De energie van september en 9-9-9

Welkom in een nieuwe maand, een nieuwe energie

Vandaag stappen we de energie van september binnen. Een nieuwe fase en nieuwe dient zich daarmee aan.

Vandaag (1-9-2018 = 1-9-9 en of 1-9-11 energie) stappen we in de uitlijning met de 9-9-energieën binnen ons bewustzijn en scheppen daarmee een eerste opening naar verdere zuivering, transformatie en vernieuwing van onze energie en bewustzijn. We openen ons bewustzijn bewust of onbewust voor nieuwe instroom van Meesterschapskwaliteiten (de 11) maar ook voor uitlijning met onze eigen transformatiekracht, waardoor we steeds dieper op onze 9 ervaringswerelden of dimensies waarin we dualiteit doorleven en ons Galactisch Hart (9) afgestemd raken.  Binnen de energieën die wij nu belichamen. 
Een periode van zowel integratie van het voorgaande als vernieuwde her uitlijning met ons Zelf breekt daarmee aan.
In de energie van vandaag lijnen we ons hiermee uit. En in de energie van morgen  (2-9-2018 = 2-9-9 en of 2-9-11 energie) stappen we echt de blauwdruk van deze energieën binnen. Zodat alle mogelijkheden van de 9-resonantie in ons bewustzijn gaan mee stromen met de potentie en mogelijkheden van deze maand.

De energie van september: de 9 energie

Augustus met haar shifts en aanrakingen, stroomversnellingen en wakker schuddende energieën heeft een flinke duit in het zakje gedaan met de leeuwenpoort, de krachtige volle maan, zon- en maan verduisteringen, zonne activiteit, diverse portalen en bijkomstige sterrenstanden.
Het kan het gevoel hebben gegeven dat je aardig door elkaar gerammeld bent in je innerlijke wezen. Al-oude patronen, gevoelens, angsten,  littekens of vertwijfelingen kwamen moeiteloos omhoog.

Daarnaast kwamen mogelijk ook bij jou nog meer manipulerende of beïnvloedende krachten aan het licht, situaties en ervaringen die de energie van ontmoediging, twijfel, onzekerheden dieper dan ooit opriepen. Afgewisseld met prachtige krachtige momenten vol inspiratie, piekervaringen in kracht en inspiratie, Liefde, Vreugde, vrijheidsbeleving, diep Weten of herinneren van Goddelijke Lijnen of verbindingen.

En met dat alles wat in razende vaart door je leven voorbij schoot,  diende jij je als mens maar mee te verhouden.
En zelfs al ben je dat misschien niet op alle lagen even bewust, de effecten hiervan resoneren nog steeds diepgaand door je heen. En er mag ruimte te komen voor integratie zodat al deze wijzigingen in jouw bewustzijn ook ten diepste gegrond en verankert kunnen worden.

De energie van september biedt die ruimte en de energie van deze maand zet tegelijkertijd weer aan tot nieuwe processen daar binnen.
September reikt een energie aan om ‘orde op zaken te stellen’, om tot afronding te komen zodat je aan een nieuw hoofdstuk kunt beginnen. Dit is een logisch gevolg, voortkomend uit alles wat in voorgaande maanden (en jaren) doorlopen is aan groei.
Het biedt een energie van integratie aan die noodzakelijk is om oude deuren te sluiten en nieuwe te openen.

Het is enerzijds een pas op de plaats maken en je Zelf ruimte bieden om te gaan waarnemen, ervaren en bewust worden wat er afgelopen maanden in je systeem los gerammeld is. Daar waar bewustzijn wakker wordt start ook meteen heling, daar ontstaat de mogelijkheid om oude stukken los te laten of om te keren.

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude, en het herverbinden met je Zelf, en alle lagen die al bewust zijn. Om deze met het eigen Galactische Hart uit te lijnen. Want daardoor kan het echt in al je innerlijke ervaringswerelden landen en een plek innemen. Dan kan het ook in je mens-zijn gegrond worden en leefbaar worden, hier en nu op aarde.

 

Het 9-9-9 Portaal

En dan gaan we op 9 september collectief door de energie van het 9-9-9 Portaal (9-9-18). Opnieuw een heel krachtige trillingsverhoging die je Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken verder oprekt naar je 9-dimensionaal bewustzijn, waardoor er nieuwe ruimte ontstaat in alle gevoelslagen om de tot nu toe geïntegreerde energieën en groei naar een nieuw ervaringslevel of frequentie te trekken.

Doordat zowel je 9 ervaringswerelden of dimensies hierbij betrokken zijn, die ook je Drie Eenheids Blauwdrukken aan weten te raken, wordt je complete 12-voudig bewustzijn dus aangeraakt in vernieuwende energie.Deze energie gaat ook een uitlijning en  Kosmische Balancering teweeg brengen in al je ervaringsvelden als Multidimensionaal wezen. Maar ook in de gevoelservaringen van je mannelijke, vrouwelijke en je kind energie. Daar waar deze blauwdrukvelden van je bewustzijn dieper in de gevoelswereld van geheelde, duale gevoelens kunnen komen, daar kunnen zij weer dieper met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd worden.

Het 9-9-9 Portaal biedt dus ten tijde van de integratie periode meteen weer een nieuwe stroming, verdieping en enorme trillingsverhoging aan, want het brengt je intuïtieve gevoelige kant weer dieper in contact met je praktische, manifesterende kant.
Het biedt een diepere uitlijning van gewonde aspecten van mannelijke, vrouwelijke en kind  energie weer in verbinding met elkaar, waardoor je sensitiviteit vergroot wordt. Maar ook de potentie om dit werkelijk op aarde, in belichaming te gronden, leven en belichamen. Daarnaast brengt het hemel en aarde verbindingen in jouw bewustzijn dieper in verbinding met elkaar, zodat deze in een diepere harmonie ervaren kunnen worden. Ook dat is essentieel om jouw Goddelijke Zijn (met alles wat daarbij hoort) weer dieper werkelijk in belichaming als mens te kunnen leven.

De effecten, aanrakingen en bewustwordingsgroei die van hieruit door gaan stromen brengen wederom een versnelling in je processen. Als ook een verdieping. Je zult nog diepere schaduw lagen van je Zelf gaan bloot leggen en ervaren, maar ook de andere kant van de medaille: nog hogere bewustzijnsvelden, kwaliteiten, krachten en Goddelijke Potentie. Het geeft een enorme aanzet in je groei om steeds dieper vrij te komen van de oude duale matrix en afgescheiden ervaringen, en steeds meer de weg naar Heelheid ook in deze diepte en hoogte lagen van je Zelf, in lijn met je Galactische Hart bewustzijn laten ervaren.

Dat is in alle 9-energie zo en in die zin elk jaar in september zo, maar de combinatie met de energie en de bewustzijnstrilling waar we nu zijn, houdt dat dus andere stappen van groei en andere processen in, dan in andere jaren.

Bewustwording is een continuerend proces van groeien en steeds verder uitdiepen en steeds dieper weer Thuiskomen in steeds meer lagen of delen van je Zelf!!

 

© Willemien Timmer, 2017-2018

(Deel uit artikel van vorig jaar, gecombineerd met recente informatie, afgestemd op 2018)

 

Meer updates over de energie van september 2018??

Lees dan hier mijn volgende artikel over de processen van september 2018

 

Tijdens het 9-9-9 Portaal verzorg ik weer een heel krachtige activatie workshop, die je kan helpen alle diepte verschuivingen binnen je Zelf bewust te worden, te ervaren en in goede banen te leiden. De schaduwprocessen binnen je onbewuste gevoelswereld met je eigen innerlijke kracht te verhelderen en om te zetten. Waardoor je steeds meer gaat vertrouwen op en je eigen scheppend vermogen gaat herinneren en integreren.

Voor meer info, kijk hier.