamen in het fysieke, dagelijkse leven.

Ook deze volle maansverduistering gaat een ieder, bewust of onbewust, in bewustzijnsgroei weer helpen het eigen onbewuste dieper bewust te maken, naar voren te halen en te belichten. Zodat van daaruit jouw Oorspronkelijke (Christus) kracht weer tevoorschijn kan komen, voelbaar kan worden kan versmelten met wie jij nu bent als (bewust) mens. Zodat het weer inzetbaar is. Jouw oorspronkelijke kracht in plaats van jouw ontkrachte Zelf-delen mogen weer aan het stuur van je leven gaan staan.

Een bloedmaan en de hele combinatie van energieën wat met deze verduistering samenhangt is letterlijk ook gericht op ons verder helpen in deze processen. Om hier een versnelling en meer bewustzijn in te brengen.
Dat kan betekenen dat er steeds meer oeroude overlevingsmechanismen of afweer mechanismen de kop opsteken om bezien te worden. diep onbewuste patronen die bewust kunnen worden. Maar ook steeds meer fysieke ongemakken tijdelijk naar de voorgrond brengen, daar waar ons lichaam de trilling aan het wijzigen is, van oud naar oorspronkelijk. Dit alles met de bedoeling om ruimte te scheppen voor ons Oorspronkelijk Zelf, met alle bijbehorende kwaliteiten en krachten zodat dat ook echt daadwerkelijk kan gaan indalen in je lichaamsbewustzijn.

De rode kleur is een  kleurfrequentie die alles te maken heeft met onze basis en ons basischakra.
Ons mens-zijn ook, of onze menselijke beleving. Want vanuit dit (menselijk) perspectief en ervaring zijn we weer aan het herinneren wie wij Zijn, in totaliteit.
Wat zich laat voelen is dat deze bloedrode  energie je nog dieper verbind en nog dieper in je menselijk bewustzijn trekt. Dat kan misschien ook even wennen zijn. Want bij velen zijn er onbewuste delen die liever UIT het mens-zijn blijven, liever de energie optrekken, en niet in basis en buik aanwezig zijn omdat dat mogelijk te pijnlijk of te confronterend kan zijn.
Hoewel we de afgelopen jaren steeds dieper in ons bekkenbodemgebied gedrukt worden om er niet langer voor weg te lopen, valt het vanuit de menselijke ervaring lang niet altijd mee, om die processen ook te doorlopen. Om werkelijk verbonden te zijn met aarding, lichaamsbewustzijn, basischakra en bekkenbodemgebied. En met dit leven op de aarde. En je Zelf daar ook voortdurend in neer te zetten.
Dat is de oefening en groei van deze evolutieperiode die we doorlopen. En deze bloedmaan zal daar zeker een stuk verheldering, bekrachtiging, vernieuwing en wijziging of versnelling in komen brengen.

 

*26 mei 2022 Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag brengt een collectieve beweging van energie op gang vanuit de Christelijke religieuze velden. Omdat vele mensen vanuit deze religie gefocust zijn op deze symboliek van ’het opstijgen naar de Hemelse sferen’ van Jezus, brengt dit ook een energetische beweging teweeg die collectief voelbaar is. Omdat we allen deel zijn van het menselijk collectief veld, kan dat dus ook persoonlijk voelbaar zijn.
Deze energie van hemelvaart brengt tevens een trillingsverhoging teweeg in ons bewustzijn en laat (bewust of onbewust) dieper de verbindingen met de eigen Bron frequenties dieper toe.
De energie van Hemelvaartsdag brengt tevens in ons een aanraking en activatie van het stimuleren van de eigen oprijzende kracht. Een trillingsverhoging die je eigen kracht dieper voelbaar kan maken, je eigen vermogen om uit de dualiteitsbeleving en (vaak) – strijd te komen. Die innerlijke kracht die je uit kan tillen boven de beperkingen van oude wonden, conditioneringen, overleving en afgescheiden bewustzijn die we ervaren in de 3D en 4D beleving. Daar waar de kloof steeds groter en bijna onoverbrugbaar lijkt te worden, ook tussen het Hoger Weten/ het grotere plaatje zien en de aardse alledaagse ervaring.
Deze energie resoneert ook sterk in de energiecodering van 2022 door, en dus kan dit een bijzonder krachtige Portaaldag gaan worden.

Voor zoverre even vast een kort inkijkje in de energieën van mei 2022, er is altijd meer te vertellen en be-leven, maar dat is wellicht voor een later moment.

Heb een onvergetelijke mei-maand met krachtige sprongen vooruit in eigen bewustwording!

 

© Willemien Timmer, 29-4-2022

 

Op verschillende van deze bijzondere data verzorg ik ook weer afstand activaties en transmissies, om de energie bewust te ervaren en diep grondend binnen te brengen in je eigen bewustzijn. Zie de activiteitenagenda voor de mogelijkheden!